środa, 21 sierpnia 2019

Wirus New Delhi: epidemia bakteryjna w mieście Zielona Góra

W związku z wystąpieniem antybiotykoodpornych szczepów bakterii zwanych New Delhi publikujemy stanowisko władz m. Zielonej Góry, miejsca kolejnego ogniska epidemii:

----------Stanowisko władz miasta ---------
From: Maria Pięta <M.Pieta na serw.um.zielona-gora.pl>
Date: Thu, Aug 22, 2019 at 8:18 AM
Subject: Fw: Pytanie epidemia bakteryjna w mieście 
Zielona Góra, 22 sierpnia 2019 r.
 
Pan
 
Adam Fularz
 
W nawiązaniu do zapytania z dnia 13 sierpnia 2019 r. odnośnie działań podejmowanych przez Urząd Miasta Zielona Góra informuję, że od 8 sierpnia UM na bieżąco śledził sytuację jaka występowała w Szpitalu Uniwersyteckim. W dniu 7 sierpnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał oświadczenie w sprawie wystąpienia zakażeń wywołanych pałeczką Klebsiella pneumonie wytwarzających karbapenemzy typu NDM zostały podjęte odpowiednie działania sanitarno-epidemiologiczne w celu zapobieżenia rozprzestrzenienia się zakażenia. Wystąpienie bakterii w Szpitalu Uniwersteckim w Zielonej Górze nie stanowi dla miasta i jego mieszkańców zagrożenia i nie nosi znamion epidemii. Dlatego po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym nie podejmowano działań w zakresie uruchomienia Zespołu Zarządzania kryzysowego Prezydenta Miasta Zielona Góra.    W dniu 14 sierpnia odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta i Marszałka Województwa Lubuskiego z kierownictwem Szpitala  i Uniwersytetu Zielonogórskiego na którym szczegółowo omówiono sytuację i ustalono działania w zakresie wyeliminowania bakterii.  Na stronie internetowej Urzędu Miasta i FB Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego od 8 sierpnia mieszkańcom przekazywane są wszystkie niezbędne informacje.   Od dnia 20 sierpnia  uruchomiono na monitorach w autobusach MZK i telebimie przy Urzędzie Miasta zasady mycia rąk, gdyż ta bakteria potocznie nazwana jest bakterią "brudnych rąk". 
Szpital poinformował, że w dniu 20 sierpnia na 14 oddziałach ponowił planowe przyjęcia pacjentów.
Urząd Miasta na bieżąco monitoruje sytuację o występujących zagrożeniach związanych z bakterią i jest w stały kontakcie z innymi służbami działającymi w Mieście.


Pozdrawiam
Maria Pięta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty