Zielona Góra,

poniedziałek, 28 października 2019

List do władz gminy Zabór dot. produktu turystycznego

Do Zarządu Gminy Zabór

List w sprawie połączenia wodnego turystyki wodnej

Szanowni Państwo
Na terenie gminy Zabór znajduje się zalew, jezioro Zabór czy jez. Liwno Małe. Są to jeziora typu stawowego o głębokości do 2,3 metra. Jest technicznie nieskomplikowane aby uruchomiono tutaj sieć szlaków turystyki wodnej. Wymaga to jednak drastycznych zmian w infrastrukturze dróg wodnych i kanałów które musiałyby ulec spiętrzeniu i pogłębieniu.

Jaka jest opinia Zarządu gminy Zabór do propozycji:

- połączenia kanałem turystyki wodnej kilku zbiorników wodnych, zalewu, dwóch jezior wraz z ewentualną śluzą czy przenioską, nowymi mostami z dogodnym prześwitem dla turystyki wodnej oraz zorganizowania:

- wynajęcia kajaków dla kajakarstwa na powstałej w ten sposób infrastrukturze? 

-wynajęcia rowerów wodnych oraz ewentualnie taksówki wodnej

Czy władze gminy Zabór mogłyby ustalić techniczne możliwości uruchomienia takiej atrakcji turystycznej - szlaku kajakowego np. w formie pętli, wraz z kanałami pomiędzy zbiornikami wodnymi sąsiadującymi ze sobą oraz spiętrzeniem rzeczki Świbny?

- jaka jest możliwość spiętrzenia rzeczki Świbny w taki sposób by w Tarnawie zbudować przepompownię wody z rzeki - która zasilałaby wodą z rzeki Odry kompleks kanałów, jezior, zalewu i zbiorników wodnych w Zaborze? Czy- wpompowując wodę z rzeki Odry w Tarnawie do rzeczki Świbny i  budując tam stopień wodny i śluzę dla turystyki wodnej- możnaby uczynić tanim kosztem pełny wody kanał dogodny dla kajakarstwa i podróży rowerami wodnymi? Czy pozyskując wodę z rzeki Odry możnaby odbudować dawne rozmiary jeziora w Zaborze i zasilać także jezioro Liwno Małe? 

- czy jest możliwe uruchomienie na nowo fos wokoło pałacu dla trasy turystycznej kajakarstwa czy rowerów wodnych? Wymaga to aby odkopano fosy i kanał do jeziora. Czy można przeprowadzić pogłębienie dawnych kanałów wodnych w parku pałacowym? Mostki nad nimi jakie zbudowanoby miałyby prześwit dogodny dla turystyki wodnej. 

- czy władze gminy Zabór mogłyby dostrzec popularność roweru wodnego w Łagowie? Czy są świadome że pozyskując wodę z rzeki Odry możnaby utworzyć podobnie wielki obszar turystyki wodnej w gminie Zabór? Obecnie ma on 28,6 ha powierzchni, po zbudowaniu kanałów wodnych, śluz i modernizacji mostów możnaby uzyskać o wiele większy zespół zbiorników wodnych. Stale wpompowując wodę z rzeki Odry możnaby pobudzić rolnictwo oraz turystykę. 

Pozdrawiam
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta