Zielona Góra,

środa, 14 sierpnia 2019

Buspasy i stanowisko MZK

MZK odpisało na pytania prasowe redakcji. Zarzucono mi że źle czytam. Sądzę jednak że czytam tekst ze zrozumieniem i zrozumiałem że MZK jest przeciwko wyznaczeniu buspasów na ulicach miasta w obecnym ich kształcie. 

Analizowano fragment tekstu:

"- Najczęściej buspasy wydziela się na trasach z co najmniej trzema pasami ruchu w jednym kierunku. W naszym mieście, przy obecnym układzie komunikacyjnym, nie ma możliwości tworzenia buspasów na całych trasach przejazdu autobusów, ponieważ maksymalna ilość pasów w jednym kierunku to dwa lub jeden pas (wyjątek stanowią dojazdy do skrzyżowań, gdzie trzeci pas to prawo-skręt lub lewo-skręt) – wyjaśnia Miejski Zakład Komunikacyjny."- wg Zielonanews.pl


Stanowisko MZK

W dniu środa, 14 sierpnia 2019 MZK Henryk Kisły <h.kisly na serw. mzk.zgora.pl> napisał(a):

Dzień dobry.

 

Panie Adamie proszę czytać informację ze zrozumieniem.

 

Po pierwsze w informacji odnosiliśmy się do „obecnego układu komunikacyjnego" nie uwzględniając ograniczeń komunikacyjnych w naszym mieście.

     Oczywiście jeżeli byłaby taka potrzeba to przy wprowadzeniu ograniczeń ruchu innych pojazdów niż autobusy można tworzyć buspasy bez problemu na ulicach po jednym pasie w każdym kierunku lub na ulicach jednokierunkowych.

Należy się jednak liczyć z konsekwencjami takiego przedsięwzięcia, ponieważ nieuniknione jest przeniesienie ruchu tych pojazdów na inne ulice miasta. 

 

Pozdrawiam,

Henryk Kisły

____________________________________________

Kierownik Działu Organizacji Przewozów i Marketingu

MZK Zielona Góra

Tel. (+48 68) 452 04 50 wew. 42

Tel. (+48) 601 180 106

http://www.mzk.zgora.pl

Dbaj o środowisko - Zanim wydrukujesz dokument lub e mail, zastanów się, czy naprawdę musisz to zrobić.

 

 

From: Adam Fularz [mailto:Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl]
Sent: Tuesday, August 13, 2019 8:11 AM
To: Jacek Newelski
Subject: Pytanie o buspasy i stanowisko MZK

 

do MZK

 

Czy prawdą jest że MZK w Zielonej Górze twierdzi że buspasy wydziela się na drogach mających po 6 pasów ruchu? To ewidentna nieprawda. Nawet w Polsce nie ma takich sytuacji (por. Rzeszów), albo są one dość rzadkie. W Eur. Zach. buspasy są w zdecydowanej większości na jedniach z dwoma pasami ruchu- po prostu jeden pas jest tylko dla autobusów.

Proszę o wyjaśnienie, skąd są te informacje. 

 

"Miasto twierdzi, że obecny rozkład buspasów jest maksymalną możliwością, jaką może zaoferować komunikacji. - Najczęściej buspasy wydziela się na trasach z co najmniej trzema pasami ruchu w jednym kierunku. W naszym mieście, przy obecnym układzie komunikacyjnym, nie ma możliwości tworzenia buspasów na całych trasach przejazdu autobusów, ponieważ maksymalna ilość pasów w jednym kierunku to dwa lub jeden pas (wyjątek stanowią dojazdy do skrzyżowań, gdzie trzeci pas to prawo-skręt lub lewo-skręt) – wyjaśnia Miejski Zakład Komunikacyjny."

 

Pozdrawiam,

Adam

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji


Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

 

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

 

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

 

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

 

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

 

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta