wtorek, 20 sierpnia 2019

List o audycie krajobrazu województwa lubuskiego

List z odpowiedziami Umwl donosi o audycie krajobrazu województwa. 

---------- Wiadomość przekazywana przez redakcję ----------
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serw. lubuskie.pl>
Data: wtorek, 20 sierpnia 2019
Temat: odpowiedź na Apel
Do: adam.fularz na wieczorna.pl
DW: Łukasz Chybinski <l.chybinski na serw. lubuskie.pl>, i.kusiak na serw. lubuskie.pl


Witam Panie Adamie, w związku z Pana prośbą z dn. 19.08.2019 r. o udzielenie odpowiedzi na "Apel" przesłany przez Pana dn. 17.04.2019 r., przesyłam poniżej odpowiedź:

Zarząd Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania projektu "Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego", który zgodnie z art. 38a ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskaże m .in. rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów, wskazując obszary, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. wskaże nam które obszary na terenie województwa należy objąć formą ochrony przyrody jaką jest obszar chronionego krajobrazy, park krajobrazowy czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy). Rekomendacje będą podstawą do wyznaczenia nowych form ochrony przyrody, być może i tych wskazanych w e-mailu przez Pana.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski na serw. lubuskie.pl
tel. 68 456 55 95

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty