Zielona Góra,

wtorek, 20 sierpnia 2019

Re:(9) $32723

Hello %E-mail_адрес% rGkoKfF
Only we have a base of 250 million e-mail addresses rGkoKfF
of businessmen from all over the World. rGkoKfF
Our contacts: email.business.group@gmail.com rGkoKfF
To unsubscribe send us an email with the topic 'unsubscribe' rGkoKfF

Pytanie - port rzeczny w Zaborze

Do UG w Zaborze
Szanowni Państwo,
co Państwo sądzą o propozycji uruchomienia portu rzecznego na dawnym zakolu- starorzeczu które odchodzi w Tarnawie- od koryta Odry w kierunku Zaboru? 
Zakole to jest połączone wg mojej mapy- do nurtu rzeki Odry. Czy zdaniem UG - gmina mogłaby tutaj urządzić marinę rzeczną?
pozdrawiam
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

List o audycie krajobrazu województwa lubuskiego

List z odpowiedziami Umwl donosi o audycie krajobrazu województwa. 

---------- Wiadomość przekazywana przez redakcję ----------
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serw. lubuskie.pl>
Data: wtorek, 20 sierpnia 2019
Temat: odpowiedź na Apel
Do: adam.fularz na wieczorna.pl
DW: Łukasz Chybinski <l.chybinski na serw. lubuskie.pl>, i.kusiak na serw. lubuskie.pl


Witam Panie Adamie, w związku z Pana prośbą z dn. 19.08.2019 r. o udzielenie odpowiedzi na "Apel" przesłany przez Pana dn. 17.04.2019 r., przesyłam poniżej odpowiedź:

Zarząd Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania projektu "Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego", który zgodnie z art. 38a ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskaże m .in. rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów, wskazując obszary, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. wskaże nam które obszary na terenie województwa należy objąć formą ochrony przyrody jaką jest obszar chronionego krajobrazy, park krajobrazowy czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy). Rekomendacje będą podstawą do wyznaczenia nowych form ochrony przyrody, być może i tych wskazanych w e-mailu przez Pana.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski na serw. lubuskie.pl
tel. 68 456 55 95

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Potrącenie dwójki dzieci przy kąpielisku Dzika Ochla

Przy zalewie Dzika Ochla w dniu wczorajszym miało dojść po potrącenia przez samochód osobowy dwójki dzieci.

opr.Adam Fularz na podstawie infromacji zasłyszanych na mieście

W sprawie pętli autobusów przy ul. Wrocławskiej

Autobusy MZK na trasach linii  0 ,80 i innych kończą bieg na pętli przy cmentarzu komunalnym. Zwykle na odcinku od ul. Skrajnej- Słowackiego do pętli- od wielu lat wożą na koszt podatnika gorące powietrze. 

Dlaczego nie wydłużono ich kursowania do Raculi o te 2-3 km? Dodatkowe kilka km wozokilometrów komunikacji miejskiej być może zwrociłoby się gdyby nowe połączenie do Raculi zyskałoby po kilku - kilkunastu pasażerów na kurs. W relacji z Raculi do centrum miasta podróżni mogliby korzystać z komunikacji miejskiej w rozsądnej częstotliwości kursowania. Obecnie oferta połączenia transportu zbiorowego jest bardzo nieatrakcyjna.   

Nową tymczasową pętlę możnaby wyznaczyć na rogu ul. Głogowskiej i Drzonkowskiej.
opr. Adam Fularz
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 16 sierpnia 2019

Pytania prasowe o epidemię Klebsiellii Pneumoniae w wersji antybiotykoodpornej - w woj. lubuskim

do UMWL 

1.
Z jakiego powodu UMWL dementuje w swoich komunikatach prasowych informacje o epidemii Klebsiellii Pneumoniae w wersji antybiotykoodpornej czyli wytwarzającej enzymy rozkładające antybiotyki? 

Ilość zachorowań wzrosła ostatnio- o ile pamiętam- sześciokrotnie. Przecież problem nie występuje tylko w woj. lubuskim.

2
Co mają zrobić osoby które odwiedziły szpital kkiniczny w m. Zielona Góra i chcą się przebadać czy nie złapały tego strasznie łatwo rozpowszechniającego się wirusa? Przecież pałeczki Klebsiellii Pneumoniae w zwykłej wersji ma w sobie większość osób- np. w przewodzie pokarmowym.
pozdrawiam
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 14 sierpnia 2019

UMWL dementuje stan epidemii nieobjawowego zapalrnia płuc


Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Łukasz Chybinski
do Redakcje
14 godzin temu
Szczegóły

 

 

GZ.II.0620.1.151.2019                                                                                Zielona Góra, 14-08-2019 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 151

 

 

Bakteria nie zagraża mieszkańcom Lubuskiego

W związku z wykryciem w Szpitalu Uniwersyteckim bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Katarzyną Łasińską- kanclerz uczelni, Januszem Kubickim prezydentem Zielonej Góry, wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem, Waldemarem Michałowskim - dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz dr Markiem Działoszyńskim – prezesem zarządu Szpitala. Uczestnicy spotkania wydali komunikat dotyczący sytuacji w lecznicy.

Komunikat

Pacjenci przebywający w zielonogórskim Szpitalu, u których dzięki badaniom przesiewowym wykryto obecność bakterii, nie są pacjentami chorującymi z powodu Klebsielli, lecz jej nosicielami (są skolonizowani przez bakterię). Żaden z tych pacjentów nie przebywa w szpitalu z powodu bakterii New Delhi. Pacjenci ci chorują na inne choroby, najczęściej nie ma potrzeby stosowania u nich antybiotyku. Taki chory jest poddany izolacji i obserwacji.

Do tej pory kolonizację Klebsielii pnaumoniae NDM stwierdzono u 22 pacjentów Szpitala. W chwili obecnej w lecznicy przebywa 14 osób u których stwierdzono kolonizację bakterii.

Do 15 sierpnia 2019 r. - wstrzymano przyjęcia planowe do wszystkich Oddziałów Szpitala zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 sierpnia 2019 r. (pismo nr: NS-EP - ZszP 409.15.2019).

Z informacji jakie udało się uzyskać z jednego z warszawskich szpitali, w którym także wykryto szczepy bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM, tamtejszy Inspektor Sanitarny nie wydał zaleceń o ograniczeniu przyjęć do szpitala, tak jak to ma miejsce w przypadku zielonogórskiej lecznicy.

Skalę ujawnionych przypadków bakterii Klebsiella Pneumoniae ilustruje poniższy wykres, z którego wynika, że to właśnie w Warszawie i okolicach odnotowuje się najwięcej zakażeń.

Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się informacjami, które mogą wprowadzać w błąd mieszkańców Zielonej Góry i całego województwa lubuskiego publikujemy Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, z którego wynika, że zostały podjęte odpowiednie działania sanitarno-epidemiologiczne w celu zapobieżenia  rozprzestrzeniania się zakażenia. Ponadto wystąpienie bakterii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze nie stanowi dla miasta i jego mieszkańców zagrożenia i nie nosi znamion epidemii. Zobacz: Oświadczenie PPIS

Uczestnicy spotkania zauważają, że Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze od wielu lat posiada wewnętrzne procedury - instrukcje postępowania, w przypadku identyfikacji różnych szczepów bakterii, w tym również Klebsiella pneumoniae.  Czuwa nad tym powołany komitet oraz zespół do spraw kontroli zakażeń szpitalnych.

Obecnie obowiązująca procedura -  Instrukcja I-11-00 „Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE-ang. Carbapenemase Producing Enterobackteriaceae).  Dotyczy  w szczególności Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy NDM, KPC, OXA – 48 została wprowadzona zarządzeniem Prezesa Zarządu w dniu 27 maju 2019 r. Opracowano ją na podstawie zaleceń dla m. stołecznego Warszawy, jest też  zgodna z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

 

To właśnie dzięki tej procedurze szpital standardowo bada pacjentów z tzw. grup ryzyka (m.in. przybywających z innych szpitali, ciężko i przewlekle chorych, pacjentów neonatologicznych, a także pacjentów, którzy przebywali w innych placówkach medycznych w ciągu ostatniego roku). Efektem tych badań było wykrycie dwóch pierwszych pacjentów skolonizowanych ww. bakterią. Obecnie w szpitalu jeszcze bardziej rozszerzono krąg osób objętych badaniami.

Dodatkowo uczestnicy spotkania ustalili, że zarówno na stronie internetowej Szpitala jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na ich profilach w mediach społecznościowych codziennie będą umieszczane informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim.

W związku z powyższym publikujemy dotychczasowe i planowane działania podejmowane przez Szpital Uniwersytecki.

    W okresie od 01.07.2019 do 08.08.2019 wykonano 4.038 badań mikrobiologicznych, w tym 491 badań screeningowych, ponadto codziennie odbywają się szkolenia lekarzy, pielęgniarek i techników – podczas codziennych zebrań, ale także licznych spotkań w poszczególnych oddziałach oraz konsultacje telefoniczne (pracowników z Działem Epidemiologii),

     Wprowadzono ścisły reżim sanitarny w całym szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów gdzie przebywali lub przebywają skolonizowani pacjenci.

     Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych codziennie wykonuje badania środowiskowe i nadzoruje     personel sprzątający.

    Poinformowano okoliczne zakłady DPS, ZOL oraz Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych ościennych szpitali o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej,

    W dniu 5 sierpnia 2019 r. wstrzymano przyjęcia planowe pacjentów na Klinicznych Oddziałach:    Neurochirurgii, Chorób Wewnętrznych, ograniczono odwiedziny;

    W ramach kampanii informacyjnej 7 sierpnia br. zorganizowano konferencję prasową z    udziałem lokalnych mediów, regularnie umieszczane są komunikaty na stronie internetowej   szpitala oraz FB, które przesyłane są również bezpośrednio do           mediów. W prasie, radiu,           telewizji oraz na portalach internetowych ukazało się kilkadziesiąt materiałów, w tym również         poradnikowe.

     Na podstawie  pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia

                7 sierpnia 2019 r. (znak: NS-EP - ZszP 409.15.2019) zobowiązującego Szpital do           wstrzymania przyjęć pacjentów do wszystkich oddziałów Szpitala na okres  od 7 sierpnia 2019 r.        do 15 sierpnia 2019 r. - wstrzymano zgodnie z zaleceniami planowe przyjęcia do wszystkich Oddziałów Szpitala;

     Dla bezpieczeństwa pacjentów i odwiedzających ograniczono odwiedziny do 1 osoby przy          pacjencie, po uprzednim zapoznaniu się  z „Informacja dla odwiedzających" (Zarządzenie Nr     186/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego  imienia Karola Marcinkowskiego w     Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia              8 sierpnia 2019 r. w sprawie       ograniczenia odwiedzin w oddziałach Szpitala);

     Realizowane są postanowienia protokołu kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-    Epidemiologicznej  nr NS-EP-154, Komitetu   kontroli zakażeń szpitalnych i Konsultanta          ds. Mikrobiologii i Epidemiologii;

     Zaplanowano - gdyby to było konieczne - podpisanie umowy na podwykonawstwo w zakresie     usług wykonywania badań mikrobiologicznych. Wydłużono czas pracy mikrobiologów zgodnie z zapotrzebowaniem, w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych badań. Planuje się            zatrudnić dodatkowe osoby do pracowni mikrobiologii.

    Wzmocniono (od stycznia 2019 r.) etatowo Dział Higieny i Epidemiologii; Wydłużono czas pracy   działu.

     Zamontowano dodatkowe dozowniki (30 szt.) dla odwiedzających przy windach i w ciągach            komunikacyjnych Szpitala;

     Szpital wystąpił do władz samorządu województwa lubuskiego z wnioskiem o pomoc w zakupie:

- Aparatu do identyfikacji bakterii metodą spektrometrii mas typu MALDI, co znacznie przyśpieszy identyfikacje bakterii.

- Analizatora GeneXpert TM System, który wykonuje badania metodą Real -Time PCR (diagnostyka genetyczna) - do szybkiej identyfikacji bezpośrednio z materiału klinicznego np. grypy, Clostridioides difficile z możliwością wykrycia szczepów Mycobacterium tuberculosis, szczepów CPE/NDM/OXA w ciągu 1 godz. z wyeliminowaniem etapu hodowli.

 

- Systemu monitorowania posiewów krwi na 40 miejsc (próbek krwi) tzw. aparatu satelitarnego umożliwiającego natychmiastową diagnostykę, co pozwoli na wyeliminowanie etapu preinkubacji w cieplarce.

14. Regularnie przeprowadza się  dekontaminację z fumigacją pomieszczeń, gdzie przebywali pacjenci skolonizowani klebsiellą pneumoniae. Wyniki badań środowiskowych są ujemne;

15. W celu ograniczenia zagrożenia wymieniono  m.in. wlewki, słuchawki  prysznicowe, kosze, deski sedesowe itd.;

16. Zakupiono dodatkowe środki ochrony osobistej (fartuchy, maski), sprzęt  jednorazowego użytku (zwiększenie ilości);

17. Przeprowadzono przypominające szkolenie pracowników  Szpitala i firm zewnętrznych wykonujących usługi w Szpitalu dotyczące zasad ograniczających rozprzestrzenianie się pałeczek enterobacteriaceae tj Klebsiellii pneumoniae MBL – NDM;

18. Podjęto decyzję o wykonaniu badań przesiewowych w kierunku Klebsiellii pneumoniae MBL - NDM dla personelu medycznego oddziałów, w których stwierdzono kolonizacje pacjentów. Spośród wykonanych badań nie stwierdzono kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami  z grupy CPE;

19. Poinformowano firmę sprzątającą Impel Facillity Services i Opima Care sp. z o.o o konieczności przeprowadzenia pilnej kontroli wewnętrznej weryfikującej znajomość procedur pracowników w/w firmy. W dniu 9 sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostało spotkanie z udziałem kierownictwa firmy. Omówiono i podsumowano dotychczasowe działania w związku z wykryciem kolonizacji bakterią Klebsiella Pneumonie NDM. (wzmożony nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę, przeszkolono pracowników).

Zalecono

- pilnie przeprowadzić kolejne  szkolenie przypominające dotyczące procedur:

    Higiena Rąk

    zasady sprzątania w izolatkach w trakcie hospitalizacji chorego

    zasady sprzątania w izolatkach po wypisie chorego

    związanych z dekontaminacją pomieszczeń szpitalnych

    procedury ubraniowej – zasada „nic poniżej łokcia" ze szczególnym uwzględnieniem nieużywania            przedmiotów podręcznych przy wykonywaniu rutynowych czynności przy pacjencie.

Uzgodniono, realizując  zalecenia Zespołu  ds. Zakażeń Szpitalnych:

- wymianę  mopów na nowe na wszystkich oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym ,

- zwiększenie liczby przeszkolonego personelu sprzątającego,

- zwiększenie częstotliwości sprzątania sal pacjentów izolowanych z ogniska

endemicznego 3 x dziennie ( wytyczne wskazują na sprzątanie 2  x dziennie ),

- dostarczanie sprzętu medycznego i bielizny szpitalnej do „ drzwi oddziału" w celu ograniczenia liczby            pracowników poruszających się w obrębie oddziału ,

- wyposażenie oddziałów w dodatkowy sprzęt do mycia i dezynfekcji termicznej,

- ograniczenie rotacji pracowników do zera  w oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym ,

- zamontowanie dodatkowych dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym w ciągach komunikacyjnych

oddziałów, Izba Przyjęć, SOR oraz na każdym  piętrze przy windach we wszystkich pawilonach.

- podawanie posiłków w jednorazowych naczyniach u pacjentów izolowanych w oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym

- zwiększenie liczby osób nadzorujących i sprawdzających efekty dekontaminacji i fumigacji  pomieszczeń. Efekty dekontaminacji są sprawdzane przez przełożonego przy użyciu znaczników        fluorescencyjnych.

20. O bieżącej sytuacji epidemicznej do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przesyłane są codzienne raporty zgodnie z wytycznymi pisma znak: BZK-V.6310.10.13.2019.MWil z dnia 7 sierpnia 2019 r.;

 

 wg UMWL--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Wg kanału telewizyjnego Polsat News z godz. 6.10 rano - w Zielonej Górze była najgorsza jakość powietrza w kraju

(Do informacji radnych miasta Zielona Góra)

Wg kanału telewizyjnego Polsat News z godz. 6.10 dnia dzisiejszego rano - w Zielonej Górze była najgorsza jakość powietrza w kraju. Na pokazanej ikonografice-  mapce, Zielona Góra była zaznaczona kolorem pomarańczowym podczas gdy wszystkie inne większe miasta kraju miały dobrą jakość powietrza. 

Najprawdopodobniej niska emisja w Zielonej Górze w okresie letnim jest związana z radykalną w skali kraju polityką transportową ultrakonserwatywnych w europejskim porównaniu- władz tego miasta. Transport zbiorowy w Zielonej Górze to tylko jedna popularna trasa autobusów (linie 8/80), reszta ofery komunikacji miejskiej ma charakter sporadyczny i nie kursuje zbyt często. Ludność jest zdana na samochód osobowy w codziennych podróżach co przekłada się na zanieczyszczenie powietrza. 

Miejscowy monopol autobusów oferuje podobną ofertę jak za czasów minionego ustroju totalitarnego- z tym że częstotliwości kursowania są 2 do 3 razy rzadsze niż za ustroju potocznie zwanego "komuną". Na wielu ulicach wieczorami autobusy kursują tylko co 2 godziny. W soboty wczesnym wieczorem by z centrum miasta dojechać w okolice ul. Zawadzkiego czy Ptasiej, trzeba czekać na przykład 17 minut, mimo że za poprzedniego ustroju to połączenie kursowało częściej i było na głównej linii transportu zbiorowego miasta.

opr. Adam Fularz
na podstawie obserwacji naocznej kanału Polsat News z dnia dzisiejszego rano 6.10


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Buspasy i stanowisko MZK

MZK odpisało na pytania prasowe redakcji. Zarzucono mi że źle czytam. Sądzę jednak że czytam tekst ze zrozumieniem i zrozumiałem że MZK jest przeciwko wyznaczeniu buspasów na ulicach miasta w obecnym ich kształcie. 

Analizowano fragment tekstu:

"- Najczęściej buspasy wydziela się na trasach z co najmniej trzema pasami ruchu w jednym kierunku. W naszym mieście, przy obecnym układzie komunikacyjnym, nie ma możliwości tworzenia buspasów na całych trasach przejazdu autobusów, ponieważ maksymalna ilość pasów w jednym kierunku to dwa lub jeden pas (wyjątek stanowią dojazdy do skrzyżowań, gdzie trzeci pas to prawo-skręt lub lewo-skręt) – wyjaśnia Miejski Zakład Komunikacyjny."- wg Zielonanews.pl


Stanowisko MZK

W dniu środa, 14 sierpnia 2019 MZK Henryk Kisły <h.kisly na serw. mzk.zgora.pl> napisał(a):

Dzień dobry.

 

Panie Adamie proszę czytać informację ze zrozumieniem.

 

Po pierwsze w informacji odnosiliśmy się do „obecnego układu komunikacyjnego" nie uwzględniając ograniczeń komunikacyjnych w naszym mieście.

     Oczywiście jeżeli byłaby taka potrzeba to przy wprowadzeniu ograniczeń ruchu innych pojazdów niż autobusy można tworzyć buspasy bez problemu na ulicach po jednym pasie w każdym kierunku lub na ulicach jednokierunkowych.

Należy się jednak liczyć z konsekwencjami takiego przedsięwzięcia, ponieważ nieuniknione jest przeniesienie ruchu tych pojazdów na inne ulice miasta. 

 

Pozdrawiam,

Henryk Kisły

____________________________________________

Kierownik Działu Organizacji Przewozów i Marketingu

MZK Zielona Góra

Tel. (+48 68) 452 04 50 wew. 42

Tel. (+48) 601 180 106

http://www.mzk.zgora.pl

Dbaj o środowisko - Zanim wydrukujesz dokument lub e mail, zastanów się, czy naprawdę musisz to zrobić.

 

 

From: Adam Fularz [mailto:Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl]
Sent: Tuesday, August 13, 2019 8:11 AM
To: Jacek Newelski
Subject: Pytanie o buspasy i stanowisko MZK

 

do MZK

 

Czy prawdą jest że MZK w Zielonej Górze twierdzi że buspasy wydziela się na drogach mających po 6 pasów ruchu? To ewidentna nieprawda. Nawet w Polsce nie ma takich sytuacji (por. Rzeszów), albo są one dość rzadkie. W Eur. Zach. buspasy są w zdecydowanej większości na jedniach z dwoma pasami ruchu- po prostu jeden pas jest tylko dla autobusów.

Proszę o wyjaśnienie, skąd są te informacje. 

 

"Miasto twierdzi, że obecny rozkład buspasów jest maksymalną możliwością, jaką może zaoferować komunikacji. - Najczęściej buspasy wydziela się na trasach z co najmniej trzema pasami ruchu w jednym kierunku. W naszym mieście, przy obecnym układzie komunikacyjnym, nie ma możliwości tworzenia buspasów na całych trasach przejazdu autobusów, ponieważ maksymalna ilość pasów w jednym kierunku to dwa lub jeden pas (wyjątek stanowią dojazdy do skrzyżowań, gdzie trzeci pas to prawo-skręt lub lewo-skręt) – wyjaśnia Miejski Zakład Komunikacyjny."

 

Pozdrawiam,

Adam

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji


Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

 

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

 

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

 

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

 

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

 

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

ASAP Rocky dostał dwa lata w zawieszeniu za pobicie imigranta

W Szwecji popularny raper wraz ze swoją świtą wdał się w kłótnię a potem w bójkę z imigrantem. Sąd w Szwecji ukarał rapera za pobicie wyrokiem 2 lat więzienia w zawieszeniu. Dodatkowo raper spędził ok. miesiąc w areszcie. Na odczytaniu wyroku prawnik oskarżonego nawet nie był obecny.

Amerykański polityk D. Trump pisał o tym raperze: "Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn't seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem!  "

opr. Adam Fularz
napodstawie BBC World News i Twitter.com


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

wtorek, 13 sierpnia 2019

Odpowiedzi UMWL w sprawie epidemii antybiotykoodpornego bezobjawowego zapalenia płuc w Zielonej Górze

Redakcja napisała do UMWL z prośba o odniesienie się do tych informacji:
-osoby zakażone bakterią New Delhi są zwalniane do domów (leczenia domowego) by nie zarażać innych pacjentów
-nieznana jest liczba zielonogórzan zakażonych i roznoszących bakterię New Delhi
-do oddziałów szpitalnych nie są przyjmowani nowi chorzy, brak jest możliwości wizyt u chorych


Odpowiedzi UMWL

Dzień dobry Panie Adamie,
w odpowiedzi spieszę powiadomić, że:
1) szpital uniwersytecki w Zielonej Górze nie jest "szpitalem podległym UMWL"; szpital ten jest spółką prawa handlowego, w którym większość udziałów posiada Uniwersytet Zielonogórski, natomiast samorząd województwa jest mniejszościowym udziałowcem w tej spółce.
2) działania jakie podjął samorząd województwa w tej kwestii opisane są tutaj:
3) w kwestiach stricte medycznych i epidemiologicznych należy zasięgnąć informacji w Sanepidzie lub u władz szpitala.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

Petycja do Rady Miasta Zielona Góra o skateplaza w Zielonej Górze

Do Rady Miasta Zielonej Góry

Drodzy Radni,
Skoro jako mieszkańcy płacimy podatki, to dlaczego Państwo, kierując się kryterium agesizmu, okradają nas z wpływów podatkowych, kradnąc nasze środki podatkowe na swoje własne zachcianki, głównie na drogi dla swoich prywatnych samochodów osobowych? Na ten cel poszło co najmniej kilkaset mln PLN, podczas gdy inne miasta, takie jak Amsterdam, likwidują np. 11 tys. 200 miejsc parkingowych w centrum miasta.

Proszę się odkleić od wydawania nieswoich środków finansowych. Żądam w niniejszej petycji (jako że petycja służy do składania żądań) budowy skateplaza w Zielonej Górze za kwotę kilku mln PLN. 

Proszę też przy okazji nie kraść pieniędzy na budowę parkingów dla samochodów osobowych. Ekonomiści głoszą że miejsca parkingowe powinien dostarczyć wolny rynek i nie jest to zadanie władz publicznych, aple prywatnych inwestorów. Nie powinni Państwo kraść naszych pieniędzy by dotować biznes motoryzacyjny- a dokładnie takie znaczenie ekonomiczne mają Państwa wydatki w ramach dotowania budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze. Wzywam do zaniechania kradzieży środków publicznych na ten cel.

Jest surrealne że by skorzystać ze skateplaza, trzeba jechać aż do Nowej Soli. Jakoś w tamtym mieście młodym ludziom nie skradziono ich pieniędzy. Na tamtejszej skateplaza jest taki tłok że wczoraj mój kolega niemal na kogoś nie wpadł bmx-em. Regularnie można tam spotkać osoby z Zielonej Góry. Nawet syn mojej koleżanki musi tam jechać by móc skorzystać z parku do jazdy na street skatingu.

Proszę też nie wmawiać mi że trzeba o to walczyć w budżecie obywatelskim- nie ma w nim nawet takich środków. Skateplaza z bowlem to koszt kilku mln PLN i do tej pory środki na ten cel były, ale kradli je Państwo i wydatkowali na wspieranie motoryzacji indywidualnej poprzez dotowanie dróg i parkingów dla samochodów motoryzacji indywidualnej. 

Z szacunkiem

Adam Fularz
Redakcja Gazety Zielonogórskiej
Dolina Zielona 24a, 65-154 Zielona GóraW środku sezonu urlopowego miasto Zielona Góra ogłosiło budżet obywatelski

W poprzednich edycjach budżetu dochodziło do licznych oszustw. Sfałszowano podpisy m.in. dot. zadań w dzielnicy Chynów. Sprawę poprzednio badała policja. W edycji poprzedniej politycy lokalni sfałszowali część nazw zadań projektów i ich opisów, dopisując do nich własne poglądy. Część zwycięskich zadań budziła wątpliwości- czy aby rzeczywiście uwzględniono głosy mieszkańców. Lista zadań wyglądała bowiem jakby ułożyli ją politycy, a nie mieszkańcy swoimi głosami.

Link do wyboru zadań tegorocznej edycji:


opr. Adam Fularz

W sobotę i niedzielę jest strajk mieszkańców na moście w Cigacicach

Mężczyzna wczoraj wyjechał PKS-em z Cigacic do  Zielonej Góry. Jest to miejscowość położona jakieś 3 do 5 km od granicy miasta Zielona Góra ale po drodze jest zepsuty most (i dwa mniejsze mostki nad rzeczkami- akurat w remoncie). Władze miasta Zielona Góra, dyskryminując transport zbiorowy, zakazały przejazdu autobusom pozostawiając tylko przejazd dla motoryzacji indywidualnej. 

Mężczyzna do Zielonej Góry na dworzec PKS dotarł dopiero po dwóch godzinach. Dojazd do Zielonej Góry jest możliwy tylko z przesiadką w Sulechowie, co trwało ok. 25 minut wg opowieści mężczyzny. Kolejny autobus czekał sporo czasu w kolejce na most nad Odrą na drodze S3 którą jeżdżą autobusy po zamknięciu dla ruchu lokalnej komunikacji starego mostu na Odrze.

W sobotę i niedzielę jest planowany strajk mieszkańców na moście w Cigacicach. Jest to niepotwierdzona informacja. 

Opr. Adam Fularz 
Na podstawie wywiadu z pasażerem


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Epidemia nieuleczalnego zakażenia bakterią New Delhi w Zielonej Górze: komunikat UMWL

Wg informacji jakie zebrała redakcja:
-planowe zabiegi i operacje odwołano, osoby czekające na operacje musiały pozostać w domach
-brak jest możliwości całkowitego wyleczenia zakażenia bakterią New Delhi, bakteria ta na zawsze już pozostanie w obiegu w mieście Zielona Góra
-osoby zakażone bakterią New Delhi są zwalniane do domów (leczenia domowego) by nie zarażać innych pacjentów
-nieznana jest liczba zielonogórzan zakażonych i roznoszących bakterię New Delhi
-do oddziałów szpitalnych nie są przyjmowani nowi chorzy, brak jest możliwości wizyt u chorych

Komunikat UMWL


Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego


 

 

GZ.II.0620.1.149.2019                                                                                Zielona Góra, 12-08-2019 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 149

 

 

Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim

Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się informacją na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz działaniach podjętych przez szpital w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli). Radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu szpitalowi dotacji w wysokości 500 tys. zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie patogenu i zapobiegnie jego rozprzestrzenianiu się.

Szpital skutecznie walczy z bakterią

Podczas obrad prezes Szpitala Uniwersyteckiego poinformował o sytuacji epidemiologicznej w lecznicy oraz przekazał informację na temat podjętych przez szpital działań w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli). Szpital posiada procedury postępowania w przypadku pojawienia się bakterii różnych szczepów. Nad ich przestrzeganiem czuwa powołany komitet oraz zespół do spraw kontroli zakażeń szpitalnych. W szpitalu przeprowadzono szereg kontroli m.in. przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Konsultanta ds. Mikrobiologii i Epidemiologii. Lecznica stosuje się do wszystkich zaleceń. Do tej pory dzięki badaniom przesiewowym, bakterię zdiagnozowano u 21 pacjentów, z czego 14 nadal przebywa w szpitalu. W okresie od 1 lipca do 8 sierpnia wykonano  4038 badań mikrobiologicznych. Codziennie odbywają się szklenia personelu. Zespół kontroli każdego dnia wykonuje badania środowiskowe i kontroluje personel sprzątający. Szpital na bieżąco informuje mieszkańców w komunikatach zamieszczanych na stornie internetowej oraz facebooku. Zgodnie z zaleceniami ograniczono także przyjmowanie pacjentów planowych, a także odwiedziny. Wprowadzono też dodatkowe obostrzenia dotyczące higieny: zamontowano dodatkowe dozowniki, kupiono nowy sprzęt czyszczący, oraz odzież ochronną. Regularnie prowadzona jest także dekontaminacja (proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej) z fumigacją pomieszczeń (zwalczanie bakterii), w których przebywali pacjenci skolonizowani klebsiellą pneumoniae, w tym także pracowni tomografii komputerowej oraz w pracowniach rentgenodiagnostyki. - Szpital nie jest sparaliżowany, ale robimy wszystko żeby wrócić do normalnego funkcjonowania – podkreślał Antoni Ciach – lekarz naczelny.

O działaniach podjętych przez administrację wojewody poinformował wicewojewoda Wojciech Perczak. W ramach kompetencji organu zorganizowane zostało spotkanie z konsultantem ds. mikrobiologii i sanepidem na temat możliwych do podjęcia działań. Ustalono, że wydział zarządzania kryzysowego będzie zbierał meldunki ze wszystkich szpitali. - Dotychczas nie stwierdzono bakterii w innych szpitalach. Problem zwalczania tej bakterii oraz działań zabezpieczających jest zamknięty  na terenie szpitala zielonogórskiego. Nadzorujemy sytuację, która w obecnej chwili nie wymaga zaangażowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego – poinformował. Głos w dyskusji zabrała także Dorota Konaszczuk - Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny. Przypomniała, że w 2008 roku powstały rekomendacje warszawskie, które określają sposób postępowania przeciwdziałający powstaniu bakterii. - Wynika z nich, że każdy pacjent, który przybywa z zewnątrz powinien mieć wykonane badanie w kierunku New Dehli. Szpital przekazujący pacjenta powinien umieścić te informacje w dokumentacji medycznej. Wówczas szpital może zareagować. Gdyby ta procedura została włączona przy pacjencie zerowym nie byłoby nas tu dzisiaj. Nie jest to wykonywane we wszystkich placówkach. To będzie podlegało kontroli. Poinformowała także, że po konsultacjach zacieśniono procedury w szpitalu. - Jeżeli będą utrzymywane, jest szansa, że tej bakterii się pozbędziemy. Szpital się zastosował do zaleceń  – poinformowała.  

Do tych słów odniosła się marszałek Elżbieta Anna Polak. - O tym problemie bardzo szczegółowo mówi ustawa. Przepisy regulują wprost jakie badania są obowiązkowe. Rekomendacje warszawskie nie nakładają obowiązku. Dlatego widzę problem ustawowy. Myślę, że należałoby to uregulować. Apeluję o jednoznaczne określenie, co jest obowiązkowe, a co tylko rekomendowane. Ustawa reguluje również zakres kompetencji i odpowiedzialności. Zadania nadzoru w tym zakresie należą do wojewody i Sanepidu. Marszałek może jedynie wnioskować i pilnować, żeby te zalecania były wykonywane bezwzględnie. Deklaruję, że zalecenia są w szpitalu wykonywane. Szpital wprowadził wszystkie procedury zgodnie z zaleceniami i je realizuje. My monitorujemy sytuację -podkreśliła.

Nowy sprzęt – lepsza diagnostyka

W związku z zaistniała sytuacją radni na wniosek zarządu województwa zdecydowali o przekazaniu 500 tys. zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu, mającego na celu usprawnienie pracy laboratorium oraz lepszą i sprawniejszą diagnostykę. - Jak ważna jest diagnostyka mogliśmy się przekonać wiele razy. Dlatego zarząd województwa przeznaczył pieniądze z RPO na laboratoria, m.in. w Zielonej Górze. Ale na rynku pojawiają się nowe wysokospecjalistyczne urządzenia, więc chcemy je kupić. Mierzymy się z problemem, a nie zamiatamy go pod dywan – podkreślała.  Przypomniała jednocześnie, że bakteria już raz występowała w regionie. - Zderzyliśmy się z tym problemem w Gorzowie. Pokazaliśmy, że potrafimy sobie z tym poradzić, ale pod reżimem higieny. Bezwzględne przestrzeganie zasad czystości i higieny to podstawowa sprawa, żeby się pozbyć tej bakterii. Dlatego stworzymy także program edukacyjno-promocyjny w zakresie czystości rąk – zapewniła.

O konieczności zakupu nowej aparatury mówili także eksperci w zakresie epidemiologii i chorób zakaźnych. - Nasze laboratorium tylko w pierwszym półroczu wykonało 25 tys. badań mikrobiologicznych. Zazwyczaj na wynik czeka się dwa dni. W obecnej sytuacji lekarze zlecają badania lawinowo, co powoduje niewydolność mikrobiologii. Nowy sprzęt posłuży także w codziennej pracy. Jesteśmy bowiem jedynym oddziałem zakaźnym w województwie – wyjaśniła dr Renata Korczak - specjalista ds. chorób zakaźnych. Zakup sprzętu rekomendowała także dr Joanna Jursa-Kulesza konsultant wojewódzki mikrobiologii lekarskiej. - Musimy zachować ostrożność i skupić się na tym, że zaistniał problem. Ten problem dot. całej Polski. Najbardziej woj. mazowieckiego. Bakteria, o której mówimy jest oporna na leki ratujące życie – czyli antybiotyki. To sprawia, że środki terapeutyczne są bardzo ograniczone. Ten sprzęt umożliwi szpitalowi identyfikację szczepu w ciągu godziny – przekonywała. 

Wg UMWL--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

niedziela, 11 sierpnia 2019

Korek na S3 ciągnie się od Nowego Świata do mostu na rzece Odrze

Ok. 40 minut oczekiwania może czekać podróżnych w kierunku południowym na S3. Korek na S3 ciągnie się od Nowego Świata do mostu na rzece Odrze wg stanu sprzed 30-40 minut.

Opr. Adam Fularz na podst. obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Cięcia w rozkładach jazdy wokół Zielonej Góry. Pozostało bardzo mało kursów podmiejskich.

Pks Zielona Góra informuje:

UWAGA PODRÓŻNI

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

informuje, że od dnia 15.07.2019 zostały wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy:

 • Zielona Góra – Drzonów z godz. 17.30 został zawieszony w okresie wakacji
 • Drzonów - Zielona Góra z godz. 17.50 został zawieszony w okresie wakacji
 • Zielona Góra – Koźla z godz. 13.30 został zawieszony w soboty i niedziele
 • Koźla - Zielona Góra z godz. 14.15 został zawieszony w soboty i niedziele
 • Zielona Góra – Koźla z godz. 16.30 został zawieszony w okresie wakacji
 • Koźla - Zielona Góra z godz. 17.10 został zawieszony w okresie wakacji
 • Zielona Góra – Lipno z godz. 17.30 został zawieszony w okresie wakacji
 • Lipno - Zielona Góra z godz. 18.25 został zawieszony w okresie wakacji
 • Zielona Góra – Lubsko z godz. 15.45 został zawieszony w okresie wakacji
 • Zielona Góra – Lubsko z godz. 14.15 został zawieszony w soboty i niedziele w okresie wakacji
 • Lubsko – Zielona Góra z godz. 19.30 został zawieszony w okresie wakacji
 • Zielona Góra – Słubice z godz. 15.00 od poniedziałku do piątku został skrócony do Cybinki
 • Słubice – Zielona Góra z godz. 18.30 został zawieszony od poniedziałku do piątku
 • Zielona Góra – Słubice z godz. 6.55 w soboty i niedziele został skrócony do Krosna Odrz.
 • Słubice – Zielona Góra z godz. 11.00 został zawieszony w soboty i niedziele
 • Zielona Góra – Cybinka z godz. 14.35 został zawieszony w okresie wakacji
 • Zielona Góra – Krosno Odrz. z godz. 11.40 został zawieszony w okresie wakacji
 • Zielona Góra – Krosno Odrz. z godz. 16.40 został zawieszony w soboty i niedziele
 • Krosno Odrz. - Zielona Góra z godz. 21.40 został zawieszony w okresie wakacji
 • Zielona Góra – Świdnica z godz. 14.45, 15.45, 20.30 zostały zawieszone w okresie wakacji
 • Świdnica – Zielona Góra z godz. 15.20, 16.15, 21.00 zostały zawieszone w okresie wakacji
 • Wichów – Zielona Góra z godz. 5.45 w okresie wakacji został przyspieszony na godz. 5.15 i skierowany przez Broniszów
 • Zielona Góra – Wichów z godz. 15.15 zostanie opóźniony na godz. 15.25

  

Nowe połączenia w okresie wakacji

 • Zielona Góra – Lipno z godz. 17.00
 • Lipno - Zielona Góra z godz. 17.50
 • Zielona Góra – Świdnica o godz. 15.30
(..)
Wg pks.zgora
Pl


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

sobota, 10 sierpnia 2019

Komunikat epidemiologiczny UMWL


 

 

GZ.II.0620.1.148.2019                                                                                Zielona Góra, 09-08-2019 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 148

 

 

Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski wystąpili z inicjatywą zwołania nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego 12 sierpnia br., o godz.13:00. Celem posiedzenia będzie poinformowania radnych województwa o sytuacji epidemiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego.

9 sierpnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z prorektorem Wojciechem Strzyżewskim, prezesem lecznicy dr Markiem Działoszyńskim oraz dr Renatą Korczak – specjalistą ds. chorób zakaźnych.

Prezes lecznicy oraz dr Renata Korczak przedstawili informację na temat podjętych przez szpital działań w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli)

Procedury Zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Szpitala Uniwersyteckiego nr 113/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy.

5 sierpnia 2019 r. wstrzymano przyjęcia planowe pacjentów na Klinicznych Oddziałach: Neurochirurgii, Chorób Wewnętrznych i SOR -  na okres 7 dni, a  7 sierpnia 2019 r. w Klinicznym Oddziale Neonatologii i w Klinicznym Oddziale Hematologii.

Dodatkowo na podstawie zaleceń zawartych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wstrzymano planowe przyjęcia na wszystkich oddziałach Szpitala. Dla bezpieczeństwa pacjentów i odwiedzających ograniczono odwiedziny do 1 osoby przy pacjencie, po uprzednim zapoznaniu się  z „Informacją dla odwiedzających" .

Prezes poinformował, że realizowane są postanowienia protokołu kontroli Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Konsultanta ds. Mikrobiologii i Epidemiologii. Poinformował także o podjętych działaniach sanitarno-higienicznych - przeprowadza się  dekontaminację (proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej) z fumigacją pomieszczeń (zwalczanie bakterii), gdzie przebywali pacjenci skolonizowani klebsiellą pneumoniae, w tym Pracowni Tomografii Komputerowej oraz w Pracowniach Rentgenodiagnostyki.

Szpital o zasiniałej sytuacji informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. W lubuskiej prasie zamieszczono szczegółowe informacje na temat wykrytej w Szpitalu bakterii. Informacji w lokalnej telewizji udzielił Dyrektor ds. medycznych Szpitala Uniwersyteckiego.

Ustalono również, że podczas sesji przestawiona zostanie uchwała budżetowa w sprawie przyznania dla Szpitala Uniwersyteckiego dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu, który pozwoli na szybką identyfikację patogenu w organizmie pacjentów.


Wg UMWL--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Duży korek samochodów na drodze Cigacicie- Zawada- Zielona Góra

Duży korek samochodów na ok. 45 minut czekania utworzył się w obu kierunkach na drodze Cigacicie- Zawada- Zielona Góra. Czeka się tuż przed Zawadą. Także na S3 korek rozciąga się od Nowego Światu do mostu na Odrze. 

Podróżni na trasie Zielona Góra- Sulechów w ocenie redakcji powinni skorzystać z usług kolei.

Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Rosatom potwierdza wybuch. Wzrost radioaktywności po eksplozji w okolicach wioski Nyonoksa.

Depesza prasowa Polish News Agency polishnews.pl

BBC World Service od czwartku jako główną wiadomość podaje kolejne doniesienia o eksplozji jądrowej i nagłym skokowym wzoście radioaktywności z powodu eksplozji w okolicach Siewierodwińska - w pobliżu Archangielska. Tragedia w której zginęło 5 osób miała miejsce na poligonie morskim koło wioski Nyonoksa. Medycy którzy ewakuowali ludność tej wioski nosili kombinezony chemoodporne i chroniące przed promieniowaniem radioaktywnym. 

Eksplozja na poligonie morskim podczas testu rakiety zasilanej paliwem płynnym (zasilanie izotopowe napędu rakiety) zabiła pięć osób (poprzednie doniesienia mówiły że zmarły tylko dwie osoby) i raniła trzy osoby (poprzednio donoszono że rannych było sześć osób). Informacje te potwierdził wg serwisu BBC World- rosyjski państwowy koncern Rossatom. 

Wg informacji jakie przez chwilę były obecne w sieci Web na stronie władz jednego z miast- doszło do emisji radioaktywnej. Nagle wzrosła radioaktywność do 2 mikrosiwertów na godzinę w okolicach miasta Siewerodwińsk w godz. 8.50- 9.30 w czwartek- wg oświadczenia władz tego miasta- niemniej póżniej to oświadczenie skasowano z witryny www. Wg portalu 29.ru nastąpił run mieszkańców na apteki- gdzieniegdzie wykupiono cały zapas jodyny. 

Wg relacji BBC News cytującego portal lenta.ru - na podstawie opisu niezidentyfikowanej kobiety o imieniu Alina, do szpitala w Siewerodwińsku dowożeni są napromieniowani. Według tej kobiety, należało w tamtej okolicy zamknąć okna i radzono  mieszkańcom by do wody pitnej dodali niewielkie ilości jodyny. Także ten portal donosi o brakach jodyny w aptekach Archangielska i Siewierodwińska.

Opr. Adam Fularz na podst. BBC News--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

piątek, 9 sierpnia 2019

Wybuch jądrowy w Rosji: ludność na północy wykupuje jodynę

W rosyjskich miastach Archangielsk i Siewerodwińsk kończą się zapasy jodyny medycznej w aptekach po tym jak w czwartek doszło do wybuchu jądrowego i skażenia radioaktywnego. 

Stało się to w czasie prób z bronią jądrową na poligonie morskim koło wioski Nyonoksa, około 47 km od Siewerodwińska. Siewierodwińsk liczy ok. 184 tys. mieszkańców i znany jest z produkcji łodzi podwodnych z napędem atomowym. Władze tego miasta twierdzą że poziom radioaktywności był przez 40 minut wyższy (rzekomo 2 mikrosiwerty na godzinę) ale potem powrócił do normalnego. Tą informację jednakże po jakimś czasie zlikwidowano i usunięto ze strony www tego miasta. 

Niemniej do tych zapewnień dochodzi informacja tamtejszego Ministerstwa Obrony- jakoby wybuchł silnik rakiety z paliwem płynnym. 

W Archangielsku wg agencji Interfax w jednej z aptek gdzie pytano- wykupiono wszystkie produkty z jodyną. 

Opr. Adam Fularz na podst. BBC News i Wikipedii. 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

czwartek, 8 sierpnia 2019

Nagły wzrost radioaktywności po eksplozji w okolicach Archangielska

BBC World Service donosi o nagłym skokowym wzoście radioaktywności z powodu eksplozji w okolicach Archangielska koło wioski Nyonoksa. Eksplozja na poligonie morskim zabiła dwie osoby i raniła sześć osób. Nagle wzrosła radioaktywność w okolicach miasta Severodvinsk w godz. 8.50- 9.30 wg oświadczenia władz tego miasta. Wg relacji BBC News cytującego portal lenta.ru - na podstawie opisu niezidentyfikowanej kobiety o imieniu Alina, do szpitala w Severodvinsku dowożeni są napromieniowani. Według tej kobiety, należy w tamtej okolicy zamknąć okna i radzi się mieszkańcom by do wody pitnej dodali niewielkie ilości jodyny.

Opr. Adam Fularz na podst. BBC News--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Aktualności z Urzędu Miasta