Zielona Góra,

piątek, 20 września 2019

Marsz wokół Rynku w czasie Strajku dla Klimatu w Zielonej Górze

Uczestnicy strajku dla klimatu w Zielonej Górze przeszli wokoło rynku staromiejskiego skandując hasła proklimatyczne. Teraz tańczą belgijkę. 

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej

Strajk dla klimatu w Zielonej Górze- fotografie

W tej chwili nadal trwa strajk dla klimatu na rynku w Zielonej Górze. 
Fotografie w wykonaniu Adam Fularz--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Strajk klimatyczny w Zielonej Górze- zdjęcia

W tej chwili trwa strajk klimatyczny w Zielonej Górze. Trwa już godzinę czasu. Odczytano postulaty. Skandowano hasła. 

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

czwartek, 19 września 2019

Korki. Przez 15 minut autobusem z os. Dolina Zielona dojechałem na Strumykową

Od 15.32 do 15.47 dojechałem linią nr 5 zaledwie kilkaset metrów. Z os. Dolina Zielona do ul. Strumykowej róg Zdrojowej.
opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Petycja do Zarządu Woj. Lubuskiego w sprawie odbudowy synagogi przy przebudowie budynku Filharmonii Zielonogórskiej

Petycja do Zarządu Woj. Lubuskiego 

d/w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie

w sprawie odbudowy ścian szczytowych synagogi przy przebudowie budynku Filharmonii Zielonogórskiej

Drodzy Państwo, 
Dziś rano w TVN 24 był program o odbudowie zabytków w Polsce. Rzekomo jest nawet Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z którego miała być finansowana np. odbudowa zabytków kraju.

Jako ekonomista po wizycie w Opolu w dn. wczorajszym namawiam do wydatkowania środków publicznych celem odbudowy ścian szczytowych dawnej synagogi i wkomponowania ich w bryłę sali koncertowej FZ- jako spektakularnej regionalnej atrakcji turystycznej. Z uwagi na znaczenie gospodarcze (przemysł turystyczny) projekt ten miałby priorytet przed innymi wydatkami WL.

Jako argument ekonomiczny podniosę kwestię dochodów z turystyki. W wielu miastach przemysł turystyczny to główne źródło dochodów i wpływów podatkowych. Zabytki miasta Zielona Góra na tym tle słabo wypadają. 

W Państwa okolicy brak jest spektakularnych sztucznych zabytków. W tych czasach atrakcją są także zabytki pseudohistoryczne i te zupełnie nowe. W Holandii atrakcją do jakiej mnie zabrano był zupełnie nowyzamek w stylu fake-średniowiecza. I nie był to kicz ale nowy, urokliwy zamek w dawnym stylu. Turyści wiedzą że to nowy zamek a mimo to do środka są kolejki. Zamek to bardziej model biznesowy turystyki i może być miejscem realizacji tego modelu biznesowego przemysłu turystyki.

W okolicy brak tej skali rekonstrukcji co zabytki z Warszawy czy Krakowa przez co mocno kuleje przemysł turystyczny. W Krakowie czy Warszawie, nie mówiąc o Poznaniu czy Berlinie, zamki znów są. Po prostu zrekonstruowano je. Odbudowa ścian szczytowych synagogi w Ziel. Górze jest zasadna ekonomicznie. Cel to stworzenie pseudo- zabytku pod turystykę drogą bardzo powolnej rekonstrukcji. Jest to długi proces ale powinien on ruszyć.

Wawel jest w dużej mierze rekonstrukcją. Zamek Królewski w Warszawie to rekonstrukcja. Zamek Bobolice to niedawna rekonstrukcja. W Polsce w wielu miastach zniszczonych wojną nawet do połowy atrakcji turystycznych to rekonstrukcje. W Polsce w znacznie mniejszych miejscowościach odbudowano zabytki

Wnoszę o rozpoczęcie procedur odbudowy zabytku i ewentualnie wywłaszczenia nieruchomości na terenie dawnej synagogi, tj. części parkingu. Wnoszę o rozpoczęcie prac budowlanych możliwie szybko i stosowanie metody drobnych kroków czy kroczków w odbudowie zabytku. Wnoszę o takie przeprowadzenie obecnych prac rozbudowy obiektu, by - choćby fragmentarycznie- odbudować jakieś elementy dawnej synagogi. Nie powinno być tak że powstaje np. nowe wejście do budynku FZ od przodu ulicy, które nie jest fragmentem odbudowy dawnej ściany szczytowej synagogi, choćby w jej fragmencie. Celem przebudowy powinno być w mojej opinii- dążenie do odbudowy historycznego kształtu budynku celem odtworzenia budynków zniszczonych w czasach dyktatury.

Wnoszę o ogłoszenie konsultacji społecznych projektu odbudowy synagogi. Wnoszę o możliwie maksymalną dbałość o szczegóły. Mimo że jest to list ekonomisty, nie chodzi mi o budowę kiczu. W Opolu w dniu wczorajszym oglądałem system murów miejskich wraz z krużgankami i basztami koło tamtejszej katedry. Fragment murów i basztę wykonano z zupełnie nowiutkiej, i dość jasnej cegły, przez co wyglądały one dość sztucznie.

Wnoszę aby przebudowę gmachu Filharmonii poszerzyć, tj. odbudować fasadę dawnej synagogi jako ścianę szczytową od strony północnej, zachodniej i południowej. Chcę zrobić akcję społeczną w celu odbudowy tej fasady, ściany szczytowej. Miasto Zielona Góra niestety jest nieatrakcyjne turystycznie, stąd propozycja odbudowy zabytku.

Wnoszę aby zorganizować w foyer - albo muzeum muzyki, albo jakieś muzeum judaików, w ramach wyeksponowania tradycji synagogi w tym miejscu. Muzeum byłoby nieczynne w czasie innych wydarzeń w obiekcie, przez co foyer byłoby dwufunkcyjne, zamiast stać puste. W Kazimierzu Dolnym synagoga jest miejscem zwiedzania i jest w niej ciekawa wystawa. W Zielonej Górze możnaby zrobić jakieś małe muzeum żydowskie w ramach przebudowy gmachu filharmonii. Chodzi o dodanie kolejnych atrakcji turystycznych. I tak podatnicy utrzymują portiera przy wejściu, więc doszedłby tylko koszt zorganizowania takiej wystawy. Zwiedzanie byłoby za "co łaska".

W załączeniu: wizualizacja synagogi oraz jej zdjęcia archiwalne

Z szacunkeim
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 18 września 2019

Petycja dot. nadania nazwy parkowi przy ul. Ludowej/ Harcerskiej

do Rady Miasta Zielona Góra

Wnoszę petycję o nadanie nazwy "Park Ludowy" parkowi przy ul. Ludowej, naprzeciw numerów domów od 5 do 9a. Park ten znajduje się na rogu ul. Harcerskiej i Ludowej. Obecnie nie ma on nazwy. Jest on zaniedbany, pozbawiony typowej infrastruktury parkowej, fontann, stawków etc.

Swego czasu były plany wycinki fragmentów tego parku w ramach akcji subwencjonowania rozwoju motoryzacji masowej poprzez dotowanie kosztów gruntu/ terenu używanego dla celów parkowania samochodów osobowych osób prywatnych.

Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Komunikat prasowy : Bardzo dobre wyniki lotniska Zielona Góra – Babimost

Redakcja serwisu otrzymała list:

---------- Wiadomość przekazana przez redakcję-------
Od: Biuro Public Relations <pr na serw. polish-airports.com>
Data: środa, 18 września 2019
Temat: Bardzo dobre wyniki lotniska Zielona Góra – Babimost
Do:


Bardzo dobre wyniki lotniska Zielona Góra – Babimost

W sierpniu br. zarządzane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" (PPL) lotnisko Zielona Góra – Babimost obsłużyło 4472 pasażerów. To prawie o 2600 osób więcej w porównaniu do analogicznego okresie ubiegłego roku (wzrost o 138%). Łączna liczba operacji lotniczych przekroczyła 230 (w sierpniu 2018 roku było ich ponad 100).

Na tak dobre wyniki lotniska miała wpływ zmiana w siatce połączeń rejsowych. Między Zieloną Górą a Warszawą Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały o podwojeniu rejsów na tej trasie. Z Babimostu do stolicy można dostać się rano i wieczorem w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. W środę i niedzielę oferowany jest jeden rejs dziennie. Również w sierpniu pasażerowie mogli podróżować do Antalyi w Turcji na pokładzie samolotów Onur Air.

Od początku roku na lotnisku Zielona Góra – Babimost zrealizowano 1243 operacji lotniczych (...)


wg Biura Prasowego PPL
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Petycja dot. wczorajszego podtopienia na ulicach miasta Zielona Góra

Do Rady Miasta


Petycja 

We wtorek, 17 września 2019 w czasie ulewistego deszczu na ulicy Dekoracyjnej nie można przejść chodnikiem bowiem tak ogromne ilości wody wpływają z wybetonowanych placów tamtejszych firm i hurtowni. Samochody mogą utknąć w głębokiej wodzie. Piesi przemoczą buty tylko dlatego że z posesji prywatnych wypływają rwące strumienie. Sam przemoczyłem buty bo na chodniku poziom wody był zbyt wysoki.

Wnoszę aby zmienić system podatku od nieruchomości i pobierać od powierzchni utwardzonych stawkę wielokrotnie większą. Jako podatnicy musimy płacić bardzo wiele za rozbudowę systemu kanalizacji. Podmioty gospodarcze które są winne podtopieniom miasta bowiem brukują ogromne place, powinny pokrywać koszty spowodowane odprowadzaniem wody deszczowej a nie przerzucać ten koszt na wszystkich mieszkanców miasta. Proponuję ustalić stawkę podatku inną za teren zwykły a drastycznie inną- za utwardzony.

W wielu miastach Polski i Europy (ostatnio widziałem to nawet w mieście Pula w Chorwacji) buduje się tzw. mokre parki czyli zagłębienia dokąd odprowadza się deszczówkę z ulic miasta. W tych zagłębieniach sadzi się odpowiednie wilgociolubne rośliny- hydrofity, które oczyczczą wodę z metali ciężkich. W Polsce jest to także sporym trendem. Zalety to zatrzymanie wody deszczowej w mieście co spowolni powiększanie się plam stepu, zaczątków stepu np. widocznych z okna pociągu pomiędzy Starym Kisielinem a centrum m. Zielona Góra.

Przesyłam tekst z wczorajszej prasy na ten temat:

https://swiatoze.pl/gdansk-zaklada-gruntowe-ogrody-deszczowe-i-parki-retencyjne-to-pionierskie-rozwiazanie-w-skali-kraju/

Wnoszę petycję o kilka do kilkunastu mokrych parków. Proponowane lokalizacje:
- zachodnia część Kaczego Dołu gdzie wykopanoby zagłębienie
- wykop po torowisku kolei podmiejskiej do Polskiej Wełny przy ul. Słowackiego
-teren między stacją paliw Shell a ulicą Drzewną przy czym można naprawić schody i resztki betonowej architektury parkowej etc.
-park bez nazwy ciągnący się od ul. Zjednoczenia do ul. Składowej na którym było małe bagno, ale je niedawno osuszono rowem melioracyjnym niszcząc możliwości małej retencji
-wyrobiska pokopalniane przy ul. Akademickiej w stronę ogr. działkowych przy Parku Poetów.
opr. Adam Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

wtorek, 17 września 2019

Była szefowa banku centralnego Ukrainy obawia się o życie po kolejnej próbie podpalenia

Depesza prasowa Polish News Agency polishnews.pl

Jak donosi witryna BBC World News, Valeria Gontareva, ex-szefowa banku centralnego Ukrainy, obawia się że kolejna próba jej zabójstwa może być udana. Jedna z jej nieruchomości została podpalona. Ona sama jest ranna po potrąceniu przez samochód w Londynie, gdzie teraz mieszka.

Pani Gontareva sądzi że to z powodu jej decyzji w 2016 roku by znacjonalizować największy bank komercyjny na Ukraine. Dla BBC powiedziała że dostała wiele gróźb po jej decyzji o nacjonalizacji Privatbanku. Została ona uderzona przez samochód na przejściu dla pieszych w Knightsbridge, samochód jej syna podpalono, splądrowano jej mieszkanie w Kijowie a teraz doszło podpalenie jej nieruchomości. Media reprodukują fotografie mocno spalonych nieruchomości i zupełnie spalonego samochodu jej syna.

Ihor Kolomoisky, były właściciel Privatbanku, zaprzecza by miał z tym coś wspólnego. W upadający bank wpompowano ok. 17-18 miliardów PLN z publicznych pieniędzy by ratować go przed upadkiem. Na byłym właścicielu Privatbanku ciążyło sporo zarzutów a on sam przebywał na emigracji w Szwajcarii i Izraelu. 

Obecny prezydent Ukrainy, były komik, występował w kanałach telewizyjnych p. Ihora Kolomoiskyego. Gdy wybrano go na prezydenta Ukrainy, były właściciel Privatbanku nagle wrócił na scenę polityczną. Byli prawnicy Ihora Kolomoiskyego przeszli na szczyty władzy w gabinecie nowego prezydenta Ukrainy. W zeszłym tygodniu uwieczniono na zdjęciu p. Kolomoiskyego gdy rozmawiał z obecnym prezydentem Ukrainy.

opr. Adam Fularz na podstawie BBC News 
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Podtopienia na ulicach miasta Zielona Góra

Na ulicy Dekoracyjnej ogromne ilości wody wpływają z wybetonowanych placów tamtejszych firm i hurtowni. Samochody mogą utknąć w głębokiej wodzie. Nie kursuje autobus Z19 z ul. Rajskiej. Po prostu nie przyjechał. 

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Petycja w sprawie odbudowy zasypanych fragmentów Kanału Niesulickiego dla turystyki wodnej śródlądowej

Do Zarządu Woj. Lubuskiego


Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę w tej petycji o to aby Zarząd WL wystąpił do posła Jerzego Materny oraz do władz odpowiedzialnych za transport wodny śródlądowy z następującym żądaniem:

- Chcemy i żądamy naprawy kilku procent całości długości kanału, celem odtworzenia zepsutego dziś połączenia dla turystycznych statków wodnych śródlądowych, żaglówek, między Niesulicami a Lubrzą, tj. między jeziorami Niesłysz, Goszcza, Lubie. Kanał który łączy te jeziora, to niedziałający kapitał jaki ongiś zainwestowano w tym regionie, to około pół miliarda PLN wywalone w błoto. 

Dlaczego? Kanał ten nie może zostać przepłynięty, został zniszczony, co jest oburzające. Jest on uroczy turystycznie, np. koło wsi Mostki jego brzegi porastają ozdobne drzewa, tworząc jakby wodną aleję. Kanał Niesulicki w większości ma szerokość ok 11- 12 metrów. Jest to porozrywany kanał kategorii 1 a.

Jako osoby zainteresowane rozwojem turystyki wodnej śródlądowej domagamy się:

- odbudowy mostów we wsi Mostki, tj. mostu drogowego na drodze nr 92, mostu kolejowego na linii kolejowej Berlin HBf- Moskwa Bel. Obecnie we wsi Mostki brak jest jakichkolwiek mostów na kanale, w miejscu kanału Niesulickiego we wsi jest jakiś ogródek. Na działkach 181, 182 są pojedyncze stawy. Proponujemy- najpierw tymczasowe dostosowanie koryta cieku Jutrzenka do połączenia (dla małych żagłowek) obu części Kanału Niesulickiego we wsi, a później budowę kanału przez wieś, o szerokości 11- 12 metrów. W tym celu wywłaszonoby kilka- kilkanaście działek.

- na południe od Nowej Wioski kanał jest rozcięty drogą, wnosimy o naprawę/ dodanie śluzy jeśli jest taka potrzeba

- w miejscowości Lubrza działki 23/8, 222 dzielą kanał od połączenia z jeziorami. Wnosimy o przebudowę mostu w drodze 1244F dla celu umożliwienia podróży żaglówką/ statkiem śródlądowym. 

Kanał powinien mieć szerokość 11- 12 metrów aby mogły nim kursować statki wycieczkowe. Byłaby to droga wodna klasy 1a, ewentualnie we fragmentach 1b, z opcją jej dalszej rozbudowy dla celów turystyki wodnej. Kanał w większości istnieje, konieczna jest jego naprawa i rewitalizacja. Odbudowa zepsutych odcinków, stanowiących zaledwie kilka procent całości kanału, pozwoli uwolnić ów drzemiący kapitał już tu zainwestowany, i ożywi turystykę wodną w regionie. 


Z uszanowaniem,
Adam Fularz, ekonomista

do wiadomości: Gminy Lubrza, Świebodzin

załącznik: niezdarny szkic uszkodzonych fragmentów Kanału Niesulickiego, które zaznaczono kolorem czarnym


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

poniedziałek, 16 września 2019

Witold Gadowski domaga się rozbiórki Pałacu Kultury i Nauki

Na spotkaniu w Zielonej Górze Witold Gadowski chce aby rozebrać Pałac Kultury i Nauki. Twierdzi że rozebrano także cerkiew w Warszawie po zakończeniu okupacji rosyjskiej. Nie odpowiedział na pytanie czy nie spowoduje to strat dla turystyki i czy turystów nie przyciąga 

"Nie możemy dać się odkleić od krzyża. Musimy się ruszyć i schrystianizować Europę. Nikt za nas tego nie zrobi." - twierdzi Witold Gadowski.

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji wypowiedzi autora


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

W Polsce pojawiają się "plamy stepu"

Depesza prasowa Polish News Agency polishnews.pl
16.9.2019

Jadę pociągiem przez Wielkopolskę w dniu 13.9.2019 i obserwuję krajobraz za oknem. Dwa czy trzy tygodnie wcześniej widziałem "plamę stepu" w lasku przy torach na północ koło Niedoradza w woj. lubuskim. Następnie ze zdziwieniem zauważyłem z okna pociągu kolejną plamę stepu nieopodal, na zachód od pobliskiego przystanku kolejowego "Zielona Góra Stary Kisielin".

Teraz- dn. 13.9- pierwsza plama stepu pojawiła się koło wsi Nowe Jastrzębsko, podaj przy numerze 35, pod miastem Nowy Tomyśl. Minęliśmy Poznań jadąc koleją, poc. osobowym na wschód. Plamy stepu stawały się coraz bardziej gęste. Od Wrześni i Słupcy w stronę Konina i Koła- widać było skrawki ziemi z uschiętą lub nadre nieliczną roślinnością, spod których wyzierał piach, niczym na Pustyni Błędowskiej. Widziałem pole na którym coś wzrosło w rzędach do wysokości ok. 15 cm po czym to coś uschło. Pole to niczym już więcej nie porosło. Było to pustyniopole małych, suchych kikutów. 

Gdy o tym opowiadam, ludzie czasem mi nie wierzą. Gdy w te wakacje spacerowałem z Wapnicy do Wicka na wyspie Wolin - mniej więcej na południe od adresu Wicko nr 12- widziałem sporą plamę stepu lub czegoś w rodzaju "Pustyni Błędowskiej". Mieszkaniec tamtejszych okolic, gdy mu to opowiadałem, nie uwierzył mi.

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznych w okresie lata 2019 w Polsce


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

niedziela, 15 września 2019

Zarządanie strachem w Polsce- wypowiedzi na Igrzyska wolności

W maju 2015 roku 74 procent Polaków (wg badania cytowanego ze sceny przez Filipa Kopnera) popierało przyjmowanie uchodźców. Później wg osoby to mówiącej- nastąpiło zarządzanie strachem. W czasach rządów B. Szydło od 8 do 11 mln Polaków i Polek zmieniło swoje postawy- twierdzi osoba przemawiająca na scenie. Mówi on że za pomocą zarządzania strachem wygrano wybory. Straszono gdy potrzebowano wygrać wybory albo aby zmienić temat debaty publicznej. Winę za to ponoszą osoby które nie zareagowały na zarządzanie strachem. Są to media czy osoby publiczne. 

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji wypowiedzi na scenie Igrzyskawolnosci.pl- wypowiedzi tej osoby jeszcze trwają


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

sobota, 14 września 2019

Pytania o integracje dzikich zwierząt w mieście Zielona Góra

do UM Zielona Góra

Szanowni Państwo
w tej chwili jestem na spotkanu z Hanną Zdanowską w Łodzi i ta polityk odpowiada na pytania o integrację dzikich zwierząt w mieście. W Łodzi wg niej część mieszkańców karmi dziki z ręki ponadto w mieście żyją lisy. Jak wygląda obecnie sprawa lisów w centrum miasta? Planowano ich eksmisję. Czy to nastąpiło? W Jędrzychowie eksmitowano dziki. Dlaczego? 

Pozdrawiam
Adam Fularz 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Łódź: Na Igrzyskach Wolności o liberalizmie, na konwencji PiS o ideologii Narodowego Katolicyzmu

W tej chwili w Łodzi trwa pojedynek ideologii. W odległych od siebie o 2-3 km miejscach przemawiają- z jednej strony rzekomo przemawia Jarosław Kaczyński, ideolog konserwatywny na regionalnej konwencji PiS w sali ŁSSE, z drugiej strony na zapleczu sali Atlas Areny przemawia posłanka Scheuring- Wielgus, która krytycznie mówi o wprowadzeniu państwa wyzwaniowego w Polsce.

Eliza Michalik mówi o społeczeństwie obywatelskim że w zasadzie nie istnieje w Polsce, że w demonstracji pod Sejmem w grudniu 2016 brało udział ledwie kilka tysięcy osób. Wg niej, politycy opozycji już dawno pogodzili się z przegraną i w zasadzie "nie chce im się".  

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji własnych, informacji jakie dotarły do redakcji ustnie.


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Łódź: Na Igrzyskach Wolności o liberalizmie, na konwencji PiS o ideologii Narodowego Katolicyzmu

W tej chwili w Łodzi trwa pojedynek ideologii. W odległych od siebie o 2-3 km miejscach przemawiają- z jednej strony rzekomo przemawia Jarosław Kaczyński, ideolog konserwatywny na regionalnej konwencji PiS w sali ŁSSE, z drugiej strony na zapleczu sali Atlas Areny przemawia posłanka Scheuring- Wielgus, która krytycznie mówi o wprowadzeniu państwa wyzwaniowego w Polsce.

Eliza Michalik mówi o społeczeństwie obywatelskim że w zasadzie nie istnieje w Polsce, że w demonstracji pod Sejmem w grudniu 2016 brało udział ledwie kilka tysięcy osób. Wg niej, politycy opozycji już dawno pogodzili się z przegraną i w zasadzie "nie chce im się".  

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji własnych, informacji jakie dotarły do redakcji ustnie.


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 13 września 2019

Co to znaczy emocjonalnie że organizacja Marciala Maciela Degollado miała przekazać miliard dolarów na zmianę ustroju i na Solidarność w Polsce?

Depesza prasowa Polish News Agency polishnews.pl

Marcial Maciel Degollado miał szantażować duchownych - księży i biskupów którzy próbowali go powstrzymać w jego żądzach wykorzystywania seksualnego innych osób- dzieci i seminarzystów. Wg autora Frédéric Martela mechanizm wygląda tak że sprawca nadużyć seksualnych w związkach wyznaniowych zna intymne szczegóły życia swoich duchownych przełożonych i potrafi to wykorzystywać w celu szantażu aby zapewnić sobie bezkarność.

Pytałem Frédéric Martela- co to znaczy że miliard dolarów przekazanych przez organizację sprawcy nadużyć Marciala Maciela za pośrednictwem Kościoła Rzymskokatolickiego na zmianę ustroju w Polsce- ów rzekomy miliard dolarów na Solidarność o jakich Frédéric pisze w swojej księdze "Sodoma" i podaje źródło tej informacji- miał pochodzić z takiego nieetycznego źródła finansoweego? Co znaczy emocjonalnie że organizacja kierowana przez Marciala Maciela Degollado miała przekazać miliard dolarów na zmianę ustroju i na Solidarność w Polsce? Jaki jest bagaż emocjonalny tych pieniędzy dla polskiej transformacji ustrojowej- pochodzących z meksykańskiej organizacji kierowanej przez tak kontrowersyjne osoby? Frédéric Martel odpowiedział że w czasie wojen pieniądze często pochodzą z podobnie nieetycznych źródeł i nie jest to winą odbiorców tych pieniędzy czyli "Solidarności".

Stanisław Dziwisz miał dementować fakt spotkania z autorem Frédéric Martel który napisał książkę "Sodoma. Hipokryzja i władza w Kościele Katolickim"- ale autor tej książki udokumentował ten fakt i ma na to dowody. Pan Frédéric Martel zarzucił p. Stanisławowi Dziwiszowi że skoro nie mówi prawdy o spotkaniu, co jest przecież drobnostką, to równie dobrze mógł kłamać papieżowi Karolowi Wojtyle w sprawie seksualnego oprawcy Marciala Maciela Degollado.

opr. Adam Fularz na podstawie wypowiedzi ze sceny w jego obecnosci oraz na podstawie wypowiedzi p. Frédéric Martel jaką nagrał i dołącza.

Zdjęcie: Adam Fularz i Frédéric Martel przed wywiadem przeprowadzonym po francusku dzisiaj w Łodzi


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Ponowione pismo: usterka deptaka - dziura na ul. Lisowskiego róg Sobieskiego

Zgłaszalem już tą usterkę do UM. Czy ją naprawiono? Czy też jest to nowa dziura? Teraz brakuje kostki o nietypowym kształcie, w styczniu jeszcze tutaj się walała w okolicy. Miejsce chyba jest to samo co w poprzednim zgłoszeniu.
 Oto list z UM:

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Jacek Partyka <J.Partyka na serw. um.zielona-gora.pl>
Data: czwartek, 17 stycznia 2019
Temat: usterka - ul. Lisowskiego róg Sobieskiego
Do: adam.fularz


Witam,
Informuję o przekazaniu zgłoszenia Wykonawcy w sprawie usterki ul.
Lisowskiego róg  Sobieskiego, aby podjął interwencję.
Pozdrawiam,

Jacek Partyka
Biuro Zarządzania Drogami
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
tel. (+48) 68 45 64 422


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Wielka dziura w deptaku na rogu ul. Pieniężnego

Na rogu deptaku, w środku chodnika między winobraniowymi straganami, jest wielka dziura w której można sobie skręcić kostkę. Znajduje się w ul. Niepodległości na rogu ul. Pieniężnego. Podobnych miejsc jest więcej. Dziura na rogu ul. Sobieskiego i Kasprowicza istnieje od ok. 2 miesięcy mimo jej zgłoszenia do UM przeze mnie.

Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

czwartek, 12 września 2019

List do redakcji: Zielona Góra: strajk klimatyczny 20 września 2019


Redakcja serwisu otrzymała:

---------- Forwarded message ---------
Od: Christoph Schott - Avaaz <avaaz na serw. avaaz.org>
Date: pt., 13 wrz 2019 o 08:02
Subject: [wydawnictwo:22660] Zielona Góra: ogłaszamy alarm
To: wydawnictwo na serw. wieczorna.pl <wydawnictwo na wieczorna.pl>


Za kilka dni 16-letnia Greta Thunberg stanie na czele największej w historii młodzieżowej mobilizacji dla klimatu – tuż przed ważnym globalnym szczytem ONZ. W piątek 20 września młodzież w Zielonej Górze oraz wielu miastach Polski i świata wyjdzie na ulice, by ogłosić klimatyczny alarm. Podpisz jednym kliknięciem deklarację poparcia dla młodzieży i dołącz do strajku klimatycznego w Zielonej Górze – zawalczmy razem o przyszłość naszych dzieci!

Za kilka dni 16-letnia Greta Thunberg stanie na czele największej w historii młodzieżowej mobilizacji dla klimatu – tuż przed ważnym globalnym szczytem ONZ. W piątek 20 września młodzież w Zielonej Górze oraz wielu miastach Polski i świata wyjdzie na ulice, by ogłosić klimatyczny alarm. Podpisz jednym kliknięciem deklarację poparcia dla młodzieży i dołącz do strajku klimatycznego w Zielonej Górze – zawalczmy razem o przyszłość naszych dzieci!
PODPISZ
Przyjaciele i Przyjaciółki w Zielonej Górze i okolicach!

Amazonia idzie z dymem, na Grenlandii topnieją lody, a katastrofalna susza w Polsce kosztowała nas ponad miliard złotych. Zmiana klimatu nie jest odległym widmem. Ona dzieje się na naszych oczach.

Właśnie dlatego tuż przed ważnym szczytem klimatycznym ONZ 16-letnia Greta Thunberg prowadzi dzieci i młodzież do strajku klimatycznego. W Polsce i na całym świecie młodzi ludzie opuszczą szkolne klasy i wyjdą na ulice, by zażądać od polityków poważnego podejścia do kryzysu klimatycznego i jak najszybszego przejścia na 100% czystej energii.

A nas wszystkich – rodziców i dziadków, braci i siostry – proszą, byśmy dołączyli do strajku i stanęli u ich boku. Gdy młodzi ludzie walczą o przyszłość życia na Ziemi, nie możemy ich zawieść! Okażmy im nasze poparcie: podpisz deklarację jednym kliknięciem, a potem dołącz do strajku w Zielonej Górze!

Kiedy zbierzemy wystarczająco dużo podpisów, sprawimy, że politycy usłyszą nasz głos. Avaaz dostarczy petycję przywódcom politycznym tuż przez szczytem klimatycznym w Nowym Jorku i poprowadzi wielką kampanię na rzecz bezpiecznej przyszłości i zrównoważonej gospodarki – dla naszych dzieci i dla następnych pokoleń.


Solidaryzujemy się z młodzieżowym strajkiem klimatycznym i apelujemy do ONZ oraz do rządów całego świata: ogłoście alarm klimatyczny i jak najszybciej podejmijcie działania konieczne do przestawienia światowej gospodarki na 100% czystej energii.

PODPISZ


Greta przepłynęła małym jachtem cały Atlantyk, by stanąć na czele strajków tuż przed szczytem ONZ w Nowym Jorku. Odkąd ubiegłego lata rozpoczęła piątkowe strajki klimatyczne, dołączyły do niej miliony uczniów i uczennic z całego świata – ale spotyka się także z napaściami i pogróżkami trolli.

Gdy polska delegacja wraz z przywódcami całego świata zbiera się w Nowym Jorku, okażmy wielkie poparcie dzieciom i młodzieży, które walczą o bezpieczny klimat i zdrową planetę dla nas wszystkich. To ważna chwila! Jak przewiduje paryskie porozumienie klimatyczne, wszystkie kraje muszą ogłosić konkretne plany walki z kryzysem klimatycznym – ale jak zwykle zrobią niewiele, dopóki nie poczują ogromnej presji opinii publicznej.

Dlatego zaczynamy już dziś. Poprzyjmy polską młodzież, która w piątek 20 września wyjdzie na ulice Zielonej Góry i wielu innych polskich miast. Stańmy razem z nimi i zażądajmy od polskiej delegacji przejścia na 100% czystej energii, zanim wyruszy na nowojorski szczyt. Kliknij i dołącz do strajku młodzieży w Zielonej Górze!

Podpisz i dołącz do strajku w Zielonej Górze

Pożary, susze, ludzie umierający od upałów – skala i powaga tego kryzysu jest przytłaczająca. Ale naukowcy mówią, że mamy jeszcze czas, by zawrócić z tej drogi, jeśli tylko władze naszych państw zaczną słuchać obywateli, a nie koncernów paliwowych. Już raz pomogliśmy zorganizować największą mobilizację klimatyczną w dziejach. Dołączmy wszyscy do strajku klimatycznego polskiej młodzieży i niech ten protest będzie jeszcze większy!

Z nadzieją,
Christoph, Martyna, Pascal, Marek, Muriel i Francesco wraz z całym zespołem Avaaz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

OKO Press: Mówienie o „katastrofie klimatycznej" to nie alarmizm, lecz wyraz odpowiedzialności
https://oko.press/mowienie-o-katastrofie-klimatycznej-to-nie-alarmizm-lecz-wyraz-odpowiedzialnosci/

Puls Biznesu: Susza spowodowała ponad miliard zł strat
https://www.pb.pl/susza-spowodowala-blisko-19-mld-zl-strat-967998

SmogLab: Pożary lasów grożą przekroczeniem punktu przełomowego katastrofy klimatycznej
https://smoglab.pl/pozary-lasow-zagrazaja-przekroczeniem-punktu-przelomowego-katastrofy-klimatycznej/

Gazeta.pl: 17 stopni na Grenlandii. Sfotografował rekordowe topnienie lodu
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24910505,17-stopni-na-plusie-na-grenlandii-badacz-sfotografowal-rekordowe.html

Krytyka Polityczna: Inga Zasowska: Strajkuję, bo trzeba działać natychmiast
https://krytykapolityczna.pl/kraj/inga-zasowska-strajkuje-bo-trzeba-dzialac-natychmiast-wywiad/

Avaaz to 51-milionowa globalna społeczność, która pracuje nad tym, by przekonania i poglądy ludzi na całym świecie kształtowały globalne decyzje. („Avaaz" w wielu językach oznacza „głos" lub „pieśń"). Członkowie i członkinie Avaaz pochodzą ze wszystkich krajów na ziemi, a nasz zespół pracuje w 18 państwach i na 6 kontynentach, w 17 językach. Przeczytaj o największych kampaniach Avaaz tutaj, obserwuj nas na (...)

(...)

--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

W Zielonej Górze dobiega końca "Winobranie- Dni miasta". W tym roku było wyjątkowo mało ludzi.

Depesza prasowa Polish News Agency polishnews.pl

Nie tylko w Kazimierzu Dolnym, ale także i w Zielonej Górze ma miejsce "Winobranie". W tym roku wielokrotnie słyszałem opinię że na Winobraniu w Zielonej Górze było wyraźnie mniej osób. Dzisiaj rano, gdy pytałem 4 różne osoby z Zielonej Góry o opinię na temat "Winobrania- Dni miasta", 75 % z pytanych osób w ogóle jeszcze nie było na tej- cieszącej się raczej złą sławą imprezie, mimo że mieszkają w tym mieście.

