Zielona Góra,

czwartek, 27 czerwca 2019

pytanie dot. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

redalcja serwisu otrzymała:
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski naserw. lubuskie.pl>
Data: czwartek, 27 czerwca 2019
Temat: pytanie dot. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
D

Dzień dobry Panie Adamie,
w ramach Budżetu Inicjatyw Obywatelskich samorząd województwa lubuskiego od trzech lat realizuje Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Młodzi Lubuszanie mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizowanie swoich inicjatyw. W roku 2019 zarząd województwa przeznaczył na ten cel 1 mln zł. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w 2018 r. dofinansowanie otrzymało ponad sto organizacji. Były to projekty z różnych obszarów: edukacji, tożsamości regionalnej, kultury, sportu, rekreacji.  

19 lutego 2019 r. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe", w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski na serw. lubuskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 Od: "Adam Fularz" <Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl>
Do: "Iwanowski Michał" <m.iwanowski na lubuskie.pl>
Wysłane: czwartek, 27 czerwca, 2019 12:21:13
Temat: pytanie dot. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


Po 4 latach składam to pytanie ponownie,
Pozdrawiam
---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Fularz <adam.fularz na wieczorna.pl>
Date: śr., 30 wrz 2015 o 12:17
Subject: pytanie dot. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
To: Iwanowski Michał <m.iwanowski na lubuskie.pl>


Pytanie prasowe:
Czy UMWL zamierza wprowadzić Budżet Obywatelski województwa lubuskiego?
Pozdrawiam,
Adam Fularz
Gazeta Zielonogórska
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Biuro Prasowe UMWM <bprasowe na malopolska.mw.gov.pl>
Data: 30 września 2015 10:20
Temat: 30.09.2015 - UMWM - RUSZAJĄ KONSULTACJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Do:


30.09.2015 r.
 
Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, który ma zacząć funkcjonować od przyszłego roku. Do podziału może być nawet 6 mln zł. Już wiadomo, że na realizację w ramach budżetu obywatelskiego będą mogły liczyć projekty prospołeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe lub turystyczne.
 
Jesteśmy pierwszym regionem, który wprowadza budżet obywatelski na poziomie województwa na tak dużą skalę. Cieszymy się, że mieszkańcy Małopolski będą mogli mieć jeszcze większy wpływ na rozwój miejsca, w którym żyją i pracują – podkreśla marszałek Marek Sowa.
 
Spotkania konsultacyjne dotyczące regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego odbędą się w najważniejszych miastach regionu. Pierwsze już w środę – 30 września br. – w Nowym Sączu. Kolejne odbędą się: w Krakowie (1 października), Tarnowie (2 października) i Oświęcimiu (6 października). Każdy, kto chce wziąć udział w konsultacja powinien wysłać zgłoszenie na adres: bo@umwm.pl, w mailu prosimy podać: miejsce konsultacji, termin, e-mail oraz liczbę osób chcących uczestniczyć w spotkaniu. 
 
W trakcie konsultacji będzie szansa porozmawiać o zasadach zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego, ich weryfikacji i ostatecznego wyboru do realizacji. Warto przypomnieć, że w obecnym kształcie regulaminu szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców projektu o zasięgu powiatu powinna wynosić od 50 tys. zł do 100 tys. zł, natomiast o zasięgu subregionalnym – od 100 tys. zł  do 300 tys. zł. Każdy zgłoszony projekt ma przechodzić przez weryfikację departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którzy będą oceniać nie tylko jego zgodność z obowiązującymi przepisami ( w tym m.in. kompetencjami i zadaniami województwa), ale także możliwością realizacji i korzyści dla całego regionu.
 
Przypomnijmy, po raz pierwszy budżet obywatelski został wprowadzony w brazylijskim mieście Porto Alegre w1989  r. Idea ta szybko zyskała popularność. Szacuje się, że obecnie budżet obywatelski funkcjonuje w ponad 1200 gminach na świecie. W Polsce pierwszym województwem, w którym funkcjonował budżet obywatelski, było Podlasie.
 
Lista spotkań konsultacyjnych:
 
  • Nowy Sącz – 30 września 2015 r., Sala Ratuszowa Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226 godz. 14.30 – 16.30; (termin zgłoszeń na spotkanie do: 29.09.2015 r.)
 
  • Kraków – 1 października 2015 r., Sala Sesyjna SWM, ul. Racławicka 56, godz. 16.00 – 18.00; (termin zgłoszeń na spotkanie do: 30.09.2015 r.)
 
  • Tarnów – 2 października 2015 r., Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, godz. 9.00 – 11.00; (termin zgłoszeń na spotkanie do: 01.10.2015 r.)
 
  • Oświęcim – 6 października 2015 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu im. Ł. Górnickiego, Galeria Książki, ul. Nojego 2B, godz. 16.30 – 18.30; (termin zgłoszeń na spotkanie do: 05.10.2015 r.)
 
 
Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe UMWM
tel. 12 616 09 55
e-mail: bprasowe@malopolska.mw.gov.pl

 
 
 
 
 
 
Disclaimer added by CodeTwo Exchange Rules 2007
       
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków | tel.+48 12 61 60 955
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków | tel.+48 12 61 60 955
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 
Disclaimer added by CodeTwo Exchange Rules 2007
       
 --
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta