Zielona Góra,

wtorek, 14 stycznia 2020

Prawie połowa Polaków skłonna kupować mięso hodowane komórkowo [INFORMACJA PRASOWA]

Redakcja serwisu otrzymała:

---------- Otwarte klatki przesłały---------
Od: Marta Korzeniak <media na serw. otwarteklatki.pl>
Date: wt., 14 sty 2020 o 08:27
Subject: Prawie połowa Polaków skłonna kupować mięso hodowane komórkowo [INFORMACJA PRASOWA]
To: <Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl>


Dzień dobry,


przesyłam informację prasową na temat badania przeprowadzonego przez kampanię RoślinnieJemy, z którego wynika, że prawie połowa Polaków jest skłonna kupować mięso hodowane komórkowo - aż 37% osób jest raczej otwarte by w przyszłości kupować mięso z hodowli komórkowej, a 12,5% jest zdecydowanie przekonane, że trafi ono na ich listy zakupów. Najbardziej otwarte na nowatorską technologię produkcji mięsa są osoby o wyższym wykształceniu. W tej grupie aż 53,2% chętnie kupiłaby hodowane w taki sposób mięso w momencie gdy znajdzie się ono na półkach sklepowych.


Pozdrawiam,


Marta Korzeniak

Stowarzyszenie Otwarte KlatkiWarszawa, 14 stycznia 2020Prawie połowa Polaków skłonna kupować mięso hodowane komórkowo


49,5% Polaków jest gotowe kupować mięso hodowane komórkowo w momencie, gdy pojawi się na półkach sklepowych, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Panel Ariadna na zlecenie RoślinnieJemy.


Badanie zostało przeprowadzone w maju 2019 roku na grupie 1077 reprezentatywnej dla populacji Polski. 37% osób jest raczej otwarte, by w przyszłości kupować mięso z hodowli komórkowej, a 12,5% jest zdecydowanie przekonane, że trafi ono na ich listy zakupów. Tylko 7,6% badanych jest zdecydowanie niechętna tej koncepcji, a aż 28,3% osób nie ma zadania na ten temat. Najbardziej otwarte na nowatorską technologię produkcji mięsa są osoby o wyższym wykształceniu. W tej grupie aż 53,2% chętnie kupiłaby hodowane w taki sposób mięso w momencie, gdy znajdzie się ono na półkach sklepowych.


W czasie, gdy w rzeczywisty sposób bezpieczeństwu żywnościowemu zagrażają choroby takie jak ASF, czy ptasia grypa, nie powinno dziwić, że mięso hodowane komórkowo zyskuje w oczach potencjalnych konsumentów. Mamy też coraz większą świadomość kosztów dla środowiska, jakie generuje hodowla przemysłowa zwierząt, a mięso hodowane w taki sposób według prognoz będzie znacznie mniej obciążające dla środowiska – komentuje Maciej Otrębski, strategic partnerships manager w RoślinnieJemy.


W ciągu ostatnich dwóch lat powstało ponad 30 firm zajmujących się technologią mięsa hodowanego komórkowo. Izraelski start-up Future Meat Technologies w pierwszych dniach stycznia opublikował nagranie z procesu smażenia wyhodowanego wcześniej mięsa. Tylko w 2019 roku w rozwój kilkudziesięciu firm zajmujących się nowatorską technologią zainwestowano 83 milionów dolarów.


Początek roku obfituje w wieści także od innowatorów w zakresie produkcji roślinnych alternatyw mięsa. Amerykańskie Impossible Foods wprowadziło roślinną alternatywę dla mięsa wieprzowego, ogłaszając testy w wybranych restauracjach Burger King. Plantible, start-up z Holandii, deklaruje nowe źródło roślinnego białka oparte na powszechnie spotykanej wodnej roślinie, znanej jako Lemna (lub Rzęsa).


Komórkowa hodowla mięsa, jak i jego roślinne alternatywy także w 2020 będą ekscytować obserwatorów branży spożywczej. Gdzie indziej, niż właśnie w produkcji nowych źródeł białka szukać rozwiązań na miarę wyzwań, jakie stawia nam dzisiejszy system produkcji żywności – dodaje Otrębski.


Szczegółowe wyniki sondażu są dostępne bezpłatnie na stronie RoślinnieJemy.


###

O kampanii RoślinnieJemy


Celem kampanii RoślinnieJemy jest wsparcie producentów żywności, sieci handlowych, właścicieli restauracji we wprowadzaniu oraz promowaniu roślinnych produktów i dań. Swoje działania Roślinniejemy opiera na badaniach rynku, społecznych ankietach oraz rzetelnej wiedzy z zakresu kuchni roślinnej i najnowszych światowych trendów. W ramach kampanii Roślinniejemy prowadzona jest także akcja "Roślinne poniedziałki" inspirowana ogólnoświatowym "Meatless Mondays", której celem jest zachęcenie odbiorców do ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych raz w tygodniu.


https://roslinniejemy.org

(..)


Partnerem Monitorującym Media Stowarzyszenia jestSzczegółowe wyniki sondażu dostępne są bezpłatnie są na stronie RoślinnieJemy.


###


O kampanii RoślinnieJemy


Celem kampanii RoślinnieJemy jest wsparcie producentów żywności, sieci handlowych, właścicieli restauracji we wprowadzaniu oraz promowaniu roślinnych produktów i dań. Swoje działania Roślinniejemy opiera na badaniach rynku, społecznych ankietach oraz rzetelnej wiedzy z zakresu kuchni roślinnej i najnowszych światowych trendów. W ramach kampanii Roślinniejemy prowadzona jest także akcja "Roślinne poniedziałki" inspirowana ogólnoświatowym "Meatless Mondays", której celem jest zachęcenie odbiorców do ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych raz w tygodniu.

https://roslinniejemy.org


###

Kontakt dla mediów:


(..)


Partnerem Monitorującym Media Stowarzyszenia jest
Otwarte Klatk| Open Cages


Celem Stowarzyszenia Otwarte Klatki jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. | Our goal is to prevent the suffering of animals through the introduction of systemic social change, documenting the conditions of factory farming and education to promote positive attitudes toward animals.

» Pomóż | Donate

KRS: 0000444120Zostaliśmy nagrodzeni tytułem:
We have been awarded:
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta