sobota, 31 sierpnia 2019

Linia kolejowa Nowa Sól- Zielona Góra zablokowana. Podróżni czekają na dworcu

Linia kolejowa z Zielonej Góry do Nowej Soli jest zablokowana ale wg najnowszej informacji czytelnika- pociąg który utknął w Starym Kisielinie- już ruszył. Na dworcu w Nowej Soli czekają pociągi towarowe i blokują peron pierwszy na którym podróżni czekają na pociąg który nie nadjeżdża. 

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej i informacji czytelnika


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Na drodze między Otyniem a Niedoradzem usycha las dębów

Na drodze - starej krajowej trójce - a dzoś drodze wojewódzkiej lub powiatowej między Otyniem a Niedoradzem usycha las pełen dębów. Drzewa dębowe mają zwiędnięte liście które pousychały. Akacje czy sosny w tym lesie lepiej znoszą obecną suszę.

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Komunikat MZK o zmianie rozkładu jazdy


Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze uprzejmie przypomina,  że w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym od 2 września 2019 r. wprowadza następujące zmiany w kursowaniu autobusów:


* Na trasy wracają autobusy szkolnych linii autobusowych nr 4711  i 39,

 

* Na linii nr 9 wybrane kursy będą realizowane przez ul. Św. Cyryla i Metodego oraz przywrócony zostaje kurs szkolny z Barcikowic o godz. 7:20,

 

* Autobusy linii nr 0 i 80 w dni robocze będą jeździły według rozkładu jazdy oznaczonego jako: „Poniedziałek – piątek oprócz letnich wakacji szkolnych",

 

* Zlikwidowane zostają wieczorne zajazdy autobusów linii nr 1 i 9przez działki w Jędrzychowie.

 

Ponadto zostają wprowadzone następujące zmiany w rozkładzie jazdy:

 

* Uruchomiony zostaje kurs linii nr 14 o godz. 7:08 z pętli PKP Nowy Kisielin, przez osiedle Śląskie do ulicy Zawadzkiego „Zośki"

 

* Kurs linii nr 7 realizowany dotychczas o godz. 7:21 z pętli PKP Nowy Kisielin do ulicy Wyczółkowskiego będzie rozpoczynał się o godz. 7:34 z przystanku Stary Kisielin Zatorze.
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 30 sierpnia 2019

Ukraina studzi informację o planach zwolnienia Olega Sencowa z rosyjskiego więzienia.

Doniesienia - które rano opisałem jako niepotwierdzone- okazały się nieprawdziwie przesadzone. Próby wymiany więźniów i jeńców między obiema stronami konfliktu nie odbędą się w ten piątek i "mają one miejsce (ang. ongoing)" - jak donosi BBC.

Wcześniej, dziś rano BBC News informowało iż wg ukraińskiego prokuratura doszło do wymiany więźniów i jeńców między Rosją a Ukrainą. Wg niepotwierdzonych informacji Oleg Sencov- oskarżony o planowanie rzekomych podpaleń na okupowanym Krymie w mieście Symferopol razem z grupą Right Sector- miał zostać zwolniony razem z ukraińskimi marynarzami zatrzymanymi na Morzu Azowskim. Informacje te okazały się przedwczesnym fejkiem.

opr. Adam Fularz na podstawie BBC News 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

czwartek, 29 sierpnia 2019

Oleg Sencov zwolniony z rosyjskiego więzienia?

Jak 10 minut temu doniosło BBC News, wg ukraińskiego prokuratura doszło do wymiany więźniów i jeńców między Rosją a Ukrainą. Wg niepotwierdzonych informacji Oleg Sencov- oskarżony o planowanie rzekomych podpaleń na okupowanym Krymie w mieście Symferopol razem z grupą Right Sector- został zwolniony razem z ukraińskimi marynarzami zatrzymanymi na Morzu Azowskim.

opr. Adam Fularz na podstawie BBC News 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

List do redakcji: Znany ekolog już płynie do Nowej Soli! Zaprasza do restauracji na rozmowę przy kawie i cieście o…

Redakcja serwisu otrzymała list:

---------- Wiadomość otrzymana ----------
Od: Piotr Drozdowicz <promiennick na serw gmail.com>
Data: czwartek, 29 sierpnia 2019
Temat: Znany ekolog już płynie do Nowej Soli! Zaprasza do restauracji na rozmowę przy kawie i cieście o…
Do: Piotr Drozdowicz <promiennick na gmail.com>


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam przedstawicieli Państwa redakcji  na spotkanie z ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim, które odbędzie się 31 sierpnia (sobota) o godz. 13.00 w nowosolskiej Restauracji  POD KOTWICĄ (ul. Wolności 15, przy porcie – stanicy kajakowej). W czasie spotkania ekolog, częstując kawą i ciastem, opowie o swojej wyprawie kajakowej – Recykling Rejs z Wrocławia do Berlina, rozpoczętej 29 sierpnia. Podczas wyprawy będzie sprzątać rzeki, promować recykling i prowadzić edukację ekologiczną mieszkańców mijanych miejscowości. W tym samym czasie niemieccy kajakarze również płyną, sprzątają i edukują w ramach akcji Clean River Project – z Koblencji do Berlina.

– Na granicy polsko-niemieckiej, na Odrze spotkamy się z innymi kajakarzami i wspólnie dopłyniemy do Berlina, gdzie 6 września będzie zorganizowana ostatnia akcja sprzątania i wyjątkowa wystawa poruszająca problem zaśmiecenia środowiska wodnego – mówi Dominik Dobrowolski.

W czasie wyprawy "Recykling Rejs – kierunek Berlin" odbędą się liczne lokalne akcje, np. w Nowej Soli spotkanie z mieszkańcami i mediami oraz wspólna akcja sprzątania brzegów Odry. Nowosolską akcję pomoże zorganizować lokalna firma MELACO, która od wielu lat wspiera ekologiczne inicjatywy w rejonie.


„Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne!" to projekt realizowany wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska i podróżnika i ekologa Dominika Dobrowolskiego w Polsce już od 2011 roku. Partnerem akcji „Recykling Rejs 2019 – kierunek Berlin",  jednej z pięciu realizowanych w tym roku, jest REKOPOL – organizacja odzysku, która wspiera edukację
ekologiczną i rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Polsce.

Szczegóły:
www.recykling-rejs.pl

https://www.facebook.com/RecyklingRejs/
http://cleanriverproject.de/

 

Z ekologicznym pozdrowieniem

Piotr Drozdowicz – asystent wypraw Recykling Rejs
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 28 sierpnia 2019

Redakcja serwisu otrzymała informację o wprowadzeniu alarmu terrorystycznego stopnia pierwszego od dzisiaj do 3 września.


28.08.2019 r.

P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1.Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Prezes Rady Ministrów

                                                                                                                Mateusz Morawiecki

                           /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Koleje: 31 sierpnia- pociąg pojedzie do Pszczewa, 15 września- połączenie weekendowe do Łagowa

Redakcja serwisu otrzymała:

---------- Forwarded message ---------
Od: Andrzej Klauza <a.klauza na serw. lubuskie.pl>
Date: śr., 28 sie 2019 o 10:26
Subject: Re: Pytanie o regularne połączenie weekendowe do Łagowa
To: adam fularz <Adam.Fularz na wieczorna.pl>


Informujemy, że ujęcie w przyszłym rozkładzie jazdy sezonowych połączeń do Łagowa jest rozważane, jednak będzie to zależne od możliwości ich dofinansowania z budżetu województwa. W pierwszej kolejności musimy zapewnić utrzymanie istniejącej oferty przewozowej. W dniu 15 września br. planowany jest pociąg turystyczny z Zielonej Góry do Łagowa, natomiast 31 sierpnia organizowany jest przejazd do Pszczewa, o którym przewoźnik informuje na swojej stronie internetowej: https://tiny.pl/t1mz4

Z poważaniem

Andrzej Klauza
Główny specjalista
Stanowisko ds. kolejnictwa
Departament Infrastruktury i Komunikacji, Wydział Transportu, Zespół ds. transportu kolejowego(..)
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(..)

Wysłane: środa, 28 sierpnia, 2019 8:04:05
Temat: Fwd: Pytanie o regularne połączenie weekendowe do Łagowa


Temat: Pytanie o regularne połączenie weekendowe do Łagowa

Czy UMWL w roku 2020 w sezonie letnim mógłby zaplanować regularne połączenia regio z Frankfurtu nad Odrą lub Zielonej Góry w relacji do Łagowa? W sezonie letnim, w soboty i niedziele, lub także w piątki po południu- dodatkowo.
Wczoraj byłem w Łagowie. Na torowisku na moście jechał pociąg towarowy operatora PKP Cargo.
Pozdrawiam


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf-- 

wtorek, 27 sierpnia 2019

W województwie lubuskim nie ma budżetu obywatelskiego. Władze nadal ściemniają, że jest...

Pytanie prasowe do UMWL:
Drodzy Państwo,
Czy UMWL zamierza wprowadzić Budżet Obywatelski województwa lubuskiego? Nie interesuje mnie jednocześnie:
-konkurs dotacyjny dla osób młodszych wiekiem, który Państwo kłamliwie podają za rzekomy dowód na istnienie takiego BO w woj. lubuskim, ale jest to nieprawdą (istnieje tam np. kryterium wieku, zasady są zupełnie inne niż w BO, pula środków jest znikoma etc.)

Przykład zwykłego wojewódzkiego BO
-- https://bo.lodzkie.pl/
Pozdrawiam,
Adam Fularz
Gazeta Zielonogórska

Odpowiedź UMWL
Dzień dobry Panie Adamie,
już odpowiadałem Panu na to samo pytanie.
Tak jak uprzednio podawałem, za jedną z takich formuł należy uznać Budżet Inicjatyw Obywatelskich - Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe, których znaczenie Pan kwestionuje z niewiadomych przyczyn. Może Pan oczywiście je kwestionować, ale nie może Pan wymuszać udzielenia innych odpowiedzi aniżeli te, które są Panu udzielane.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 23 sierpnia 2019

Brazylia: w masowych pożarach lasów co minutę znika obszar dżungli wielkości boiska piłkarskiego

Polish News Agency polishnews.pl

23 sierpnia 2019, Pobiedziska

Jak podaje BBC World News - w masowych pożarach lasów amazońskich co minutę znika obszar dżungli wielkości boiska piłkarskiego. 

Prezydent Brazylii- mający archaiczne, ultrakonserwatywne poglądy p. Jair Bolsonaro- wydaje się dążyć do wycięcia lasów tropikalnych dla drewna i dla rolnictwa. Jego retoryka na rzecz wycinki lasów mogła zachęcić osoby wypalające dżunglę do wypalenia większych połaci dawnej dżungli pod uprawy.

Obecnie 2,5 tysiąca osobnych pożarów niszczy pozostałości ongiś wielich dżungli Amazonii. Liczba pożarów w Brazylii wzrosła o 80 procent rok do roku i sięga obecnie ok. 75 tysięcy- wzrost z 40 000 rok wcześniej.

opr. Adam Fularz na podstawie BBC News


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Opinia wydawcy Polish News Agency: Politycy pokonali kolejną granicę zezwierzęcenia

Zbąszynek/ Zbąszyń, 22.8.2019

Opinia wydawcy Polish News Agency: Politycy pokonali kolejną granicę zezwierzęcenia w reformie sądownictwa

Treść opinii

To co widzimy, nie jest prawdą lecz jest tylko naszym punktem widzenia- dwa tysiące lat temu miał mawiać Marek Aureliusz. 

To co widzę z mojego puntu widzenia w kolejnej odsłonie reformy systemu sądownictwa to pokonanie nowej granicy bezwzględnej walki o władzę, to uciekanie się przez pracowników ministra sprawiedliwości- chcących zadowolić jakiegoś niewymienionego z nazwiska szefa- do metod rodem ze świata przestępczego. 

Widzimy- jak diabeł na mszę ogonem dzwoni. Prawdopodobny przywódca owego zezwierzęcenia- nie zrezygnuje z udziału we władzy. Przecież całe swoje okrutne działania prawdopodobnie prowadził po to by właśnie przejąć władzę. 

Arsenał podłości przypomina typowy zestaw zagrań ad personam stosowanych przez absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już dwa razy- tego typu kampanie okazywały się być dziełem adeptów tejże uczelni. W zasadzie po specyficznych kampaniach oczerniania przeciwnika- można rozpoznać absolwentów UJ.

Opisywałem raz podobne działania absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przeciwko krakowskiej knajpie która krytycznie podsumowała wartość naukową studiów na UJ pisząc o absolwentach UJ kończących u nich na kuchni. Drugi raz tą samą taktykę grono naukowe związane z naukami historycznymi stosowało przeciwko swoim krytykom. 

Czego oczekiwałem po absolwencie Uniwersytetu Jagiellońskiego to właśnie- tego typu podłych zachowań. Jakość wydziału prawa tej uczelni pozostawia wiele do życzenia- produkowane są osoby o zwichniętej psychice, przekonane o własnej wyjątkowości. Na wydziale prawa UJ nauczały osoby nie mające do tego prawa- ktoś powinien je relegować ze środowiska naukowego, jak jednego z tamtejszych "profesorów" zdegenerowanej wersji prawa. 

Skostniała, hierarchiczna i zdegenerowana struktura czyli wydział prawa UJ. Można się nawet dowiedzieć nazwisk "autorytetów" od autorytarnej wersji prawa którzy zasiali w głowach studentów sztukę tworzenia totalitaryzmów. Wystarczy popytać i poszukać by poznać nazwiska "ekspertów". 

Piszę te słowa między Zbąszynkiem a Zbąszynem- w miejscu gdzie Zendel Grynszpan swoim losem zapoczątkował zdarzenia Nocy Kryształowej i Holokaustu. Także w tym zdarzeniu swoje pierwsze skrzypce odegrały władze dawnego autorytarnego reżimu sanacyjnego- bowiem wprowadziły w Zbąszyniu segregację rasową. Doprowadziło to - poprzez pocztówkę wysłaną do Herszela Grynszpana- do cyklu wydarzeń Nocy Kryształowej i Holokaustu.  Polska historia lubi się powtarzać. Dlatego piszę te słowa. 

Adam Fularz
23.8.2019 - stacja kolejowa w Zbąszyniu--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

czwartek, 22 sierpnia 2019

Komunikat: Po wybuchu epidemii Klebsiellii Pneumoniae w wersji antybiotykoodpornej szpital wznawia przyjęcia planowe

Komunikat prasowy UMWL


Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
B
do Redakcje
19 minut temu


 

 

GZ.II.0620.1.156.2019                                                                                Zielona Góra, 22-08-2019 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr (..)

 

Szpital wznawia przyjęcia na kolejnych oddziałach

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, po wykonaniu badań przesiewowych i środowiskowych, w ramach których nie stwierdzono kolonizacji bakterii Klebsielli Pneumoniae NDM (New Delhi) od 22 sierpnia wznawia przyjęcia planowe na kolejnych sześciu oddziałach: Kardiologii, Nefrologii, Hematologii, Onkologii, Chorób Płuc oraz Chirurgii Klatki Piersiowej.

Przyjęcia zostają wznowione zgodnie z rekomendacją Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych powołanego m.in. do walki z bakterią Klebsiella Pneumoniae NDM. Decyzja o ponownym otwarciu tych oddziałów została podjęta w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze.

Jednocześnie informujemy, że trwają czynności mające na celu kohortowanie pozostałych pacjentów wymagających izolacji, na Oddziale Zakaźnym. Szpital wstrzymał przyjęcia 8 sierpnia w związku ze stwierdzeniem u kilku pacjentów nosicielstwa bakterii Klebsiella pneumoniae NDM.

Przypomnijmy, że we wtorek, 20 sierpnia, zapadła decyzja o przywróceniu na 14 oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego przyjęć pacjentów w trybie planowym. Ognisk bakterii nie stwierdzono na Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Neonatologii, Neurochirurgii, Neurologii, Położniczo - Ginekologicznym, Okulistyki, Otorynolaryngologii, Pediatrii, Urologii oraz Zakładzie Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej


wg UMWL--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Epidemia Klebsiella pneumoniae NDM (New Delhi) w Zielonej Gorze: szpital wznawia przyjęcia pacjentów na oddziały rzekomo niezakażone

Komunikat UMWL: Szpital wznawia przyjęcia pacjentów

We wtorek, 20 sierpnia, zapadła decyzja o przywróceniu na 14 oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. przyjęć pacjentów w trybie planowym. Szpital wstrzymał przyjęcia 8 sierpnia w związku ze stwierdzeniem u kilku pacjentów nosicielstwa bakterii Klebsiella pneumoniae NDM (New Delhi) oraz zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Od momentu wykrycia ognisk bakterii w oddziałach szpitalnych trwała akcja sukcesywnej dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych z dezynfekcją termiczną, chemiczną i fumigacją. Jej celem było uzyskanie ujemnych wyniki badań środowiska na tych oddziałach, tak, by jak najszybciej można było przywrócić przyjęcia pacjentów.

Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności oraz wykonaniu badań przesiewowych i środowiskowych nie stwierdzono kolonizacji Klebsielli Pneumoniae NDMna 14 oddziałach szpitala: Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Neonatologii, Neurochirurgii, Neurologii, Położniczo - Ginekologicznym, Okulistyki, Otorynolaryngologii, Pediatrii, Urologii oraz Zakładzie Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Na tych oddziałach od dziś przyjmowani są pacjenci planowi.

Przygotowane do podjęcia działalności w trybie planowym są także: Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Kliniczny Oddział Chorób Płuc, jednakże szpital zamierza wykonać w tychże oddziałach badania środowiskowe ciągów komunikacyjnych i wind i po uzyskaniu  wyników ujemnych zwrócimy się do PPIS w Zielonej Górze o zgodę na uruchomienie trybu przyjęć planowych w tych oddziałach.

Jednocześnie informujemy, że na Klinicznych Oddziałach: Hematologii, Nefrologii, Kardiologii i Onkologii  prowadzone są dalsze czynności związane z potwierdzeniem eliminacji bakterii Klebsielli Pneumoniae NDM, które powinny się zakończyć do dnia 22 sierpnia 2019 r. W przypadku uzyskania wyników ujemnych planujemy uruchomić przyjęcia planowe również na tych oddziałach.

Pacjenci, którzy mieli wyznaczony termin planowego przyjęcia w okresie ograniczenia działalności szpitala, będą informowani telefonicznie o nowym terminie przyjęcia.

Obecnie ognisko epidemiczne Klebsiella Pneumoniae NDM w szpitalu obejmuje 15 pacjentów. Przebywają oni na Klinicznych Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 pacjent, Radioterapii – 3 pacjentów. W trakcie działań podjęto decyzję o zgrupowaniu pacjentów nosicieli bakterii na Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych. Obecnie przebywa na nim 11 pacjentów, a tych, którzy ze względu na stan zdrowia musieli pozostać na oddziałach separowano i otoczono troskliwą i specjalistyczną opieką.

Należy podkreślić, że cały czas, obok działań dekontaminacyjnych, wykonywane były na szeroką skalę przesiewowe badania mikrobiologiczne, nie tylko u pacjentów przebywających na oddziałach, gdzie pojawiła się bakteria New Delhi, ale również na pozostałych. Od 7 sierpnia, czyli dnia w którym zapadła decyzja o wstrzymaniu przyjęć planowych, w całym szpitalu, wykonano ich blisko 600. Objęły one zarówno pacjentów, jak i personel, u którego uzyskano wyniki ujemne.

Od początku Szpital Uniwersytecki stosował wymagane w takich przypadkach procedury i zalecenia pozostając w ścisłym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Zielonej Górze.

Aby przyspieszyć przyjęcia pacjentów szpital w trybie pilnym sprowadził aparat GeneXpert Real Time PCR, czyli system do szybkiej genetycznej identyfikacji patogenów alarmowych. Dzięki niemu czas diagnostyki pacjenta na obecność bakterii skrócił się z 48 godzin do około godziny. Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa radni zdecydowali o przeznaczeniu 500 tys. zł na zakup dla naszego szpitala specjalistycznego sprzętu diagnostycznego potrzebnego do szybszego wykrywania różnych patogenów, w tym bakterii Klebsiella.

Komunikat władz samorządowych i rządowych Województwa Lubuskiego dot. rekomendacji wznowienia od 20 sierpnia 2019 r. przyjęć pacjentów na oddziały, na których nie występuje szczep bakterii

wg UMWL


--
__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych.

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone.

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 21 sierpnia 2019

Wirus New Delhi: epidemia bakteryjna w mieście Zielona Góra

W związku z wystąpieniem antybiotykoodpornych szczepów bakterii zwanych New Delhi publikujemy stanowisko władz m. Zielonej Góry, miejsca kolejnego ogniska epidemii:

----------Stanowisko władz miasta ---------
From: Maria Pięta <M.Pieta na serw.um.zielona-gora.pl>
Date: Thu, Aug 22, 2019 at 8:18 AM
Subject: Fw: Pytanie epidemia bakteryjna w mieście 
Zielona Góra, 22 sierpnia 2019 r.
 
Pan
 
Adam Fularz
 
W nawiązaniu do zapytania z dnia 13 sierpnia 2019 r. odnośnie działań podejmowanych przez Urząd Miasta Zielona Góra informuję, że od 8 sierpnia UM na bieżąco śledził sytuację jaka występowała w Szpitalu Uniwersyteckim. W dniu 7 sierpnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał oświadczenie w sprawie wystąpienia zakażeń wywołanych pałeczką Klebsiella pneumonie wytwarzających karbapenemzy typu NDM zostały podjęte odpowiednie działania sanitarno-epidemiologiczne w celu zapobieżenia rozprzestrzenienia się zakażenia. Wystąpienie bakterii w Szpitalu Uniwersteckim w Zielonej Górze nie stanowi dla miasta i jego mieszkańców zagrożenia i nie nosi znamion epidemii. Dlatego po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym nie podejmowano działań w zakresie uruchomienia Zespołu Zarządzania kryzysowego Prezydenta Miasta Zielona Góra.    W dniu 14 sierpnia odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta i Marszałka Województwa Lubuskiego z kierownictwem Szpitala  i Uniwersytetu Zielonogórskiego na którym szczegółowo omówiono sytuację i ustalono działania w zakresie wyeliminowania bakterii.  Na stronie internetowej Urzędu Miasta i FB Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego od 8 sierpnia mieszkańcom przekazywane są wszystkie niezbędne informacje.   Od dnia 20 sierpnia  uruchomiono na monitorach w autobusach MZK i telebimie przy Urzędzie Miasta zasady mycia rąk, gdyż ta bakteria potocznie nazwana jest bakterią "brudnych rąk". 
Szpital poinformował, że w dniu 20 sierpnia na 14 oddziałach ponowił planowe przyjęcia pacjentów.
Urząd Miasta na bieżąco monitoruje sytuację o występujących zagrożeniach związanych z bakterią i jest w stały kontakcie z innymi służbami działającymi w Mieście.


Pozdrawiam
Maria Pięta

News dnia: Piotrek Combrzyński skoczył podwójne salto na rolkach na skateparku w Zielonej Górze


Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
Data: środa, 21 sierpnia 2019
Temat: Piotrek Combrzyński skoczył podwójne salto ma rolkach na skateparku w Zielonej GórzePiotrek Combrzyński skoczył podwójne salto na rolkach na skateparku w Kaczym Dole w Zielonej Górze dzisiaj o godz. 19-tej.

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Dzisiaj Aleksey Martsenyuk w Zielonej Górze przeskoczył na rolkach nad 8 leżącymi skejterami

Dzisiaj skejter Aleksey Martsenyuk w skejtparku na Kaczym Dole przeskoczył na rolkach nad 8 leżącymi skejterami. Udzielano tego dnia warszatów, ucząc skakania czy jazdy tyłem na rolkach. Aleksey nie wyhamował po kolejnej udanej próbie i musiał złapać się ściany bloku mieszkalnego by wyhamować lot i lądowanie. Aleksey może skakać nad 12 skejterami leżącymi obok siebie na skejtparku. Uczył on nas dzisiaj sztuki hamowania ślizgiem.

Inny skejter tego dnia wykonał na rolkach podwójne salto na quarterpipe w skejtparku na Kaczym Dole. 

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Piotrek Combrzyński skoczył podwójne salto ma rolkach na skateparku w Zielonej Górze

Piotrek Combrzyński skoczył podwójne salto ma rolkach na skateparku w Kaczym Dole w Zielonej Górze dzisiaj o godz. 19-tej.

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

wtorek, 20 sierpnia 2019

Re:(9) $32723

Hello %E-mail_адрес% rGkoKfF
Only we have a base of 250 million e-mail addresses rGkoKfF
of businessmen from all over the World. rGkoKfF
Our contacts: email.business.group@gmail.com rGkoKfF
To unsubscribe send us an email with the topic 'unsubscribe' rGkoKfF

Pytanie - port rzeczny w Zaborze

Do UG w Zaborze
Szanowni Państwo,
co Państwo sądzą o propozycji uruchomienia portu rzecznego na dawnym zakolu- starorzeczu które odchodzi w Tarnawie- od koryta Odry w kierunku Zaboru? 
Zakole to jest połączone wg mojej mapy- do nurtu rzeki Odry. Czy zdaniem UG - gmina mogłaby tutaj urządzić marinę rzeczną?
pozdrawiam
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

List o audycie krajobrazu województwa lubuskiego

List z odpowiedziami Umwl donosi o audycie krajobrazu województwa. 

---------- Wiadomość przekazywana przez redakcję ----------
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serw. lubuskie.pl>
Data: wtorek, 20 sierpnia 2019
Temat: odpowiedź na Apel
Do: adam.fularz na wieczorna.pl
DW: Łukasz Chybinski <l.chybinski na serw. lubuskie.pl>, i.kusiak na serw. lubuskie.pl


Witam Panie Adamie, w związku z Pana prośbą z dn. 19.08.2019 r. o udzielenie odpowiedzi na "Apel" przesłany przez Pana dn. 17.04.2019 r., przesyłam poniżej odpowiedź:

Zarząd Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania projektu "Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego", który zgodnie z art. 38a ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskaże m .in. rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów, wskazując obszary, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. wskaże nam które obszary na terenie województwa należy objąć formą ochrony przyrody jaką jest obszar chronionego krajobrazy, park krajobrazowy czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy). Rekomendacje będą podstawą do wyznaczenia nowych form ochrony przyrody, być może i tych wskazanych w e-mailu przez Pana.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski na serw. lubuskie.pl
tel. 68 456 55 95

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Potrącenie dwójki dzieci przy kąpielisku Dzika Ochla

Przy zalewie Dzika Ochla w dniu wczorajszym miało dojść po potrącenia przez samochód osobowy dwójki dzieci.

opr.Adam Fularz na podstawie infromacji zasłyszanych na mieście

W sprawie pętli autobusów przy ul. Wrocławskiej

Autobusy MZK na trasach linii  0 ,80 i innych kończą bieg na pętli przy cmentarzu komunalnym. Zwykle na odcinku od ul. Skrajnej- Słowackiego do pętli- od wielu lat wożą na koszt podatnika gorące powietrze. 

Dlaczego nie wydłużono ich kursowania do Raculi o te 2-3 km? Dodatkowe kilka km wozokilometrów komunikacji miejskiej być może zwrociłoby się gdyby nowe połączenie do Raculi zyskałoby po kilku - kilkunastu pasażerów na kurs. W relacji z Raculi do centrum miasta podróżni mogliby korzystać z komunikacji miejskiej w rozsądnej częstotliwości kursowania. Obecnie oferta połączenia transportu zbiorowego jest bardzo nieatrakcyjna.   

Nową tymczasową pętlę możnaby wyznaczyć na rogu ul. Głogowskiej i Drzonkowskiej.
opr. Adam Fularz
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 16 sierpnia 2019

Pytania prasowe o epidemię Klebsiellii Pneumoniae w wersji antybiotykoodpornej - w woj. lubuskim

do UMWL 

1.
Z jakiego powodu UMWL dementuje w swoich komunikatach prasowych informacje o epidemii Klebsiellii Pneumoniae w wersji antybiotykoodpornej czyli wytwarzającej enzymy rozkładające antybiotyki? 

Ilość zachorowań wzrosła ostatnio- o ile pamiętam- sześciokrotnie. Przecież problem nie występuje tylko w woj. lubuskim.

2
Co mają zrobić osoby które odwiedziły szpital kkiniczny w m. Zielona Góra i chcą się przebadać czy nie złapały tego strasznie łatwo rozpowszechniającego się wirusa? Przecież pałeczki Klebsiellii Pneumoniae w zwykłej wersji ma w sobie większość osób- np. w przewodzie pokarmowym.
pozdrawiam
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 14 sierpnia 2019

UMWL dementuje stan epidemii nieobjawowego zapalrnia płuc


Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Łukasz Chybinski
do Redakcje
14 godzin temu
Szczegóły

 

 

GZ.II.0620.1.151.2019                                                                                Zielona Góra, 14-08-2019 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 151

 

 

Bakteria nie zagraża mieszkańcom Lubuskiego

W związku z wykryciem w Szpitalu Uniwersyteckim bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Katarzyną Łasińską- kanclerz uczelni, Januszem Kubickim prezydentem Zielonej Góry, wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem, Waldemarem Michałowskim - dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz dr Markiem Działoszyńskim – prezesem zarządu Szpitala. Uczestnicy spotkania wydali komunikat dotyczący sytuacji w lecznicy.

Komunikat

Pacjenci przebywający w zielonogórskim Szpitalu, u których dzięki badaniom przesiewowym wykryto obecność bakterii, nie są pacjentami chorującymi z powodu Klebsielli, lecz jej nosicielami (są skolonizowani przez bakterię). Żaden z tych pacjentów nie przebywa w szpitalu z powodu bakterii New Delhi. Pacjenci ci chorują na inne choroby, najczęściej nie ma potrzeby stosowania u nich antybiotyku. Taki chory jest poddany izolacji i obserwacji.

Do tej pory kolonizację Klebsielii pnaumoniae NDM stwierdzono u 22 pacjentów Szpitala. W chwili obecnej w lecznicy przebywa 14 osób u których stwierdzono kolonizację bakterii.

Do 15 sierpnia 2019 r. - wstrzymano przyjęcia planowe do wszystkich Oddziałów Szpitala zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 sierpnia 2019 r. (pismo nr: NS-EP - ZszP 409.15.2019).

Z informacji jakie udało się uzyskać z jednego z warszawskich szpitali, w którym także wykryto szczepy bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM, tamtejszy Inspektor Sanitarny nie wydał zaleceń o ograniczeniu przyjęć do szpitala, tak jak to ma miejsce w przypadku zielonogórskiej lecznicy.

Skalę ujawnionych przypadków bakterii Klebsiella Pneumoniae ilustruje poniższy wykres, z którego wynika, że to właśnie w Warszawie i okolicach odnotowuje się najwięcej zakażeń.

Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się informacjami, które mogą wprowadzać w błąd mieszkańców Zielonej Góry i całego województwa lubuskiego publikujemy Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, z którego wynika, że zostały podjęte odpowiednie działania sanitarno-epidemiologiczne w celu zapobieżenia  rozprzestrzeniania się zakażenia. Ponadto wystąpienie bakterii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze nie stanowi dla miasta i jego mieszkańców zagrożenia i nie nosi znamion epidemii. Zobacz: Oświadczenie PPIS

Uczestnicy spotkania zauważają, że Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze od wielu lat posiada wewnętrzne procedury - instrukcje postępowania, w przypadku identyfikacji różnych szczepów bakterii, w tym również Klebsiella pneumoniae.  Czuwa nad tym powołany komitet oraz zespół do spraw kontroli zakażeń szpitalnych.

Obecnie obowiązująca procedura -  Instrukcja I-11-00 „Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE-ang. Carbapenemase Producing Enterobackteriaceae).  Dotyczy  w szczególności Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy NDM, KPC, OXA – 48 została wprowadzona zarządzeniem Prezesa Zarządu w dniu 27 maju 2019 r. Opracowano ją na podstawie zaleceń dla m. stołecznego Warszawy, jest też  zgodna z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

 

To właśnie dzięki tej procedurze szpital standardowo bada pacjentów z tzw. grup ryzyka (m.in. przybywających z innych szpitali, ciężko i przewlekle chorych, pacjentów neonatologicznych, a także pacjentów, którzy przebywali w innych placówkach medycznych w ciągu ostatniego roku). Efektem tych badań było wykrycie dwóch pierwszych pacjentów skolonizowanych ww. bakterią. Obecnie w szpitalu jeszcze bardziej rozszerzono krąg osób objętych badaniami.

Dodatkowo uczestnicy spotkania ustalili, że zarówno na stronie internetowej Szpitala jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na ich profilach w mediach społecznościowych codziennie będą umieszczane informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim.

W związku z powyższym publikujemy dotychczasowe i planowane działania podejmowane przez Szpital Uniwersytecki.

    W okresie od 01.07.2019 do 08.08.2019 wykonano 4.038 badań mikrobiologicznych, w tym 491 badań screeningowych, ponadto codziennie odbywają się szkolenia lekarzy, pielęgniarek i techników – podczas codziennych zebrań, ale także licznych spotkań w poszczególnych oddziałach oraz konsultacje telefoniczne (pracowników z Działem Epidemiologii),

     Wprowadzono ścisły reżim sanitarny w całym szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów gdzie przebywali lub przebywają skolonizowani pacjenci.

     Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych codziennie wykonuje badania środowiskowe i nadzoruje     personel sprzątający.

    Poinformowano okoliczne zakłady DPS, ZOL oraz Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych ościennych szpitali o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej,

    W dniu 5 sierpnia 2019 r. wstrzymano przyjęcia planowe pacjentów na Klinicznych Oddziałach:    Neurochirurgii, Chorób Wewnętrznych, ograniczono odwiedziny;

    W ramach kampanii informacyjnej 7 sierpnia br. zorganizowano konferencję prasową z    udziałem lokalnych mediów, regularnie umieszczane są komunikaty na stronie internetowej   szpitala oraz FB, które przesyłane są również bezpośrednio do           mediów. W prasie, radiu,           telewizji oraz na portalach internetowych ukazało się kilkadziesiąt materiałów, w tym również         poradnikowe.

     Na podstawie  pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia

                7 sierpnia 2019 r. (znak: NS-EP - ZszP 409.15.2019) zobowiązującego Szpital do           wstrzymania przyjęć pacjentów do wszystkich oddziałów Szpitala na okres  od 7 sierpnia 2019 r.        do 15 sierpnia 2019 r. - wstrzymano zgodnie z zaleceniami planowe przyjęcia do wszystkich Oddziałów Szpitala;

     Dla bezpieczeństwa pacjentów i odwiedzających ograniczono odwiedziny do 1 osoby przy          pacjencie, po uprzednim zapoznaniu się  z „Informacja dla odwiedzających" (Zarządzenie Nr     186/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego  imienia Karola Marcinkowskiego w     Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia              8 sierpnia 2019 r. w sprawie       ograniczenia odwiedzin w oddziałach Szpitala);

     Realizowane są postanowienia protokołu kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-    Epidemiologicznej  nr NS-EP-154, Komitetu   kontroli zakażeń szpitalnych i Konsultanta          ds. Mikrobiologii i Epidemiologii;

     Zaplanowano - gdyby to było konieczne - podpisanie umowy na podwykonawstwo w zakresie     usług wykonywania badań mikrobiologicznych. Wydłużono czas pracy mikrobiologów zgodnie z zapotrzebowaniem, w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych badań. Planuje się            zatrudnić dodatkowe osoby do pracowni mikrobiologii.

    Wzmocniono (od stycznia 2019 r.) etatowo Dział Higieny i Epidemiologii; Wydłużono czas pracy   działu.

     Zamontowano dodatkowe dozowniki (30 szt.) dla odwiedzających przy windach i w ciągach            komunikacyjnych Szpitala;

     Szpital wystąpił do władz samorządu województwa lubuskiego z wnioskiem o pomoc w zakupie:

- Aparatu do identyfikacji bakterii metodą spektrometrii mas typu MALDI, co znacznie przyśpieszy identyfikacje bakterii.

- Analizatora GeneXpert TM System, który wykonuje badania metodą Real -Time PCR (diagnostyka genetyczna) - do szybkiej identyfikacji bezpośrednio z materiału klinicznego np. grypy, Clostridioides difficile z możliwością wykrycia szczepów Mycobacterium tuberculosis, szczepów CPE/NDM/OXA w ciągu 1 godz. z wyeliminowaniem etapu hodowli.

 

- Systemu monitorowania posiewów krwi na 40 miejsc (próbek krwi) tzw. aparatu satelitarnego umożliwiającego natychmiastową diagnostykę, co pozwoli na wyeliminowanie etapu preinkubacji w cieplarce.

14. Regularnie przeprowadza się  dekontaminację z fumigacją pomieszczeń, gdzie przebywali pacjenci skolonizowani klebsiellą pneumoniae. Wyniki badań środowiskowych są ujemne;

15. W celu ograniczenia zagrożenia wymieniono  m.in. wlewki, słuchawki  prysznicowe, kosze, deski sedesowe itd.;

16. Zakupiono dodatkowe środki ochrony osobistej (fartuchy, maski), sprzęt  jednorazowego użytku (zwiększenie ilości);

17. Przeprowadzono przypominające szkolenie pracowników  Szpitala i firm zewnętrznych wykonujących usługi w Szpitalu dotyczące zasad ograniczających rozprzestrzenianie się pałeczek enterobacteriaceae tj Klebsiellii pneumoniae MBL – NDM;

18. Podjęto decyzję o wykonaniu badań przesiewowych w kierunku Klebsiellii pneumoniae MBL - NDM dla personelu medycznego oddziałów, w których stwierdzono kolonizacje pacjentów. Spośród wykonanych badań nie stwierdzono kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami  z grupy CPE;

19. Poinformowano firmę sprzątającą Impel Facillity Services i Opima Care sp. z o.o o konieczności przeprowadzenia pilnej kontroli wewnętrznej weryfikującej znajomość procedur pracowników w/w firmy. W dniu 9 sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostało spotkanie z udziałem kierownictwa firmy. Omówiono i podsumowano dotychczasowe działania w związku z wykryciem kolonizacji bakterią Klebsiella Pneumonie NDM. (wzmożony nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę, przeszkolono pracowników).

Zalecono

- pilnie przeprowadzić kolejne  szkolenie przypominające dotyczące procedur:

    Higiena Rąk

    zasady sprzątania w izolatkach w trakcie hospitalizacji chorego

    zasady sprzątania w izolatkach po wypisie chorego

    związanych z dekontaminacją pomieszczeń szpitalnych

    procedury ubraniowej – zasada „nic poniżej łokcia" ze szczególnym uwzględnieniem nieużywania            przedmiotów podręcznych przy wykonywaniu rutynowych czynności przy pacjencie.

Uzgodniono, realizując  zalecenia Zespołu  ds. Zakażeń Szpitalnych:

- wymianę  mopów na nowe na wszystkich oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym ,

- zwiększenie liczby przeszkolonego personelu sprzątającego,

- zwiększenie częstotliwości sprzątania sal pacjentów izolowanych z ogniska

endemicznego 3 x dziennie ( wytyczne wskazują na sprzątanie 2  x dziennie ),

- dostarczanie sprzętu medycznego i bielizny szpitalnej do „ drzwi oddziału" w celu ograniczenia liczby            pracowników poruszających się w obrębie oddziału ,

- wyposażenie oddziałów w dodatkowy sprzęt do mycia i dezynfekcji termicznej,

- ograniczenie rotacji pracowników do zera  w oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym ,

- zamontowanie dodatkowych dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym w ciągach komunikacyjnych

oddziałów, Izba Przyjęć, SOR oraz na każdym  piętrze przy windach we wszystkich pawilonach.

- podawanie posiłków w jednorazowych naczyniach u pacjentów izolowanych w oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym

- zwiększenie liczby osób nadzorujących i sprawdzających efekty dekontaminacji i fumigacji  pomieszczeń. Efekty dekontaminacji są sprawdzane przez przełożonego przy użyciu znaczników        fluorescencyjnych.

20. O bieżącej sytuacji epidemicznej do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przesyłane są codzienne raporty zgodnie z wytycznymi pisma znak: BZK-V.6310.10.13.2019.MWil z dnia 7 sierpnia 2019 r.;

 

 wg UMWL--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Wg kanału telewizyjnego Polsat News z godz. 6.10 rano - w Zielonej Górze była najgorsza jakość powietrza w kraju

(Do informacji radnych miasta Zielona Góra)

Wg kanału telewizyjnego Polsat News z godz. 6.10 dnia dzisiejszego rano - w Zielonej Górze była najgorsza jakość powietrza w kraju. Na pokazanej ikonografice-  mapce, Zielona Góra była zaznaczona kolorem pomarańczowym podczas gdy wszystkie inne większe miasta kraju miały dobrą jakość powietrza. 

Najprawdopodobniej niska emisja w Zielonej Górze w okresie letnim jest związana z radykalną w skali kraju polityką transportową ultrakonserwatywnych w europejskim porównaniu- władz tego miasta. Transport zbiorowy w Zielonej Górze to tylko jedna popularna trasa autobusów (linie 8/80), reszta ofery komunikacji miejskiej ma charakter sporadyczny i nie kursuje zbyt często. Ludność jest zdana na samochód osobowy w codziennych podróżach co przekłada się na zanieczyszczenie powietrza. 

Miejscowy monopol autobusów oferuje podobną ofertę jak za czasów minionego ustroju totalitarnego- z tym że częstotliwości kursowania są 2 do 3 razy rzadsze niż za ustroju potocznie zwanego "komuną". Na wielu ulicach wieczorami autobusy kursują tylko co 2 godziny. W soboty wczesnym wieczorem by z centrum miasta dojechać w okolice ul. Zawadzkiego czy Ptasiej, trzeba czekać na przykład 17 minut, mimo że za poprzedniego ustroju to połączenie kursowało częściej i było na głównej linii transportu zbiorowego miasta.

opr. Adam Fularz
na podstawie obserwacji naocznej kanału Polsat News z dnia dzisiejszego rano 6.10


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Buspasy i stanowisko MZK

MZK odpisało na pytania prasowe redakcji. Zarzucono mi że źle czytam. Sądzę jednak że czytam tekst ze zrozumieniem i zrozumiałem że MZK jest przeciwko wyznaczeniu buspasów na ulicach miasta w obecnym ich kształcie. 

Analizowano fragment tekstu:

"- Najczęściej buspasy wydziela się na trasach z co najmniej trzema pasami ruchu w jednym kierunku. W naszym mieście, przy obecnym układzie komunikacyjnym, nie ma możliwości tworzenia buspasów na całych trasach przejazdu autobusów, ponieważ maksymalna ilość pasów w jednym kierunku to dwa lub jeden pas (wyjątek stanowią dojazdy do skrzyżowań, gdzie trzeci pas to prawo-skręt lub lewo-skręt) – wyjaśnia Miejski Zakład Komunikacyjny."- wg Zielonanews.pl


Stanowisko MZK

W dniu środa, 14 sierpnia 2019 MZK Henryk Kisły <h.kisly na serw. mzk.zgora.pl> napisał(a):

Dzień dobry.

 

Panie Adamie proszę czytać informację ze zrozumieniem.

 

Po pierwsze w informacji odnosiliśmy się do „obecnego układu komunikacyjnego" nie uwzględniając ograniczeń komunikacyjnych w naszym mieście.

     Oczywiście jeżeli byłaby taka potrzeba to przy wprowadzeniu ograniczeń ruchu innych pojazdów niż autobusy można tworzyć buspasy bez problemu na ulicach po jednym pasie w każdym kierunku lub na ulicach jednokierunkowych.

Należy się jednak liczyć z konsekwencjami takiego przedsięwzięcia, ponieważ nieuniknione jest przeniesienie ruchu tych pojazdów na inne ulice miasta. 

 

Pozdrawiam,

Henryk Kisły

____________________________________________

Kierownik Działu Organizacji Przewozów i Marketingu

MZK Zielona Góra

Tel. (+48 68) 452 04 50 wew. 42

Tel. (+48) 601 180 106

http://www.mzk.zgora.pl

Dbaj o środowisko - Zanim wydrukujesz dokument lub e mail, zastanów się, czy naprawdę musisz to zrobić.

 

 

From: Adam Fularz [mailto:Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl]
Sent: Tuesday, August 13, 2019 8:11 AM
To: Jacek Newelski
Subject: Pytanie o buspasy i stanowisko MZK

 

do MZK

 

Czy prawdą jest że MZK w Zielonej Górze twierdzi że buspasy wydziela się na drogach mających po 6 pasów ruchu? To ewidentna nieprawda. Nawet w Polsce nie ma takich sytuacji (por. Rzeszów), albo są one dość rzadkie. W Eur. Zach. buspasy są w zdecydowanej większości na jedniach z dwoma pasami ruchu- po prostu jeden pas jest tylko dla autobusów.

Proszę o wyjaśnienie, skąd są te informacje. 

 

"Miasto twierdzi, że obecny rozkład buspasów jest maksymalną możliwością, jaką może zaoferować komunikacji. - Najczęściej buspasy wydziela się na trasach z co najmniej trzema pasami ruchu w jednym kierunku. W naszym mieście, przy obecnym układzie komunikacyjnym, nie ma możliwości tworzenia buspasów na całych trasach przejazdu autobusów, ponieważ maksymalna ilość pasów w jednym kierunku to dwa lub jeden pas (wyjątek stanowią dojazdy do skrzyżowań, gdzie trzeci pas to prawo-skręt lub lewo-skręt) – wyjaśnia Miejski Zakład Komunikacyjny."

 

Pozdrawiam,

Adam

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji


Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

 

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

 

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

 

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

 

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

 

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Komunikaty