"Dlaczego miałabym tam pójść- to jest przecież jarmark"- słyszałem. Ktoś inny twierdził że lunapark z jego karuzelą jest rozczarowaniem dla kogoś kto był w Energylandii czy Majalandzie. "5 biletów na karuzelę na Winobraniu i ma się wejściówkę na cały dzień w Energylandii"- usłyszałem. "Koncerty w tym roku to jakieś nieporozumienie, nie było nikogo bardziej znanego"- słyszałem. Narzekano na słabnącą ofertę jarmarcznej gastronomii, nawet na brak "wielkich pierogów" znanych z poprzednich lat. Mała miseczka bigosu kosztowała 20 złotych- opowiadano mi.

Na Winobraniu w tym roku nie było widać osób bawiących się, mimo że przechodziłem przez teren wydarzenia wiele razy. Dobrze bawili się tańczący brejkdens (wczoraj ktoś im nawet wrzucił do czapki banknot 200 złotych), poza tym było dość mroczno, smutno, posępnie. Było- co tu dużo mówić- po prostu ponuro. 

Dla kogoś kto wrócił z wakacyjnych festiwali, pobyt na Winobraniu może spowodować zmianę nastroju. Taką opinie wygłosił wczoraj jeden z artystów lokalnej sceny. Mieszkał on w Zielonej Górze ale niedawno wyprowadził się. Gdy pytałem go czy zechce przyjechać, odpowiedział mi że nie pojawi się, bo boi się że posępna atmosfera Winobrania zepsuje mu humor i świetne wrażenia po niedawnym festiwalu na jakim wspólnie z nim byliśmy. 

Mniejsza ilość uczestników może być efektem masowej emigracji z tego przygranicznego miasta. Gdy wczoraj rozmawiałem z trzema osobami w lokalnym barze, dwie z nich wróciły z emigracji, ale jedna osoba właśnie się wyprowadzała do Poznania.

W ten weekend winobranie się kończy. Planowany jest korowód w sobotę. W poprzednich latach ten korowód był rozczarowaniem, nie przypominał znanych np. z Wielkiej Brytanii ulicznych imprez bachicznych, tych brytyjskich "bacchanal", czy podobnych korowodów w Warszawie czy Berlinie. Jak będzie w tym roku?

opr. Adam Fularz na podstawie rozmów i obserwacji naocznych
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Petycja do Radnych miasta Zielona Góra dot. obsługi autobusowej os. Leśnego

Petycja do Radnych miasta Zielona Góra dot. obsługi autobusowej os. Leśnego

Szanowni Państwo Radni

Jechałem dzisiaj na os. Leśne i na końcowym odcinku autobusy wożą w większości gorące powietrze. 

Proponuję zmiany. Proponuję by linie 17, 37 nie kończyły biegu na os. Leśnym ale wykonywały tzw. wjazd kieszeniowy na pętlę " Os. Leśne" a następnie przez rondo Piastów Śląskich i Trasę Płn. dojeżdżały do pętli autobusowej "Przylep Strażacka". 

Jednocześnie autobusy linii 17 albo 37 mogłyby pomijać os. Zacisze aby czas podróży był konkurencyjny. 

Obecnie późnym popołudniem autobusy MZK do Przylepu kursują tylko co godzinę. 

Wnoszę aby petycja nie była przekazana do monopolu MZK ale aby to organizator tych usług rozpatrzył ją w sposób taki jak ma to miejsce w innych miastach czyli powinien to zrobić zleceniodawca usług-  a nie przewoźnik monopolista.

Wg mojej wiedzy, sytuacja monopolu na tymże rynku wg nauk ekonomicznych jest wynikiem korupcji.

Pozdrawiam
Adam Fularz 
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 11 września 2019

List- Rynek Starego Miasta oraz brak placów

do Rady Miasta Zielona Góra

List

Drodzy Państwo Radni, 

Chciałbym bezpiecznie jechać hulajnogą na rynku. Tymczasem szpary np. przed "Klubokawiarnią Staromiejską" mieszczą całe kółko mojej hulajnogi. Nawierzchnia jest wyraźnie krzywa i np. utrudnia to skoki na hulajnodze czy deskorolce. Przez to brak tutaj młodych ludzi. 

Wczoraj byłem w Görlitz i w centrum miasta na placu jeżdżono na deskorolkach. Przedwczoraj byłem w mieście Rijeka (Fiume) i w centrum miasta jeżdżono na hulajnogach wyczynowych. W Zielonej Górze w centrum miasta brak placu z równą nawierzchnią dla jazdy na hulajnodze czy deskorolce. Nie można wykonywać trików na tzw. flacie z braku prostej nawierzchni. Centrum miasta jest jeszcze bardziej wymarłe z tego powodu.

Proszę aby idąc na sesję rady, pofatygowali się Państwo sprawdzić nawierzchnię rynku w jego południowowschodnim narożniku. Na rogu rynku i ul. Krawieckiej rusza się i klawiszuje kilkanaście płytek kamiennych. 

Czy można prosić o przełożenie na nowo tego fragmentu rynku staromiejskiego? To spory koszt więc wnoszę o ten wydatek do Rady Miasta. Doraźne naprawy już tu wykonywano i to nie pomogło. 

Dodatkowo przy informacji turystycznej - w stronę ul. Pod Filarami rusza się też kilkanaście kostek. Warto aby w przyszłości dbali Państwo Radni o poprawną kontrolę jakości prac brukarskich w ramach funkcji kontrolnej nad zarządem miasta. 


pozdrawiam
Adam Fularz 
Wydawnictwo Merkuriusz Polski


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

wtorek, 10 września 2019

Petycja dot. przeznaczenia kilku mln PLN na budowę skateplaza w Zielonej Górze

Do Rady Miasta Zielonej Góry

Drodzy Radni,
Skoro jako mieszkańcy płacimy podatki, to dlaczego Państwo, kierując się kryterium agesizmu, okradają nas z wpływów podatkowych, kradnąc nasze środki podatkowe na swoje własne zachcianki, głównie na drogi dla swoich prywatnych samochodów osobowych? Na ten cel poszło co najmniej kilkaset mln PLN, podczas gdy inne miasta, takie jak Amsterdam, likwidują np. 11 tys. 200 miejsc parkingowych w centrum miasta.

Proszę się odkleić od wydawania nieswoich środków finansowych. Żądam w niniejszej petycji (jako że petycja służy do składania żądań) budowy skateplaza w Zielonej Górze za kwotę kilku mln PLN. Osoby w wieku 40 lat i młodsze też mają swoje potrzeby, Państwo zaś - agesistycznie decydują o wydawaniu pieniędzy także młodszych pokoleń, na zachcianki osób z Państwa pokolenia. To jest kradzież.

Proszę też przy okazji nie kraść pieniędzy na budowę parkingów dla samochodów osobowych. Ekonomiści głoszą że miejsca parkingowe powinien dostarczyć wolny rynek i nie jest to zadanie władz publicznych, aple prywatnych inwestorów. Nie powinni Państwo kraść naszych pieniędzy by dotować biznes motoryzacyjny- a dokładnie takie znaczenie ekonomiczne mają Państwa wydatki w ramach dotowania budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze. Wzywam do zaniechania kradzieży środków publicznych na ten cel.

Jest surrealne że by skorzystać ze skateplaza, trzeba jechać aż do Nowej Soli. Jakoś w tamtym mieście młodym ludziom nie skradziono ich pieniędzy. Na tamtejszej skateplaza jest taki tłok że wczoraj mój kolega niemal na kogoś nie wpadł bmx-em. Regularnie można tam spotkać osoby z Zielonej Góry. Nawet syn mojej koleżanki musi tam jechać by móc skorzystać z parku do jazdy w stylu street skatingu.

Proszę też nie wmawiać mi że trzeba o to walczyć w budżecie obywatelskim- nie ma w nim nawet takich środków. Skateplaza z bowlem to koszt kilku mln PLN i do tej pory środki na ten cel były, ale kradli je Państwo i wydatkowali na wspieranie motoryzacji indywidualnej poprzez dotowanie dróg i parkingów dla samochodów motoryzacji indywidualnej. 

Z szacunkiem

Adam Fularz
Redakcja Gazety Zielonogórskiej
Dolina Zielona 24a, 65-154 Zielona Góra

--

WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

poniedziałek, 9 września 2019

komunikat prasowy: Wybory na Facebooku: strategie walki - informacja prasowa Fundacji Panoptykon

Redakcja serwisu otrzymała:

---------- Wiadomość otrzymana ----------
Od: Maria Wróblewska <maria.wroblewska na serw. panoptykon.org>
Data: czwartek, 5 września 2019
Temat: Wybory na Facebooku: strategie walki - informacja prasowa Fundacji Panoptykon
Do: adam.fularz na serw. wieczorna.pl


Dzień dobry,

Przesyłam treści załącznika bezpośrednio w mailu.

Polecamy się uwadze

Maria Wróblewska


Wybory na Facebooku: strategie walki

Mali na oślep, duzi strategicznie. Na celowniku głównie niezdecydowani – najmłodsi i najstarsi wyborcy. Do głosowania zachęcani zwłaszcza euroentuzjaści. Taki obraz toczonej na Facebooku walki o Parlament Europejski wyłania się z pilotażowych badań prowadzonych w ramach projektu badawczego Fundacji Panoptykon, Fundacji ePaństwo i Sotrendera. Jego inicjatorzy monitorują obecną kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu i zachęcają wyborców do korzystania ze specjalnej wtyczki pokazującej, „kto ich namierzył".

W kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego na reklamy polityczne na Facebooku wydano w Polsce niemal 1,7 mln zł. Nie jest to bardzo wysoka kwota, ale sposób jej wydatkowania dużo mówi o strategiach poszczególnych komitetów wyborczych i innych podmiotów biorących udział w grze politycznej.

Najwięcej – ponad pół miliona złotych (553 504) – na reklamę na Facebooku wydał komitet wyborczy Koalicji Europejskiej (KE). Zdecydowanie zdystansował Prawo i Sprawiedliwość (PiS), który wydał niecałe 300 tys. (278 828) zł. Nieco niższym budżetem pochwalić się Konfederacja (251 266 zł) i Wiosna (213 301 zł).  Dużo skromniejsze kwoty wydały komitety Kukiz'15 i Lewicy Razem – po 64 tys. zł.

Duże komitety: podejście strategiczne

Jak sugerują analizy Sotrendera, liderzy wyścigu – KE i PiS – prowadzili najbardziej przemyślane działania, różnicując je m. in. ze względu na województwa. KE najwięcej zainwestowała w działania reklamowe kierowane na województwa mazowieckie, śląskie i kujawsko-pomorskie; PiS zaś – na mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Oba komitety wyróżniają się również na tle konkurentów liczbą wyemitowanych reklam oraz ich różnorodnością (PiS wyemitował ich 1144, KE – aż 2511). Takie podejście może świadczyć o bardziej strategicznym podejściu do prowadzenia kampanii, różnicowaniu i testowaniu skuteczności przekazów, koncentrowaniu wysiłków w tych regionach, gdzie była szansa na zdobycie mandatów.

Małe komitety: wszystko na jedną kartę

Mniejsi gracze przyjęli nieco inne podejście. Przy budżecie zbliżonym do budżetu PiS-u, komitet Konfederacji wyemitował o połowę mniej reklam (583). Skupił się też wyraźnie na swojej grupie docelowej – mężczyznach poniżej 36 roku życia. Męski i młody elektorat mobilizował w podobny sposób Kukiz'15. Najbardziej oryginalną strategię przyjęła Lewica Razem – zdecydowanie skoncentrowała się na osobach w wieku 55 +, bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Kogo jeszcze można przekonać?

Najbardziej zaniedbaną grupą wyborców – i to przez wszystkie komitety, duże i małe – były osoby w sile wieku, między 25 a 55 rokiem życia. Ten elektorat ma zwykle wyrobione poglądy, jest  zagospodarowany głównie przez PO i PiS, które co najwyżej chcą go mobilizować do pójścia do urn. Nowych wyborców oba komitety szukały wśród najmłodszych i najstarszych wyborców. Podobnie postępowali pozostali gracze. Prawica celowała do młodych mężczyzn. Wiosna egalitarnie: do mężczyzn i kobiet, do osób młodych, ale też osób 55+.  Z kolei partia Razem –  dość oryginalnie – skupiła się na docieraniu do seniorek.

Euroentuzjaści do urn, sceptycy – niekoniecznie

Reklamowe działania profrekwencyjne prowadziły głównie siły proeuropejskie. Parlament Europejski, jego polskie przedstawicielstwo oraz przedstawicielstwo Komisji Europejskiej wydały łącznie na ten cel blisko 100 tys.  (97 720) zł, kierując reklamy przede wszystkim do kobiet, szczególnie młodych i powyżej 55 roku życia.

Prawie 150 tys. (147 203) zł na mobilizację wyborców wydały inicjatywy profrekwencyjne oraz organizacje społeczne, takie jak Amnesty International, Greenpeace, Edukacja dla Dobrego Klimatu, KlimatAlert czy Front Europejski. Te również na cel brały zdecydowanie kobiety: młode i seniorki.

„Jak pokazały nasze analizy, reklamy profrekwencyjne najczęściej trafiały do kobiet w wieku 18-24 lata oraz 55+. W wyborach do Parlamentu Europejskiego do podobnych grup wiekowych swoje komunikaty kierowały komitety Koalicji Europejskiej oraz Wiosny" – komentuje Jakub Krawiec, analityk firmy Sotrender. „W efekcie, mniej reklam zachęcających do głosowania, publikowanych m.in. przez organizacje pozarządowe, docierało do osób mogących być elektoratem pozostałych partii. Z drugiej strony, warto się zastanowić, czy zaobserwowana tendencja nie była pokłosiem działania algorytmów Facebooka. Być może odbiorcy wspomnianych treści byli według niego potencjalnie najbardziej zainteresowani działaniami wskazanych NGO".

Wolne wybory to świadome wybory

Media społecznościowe jako narzędzie walki politycznej, zarówno na świecie jak i w Polsce, budzą olbrzymie kontrowersje.

„Sedno problemu tkwi w braku przejrzystości działań polityków i innych graczy" – komentuje Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. „Widzimy, że, polscy politycy eksperymentują z technikami agitacyjnymi oferowanymi przez Facebooka. Jednocześnie zarówno wyborcy jak i obserwatorzy życia politycznego bardzo mało wiedzą o tych praktykach – informacje udostępniane przez Facebooka są bardzo skąpe, dotyczą jedynie zgłaszanych oficjalnie kampanii reklamowych. Nie pozwalają za to zobaczyć tego, co dzieje się »w podziemiu« – aktywności pozornie niezależnych działających w sposób skoordynowany stron satyrycznych, reklam kupowanych przez podmioty oficjalnie niezwiązane z żadnym komitetem wyborczym, targetowania przeciwników politycznych aby zniechęcić ich do udziału w wyborach. Brak przejrzystości czyni z wyborców łatwy cel manipulacji".

Panoptykon ze swoimi partnerami chce ułatwić wyborcom podejmowanie niezależnych decyzji. Instalując wtyczkę „Kto cię namierzył?" [http://ktocienamierzyl.pl/] użytkownicy Facebooka dowiadują się jakie reklamy polityczne były im wyświetlone, ile razy i przez jakie komitety.

Zbiorcze dane użytkowników pozwolą badaczom głębiej wniknąć w kuchnię politycznego marketingu, porównać je z danymi oficjalnymi i lepiej naświetlić zagrożenia społecznościowej walki wyborczej.

O kampanii Kto cię namierzył?"

Kampania „Kto cię namierzył?" to wspólny projekt badawczy Fundacji Panoptykon, Fundacji ePaństwo i firmy SmartNet Research&Solutions (dostawca Sotrender). Na co dzień Panoptykon patrzy na ręce państwu i korporacjom, walczy o wolność i prywatność w sieci; ePaństwo otwiera zasoby danych publicznych w trosce o większą przejrzystość władz; Sotrender zajmuje się badaniem Internetu. Sama wtyczka „Kto cię namierzył?" została stworzona w Wielkiej Brytanii, a wykorzystywano ją do podobnych badań m. in. w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Ukrainie, Brazylii czy Australii.

W projekcie „Kto cię namierzył" partnerzy połączyli siły, by rzucić światło na reklamę polityczną na Facebooku i sprawdzić, czy internetowy gigant robi dość, by przeciwdziałać nadużyciom. Projekt realizowany jest przy wsparciu Civitates. 

-----

* Sondaż Kantar, 4-9.04.2019, CATI, próba 1600 osób, reprezentatywna dla populacji 18+

Prawa do materiału prasowego: Fundacja Panoptykon. Treść dostępna na licencji CC BY-SA 4.0. Przy kopiowaniu materiału prosimy wskazać źródło (Fundacja Panoptykon, panoptykon.org).

Fundacja Panoptykon zajmuje się ochroną wolności i prywatności w świecie nowych technologii. Każdy może ją wesprzeć, przekazując darowiznę (nr konta: 43 1440 1101 0000 0000 1044 6058) i 1% podatku (nr KRS: 0000327613). Więcej informacji na stronie.
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

wtorek, 3 września 2019

Informacja: Program Winobrania 2019 r. nie zostanie udostępniony z przyczyn niezależnych od redakcji

Redakcja informuje iż na tą chwilę nie udostępni, jak co roku, programu Winobrania w wersji na urz. mobilne/ w wersji do edycji. Powód: spór sądowy.

---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Fularz <Adam.Fularz@wieczorna.pl>
Date: wt., 3 wrz 2019 o 12:15
Subject: Skarga do WSA dot. program winobrania 2019 r.
To: <zok na serw. zok.com.pl>, Agata Miedzińska <agata na serw. zok.com.pl>Zielona Góra, 3.09.2019

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Za pośrednictwem
Zielonogórski Ośrodek Kultury
Skarżący
Agencja Prasowa Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra
wydawnictwo na serw. wieczorna.plSkarga na bezczynność 

w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej

W imieniu agencji prasowej na podstawie art. 3 par. 2 pkt 8) p.p.s.a wnoszę skargę na odmowę urzędu w przedmiocie nieudostępnienia w wymaganym terminie informacji publicznej.
Zarzucam naruszenie przepisów art. 61 ust 1 i 2 Kostytucji RP i art.1. ust. 1 w związku z art 10 ust. 1. i art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 6.9.2001 o dostępie do informacji publicznej.

Wnoszę o:
1) Zobowiązanie strony przeciwnej do wykonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem agencji prasowej w postaci zapytania prasowego 
2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych

Uzasadnienie

Za pomocą poczty elektronicznej złożyłem w urzędzie ZOK wniosek - zapytanie prasowe. Wnosiłem o udostępnienie informacji publicznej- programu winobrania w formie do publikacji prasowej (plik word lub plik edytowalny, na stronie www jest tylko plik PDF nie nadający się do publikacji). Mój wniosek wpłynął. Do dnia wniesienia skargi mój wniosek- zapytanie prasowe- nie został wykonany, do dnia wniesienia skargi została mi doręczona decyzja odmowna udostępnienia informacji publicznej. Pragnę nadmienić że żądana przeze mnie informacja jest informacją prostą, nieprzetworzoną. W tych okolicznościach wnoszę jak na wstępie.

Wygenerowano elektronicznie, nie zawiera pieczęci i odręcznego podpisu

W załączeniu:
kopia zapytań prasowych

---------- Forwarded message ---------
Od: Agnieszka Hryniewicz <media na serw. zok.com.pl>
Date: wt., 3 wrz 2019 o 11:54
Subject: Re: pytanie program winobrania
To: Adam Fularz <Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl>


jak sama nazwa wskazuje w pliku edytowalnym mozna zmieniac cokolwiek - nie mozemy pozwolić sobie na to aby instytucje wszelkai , media itp itd miały możliwosć jakichkolwiek ruchów i ewentualnych zmian, poprawek, cięć wg własnych potrzeb w programie.

pozdrawiam

W dniu 03.09.2019 o 11:11, Adam Fularz pisze:
Prosze o podanie powodów. Jeśli chcę go zamieścić w prasie?

Pozdrawiam

wt., 3 wrz 2019 o 11:00 Agnieszka Hryniewicz <media na serw. zok.com.pl > napisał(a):

nie wysyłamy programu edytowalnego.

pozdrawiam

W dniu 03.09.2019 o 10:49, Adam Fularz pisze:
Dzień dobry,
poproszę o program w wersji do druku, edytowalnej,
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Aktualności z Urzędu Miasta