piątek, 28 czerwca 2019

Redakcja otrzymała: otwarcie salonu Agata Meble

List: na telefon redakcji dotarł sms tej treści
"Juz 28.06.2019 wielkie promocje na wielkie otwarcie salonu Agata w Zielonej Gorze przy ul. Sulechowskiej 45. Przyjdz i sprawdz. Szczegoly na : www.idz.do/Ngs7q "
opr. Adam Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

czwartek, 27 czerwca 2019

pytanie dot. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

redalcja serwisu otrzymała:
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski naserw. lubuskie.pl>
Data: czwartek, 27 czerwca 2019
Temat: pytanie dot. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
D

Dzień dobry Panie Adamie,
w ramach Budżetu Inicjatyw Obywatelskich samorząd województwa lubuskiego od trzech lat realizuje Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Młodzi Lubuszanie mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizowanie swoich inicjatyw. W roku 2019 zarząd województwa przeznaczył na ten cel 1 mln zł. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w 2018 r. dofinansowanie otrzymało ponad sto organizacji. Były to projekty z różnych obszarów: edukacji, tożsamości regionalnej, kultury, sportu, rekreacji.  

19 lutego 2019 r. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe", w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski na serw. lubuskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 Od: "Adam Fularz" <Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl>
Do: "Iwanowski Michał" <m.iwanowski na lubuskie.pl>
Wysłane: czwartek, 27 czerwca, 2019 12:21:13
Temat: pytanie dot. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


Po 4 latach składam to pytanie ponownie,
Pozdrawiam
---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Fularz <adam.fularz na wieczorna.pl>
Date: śr., 30 wrz 2015 o 12:17
Subject: pytanie dot. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
To: Iwanowski Michał <m.iwanowski na lubuskie.pl>


Pytanie prasowe:
Czy UMWL zamierza wprowadzić Budżet Obywatelski województwa lubuskiego?
Pozdrawiam,
Adam Fularz
Gazeta Zielonogórska
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Biuro Prasowe UMWM <bprasowe na malopolska.mw.gov.pl>
Data: 30 września 2015 10:20
Temat: 30.09.2015 - UMWM - RUSZAJĄ KONSULTACJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Do:


30.09.2015 r.
 
Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, który ma zacząć funkcjonować od przyszłego roku. Do podziału może być nawet 6 mln zł. Już wiadomo, że na realizację w ramach budżetu obywatelskiego będą mogły liczyć projekty prospołeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe lub turystyczne.
 
Jesteśmy pierwszym regionem, który wprowadza budżet obywatelski na poziomie województwa na tak dużą skalę. Cieszymy się, że mieszkańcy Małopolski będą mogli mieć jeszcze większy wpływ na rozwój miejsca, w którym żyją i pracują – podkreśla marszałek Marek Sowa.
 
Spotkania konsultacyjne dotyczące regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego odbędą się w najważniejszych miastach regionu. Pierwsze już w środę – 30 września br. – w Nowym Sączu. Kolejne odbędą się: w Krakowie (1 października), Tarnowie (2 października) i Oświęcimiu (6 października). Każdy, kto chce wziąć udział w konsultacja powinien wysłać zgłoszenie na adres: bo@umwm.pl, w mailu prosimy podać: miejsce konsultacji, termin, e-mail oraz liczbę osób chcących uczestniczyć w spotkaniu. 
 
W trakcie konsultacji będzie szansa porozmawiać o zasadach zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego, ich weryfikacji i ostatecznego wyboru do realizacji. Warto przypomnieć, że w obecnym kształcie regulaminu szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców projektu o zasięgu powiatu powinna wynosić od 50 tys. zł do 100 tys. zł, natomiast o zasięgu subregionalnym – od 100 tys. zł  do 300 tys. zł. Każdy zgłoszony projekt ma przechodzić przez weryfikację departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którzy będą oceniać nie tylko jego zgodność z obowiązującymi przepisami ( w tym m.in. kompetencjami i zadaniami województwa), ale także możliwością realizacji i korzyści dla całego regionu.
 
Przypomnijmy, po raz pierwszy budżet obywatelski został wprowadzony w brazylijskim mieście Porto Alegre w1989  r. Idea ta szybko zyskała popularność. Szacuje się, że obecnie budżet obywatelski funkcjonuje w ponad 1200 gminach na świecie. W Polsce pierwszym województwem, w którym funkcjonował budżet obywatelski, było Podlasie.
 
Lista spotkań konsultacyjnych:
 
  • Nowy Sącz – 30 września 2015 r., Sala Ratuszowa Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226 godz. 14.30 – 16.30; (termin zgłoszeń na spotkanie do: 29.09.2015 r.)
 
  • Kraków – 1 października 2015 r., Sala Sesyjna SWM, ul. Racławicka 56, godz. 16.00 – 18.00; (termin zgłoszeń na spotkanie do: 30.09.2015 r.)
 
  • Tarnów – 2 października 2015 r., Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, godz. 9.00 – 11.00; (termin zgłoszeń na spotkanie do: 01.10.2015 r.)
 
  • Oświęcim – 6 października 2015 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu im. Ł. Górnickiego, Galeria Książki, ul. Nojego 2B, godz. 16.30 – 18.30; (termin zgłoszeń na spotkanie do: 05.10.2015 r.)
 
 
Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe UMWM
tel. 12 616 09 55
e-mail: bprasowe@malopolska.mw.gov.pl

 
 
 
 
 
 
Disclaimer added by CodeTwo Exchange Rules 2007
       
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków | tel.+48 12 61 60 955
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków | tel.+48 12 61 60 955
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 
Disclaimer added by CodeTwo Exchange Rules 2007
       
 --
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Skarga do wiadomości radnych miejskich w spr. infrastruktury sportowej

do Radnych miasta Zielona Góra 

Skarga
na nielogiczne odpowiedzi UM Zielona Góra

Szanowni Państwo Radni,

podsyłam Państwu co odpisałem władzom miasta ZG na odpowiedź (pdf w załączeniu), którą odebrałem jako przekraczającą granice dobrego smaku.

Skoro płacę podatki to w mojej ocenie jest to wystarczająca kwota by sfinansować z nich infr. sportową. Państwo ją natomiast wydali np. na pomnik przywódcy religijnego, nie zaś na infrastrukturę sportową dla mnie. 

Proszę się nie zdziwić gdy po prostu umówimy się i poprzenosimy się z biznesem do innych jurysdykcji/ innych JST, oraz wystapimy do sądu o to aby UM Zielona Góra zwrócił już wpłacone przez nas podatki z CIT, PIT na rzecz innych JST jakie wskażemy. 

Sposób w jaki wydatkują Państwo środki z budżetu oceniam jako skrajnie agesistowski wobec osób młodszych. Ekonomiści nazywają to spiskiem gerontów. Państwo po prostu- nazywając to wprost- kradną pieniądze osób młodszych, w tym moje pieniądze, na potrzeby starszych pokoleń. Jest to masowe zjawisko w Polsce, co nie znaczy że np. ja mam zamiar się temu tylko przyglądać. 

Odpowiedzi otrzymane z UM na petycję- są kuriozalne. Nie mam zamiaru wydawać 100-150 PLN tylko na to by zgłosić zadanie do budżetu obywatelskiego, zresztą le parkur trenują głównie osoby młodsze. W Zielonej Górze i tak go niemal nikt nie trenuje bo nie ma gdzie tego trenować. Pomysł zbierania podpisów jaki mi zaproponowano- uważam za nielogiczny, skoro niemal nikt nie zna takiej dyscypliny sportu z braku elementarnej infrastruktury sportowej do jej uprawiania, oraz emigracji osób młodszych. W Nowej Soli jest to (le parkour) dużo bardziej popularne niż w Zielonej Górze- w tym mieście jest prawdziwy skatepark, chyba ze 6 pumtracków, wakepark.

Może mam jeszcze zbierać podpisy pod budową wakeparku, skoro nikt nie jeździ na wakeboardzie bo przecież w mieście nie ma wyciągu do wake'a? Odpowiedź UM nie jest logiczna. 

pozdrawiam

Otrzymany list z UM:


---------- Forwarded message ---------
From: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: Thu, Jun 27, 2019 at 10:07 AM
Subject: Odpowiedź na petycję
To: <phooli na serw. gmail.com>Zielona Góra, 27 czerwca 2019 r.

Pan
Adam Fularz


Przesyłam w załączeniu odpowiedź na petycję w sprawie infrastruktury
sportowej.

Pozdrawiam
Maria Pięta

-- co odpisałem:


do UM Zielona Góra
Prezydent Miasta


dot.
DP-RR-RP.152.1.2019
RISS 4504171

WEZWANIE PRZEDSĄDOWE

Proszę uprzejmie o informację czy w związku z rzekomym "brakiem" środków finansowych na realizację zadań z zakresu infr. sportowej o które proszę w petycjach, władze miasta zwrócą środki które wpłaciłem w formie podatków CIT, PIT etc? 

Proszę o odpowiedź na to pytanie: skoro płacę podatki i domagam się ich wykorzystania na cele które wskazuję- nie tylko mogę ich nie wpłacać tych podatków na terenie tejże jurysdykcji, ale też zażądać ich zwrotu wstecz- wraz z odsetkami. Czy Pan, skoro podpisał się Pan pod kolejną odmowną odpowiedzią, zwróci mi podatki które wpłaciłem?

Ostrzegam że chcę domagać się zwrotu podatków wpłaconych do kasy UM oraz pośrednio (poprzez udział samorządów w dochodach CIT, PIT) i kwota ta może mieć formę 7-miocyfrową wg moich pobieżnych szacunków. Pan odpisał negatywnie na moje wnioski i postulaty, wobec czego uważam że mam prawo zażądać zwrotu podatków w części przynależnej UM Zielona Góra, w tym za okres wsteczny, np. całej poprzedniej dekady.

Proponuje Pan składanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Ale przecież nikt z osób które znam, nie ufa w Pana budżet obywatelski. Projekty które wygrały sprzed 3 lat jeszcze nie są zrealizowane, te które wygrały. Pan sobie pozwala zmieniać opisy zadań zgłaszanych do BO, dodawać jakieś negatywne komentarze, jak np. do pomysłu sadzenia drzew wzdłuż ulic. W tym "konkursie" BO aktywny udział biorą sami organizatorzy. Jakby się Pan czuł gdyby to samo zadanie- gdy Pan je zgłasza- nie wygrało, a gdy identyczne zadanie zgłasza pracownik Urzędu Miejskiego- wygrało natychmiast? Jaka jest wiarygodność komisji zliczającej głosy, skoro przeglądając zwycięskie zadania z Zielonej Góry i Gorzowa- ma się wrażenie różnic tak drastycznych że aż statystycznie niewytłumaczalnych? Poprzednio odrzucano mi zadania z tego Budżetu Obywatelskiego, co odebrałem jako dyskryminację. 

Jaką infrastrukturę Pan oferuje? Załóżmy że chcę jechać na hulajnodze przez miasto- to po krótki m czasie by się ona rozleciała na tych ruinach chodników, jak mi obecnie. Według Pana, w tym Budżecie Obywatelskim, ludzie mają zbierać podpisy pod naprawą chodników które wyglądają gorzej niż w Paragwaju? Albo zbierać podpisy pod naprawą nawierzchni w zdezelowanym skateparku? Pana zachowanie jest bezczelne- to są zadania które samorząd winien wykonać bez niczyich próśb czy wniosków. Tak samo jest z parkiem do parkuru. W innych miastach taka infrastruktura po prostu jest. Tak samo jak wakeparki, pumptracki- by nie patrzeć daleko- 6 pumtracków zbudowano w Nowej Soli, oraz działa tam spory wakepark. Ktoś na to zbierał podpisy? Jeszcze raz podkreślę- Pana zachowanie jest bezczelne. 

Sam Pan mnie zresztą okłamał w sprawie stoku narciarskiego- zgłosiłem to zadanie do Budżetu Obywatelskiego kilka lat temu i Pan zadzwonił, by uzyskać moją zgodę na wykreślenie tego zadania, twierdząc że je Pan zrealizuje. Po czym naruszył Pan warunki jakie obowiązują w obszarze objętym ochroną konserwatorską i zamiast odbudowy parku wg przedwojennej dokumentacji, dążył Pan do częściowej wycinki drzew i naruszenia zabytkowego charakteru tego terenu. Nie proponował Pan odbudowy parku w dawnym stylu, wg zachowanej dokumentacji i zdjęć, czym naruszył Pan obowiązujące zasady prowadzenia tego typu prac na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Domaga się Pan zbierania podpisów już na samym etapie składania propozycji- czyli domaga się Pan by ktoś zapłacił ok. 100-200 PLN za samą przyjemność zgłoszenia zadania. Zbieranie podpisów nie jest bezpłatne, pochłania czas który ma swoją wartość finansową. Odnoszę wrażenie że Pańskie odpowiedzi przekonują mnie by poprzenosić działalność gospodarczą poza teren na którym sprawuje Pan swoje rządy. Proszę o  odpowiedź czy Pana urząd zwróci wpłacone podatki, czy też mam wystąpić o to do właściwego sądu, wskazując inny JST jako beneficjenta. Ostrzegam że jako grupa osób możemy wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko Urzędowi Miasta o zwrot podatków.


Pozdrawiam serdecznie,
Adam Fularz
Dolina Zielona 24a, Zielona Góra

Do władz miasta Zielona Góra- wezwanie przedsądowe o zwrot wpłaconych podatków

do UM Zielona Góra
Prezydent Miasta


dot.
DP-RR-RP.152.1.2019
RISS 4504171

WEZWANIE PRZEDSĄDOWE

Proszę uprzejmie o informację czy w związku z rzekomym "brakiem" środków finansowych na realizację zadań z zakresu infr. sportowej o które proszę w petycjach, władze miasta zwrócą środki które wpłaciłem w formie podatków CIT, PIT etc? 

Proszę o odpowiedź na to pytanie: skoro płacę podatki i domagam się ich wykorzystania na cele które wskazuję- nie tylko mogę ich nie wpłacać tych podatków na terenie tejże jurysdykcji, ale też zażądać ich zwrotu wstecz- wraz z odsetkami. Czy Pan, skoro podpisał się Pan pod kolejną odmowną odpowiedzią, zwróci mi podatki które wpłaciłem?

Ostrzegam że chcę domagać się zwrotu podatków wpłaconych do kasy UM oraz pośrednio (poprzez udział samorządów w dochodach CIT, PIT) i kwota ta może mieć formę 7-miocyfrową wg moich pobieżnych szacunków. Pan odpisał negatywnie na moje wnioski i postulaty, wobec czego uważam że mam prawo zażądać zwrotu podatków w części przynależnej UM Zielona Góra, w tym za okres wsteczny, np. całej poprzedniej dekady.

Proponuje Pan składanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Ale przecież nikt z osób które znam, nie ufa w Pana budżet obywatelski. Projekty które wygrały sprzed 3 lat jeszcze nie są zrealizowane, te które wygrały. Pan sobie pozwala zmieniać opisy zadań zgłaszanych do BO, dodawać jakieś negatywne komentarze, jak np. do pomysłu sadzenia drzew wzdłuż ulic. W tym "konkursie" BO aktywny udział biorą sami organizatorzy. Jakby się Pan czuł gdyby to samo zadanie- gdy Pan je zgłasza- nie wygrało, a gdy identyczne zadanie zgłasza pracownik Urzędu Miejskiego- wygrało natychmiast? Jaka jest wiarygodność komisji zliczającej głosy, skoro przeglądając zwycięskie zadania z Zielonej Góry i Gorzowa- ma się wrażenie różnic tak drastycznych że aż statystycznie niewytłumaczalnych? Poprzednio odrzucano mi zadania z tego Budżetu Obywatelskiego, co odebrałem jako dyskryminację. 

Jaką infrastrukturę Pan oferuje? Załóżmy że chcę jechać na hulajnodze przez miasto- to po krótki m czasie by się ona rozleciała na tych ruinach chodników, jak mi obecnie. Według Pana, w tym Budżecie Obywatelskim, ludzie mają zbierać podpisy pod naprawą chodników które wyglądają gorzej niż w Paragwaju? Albo zbierać podpisy pod naprawą nawierzchni w zdezelowanym skateparku? Pana zachowanie jest bezczelne- to są zadania które samorząd winien wykonać bez niczyich próśb czy wniosków. Tak samo jest z parkiem do parkuru. W innych miastach taka infrastruktura po prostu jest. Tak samo jak wakeparki, pumptracki- by nie patrzeć daleko- 6 pumtracków zbudowano w Nowej Soli, oraz działa tam spory wakepark. Ktoś na to zbierał podpisy? Jeszcze raz podkreślę- Pana zachowanie jest bezczelne. 

Sam Pan mnie zresztą okłamał w sprawie stoku narciarskiego- zgłosiłem to zadanie do Budżetu Obywatelskiego kilka lat temu i Pan zadzwonił, by uzyskać moją zgodę na wykreślenie tego zadania, twierdząc że je Pan zrealizuje. Po czym naruszył Pan warunki jakie obowiązują w obszarze objętym ochroną konserwatorską i zamiast odbudowy parku wg przedwojennej dokumentacji, dążył Pan do częściowej wycinki drzew i naruszenia zabytkowego charakteru tego terenu. Nie proponował Pan odbudowy parku w dawnym stylu, wg zachowanej dokumentacji i zdjęć, czym naruszył Pan obowiązujące zasady prowadzenia tego typu prac na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Domaga się Pan zbierania podpisów już na samym etapie składania propozycji- czyli domaga się Pan by ktoś zapłacił ok. 100-200 PLN za samą przyjemność zgłoszenia zadania. Zbieranie podpisów nie jest bezpłatne, pochłania czas który ma swoją wartość finansową. Odnoszę wrażenie że Pańskie odpowiedzi przekonują mnie by poprzenosić działalność gospodarczą poza teren na którym sprawuje Pan swoje rządy. Proszę o  odpowiedź czy Pana urząd zwróci wpłacone podatki, czy też mam wystąpić o to do właściwego sądu, wskazując inny JST jako beneficjenta. Ostrzegam że jako grupa osób możemy wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko Urzędowi Miasta o zwrot podatków.


Pozdrawiam serdecznie,
Adam Fularz
Dolina Zielona 24a, Zielona Góra

środa, 26 czerwca 2019

Skarga do Rady Etyki Mediów na spółkę Polska Press oddział Zielona Góra

Szanowny Pan 
Ryszard Bańkowicz, 
Rada Etyki Mediów

Szanowny Panie,
Jak wydawca wnoszę sprawę przeciwko p. Ilonie Burkowskiej z Gazety Lubuskiej. Zarzucam iż nasyła ona różne miejskie instytucje na lisa- dzikie zwierzę żyjące w centrum miasta od co najmniej roku. Sam spotkałem lisa na ul. Łużyckiej- starannie mnie ominął. Spotkanie opisałem w prasie. 

Oburza mnie nagonka na zwierzęta która- czy to z braku wody, czy z pożywienia- chcą przeżyć, a pani Ilona zakłóca ich prawo do:
-wyboru miejsca zamieszkania
-spokojnego życia pozbawionego stresu

Lis żyje w centrum miasta i o ile widzę, nie jest agresywny. Wnoszę o kontakt z redakcją PolskaPress i wyjaśnienie sprawy. Z analizy sytuacji wnioskuję że to p. Ilona nakręca różne miejskie instytucje na zwierzęta dziko żyjące w mieście: np. dziki i inne zwierzęta zamieszkujące tereny parkowe miasta. W takich miastach jak Berlin mieszka sporo lisów, są nawet zdjęcia firmy autobusowej BVG- gdy te lisy próbują wejść do autobusu miejskiego. 

Pani Ilona swym zachowaniem zmusza mnie do interwencji w tych instytucjach do których zwraca się redakcja GL, by bronić praw zwierząt.

W rozmowie ze mną p. Ilona Burkowska zaprzeczyła jakoby nasyłała na lisa różne miejskie instytucje.  Polemizowała z zapisem tekstu jaki opublikowała "GL".

Fragment tekstu autorstwa p. Ilony z moim podkreśleniem:


(...) Straż miejska wie o lisie, a może nawet kilku, które regularnie pojawiają się na osiedlu.
- Stawialiśmy już klatki, by je odłowić, niestety bez rezultatu, bo żadne zwierzę się nie złapało – mówi nam dyżurny straży miejskiej. Strażnicy byli już na osiedlu szukać zwierzaka, ale też bez skutku.
Na naszą prośbę straż miejska sprawę przekaże do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, by lisem z Łużyckiego zajął się profesjonalista (miasto ma podpisaną umowę na odławianie dzikich zwierząt).
Czytelnicy mówią, że lis prawdopodobnie mieszka w jamie przy placu zabaw i orliku obok szkoły. Strażnicy miejscy obiecali sprawdzić tę informację."
 
wg https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-lis-grasuje-na-osiedlu-luzyckim-ludzie-sie-boja-film-czytelnika/ar/c1-14234921
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 25 czerwca 2019

Piotr Barczak postanowił że na wczorajszej radzie miasta - mieszkańcy by zabrać głos, muszą zebrać 50 podpisów innych mieszkańców

Jak wynika z dokumentacji jaką w sieci www umieszczono z podpisem Piotra Barczaka, postanowił on że na wczorajszej radzie miasta głos w debacie mogą zabrać jedynie ci mieszkańcy, którzy zebrali 50 podpisów innych mieszkańców. Więcej szczegółów na temat formularzy i formy zbierania podpisów ten mężczyzna nie podał.

opr. Adam Fularz na podstawie dokumentu z podpisem Piotra Barczaka, dołączonym

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Kuriozalna odpowiedź ministerstwa. Pociąg z Zielonej Góry do Łodzi wróci dopiero za około 9 lat!

Przed laty kursował nocny pociąg pospieszny z Zielonej Góry do Łodzi - i dalej, do Warszawy. Pociąg kursował trasą przez Wschowę,. Leszno, Krotoszyn. MI udzieliło kuriozalnej odpowiedzi na wniosek czytelnika o przywrócenie połączeń bezpośrednich z Zielonej Góry do Łodzi. 
Skan dołączono. 

Pismo otrzymano z tym listem:

Szanowny Panie,

W zał. przesyłam odpowiedź na pismo, które wpłynęło do MI drogą elektroniczną w dniu 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia subsydiowanych połączeń kolejowych z Zielonej Góry do Łodzi.

 

 

Z poważaniem,

Sekretariat Departamentu Kolejnictwa

logomi

Ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa(..)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Komunikat prasowy: Loty pasażerskie z Babimostu do Turcji 

Pierwszy lot czarterowy do Turcji

W poniedziałek 24 czerwca br., odbył się pierwszy lot czarterowy z Babimostu do Turcji. - To bardzo radosny moment, że udało się nawiązać współpracę między portami lotniczymi, Urzędem Marszałkowskim, a renomowanym przewoźnikiem, który zawiezie turystów na wymarzony urlop – powiedział Marcin Jabłoński, członek zarządu woj. lubuskiego.

- Czarterowych lotów będzie coraz więcej – dodał Marcin Jabłoński. - Już dzisiaj podejmujemy starania, aby powiększyć imponujące możliwości lotniska w Babimoście. Unowocześnimy je niedługo, aby zwiększyć komfort podróżnych.

W inauguracji lotów wziął udział również Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. - Mamy pierwszy lot – podkreślił S. Kotylak. – A w tym roku będzie ich jeszcze 14. Liczę na to, że w przyszłym roku oferta będzie jeszcze bardziej wzbogacona. Myślimy o innych destynacjach, aby rozwijać lotnisko w Babimoście.

- Lot czarterowy do Turcji to jeden z elementów wzbogacania oferty lotniska Zielona Góra w Babimoście – stwierdził senator Waldemar Sługocki. - Lubuszanie od wielu lat czekają, aby to lotnisko się rozwijało. Jestem przekonany, że jeszcze w tym roku będziemy mieli kolejne, ciekawe informacje na temat naszego portu.

Operatorem lotów jest Coral Travel Poland wraz z firmą przewoźniczą. W ub. roku Riwierę Turecką. odwiedziło ją 380 tys. Polaków, a w tym według przewoźnika ta destynacja będzie jeszcze popularniejsza, stąd uruchomienie lotów z Zielonej Góry do Antalyi, która jest obecnie najpopularniejszym celem wakacyjnych podróży do Turcji.

 wg UMWL--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Fotografie: Pierwszy rejs do Antalyi z lotniska Zielona Góra Babimost


INFORMACJA PRASOWAWystartowa� pierwszy czarterowy rejs z Zielonej G�ry do Antalyi

Dzi�, w poniedzia�ek 24 czerwca br. wystartowa� pierwszy czarterowy rejs z Babimostu do tureckiego kurortu Antalya. Na pok�adzie Airbusa A320 przewo�nika Onur Air znalaz�o si� oko�o 180 os�b, kt�re wykupi�y wycieczk� w biurze podr��y Coral Travel.
Pasa�erowie b�d� mogli podr��owa� do tureckiej Antalyi w sezonie wakacyjnym � od 24 czerwca do 16 wrze�nia, rejsy b�d� si� odbywa� raz w tygodniu, w ka�dy poniedzia�ek.

Niezwykle cieszymy si�, �e mo�emy zaoferowa� pasa�erom z rejonu lubuskiego, z Zielonej G�ry i okolic nowe, wakacyjne po��czenie � powiedzia� Piotr Rudzki, rzecznik PPL, kt�ry zarz�dza portem w Babimo�cie. Nowe po��czenie i zainteresowanie nim �wiadczy o rosn�cym potencjale regionu. Mamy nadziej�, �e siatka po��cze� z Zielonej G�ry b�dzie si� dalej rozwija�a.

W zesz�ym roku Turcj� odwiedzi�o ponad dwa razy wi�cej polskich turyst�w ni� w 2017. Dynamiczny trend wzrostowy utrzymuje si�, a najpopularniejszym regionem jest Riwiera Turecka.
***
Przedsi�biorstwo Pa�stwowe �Porty Lotnicze� (PPL) jest wiod�cym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W zasobach PPL znajduje si� m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, najwi�kszy w Polsce i jeden z wi�kszych port�w lotniczych w Europie �rodkowo�Wschodniej. PPL to r�wnie� podmiot dominuj�cy Grupy Kapita�owej PPL (GK PPL). Przedsi�biorstwo posiada udzia�y lub akcje kilkunastu sp��ek.

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Public Relations
pr@polish-airports.com
693912097


Fotografie z pierwszego lotu z Zielonej Góry Babimostu do Antalyi w Turcji.  
nadesłano z PPL. 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Urząd miejski odpowiedział na pytanie o projekt "Port Zielona Góra"

Podane w liście poniżej informacje nie są prawdziwe- obsługiwane są linie komunikacyjne do Przytoku i Droszkowa, poza teren UM Ziel. Góra.
Urząd Miejski ma także prawny obowiązek organizowania linii podmiejskich.

---------- Redakcja otrzymała---------
Od: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: pon., 24 cze 2019 o 08:01
Subject: Re: Pytanie o projekt "Port Zielona Góra"
To: Adam Fularz 


W Zielonej Górze transportem publicznym zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji, który nie realizuje przejazdów poza Miasto.
Pytanie proszę kierować do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze.
 
Pozdrawiam
----- Original Message -----
From: Adam Fularz
To: Maria Pięta
Sent: Sunday, June 23, 2019 10:08 PM
Subject: Re: Pytanie o projekt "Port Zielona Góra"

prosze o odpowiedz. do Cigacic nie kursuje nawet jakikolwiek autobus.
pozdrawiam

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 21 czerwca 2019

Kilkaset osób wzięło udział w Nocy Kupały

Cigacice: kilkaset osób skakało do tej pory przez ognisko i/lub wrzuciło mnóstwo wianków do rzeki Odry.
Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Cigacice: Trwają obrządki Nocy Kupały

Ja sam z kolegą przenosiliśmy niepełnosprawną kobietę przez ognisko- nie mogła przekroczyć ognisko sama. Od godziny trwają skoki przez ognisko w Cigacicach nad Odrą.

Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Cigacice: Ludność skacze przez ognisko w obrzędzie Nocy Kupały

Dzisiaj z okazji nocy płodności trwają uroczystości- obrządek skoku przez ognisko w Cigacicach.

Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Za chwilę kobiety i osoby LGBT wpuszczane wianki na rzece Odrze

W Cigacicach trwa festiwal Rytmy Odry. Zebrane osoby będące w tym miejscu uczestniczą w obrzędzie z intencją miłości i kochania. Rozpylane są zapachy mające pobudzić miłość. Trwa już Noc Kupały.

Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji wlasnych 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Rusza Noc Kupały. Za chwilę zostaną wpuszczane wianki.

Trwają przygotowania wianków. Kobiety i osoby LGBT przygotowują wianki nad rzeką Odrą w dawnym obrzędzie "Noc Kupały"- liczące na Kupidyna. Obrzęd ma miejsce w porcie rzeczym w Cigacicach.

Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Nad Odrą w Cigacicach trwa festiwal Rytmy Odry

Trwa festiwal Rytmy Odry. Za chwilę koncert pieśni sobótkowych i występuje zespół Drewno. Wstęp wolny. Miejsce- port Cigacice. Czas- za 15 minut.

Opr. Adam Fularz 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Dzień Kupały nad Odrą. Za chwilę Kupidyn rozgości się w dawnym kurorcie nad Odrą

W tej chwili pierwsi uczestnicy święta Kupały przebrali się do uroczystego wieczoru nad rzeką Odrą w dawnym kurorcie w Cigacicach. Trwa tam festiwal bębniarski. Wieczorem planowane są pieśni sobótkowe i puszczanie wianków na rzece Odrze.

Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

czwartek, 20 czerwca 2019

środa, 19 czerwca 2019

Komunikat prasowy: Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Kenyatta University w Nairobi

Redakcja serwisu otrzymała list:
Od: Ewa Sapeńko <e.sapenko na serw. adm.uz.zgora.pl>
Data: środa, 19 czerwca 2019
Temat: Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Kenyatta University w Nairobi
Do: Ewa Sapeńko <e.sapenko na adm.uz.zgora.pl>


Dzisiaj (19 czerwca 2019 r.) rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusz Kuczyński, zawarł porozumienie o współpracy z Kenyatta University – drugim co do wielkości kenijskim uniwersytetem publicznym, który ma swoją siedzibę w Nairobi. Stronę kenijską reprezentowała dr Mildred Nawiri.

Porozumienie obejmuje wszystkie wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego, a współpraca będzie polegała na:

-              wymianie kadry akademickiej w celu prowadzenia wspólnych badań, wygłaszania referatów, prowadzenia wykładów i seminariów;

-              wspólnych publikacjach;

-              wymianie informacji, literatury fachowej i materiałów bibliotecznych;

-              współpracy w zakresie opracowywania programów i metod nauczania;

-              wymianie studentów i doktorantów w celu odbywania studiów, staży i badań naukowych;

-              organizowaniu i prowadzeniu wspólnych projektów;

-              organizowaniu i uczestnictwie we wspólnych przedsięwzięciach naukowych, takich jak konferencje, seminaria, sympozja, szkolenia, itp.;

-              udziale i współpracy w ramach programów międzynarodowych;

-              pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności organizacyjnej i naukowo-badawczej;

-              podejmowaniu działań i przedsięwzięć organizacyjnych w celu komercjalizacji, promocji oraz wsparcia transferu technologii.

 

Uniwersytet Zielonogórski jest związany ponad 70 umowami bilateralnymi z partnerami z zagranicy. Naszymi głównymi partnerami pozostają uczelnie europejskie, choć zwiększa się liczba uczelni partnerskich z takich krajów jak Wietnam.

W ramach umów bilateralnych funkcjonują trzy programy podwójnych dyplomów prowadzone przez Wydział Informatyki Elektrotechniki i Automatyki z  Technische Hochschule Mittelhessen  w Niemczech oraz Vilnius Gediminas Technical University – VGTU z Litwy i Wydział Humanistyczny - Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych, w ramach umowy z  Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Podwójne dyplomowanie obejmuje  kierunki: elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka oraz filozofia, politologia i filologia polska. Taką formą dyplomowania zainteresowany jest także Kenyatta University, szczególnie w zakresie kierunków inżynierskich.

 

Foto: Kazimierz Adamczewski

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra   (..)

www.uz.zgora.pl

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

wtorek, 18 czerwca 2019

Wniosek o reaktywację Lubuskiej Kolei Regionalnej

Do UMWL 

Drodzy Państwo,
Z uwagi na złą jakość usług i dyskryminację festiwalu muzycznego w woj. Lubuskim przez szefów spółki Przewozy Regionalne wnoszę o reaktywację marki Lubuska Kolej Regionalna.

Reaktywowana byłaby marka nie zaś cała firma przewozowa. Usługi pod marką Lubuskiej Kolei Regionalnej świadczone byłyby przez innych przewoźników takich jak Koleje Wielkopolskie czy Koleje Dolnośląskie.

Obecna bardzo niska jakość usług spowodowana jest brakiem konkurencji i sytuacją monopolu na lubuskich torach. Na wielu odcinkach kolej nie kursuje bo tak często odwoływano polączenia że to pasażerowie odeszli pierwsi. Tak było na nieczynnej dzisiaj linii kolejowej z Rzepina do Ośna, Sulęcina i Międzyrzecza. Z uwagi na brak ciągłości usług - pasażerów nie było. Odeszli z uwagi na często odwoływane połączenia. 

UMWL nie ma silnej pozycji w relacjach z monopolem Przewozów Regionalnych i w dodatku to UMWL sam ten monopol stworzył. Od wielu lat uprzejmie domagam się zmian. Reaktywowana LKR miałaby swój system biletowy ale początkowo usługi pod tą marką świadczone byłyby przez przewoźników takich jak Koleje Wielkopolskie czy Koleje Dolnośląskie etc.

Z szacunkiem 
Adam Fularz
 Wydawnictwo Merkuriusz Polski 

25 lat LKR- Lubuskiej Kolei Regionalnej

Przy okazji trwającej (od dawna) dyskusji o sposobach zreformowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich warto przypomnieć, że w III Rzeczypospolitej Polskiej już raz pojawiła się kolej samorządowa. Była to Lubuska Kolej Regionalna Spółka z o.o. (LKR), zarejestrowała 4 października 1991 r. w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Zielonogórskiego objął w spółce 326 udziałów, a duńska firma Autodele 2 udziały. 


Bezpośrednią przyczyną jej powstania była decyzja PKP o zawieszeniu do końca 1991 r. przewozów pasażerskich i towarowych na 38% linii kolejowych ówczesnego województwa zielonogórskiego. Skłoniło to władze tego województwa do podjęcia starań o utworzenie kolei samorządowej, która przejęłaby obsługę zamykanych żelaznych szlaków.

Delegacja województwa udała się do Danii, aby zapoznać się z funkcjonowaniem tamtejszych kolei regionalnych. Duńczycy bardzo zainteresowali się problemem oraz obiecali pomoc i współpracę. Rozpoczęto rozmowy na temat zakupu taboru w postaci 10 zespołów spalinowych ,,Layntog" produkcji niemieckiej, wycofywanych przez koleje duńskie z eksploatacji. Pociągi te zestawione były z lokomotywy, kilku wagonów oraz wagonu sterowniczego na końcu składu, co umożliwiało jazdę w obu kierunkach bez przestawiania lokomotywy. Bezprzedziałowe wagony były wyposażone w klimatyzację, miękkie fotele lotnicze z regulowanymi oparciami, bar, drzwi automatycznie otwierane i zamykane przyciskami. W sterylnie czystych toaletach z ciepłą i zimną wodą znajdowały się stoliki do przewijania niemowląt. Komfort jazdy dzięki znakomitemu tłumieniu drgań był bardzo wysoki. Pociągi mogły rozwijać prędkość do 160 km/h.

W toku urządzania na bardzo korzystną dla LKR cenę zakupu: 180 000 DM za 10 lokomotyw, 29 wagonów pasażerskich oraz dużą partię części zamiennych i zestawów do napraw tego taboru.
16 marca 1992 r. na dworcu w Zielonej Górze odbyło się uroczyste przekazanie pierwszych dwóch pociągów kolei duńskich DSB dla Lubuskiej Kolei Regionalnej.

W negocjacjach między Zarządem LKR, PKP i władzami województwa ustalono linie, których obsługę miała przejąć LKR. Minister Transportu w zarządzeniu powołującym Lubuską Kolej Regionalną określił obszar jej działania wyznaczając 277 km linii kolejowych o lokalnym znaczeniu i bardzo zróżnicowanym stanie technicznym.

Posiadanie taboru i wyznaczonego obszaru działania nie stanowiło jeszcze postawy do rozpoczęcia działalności. Konieczne były uzgodnienia z PKP dotyczące: przewozów pasażerskich, zwolnienia z opłat za wykorzystywanie linii PKP, dopuszczenia taboru do ruchu (badania w ZNTK Poznań), postępowania w razie wypadków i awarii, przekazania części infrastruktury, koordynacji rozkładów jazdy itp.

Ostatecznie przewozy pasażerskie uruchomiono z dniem wejścia w życie nowego rozkładu jazdy: 23 maja 1993 r. Pociągi LKR kursowały na zasadzie wyłączności na liniach: Nowa Sól–Wolsztyn, Kolsko–Sława Śl., Wolsztyn–Kargowa–Sulechów, Sieniawa Lubuska–Łagów Lubuski–Toporów, Kożuchów–Niegosławice, Tuplice–Łęknica. Poza tym na niektórych innych odcinkach uzupełniały ofertę PKP. Potoki pasażerskie na większości tych lokalnych linii były jednak niewielkie, zapełnienie pociągów ledwo sięgało 12%, toteż następny rozkład jazdy LKR został już nieco okrojony.
LKR miała zamiar wejść na rynek przewozów towarowych i w ten sposób pokrywać deficyt w przewozach pasażerskich, który sięgał 80%. Obsługa przewozów towarowych przyniosłaby LKR spore zyski przy małym wzroście kosztów. Niestety, aby LKR mogła podjąć dochodowe przewozy ładunków, obsługiwane przez nią linie musiałyby zostać przejęte przez gminy (wówczas nie istniały jeszcze powiaty), a te bały się nowych problemów i nie chciały przejmować dodatkowego balastu, jak kolejowe mieszkania, budynki gospodarcze itd. Przy tym stan prawny wielu linii był nieuregulowany, a ponadto brakowało odpowiednich podstaw ustawowych, które znalazły się dopiero w nowej ustawie o komercjalizacji restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Okoliczności te stały się ,,gwoździem do trumny" dla LKR.

Wobec braku porozumienia z gminami i niemożności finansowania przewozów pasażerskich z zysku na przewozach towarowych wojewoda podjął decyzję o postawieniu LKR w stan likwidacji. Przedsiębiorstwo to, działające zaledwie dwa lata, zdołało zgromadzić spory majątek, głównie w postaci taboru. Nic więc dziwnego, że likwidacja ciągnęła się aż trzy lata. Gdyby LKR przetrwała, zapełniłaby lukę powstałą po wycofaniu się PKP z przewozów regionalnych w zachodniej Polsce. Kolejowy transport pasażerski w tym regionie podupadł, a nieliczne jeszcze czynne linie lokalne są obsługiwane przez 3-4 pary pociągów dziennie. Z tak ograniczonej oferty korzysta coraz mniej pasażerów.
Po drugie LKR mogła stać się pilotażowym eksperymentem i poligonem doświadczalnym, swego rodzaju testem pewnych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych, torując drogę dla podobnych inicjatyw w innych regionach. Niestety, stało się inaczej, a jej los — na wiele lat — raczej zniechęcił niż zachęcił do podejmowania w tej dziedzinie niezbędnych nowatorskich prób i działań. Obecnie linia nr 371 po której kursowała m.in. LKR, ma zostać rozebrana. Niemal całą sieć linii LKR już zdemontowano.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Komunikaty