wtorek, 16 lipca 2019

Redakcja po raz kolejny otrzymała zakaz wstępu na konferencję prasową WOŚP - ODMOWA AKREDYTACJI


Organizacja kierowana przez Jurka Owsiaka zwykle odmawia mojej redakcji akredytacji na konferencje prasowe. Prawdopodobny powód? Trudne pytania o bezpieczeństwo imprezy "Pol'And'Rock" jakie zwykle stawiam. 

Oto poprzednia korespondencja z roku 2017:
Co otrzymaliśmy:
Od: Baza mediów WOŚP <media@wosp.org.pl>
Data: środa, 2 sierpnia 2017
Temat: AKREDYTACJA WOŚP
Do: adam.fularz@wieczorna.pl


Przykro nam, ale ze względu na zbyt małą ilość miejsca jesteśmy zmuszeni odmówić Państwu akredytacji. Mamy jednak nadzieję, że będą Państwo z nami w trakcie innych wydarzeń.

Z poważaniem

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Po raz kolejny odmówiono nam akredytacji także ostatnio, jeszcze przed upływem terminu zgłaszania się po akredytacje (który upływa dopiero jutro) na zwykłą konferencję o przebiegu tego festiwalu, organizowaną w dość pojemnym biurze prasowym (najprawdopodobniej biurze prasowym urzędu UMWL w Zielonej Górze). Szczerze mówiąc akredytowałem się tylko po to by sprawdzić ich kolejny powód odmowy:

---------- Forwarded message ---------
Od: Biuro Prasowe WOŚP <media@wosp.org.pl>
Date: pon., 15 lip 2019 o 12:07
Subject: RE: Baza Mediów WOŚP - ODMOWA AKREDYTACJI
To: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>


Dzień dobry,
Odmowa dotyczy konferencji w Zielonej Górze, która odbędzie się 18 lipca.

Pozdrawiam


Aleksandra Rutkowska
Specjalista ds. Public Relations i kontaktów z mediami
Biuro Prasowe Fundacji WOŚP

kom. +(...)

 

     

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19C; 02-738 Warszawa
tel.: 22 852 32 14, 22 852 32 15; fax: 22 852 07 52
wosp.org.pl
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Obowiązek informacyjny - RODO

From: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
Sent: Monday, July 15, 2019 11:58 AM
To: Biuro Prasowe WOŚP <media@wosp.org.pl>
Subject: Re: Baza Mediów WOŚP - ODMOWA AKREDYTACJI

 

Dziekuje ale czego dotyczy odmowa? Konf. w Zielonej Gorze? Ona juz byla.

Pozdrawia.


W dniu poniedziałek, 15 lipca 2019 Baza Mediów WOŚP <media@wosp.org.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

 

Przykro nam, ale ze względu na zbyt małą ilość miejsca jesteśmy zmuszeni odmówić Państwu akredytacji. Mamy jednak nadzieję, że będą Państwo z nami w trakcie innych wydarzeń.

 

Z poważaniem,
Biuro Prasowe Fundacji WOŚP--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty