Zielona Góra,

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Petycja do Radnych Sejmiku: linia kolejowa Zielona Góra -Żary oraz Zielona Góra- Lubsko


Temat: Petycja do Radnych Sejmiku: linia kolejowa Zielona Góra -Żary oraz Zielona Góra- Lubsko

Do:
Samorząd Woj. Lubuskiego 
Radni Sejmiku

P E T Y C J A


Szanowni Państwo,
Światowe rankingi nie pozostawiają złudzeń. Polskie koleje pasażerskie zostały odpowiednio sklasyfikowane, a światowi eksperci sporządzający ogólnoświatowe rankingi sugerują pogoń za odjeżdżającymi takimi kolejowymi potęgami jak Bangladesz, Gabon, Wietnam.

Podróżując podczas wakacji kolejami w woj. lubuskim, mam kilka propozycji:

- wieloma pociągami podróżują najczęściej muchy i pająki. Myślę że można zmodyfikować ich relacje i rozkłady tak, aby ktokolwiek zechciał z nich skorzystać. Np. połączenia które dojeżdżają do Nowej Soli- mogłyby być połączone w jedną relację z pociągami PR z Głogowa do Wrocławia.

- Dlaczego nie wprowadzić oferty poc. regionalnych przyspieszonych (np. 4 postoje na trasie) w relacji z Gorzowa do Ziel. Góry i dalej do Żar i Zgorzelca łącząc różne relacje i odcinki w jedną całość? Obecnie kolej nie obsługuje tej relacji, bowiem jest zbyt wolna. Pasażerowie korzystają z samochodów.

Zredukowanie czasu przejazdu z Zielonej Góry do Żar do ok. 45 minut jest możliwe. Linia jest silnie zniedbana, miejscami autobus szynowy jedzie wolniej niż mógłby, z powodu jej "zapuszczenia", co powoduje niższe prędkości na linii.

Jest to 54 km, podróżując z prędkością 110 km/h, czas podróży bez zatrzymania powinien wynosić ok. 30 minut. Przecież 110 km/h to żadna zawrotna prędkość i zupełnie możliwa na linii o takiej geometrii krętego torowiska.

Wnoszę w petycji aby w "komplecie" z modernizacją linii kolejowej Żary- Zielona Góra wznowić połączenia na trasie Zielona Góra- Lubsko. Wnoszę o umieszczenie tej relacji kolei w Planie Transportowym.

Odcinek Bieniów- Lubsko linii Zielona Góra- Lubsko był ongiś częścią linii obsługującej przez wojną światową ruch dalekobieżny z prędkością techniczną 160 km/h (sto sześćdziesiąt).

Obecnie Lubsko jest miastem skąd wyemigrowała wszelka młodsza wiekiem ludność. Rodzi to wiele niebezpieczeństw wykluczenia cywilizacyjnego, gospodarczego, kulturowego. Lubsko było znane m.in. z kręcenia tutaj scen dla filmu dokumentalnego o wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie. W tym celu wysadzono ruiny dawnych fabryk.

Proponuję i wnosze o wznowienie połączeń pasażerskich na  trasie Lubsko- Jasień- Bieszków- Bieniów- Nowogród- Zielona Góra. Połączenie powinno być przyspieszone na całej trasie. Odcinek Lubsko- Ziel. Góra mógłby być pokonany w ok. 1 godzinę.

Jeśli Państwo są też zainteresowani, istnieje możliwość wznowienia połączeń bezpośrednich z woj. lubuskiego do Czech. Zielona Góra miałaby wówczas szansę na ruch przesiadkowy w owych- niemal zupełnie pustych dziś pociągach.

Obecnie pociągi do Jel. Góry kursują przez Mikułową na Dolnym Śląsku- a w tej miejscowości odchodzi czynna linia towarowa do czeskiego Liberca. Sądzę że połączenie Liberec- Zawidów- post.odgałęźny Studniska- Zgorzelec Miasto- Węgliniec- Iłowa- Ziel. Góra jest po prostu możliwe, skoro 90 % polskiego odcinka jest dziś obsługiwane bezpośrednią relacją z  w kier. Zgorzelca i Jel. Góry.

Pozdrawiam,


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta