Zielona Góra,

środa, 19 czerwca 2019

Komunikat prasowy: Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Kenyatta University w Nairobi

Redakcja serwisu otrzymała list:
Od: Ewa Sapeńko <e.sapenko na serw. adm.uz.zgora.pl>
Data: środa, 19 czerwca 2019
Temat: Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Kenyatta University w Nairobi
Do: Ewa Sapeńko <e.sapenko na adm.uz.zgora.pl>


Dzisiaj (19 czerwca 2019 r.) rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusz Kuczyński, zawarł porozumienie o współpracy z Kenyatta University – drugim co do wielkości kenijskim uniwersytetem publicznym, który ma swoją siedzibę w Nairobi. Stronę kenijską reprezentowała dr Mildred Nawiri.

Porozumienie obejmuje wszystkie wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego, a współpraca będzie polegała na:

-              wymianie kadry akademickiej w celu prowadzenia wspólnych badań, wygłaszania referatów, prowadzenia wykładów i seminariów;

-              wspólnych publikacjach;

-              wymianie informacji, literatury fachowej i materiałów bibliotecznych;

-              współpracy w zakresie opracowywania programów i metod nauczania;

-              wymianie studentów i doktorantów w celu odbywania studiów, staży i badań naukowych;

-              organizowaniu i prowadzeniu wspólnych projektów;

-              organizowaniu i uczestnictwie we wspólnych przedsięwzięciach naukowych, takich jak konferencje, seminaria, sympozja, szkolenia, itp.;

-              udziale i współpracy w ramach programów międzynarodowych;

-              pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności organizacyjnej i naukowo-badawczej;

-              podejmowaniu działań i przedsięwzięć organizacyjnych w celu komercjalizacji, promocji oraz wsparcia transferu technologii.

 

Uniwersytet Zielonogórski jest związany ponad 70 umowami bilateralnymi z partnerami z zagranicy. Naszymi głównymi partnerami pozostają uczelnie europejskie, choć zwiększa się liczba uczelni partnerskich z takich krajów jak Wietnam.

W ramach umów bilateralnych funkcjonują trzy programy podwójnych dyplomów prowadzone przez Wydział Informatyki Elektrotechniki i Automatyki z  Technische Hochschule Mittelhessen  w Niemczech oraz Vilnius Gediminas Technical University – VGTU z Litwy i Wydział Humanistyczny - Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych, w ramach umowy z  Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Podwójne dyplomowanie obejmuje  kierunki: elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka oraz filozofia, politologia i filologia polska. Taką formą dyplomowania zainteresowany jest także Kenyatta University, szczególnie w zakresie kierunków inżynierskich.

 

Foto: Kazimierz Adamczewski

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra   (..)

www.uz.zgora.pl

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta