Zielona Góra,

piątek, 20 grudnia 2019

Temat kolei Mszczonów- Warszawa


Temat kolei Mszczonów- Warszawa
Do: Sekretariat Urząd Miejski Mszczonów <urzad.miejski@mszczonow.pl>


Urząd Miejski w Mszczonowie


Urząd Miejski

Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów


Szanowni Państwo, 

Jaki jest stan prac nad przywróceniem połączenia kolejowego do Warszawy?

Możliwy czas przejazdu koleją z Warszawy do Mszczonowa to ok. 35- 45 minut z Warszawy Centralnej, z tymże składy osobowe musiałyby mieć postój techniczny na stacji Szeligi, gdzie następowałaby zmiana kierunku składu. Konieczne jest albo- stosowanie składów push- pull, albo- ezt dostosowanego do szybkiej zmiany kierunku jazdy, wymagającego tylko przejścia maszynisty z jednej kabiny do kabiny po przeciwnej stronie składu. Możliwe są mniejsze składy, np. krótkie jednostki ezt. 

Wykorzystany zostałby odcinek linii CMK w relacji Grodzisk Mazowiecki- Szeligi. Prawdopodobnym przewoźnikiem mogłyby być Koleje Mazowieckie.
- na części trasy być poc. osobowymi przyspieszonymi, albo na całej trasie
- czas przejazdu całej relacji pociągu powinien być konkurencyjny wobec innych połączeń.


Inna możliwość oznacza dłuższy czas podróży i nie rozpatrywałem jej. Ale możliwa jest relacja obejmująca także pętlę, w relacji:
Warszawa Centralna- Piaseczno- Tarczyn- Mszczonów- (Szeligi zm. kierunku) - Grodzisk Maz.- Warszawa, co spowoduje popularność takiej relacji- w obie strony obsługiwałaby ruch do Warszawy. Na odcinku Warszawa- Piaseczno i Warszawa- Grodzisk Maz. pociągi pomijałyby stacje pośrednie.

Print-screeny są w załączeniu.

 
Po linii kursowały już pociągi pasażerskie. Miały absurdalną relację (do Pilawy) i pomijały największy generator podróży na ten trasie- Warszawę. Pasażerowie chyba nawet nie mieli szans na przesiadkę do Warszawy. To był przykład nonsensu z gatunku kolei państwowej.

"
Mszczonów to stacja kolejowa położona na linii nr 12 Skierniewice – Łuków. ... Korzysta z niej międzynarodowy pociąg pośpieszny „Vltava", relacji Moskwa "

Opis stacji
Mszczonów to stacja kolejowa położona na linii nr 12 Skierniewice – Łuków. Posiada dwa perony wyspowe, budynek z poczekalnią, rampę załadunkową, wieżę wodną i żurawie wodne. Perony częściowo porośnięte są roślinnością trawiastą. Poczekalnia jest zamknięta. W budynku swoją siedzibę ma dyżurny ruchu. Wieża wodna została wybudowana w 1956 r. Jest w dość dobrym stanie wizualnym, choć obecnie nie jest używana. Na jej szczycie zainstalowane są nadajniki radiowe. Nieczynne są także żurawie wodne. Użytkowane są tory dodatkowe, zdatne do eksploatacji. Stacja obsługuje wyłącznie pociągi towarowe. Ruch składów osobowych na odcinku Skierniewice – Pilawa został zawieszony w 2004 roku. Za Mszczonowem w kierunku Skierniewic znajduje się posterunek odgałęźny Marków, z którego odchodzi łącznica nr 575. Łączy ona linię nr 12 Skierniewice – Łuków z Centralną Magistralą Kolejową. Korzysta z niej międzynarodowy pociąg pośpieszny „Vltava", relacji Moskwa – Praga.

Pozdrawiam,
Adam


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości. 
 
This message with its potential attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by Persons or entitles other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta