Zielona Góra,

środa, 28 sierpnia 2019

Koleje: 31 sierpnia- pociąg pojedzie do Pszczewa, 15 września- połączenie weekendowe do Łagowa

Redakcja serwisu otrzymała:

---------- Forwarded message ---------
Od: Andrzej Klauza <a.klauza na serw. lubuskie.pl>
Date: śr., 28 sie 2019 o 10:26
Subject: Re: Pytanie o regularne połączenie weekendowe do Łagowa
To: adam fularz <Adam.Fularz na wieczorna.pl>


Informujemy, że ujęcie w przyszłym rozkładzie jazdy sezonowych połączeń do Łagowa jest rozważane, jednak będzie to zależne od możliwości ich dofinansowania z budżetu województwa. W pierwszej kolejności musimy zapewnić utrzymanie istniejącej oferty przewozowej. W dniu 15 września br. planowany jest pociąg turystyczny z Zielonej Góry do Łagowa, natomiast 31 sierpnia organizowany jest przejazd do Pszczewa, o którym przewoźnik informuje na swojej stronie internetowej: https://tiny.pl/t1mz4

Z poważaniem

Andrzej Klauza
Główny specjalista
Stanowisko ds. kolejnictwa
Departament Infrastruktury i Komunikacji, Wydział Transportu, Zespół ds. transportu kolejowego(..)
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(..)

Wysłane: środa, 28 sierpnia, 2019 8:04:05
Temat: Fwd: Pytanie o regularne połączenie weekendowe do Łagowa


Temat: Pytanie o regularne połączenie weekendowe do Łagowa

Czy UMWL w roku 2020 w sezonie letnim mógłby zaplanować regularne połączenia regio z Frankfurtu nad Odrą lub Zielonej Góry w relacji do Łagowa? W sezonie letnim, w soboty i niedziele, lub także w piątki po południu- dodatkowo.
Wczoraj byłem w Łagowie. Na torowisku na moście jechał pociąg towarowy operatora PKP Cargo.
Pozdrawiam


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf-- 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta