czwartek, 20 lutego 2020

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego w mieście Zielona Góra

Referendum. Zmieńmy nazwę miasta na Czerwona GóraPOWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA REFERENDUM

Działając na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 706) my, mieszkańcy Miasta Zielona Góra, jako inicjatorzy referendum informujemy, że występujemy z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie zmiany nazwy miasta poprzez jej aktualizację zgodnie ze stanem faktycznym.


W referendum zostanie postawione pytanie: 

Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miasta z Zielona Góra na Czerwona Góra?


Uzasadnienie: 

Miasto już nie jest zielone, a zmiana klimatu tylko to pogłębia. Tylko bodaj 2 procent powierzchni centrum miasta to tereny zielone. W ostatnich latach wycięto około 200 tysięcy drzew likwidując wiele alei drzew. Władze miasta zamieniają ostatnie śródmiejskie tereny zielone na parkingi dla samochodów. Spektakularne parki tego miasta padły ofiarą spekulacji gruntami i za niewielkie pieniądze pozyskali je miejscowi developerzy. Zamierzają je zabudować. Przykłady to park Góra Braniborska- jedna z dających nazwę temu miastu, któryto park uległ prywatyzacji za ułamek ceny rynkowej. Tak samo stało się z parkiem przy ul. Amelii. 

W bezpośrednim sąsiedztwie wielu mieszkańców wycięto drzewa i roślinność - zwykle budując miejsca parkingowe lub drogi dla samochodów. Władze miasta planują i usiłują zlikwidować zielone wzgórza w otoczeniu centrum miasta poprzez budowę kolejnej śródmiejskiej trasy dla samochodów tymi wzgórzami, poprzez rozcięcie nią wzgórz dających nazwę temu miastu.

Mieszkańcy miasta od lat zamienne używają nazwy "Czerwona Góra". Miastem rządzą bowiem osoby z elit dawnego systemu władz sprzed 1989 roku lub ich potomkowie. Odmienne niż w innych ośrodkach miejskich- w mieście nie doszło do wymiany tych elit, jedynie do kooptacji. 

Jednocześnie te postkomunistyczne elity posuwają się do zastraszania, dissowania i uporczywego nękania swoich krytyków. Ostatnio można mieć wrażenie że elity postkomunistyczne są coraz bardziej agresywne. Propozycja nowej nazwy miejscowości dużo dobitniej oddaje miejscowy "genius loci"- duch miejsca.

Referendum odbyłoby się razem z wyborami prezydenckimi w dniu 10 mają br. 


Adam Fularz
inicjator i pełnomocnik referendum


Niniejsze powiadomienie zostało wydrukowane i podane do wiadomości na koszt inicjatora referendum i na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 15 września 2000 r.o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 706) podlega ochronie prawnej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty