Zielona Góra,

czwartek, 19 września 2019

Petycja do Zarządu Woj. Lubuskiego w sprawie odbudowy synagogi przy przebudowie budynku Filharmonii Zielonogórskiej

Petycja do Zarządu Woj. Lubuskiego 

d/w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie

w sprawie odbudowy ścian szczytowych synagogi przy przebudowie budynku Filharmonii Zielonogórskiej

Drodzy Państwo, 
Dziś rano w TVN 24 był program o odbudowie zabytków w Polsce. Rzekomo jest nawet Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z którego miała być finansowana np. odbudowa zabytków kraju.

Jako ekonomista po wizycie w Opolu w dn. wczorajszym namawiam do wydatkowania środków publicznych celem odbudowy ścian szczytowych dawnej synagogi i wkomponowania ich w bryłę sali koncertowej FZ- jako spektakularnej regionalnej atrakcji turystycznej. Z uwagi na znaczenie gospodarcze (przemysł turystyczny) projekt ten miałby priorytet przed innymi wydatkami WL.

Jako argument ekonomiczny podniosę kwestię dochodów z turystyki. W wielu miastach przemysł turystyczny to główne źródło dochodów i wpływów podatkowych. Zabytki miasta Zielona Góra na tym tle słabo wypadają. 

W Państwa okolicy brak jest spektakularnych sztucznych zabytków. W tych czasach atrakcją są także zabytki pseudohistoryczne i te zupełnie nowe. W Holandii atrakcją do jakiej mnie zabrano był zupełnie nowyzamek w stylu fake-średniowiecza. I nie był to kicz ale nowy, urokliwy zamek w dawnym stylu. Turyści wiedzą że to nowy zamek a mimo to do środka są kolejki. Zamek to bardziej model biznesowy turystyki i może być miejscem realizacji tego modelu biznesowego przemysłu turystyki.

W okolicy brak tej skali rekonstrukcji co zabytki z Warszawy czy Krakowa przez co mocno kuleje przemysł turystyczny. W Krakowie czy Warszawie, nie mówiąc o Poznaniu czy Berlinie, zamki znów są. Po prostu zrekonstruowano je. Odbudowa ścian szczytowych synagogi w Ziel. Górze jest zasadna ekonomicznie. Cel to stworzenie pseudo- zabytku pod turystykę drogą bardzo powolnej rekonstrukcji. Jest to długi proces ale powinien on ruszyć.

Wawel jest w dużej mierze rekonstrukcją. Zamek Królewski w Warszawie to rekonstrukcja. Zamek Bobolice to niedawna rekonstrukcja. W Polsce w wielu miastach zniszczonych wojną nawet do połowy atrakcji turystycznych to rekonstrukcje. W Polsce w znacznie mniejszych miejscowościach odbudowano zabytki

Wnoszę o rozpoczęcie procedur odbudowy zabytku i ewentualnie wywłaszczenia nieruchomości na terenie dawnej synagogi, tj. części parkingu. Wnoszę o rozpoczęcie prac budowlanych możliwie szybko i stosowanie metody drobnych kroków czy kroczków w odbudowie zabytku. Wnoszę o takie przeprowadzenie obecnych prac rozbudowy obiektu, by - choćby fragmentarycznie- odbudować jakieś elementy dawnej synagogi. Nie powinno być tak że powstaje np. nowe wejście do budynku FZ od przodu ulicy, które nie jest fragmentem odbudowy dawnej ściany szczytowej synagogi, choćby w jej fragmencie. Celem przebudowy powinno być w mojej opinii- dążenie do odbudowy historycznego kształtu budynku celem odtworzenia budynków zniszczonych w czasach dyktatury.

Wnoszę o ogłoszenie konsultacji społecznych projektu odbudowy synagogi. Wnoszę o możliwie maksymalną dbałość o szczegóły. Mimo że jest to list ekonomisty, nie chodzi mi o budowę kiczu. W Opolu w dniu wczorajszym oglądałem system murów miejskich wraz z krużgankami i basztami koło tamtejszej katedry. Fragment murów i basztę wykonano z zupełnie nowiutkiej, i dość jasnej cegły, przez co wyglądały one dość sztucznie.

Wnoszę aby przebudowę gmachu Filharmonii poszerzyć, tj. odbudować fasadę dawnej synagogi jako ścianę szczytową od strony północnej, zachodniej i południowej. Chcę zrobić akcję społeczną w celu odbudowy tej fasady, ściany szczytowej. Miasto Zielona Góra niestety jest nieatrakcyjne turystycznie, stąd propozycja odbudowy zabytku.

Wnoszę aby zorganizować w foyer - albo muzeum muzyki, albo jakieś muzeum judaików, w ramach wyeksponowania tradycji synagogi w tym miejscu. Muzeum byłoby nieczynne w czasie innych wydarzeń w obiekcie, przez co foyer byłoby dwufunkcyjne, zamiast stać puste. W Kazimierzu Dolnym synagoga jest miejscem zwiedzania i jest w niej ciekawa wystawa. W Zielonej Górze możnaby zrobić jakieś małe muzeum żydowskie w ramach przebudowy gmachu filharmonii. Chodzi o dodanie kolejnych atrakcji turystycznych. I tak podatnicy utrzymują portiera przy wejściu, więc doszedłby tylko koszt zorganizowania takiej wystawy. Zwiedzanie byłoby za "co łaska".

W załączeniu: wizualizacja synagogi oraz jej zdjęcia archiwalne

Z szacunkeim
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta