wtorek, 30 kwietnia 2019

Uruchomienie paszportów turystycznych w woj. lubuskim

Trwa konferencja prasowa o lubuskim paszporcie turystycznym. W zeszłym sezonie na spotkaniu w tej sprawie pojawiły się poza organizatorami- 3 osoby. W zeszłym sezonie letnim karnet turystyczny liczył 15 partnerów. 

W tym roku również uruchomiono podobny karnet o nazwie paszport turystyczny. Jest to rodzaj karty klubowej czy rabatowej. Do woj. lubuskiego przyjeżdżają turyści na okres zwykle 1-2 dni. Ów paszport ma służyć dla mieszkańców i turystów. W zeszłym sezonie alcja była oddolna. W zeszłym sezonie zeszły wszystkie 5 tysięcy karnetów. W tym roku przygotowano 10 tysięcy paszportów.

Za 12 odwiedzin opisanych miejsc jest nagroda. Dla pierwszej osoby która zaliczy co najmniej 12 miejsc z 20 opisanych jest specjalna nagroda.

Organizacją paszportów zajmuje się pani Małgorzata Grad z Winnicy Julia a finansuje to program rozwoju obszarów wiejskich.

opr. Adam Fularz na podstawie rozmów z osobami obecnymi na konferencji 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Na strefie przemysłowej w Nowym Kisielinie wycinany jest las łęgowy

W 2018 roku Rada Miasta na wniosek prezydenta Janusza Kubickiego miała rzekomo wydać zgodę na likwidację i osuszanie podmokłych lasów łęgowych w Nowym Kisielinie. Tereny te sprzedano. Społecznicy i obrońcy przyrody próbowali powstrzymać wycinkę podmokłych lasów łęgowych w okresie lęgowym ptactwa. 

Do sprawy wrócimy.

opr. Adam Fularz na podstawie rozmów z osobami próbującyni ocalić te lasy podmokłe przed wycinką


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

czwartek, 25 kwietnia 2019

28 kwietnia 2019 r.: Planowane utrudnienia na drodze Zielona Góra - Żary

Wg niepotwierdzonych informacji na drodze krajowej z Zielonej Góry do Żar w niedzielę dnia 28 kwietnia w porze dziennej mają mieć miejsce zawody sportowe między grupami kibiców sportowych. Użyte będą kije basebalowe jako broń sportowa. Droga krajowa będzie prawdopodobnie nieprzejezdna. W prasie brukowej prawdopodobnie pojawią się fotografie i filmy z tych zawodów - tzw. ustawek- nagrane przez przypadkowo zbłąkanych podróżnych. Dla lepszego efektu artystycznego tegoż spectaculum - możliwe że walki odbędą się między rzędami samochodów osobowych z owymi podróżnymi. 


opr. Adam Fularz na podstawie rozmów ze znajomymi osobami


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

UMWL odpowiada na pytanie o planowane masowe pożary lasów w woj. lubuskim

Redakcja otrzymała:
Od: Michał Iwanowski 
Data: czwartek, 25 kwietnia 2019
Temat: Pytanie o planowane masowe pożary lasów w woj. lubuskim
Do: Adam Fularz 

Dzień dobry Panie Adamie,
w odpowiedzi na Pana pytania spieszę powiadomić, że odpowiedzialność oraz nadzór nad strażą pożarną w województwach sprawują - zgodnie z systemem ustrojowym Państwa Polskiego - wojewodowie.

Tym niemniej samorząd województwa (a więc marszałek), znając potrzeby w zakresie konieczności przeciwdziałania suszy i wzmocnienia ratownictwa przeciwpożarowego, podejmuje inwestycje w tym zakresie, finansowane zarówno z budżetu województwa jak i z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Do takich inwestycji należałoby zaliczyć m.in. ubiegłoroczny zakup stacji monitorowania suszy na terenie woj. lubuskiego, a także podpisaną przedwczoraj umowę na dofinansowanie zakupu 18 wozów bojowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w całym woj. lubuskim.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

(.. )

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

(..)Od: "Adam Fularz" <adam.fularz na wieczorna.pl>
Do: "Iwanowski Michał" <m.iwanowski na lubuskie.pl>
Wysłane: czwartek, 25 kwietnia, 2019 13:49:44
Temat: Pytanie o planowane masowe pożary lasów w woj. lubuskim

Do UMWL
W związku z prowadzeniem wydawnictwa w tym regionie Europy planujemy obszerne wydania poświęcone pożarom lasów na terenie całego kraju. Obecne prognozy pożarów według European Forest Fire Information System (Effis) i według wczorajszego wydania BBC World News upewniają mnie o tym że pożary lasów w województwie lubuskim będą intensywniejsze niż obecnie. Już obecnie od początku pomiarów wilgotności lasów  nie odnotowano tak dotkliwej suchości w lasach już w kwietniu. Obecnie lasy płoną koło Żagania. 

Czy UMWL może udokumentować działania podjęte w zakresie ochrony ppoż w regionie? Czy to prawda że miasto Zielona Góra jest nieco silniej narażone na pożary lasów? 

pozdrawiam 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

wtorek, 23 kwietnia 2019

Wniosek w sprawie stoku narciarskiego

Do Radnych Miasta Ziel. Góra

Redakcja otrzymała list. Czytelnik życzy by Państwo naprawili stok narciarski po jego likwidacji ok. 10 lat temu:

Przeszło co 5 Polak deklaruje, że jeździ na nartach. Obozy zimowe oraz rodzinne wyjazdy w góry
właśnie na narty stają się coraz częstszą formą rozrywki. Polacy już nie tylko korzystają z
infrastruktury narciarskiej w naszym kraju ale i w Austrii i Włoszech.

Poznań jako miasto mimo braku naturalnych uwarunkowań krajobrazowych stworzyło sztuczny stok, który stał się niezwykle popularnym ośrodkiem kursów i szkoleń narciarskich. Obecnie Malta ski funkcjonuje od października do kwietnia. Przy stoku powstał również tor saneczkowy. Ośrodek umożliwia zorganizowanie ferii zimowych oraz prowadzenie zajęć dla szkół.

Zielona Góra jako miasto posiada niezwykle ciekawe uwarunkowania terenowe. Góra Tatrzańska przeżywała swoje lata świetności gdzie na stoku funkcjonował wyciąg i tor saneczkowy. Obecnie miejsce to jest niewykorzystane a mieszkańcy pozbawieni możliwości uprawiania sportów zimowych.

Dodatkowo szkoły nie mogą w ramach zajęć kultury fizycznej prowadzić szkoleń narciarskich.
W dzisiejszych czasach kiedy sporty zimowe stały się tak popularne a miasto posiada naturalne
możliwości na zbudowanie infrastruktury (stok, tor saneczkowy, trasy biegowe), brak obiektu wydaje
się nielogiczny. Miasta ościenne mimo dużego mniejszego potencjału systematycznie rozbudowują infrastrukturę sportowo-rekreacyjną aby wzmocnić komfort życia i atrakcyjność dla mieszkańców.

Zielona Góra powinna dać mieszkańcom dużo więcej jako miasto położone pośród wzgórz i lasów
oraz jako 6 powierzchniowo miasto w Polsce.

otrzymała redakcja www.zielonogorska.pl
Dolina Zielona 24a
Zielona Góra

Fontanny pływające na stawie Dzika Ochla

Na mój wniosek otrzymałem negatywną odpowiedź. Wniosłem o ustawienie fontann pływających na tym akwenie.

opdpowiedź UM

Informuję, że Departament Prezydenta Miasta w sprawie udzielania odpowiedzi na Pana zapytania w trybie prawa prasowego podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 9 lipca 2018 r.
 
Informuję, że w budżecie Miasta Zielona Góra na 2019 rok nie zaplanowano środków na realizację zadania pn " ustawienia fonntan pływających na stawie Dzika Ochla."
 
Pozdrawiam
Maria Pięta

M. Pięta odpowiada na pytanie o teren po Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Wyspiańskiego

Pytaliśmy o plany likwidacji pozostalosci dawnego Zoo. Według plotek- UZ chce sprzedać ten teren.

odpowiedzi UM:


From: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: Tuesday, April 2, 2019
Subject: Fw: pytanie o teren po Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Wyspiańskiego 
Zielona Góra, 2 kwietnia 2019 r.
 
Pan
Adam Fularz

 

Informuję, że teren wskazany w mailu jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego z 1998 roku. Zgodnie z zapisami planu teren przeznaczony jest pod funkcję usługową: obiekty Politechniki Zielonogórskiej (centrum rehabilitacji, dom studencki, budynek dydaktyczny).

 

Natomiast w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod Parki Miejskie.

 

Wszelkie zatem działania Uniwersytetu uzależnione są od powyższych zapisów.

 

Pozdrawiam

Maria Pięta

 

 


Propozycje dla ruchu pieszych w mieście Zielona Góra

Propozycje powiększenia strefy ruchu pieszego w m. Zielona Góra

Szanowni Państwo.

Wnoszę o rozważanie propozycji aby strefą pieszą uczynić Plac Matejki oraz odcinek ulicy pomiędzy właściwym placem a ulicą Podgórną w okresie 23 października 1990 – 9 stycznia 1991 nosił nazwę Kocia. – obecnie nie istnieje jako osobna ulica.


Zbliża się sezon turystyczny. Zielona Góra nie ma jako miasto - obszaru miasta w strefie pieszej - który spełniałby warunki nawierzchni ulicy czy placu na tyle "starodawnej" by udawać centrum starego miasta na potrzeby turystyczne.

Obecnie jednym w miarę zabytkowo wyglądającym z racji odtworzenia historycznej nawierzchni ulic- obszarem dawnego historycznego centrum miasta jest odrestaurowany kwartał ulic wokół Placu Matejki. W tym miejscu o ile pamiętam historię miasta- miałoby się znajdować przedlokacyjne serce najdawniejszej przedlokacyjnej Zielonej Góry.  
Proponuję utworzenie tutaj "obszaru turystycznego" z drastycznie ograniczonym ruchem samochodów osobowych i pozbawionym widoku parkujących samochodów osobowych.  

Cały ten kwartał ulic byłby wyłącznie obszarem ruchu pieszych bez ruchu drogowego.  Przeznaczonoby go także jako miejsce uroczystości, targów, wystaw, dla jeżdżących na rolkach etc.

Obecnie wieczorem w mieście Zielona Góra brak jest mających urok turystyczny obszarów o zabytkowej nawierzchni. Ten obszar zwykle jest opustoszałym parkingiem niestrzeżonym w centrum miasta. Wymiana nawierzchni spowodowała zmianę Placu Matejki w psrking samochodów osobowych.

Czuję się zawiedziony bo kiedyś Plac Matejki był całkowicie pokryty wielkim obrazem namalowanym na fasadach budynków mieszkalnych.  Było to ciekawe i dość unikalne w skali kraju. Obecnie zaś ten plac jest zwykłym parkingiem na brukowej nawierzchni- a takich placów parkingowych jest w kraju wiele.

Warto jednak pamiętać o tym że ten plac był artystycznie unikalnym w skali kraju. Domagam się by przywrócić artystyczną unikalność tego placu.

Dokonane zmiany w postaci zamiany unikalnego placu z wielkim obrazem na ścianie fasad budynków- na brukowany parking niestrzeżony- są kontrowersyjne w mojej ocenie.

odpowiedzi UM

   
Zielona Góra, 23 kwietnia 2019 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
Informuję, że koncepcja rewitalizacji - zagospodarowania Placu Matejki wraz z organizacją ruch została już rozstrzygnięta jest w trakcie realizacji.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta

oor. Adam Fularz

Czy Trasą Północną i łącznikiem z obwodnicą S3 pomkną autobusy MZK? Władze miasta mówią "nie"


Redakcja otrzymała odpowiedź władz miasta na postulat uruchomienia autobusów pospiesznych z os. Pomorskiego do północnych dzielnic miasta:

(..) Nie przewidujemy na dzień dzisiejszy  uruchamiania linii autobusowych obwodnicą. Z pewnością przejazd pozwoliłby na szybsze dotarcie z Os. Pomorskiego do ul. Sulechowskiej czy Trasy Północnej (ale już nie szybsze do centrum), jednak z naszych obserwacji wynika, że pasażerów podróżujących w tych relacjach nie jest zbyt wielu. Przejazd przez obszar nie zamieszkany na którym nie będzie przystanków z pewnością nie będzie cieszył się zbyt dużą popularnością, a będzie wymagał zaangażowania dodatkowych pojazdów i kierowców oraz spowoduje wzrost kosztów.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta

 
Odpowiedź redakcji:

Szanowna Pani,
Zechcę zwrócić uwagę że jest to stanowisko monopolisty. Z teorii ekonomicznej wynika że monopole się rozbija. Nie wiem jaki sens ma pytanie monopolisty o zmianę polityki monopolistycznej. Zwykle się to robi poprzez demonopolizację rynku.

Swoją petycję wysłałem do Rady Miasta, nie żaś do monopolisty. Dlaczego otrzymuję odpowiedź od monopolu? Gdzie jest organizator przewozów?
Pozdrawiam

Ponowny list:

Czy mogę prosić o odpowiedź organizatora przewozów?

Jaki sens ma przesyłanie stanowiska monopolisty na danym rynku? Nie widziałem sensu w pytaniu monopolisty o zmianę polityki monopolistycznej.
Pozdrawiam

Odpowiedź UM

Zielona Góra, 23 kwietnia 2019 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
Informuję, że Zakład Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze jest zakładem budżetowym Miasta Zielona Góra. Wykonuje swoje zadania - organizacja komunikacji miejskiej - w imieniu Miasta, dlatego stanowisko Zakładu przedstawione w odpowiedzi z dnia 5 kwietnia 2019 r. jest także stanowiskiem Miasta.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

List do redakcji: kolej szprotawska - co nowego?

Redakcja otrzymała list tej treści:

"Serdecznie witam
 
W marcu w Gazecie Lubuskiej ukazał się artykuł o Budżecie Obywatelskim, w którym nasze inicjatywy w Parku Kolei Szproatwskiej ukazano jako przykład niegospodarności i nepotyzmu władz.
 
Opisano nas, bez zamienienia z nami nawet słowa. Autor, red. Dobrowolski, gdy do niego zadzowniłem z pytaniem dlaczego nie skonsultował artykułu z jego bohaterami, wyśmiał mnie.
 
Uważam, ze opinia publiczna powinna poznać prawdę a nie tylko inspirowane przez Anitę Kucharską - Dziedzic, która stała za tymi kłamstwami, bzdury.
 
Szczególnie, że w Parku Kolei Szprotawskiej dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Co z tym zrobi sama Gazeta Lubuska, pozostawiam sumieniu Pani Redaktor Naczelnej.  A wszystkich, łącznie z red. Dobrowolskim zapraszam do lektury.
 
Materiał uzupełniam zdjęciem nowej tablicy w Parku oraz zdjęciami tej tablicy na tle skrajnika oraz zdjęciem rozmontowanego i przywiezionego już do Zielonej Góry rozjazdu (zadanie BO2018).
 
Pozdrawiam,
Mieczysław J. Bonisławski
Skarbnik
tel. (....)
 
PS
Fotografie są zmniejszone, chętnym udostepnię zdjęcia profesjonalnej jakości."- tu następnie list się urywa.

wtorek, 9 kwietnia 2019

Skarga: Odmówiono budowy łącznicy kolejowej łączącej południe województwa lubuskiego z Ziel. Górą

Skarga do Sz. Pani 

Elżbieta Anna Polak,
Marszałek woj., UMWL 


Szanowna Pani,
Jako ekonomista obserwuję że transport zbiorowy kończy się na granicy na Odrze i Nysie. Zaś na terenie gdzie sprawuje Pani funkcję marszałka województwa, transport zbiorowy zanikł lub właśnie zanika.  
W 2016 roku, widząc że w statystykach liczba podróży koleją na mieszkańca rocznie w województwie lubuskim wynosi 3,0, czyli jest na poziomie biednych krajów Afryki czy polskiej ściany wschodniej, a w stosunku do RFN dzieli nas gigantyczna przepaść. 

Pytałem wówczas, jak władze województwa tłumaczą tak niskie przewozy kolejowe w woj. lubuskim? 

Samorząd woj. lubuskiego, którym Pani kieruje, w odpowiedzi na moją petycję- odmówił budowy łącznicy kolejowej w Bieniowie, odmówił też aktualizacji planu transportowego. W piśmie poinformowano mnie o konkluzjach - czyli o polityce UMWL polegającej na prowadzeniu transportu zbiorowego kolejowego na południe województwa- znacząco wolniejszą trasą w kształcie zygzaka, a nie- w najkrótszym możliwym technicznie przebiegu. 

Pan Sławomir Kotylak z UMWL twierdzi w odpowiedzi że proponowana przeze mnie łącznica wydatnie skracająca czas podróży- nie ma "racjonalnego uzasadnienia" ale nie rozwija argumentacji ekonomicznej dla swojego twierdzenia. Odmówiono uwzględnienia tej łącznicy w Planie Transportowym. 

Jako ekonomista polemizuję z tym. Twierdzę że celowa polityka UMWL polegająca na taktyce wydłużania czasu podróży koleją powoduje że pociągi są znacznie bardziej nierentowne niż gdyby zarzucono politykę sztucznego i celowego wydłużania czasu podróży koleją. 

Fot. plany budowy łącznicy w Bieniowie i połączenia Ziel. Góra- Małomice- Legnica, cc openstreetmap

Województwo lubuskie posiada bardzo mało rozwiniętą sieć kolejową. Nie istnieją funkcjonalne, szybkie połączenia kolejowe w kierunku południowym. 

Szansą jest odtworzenie bezpośredniego połączenia na południe województwa (miasta Żagań, Szprotawa, Małomice) łącznicą- czyli z eliminacją zmiany kierunku jazdy pociągu na stacji Bieniów. Dokonanoby inwestycji podobnej jak w przypadku łącznicy kolejowej wokół Czerwieńska, otwierając dla kolei całą południową część województwa. Obecnie nikt niemal nie jeździ koleją z Ziel. Góry do Małomic, Szprotawy czy Żagania. 

Zielona Góra zyskałaby dzięki inwestycji na stacji w Bieniowie- polegającej na budowie łącznicy kolejowej na stacji Bieniów- bezpośrednie połączenie kolejowe z Żaganiem i Legnicą. Skróceniu uległby czas podróży do Żagania oraz Legnicy, dzięki czemu kolej miałaby szanse powrotu do obsługi tej relacji przewozowej. Obecnie czas przejazdu jest zbyt długi, a pociągi w relacji do Żagania i Legnicy kursują  z Zielonej Góry przez Żary, nadkładając ok. 15 minut czasu podróży. 

W ramach inwestycji do której gorąco zachęcałem, powstałaby łącznica łącząca tory kolei "Latający Ślązak" z Wrocławia p. Legnicę, Żagań, z linią na Zieloną Górę. Pan Sławomir Kotylak odpowiadając na moją petycję twierdził że inwestycja ta nie ma "racjonalnego uzasadnienia". Twierdził też że pociągi z południa województwa muszą nadkładać 15 minut czasu przejazdu aby zahaczyć o stację Żary (wg niego omijanie tej stacji nie jest wskazane, mimo że skróci to cas podróży i napełni składy). DŁuższa trasa i dłuższy cas przejazdu wynikający ze strategii jaką zaprezentował p. Kotylak powoduje w mojej ocenie pustki w składach pociągów, większe dotacje i odpływ pasażerów na rzecz samochodów osobowych. Pisałem o tym w petycji:

"Obecnie nie opłaca się podróż koleja na trasie do Żagania, Małomic- bowiem podróż przez Żary znacząco wydłuża czas przejazdu. Po budowie łącznicy możnaby mieszkać w Małomicach czy Żaganiu i pracować w Zielonej Górze- bowiem codzienne dojazdy stałyby się wygodne i czasowo atrakcyjne."

oraz 
"Skróceniu uległby czas podróży do Żagania oraz Legnicy, dzięki czemu kolej miałaby szanse powrotu do obsługi tej relacji przewozowej. Obecnie czas przejazdu jest zbyt długi, a pociągi w relacji do Żagania i Legnicy kursują  z Zielonej Góry przez Żary, nadkładając ok. 15 minut czasu podróży." 

a mimo to p. Sławomir Kotylak nadal chce by pociągi jeździły na południe województwa o 15 minut dłużej niż - gdyby łącznicę zbudowano. 

Mam wrażenie że temat transportu publicznego Państwu ciąży, i że najchętniej zlikwidowaliby Państwo dalsze linie kolei w tym województwie. Z jednej strony telefonicznie twierdzą Państwo że to samorządy chciały likwidacji linii kolei z Ziel. Góry do Wolsztyna na odcinku Nowa Sól- Kolsko, ale w Ministerstwie okazuje się że z wnioskiem o likwidację wystąpił członek zarządu województwa lubuskiego. 

Jest to dla mnie oburzające że wielokrotnie w tej sprawie wprowadzali Państwo w błąd media- nawet dzisiaj w rozmowie telefonicznej znów twierdzono że UMWL "nie likwidował linii"- mimo że złożył taki wniosek do MI. W 2017 roku PKP PLK informowała UMWL listownie o zamiarze likwidacji linii kolei nr 371 i wg listu z PKP PLK - urząd UMWL wyraził zgodę.

Dokumentacja sprawy:

Petycja z dnia 08.10.2018 r. w sprawie budowy łącznicy kolejowej w Bieniowie i uruchomienia połączenia Zielona Góra - Małomice

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-10 08:09:53Informacja ogłoszona dnia 2018-10-10 08:12:27 przez Wojciech Majdański

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przebieg postępowania w sprawie petycji:
złożono w dniu 08.10.2018 r.
rozpatrzono w dniu 09.10.2018 r.
 
Przewidywany termin rozpatrzenia petycji:
rozpatrzono w dniu: 09.10.2018 r.,
tj. do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 
Sposób załatwienia petycji:
wysłano odpowiedź w dniu 10.10.2018 r.

Załączniki

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

UMWL odpowiada na pytania o wspieranie infr. miękkiej

Redakcja zadała pytania prasowe- tematem ich była infrastruktura miękka kulturalna i sportowa:
Wysłane: piątek, 5 kwietnia, 2019 10:29:11
Temat: Pytania prasowe- infrastruktura miękka kulturalna i sportowa

Pytanie:
W jaki sposób UMWL adresuje kwestie infrastruktury miękkiej: 
a) parki, ławki, błonia, plaże, tereny wypoczynkowe, szlaki spacerowe, esplanady, ozdobne schody (np. zrujnowane "Schody do Nikąd" w Gorzowie, mające prowadzić do palmiarni która nigdy nie powstała) etc.
b) system lig sportowych, klubów sportowych etc.?
c) system sal koncertowych, teatrów, etc.? W 1828 roku w Żaganiu otwarto teatr, już go nie ma, podobnie z gmachem teatru i opery w Gubinie. 
Pozdrawiam,
Adam Fularz,

Odpowiedź:

Dzień dobry Panie Adamie, poniżej odpowiedź na Pana pytania, przesłane na adres Kancelarii Ogólnej UMWL:
W 2019 r . Województwo Lubuskie poprzez Departament Infrastruktury Społecznej zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej i upowszechniania kultury fizycznej poprzez otwarte konkursy ofert oraz/lub w trybie pozakonkursowym.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa LubuskiegoKolejne pytania
Proszę ponownie o uściślenie odpowiedzi, pytam o:
  • jakieś programy dotacyjne dla parków
  • programy dotacyjne infr. sal koncertowych
Odpowiedź:

Witam ponownie Panie Adamie.
Samorząd województwa w latach 2016-2018 realizował program "Lubuskie siłownie pod chmurką". Pomoc finansowa przeznaczona mogła być na dofinansowanie siłowni zewnętrznych, stanowiących własność gminy/powiatu, tzn.: pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. Pomoc finansowa wynosiła do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 15 000 zł brutto, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zadania. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednej siłowni zewnętrznej. 
Ponżej szczegółowe informacje wraz z listą gmin, które uzyskały dofinansowanie:

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Petycja do Radnych Sejmiku: linia kolejowa Zielona Góra -Żary oraz Zielona Góra- Lubsko


Temat: Petycja do Radnych Sejmiku: linia kolejowa Zielona Góra -Żary oraz Zielona Góra- Lubsko

Do:
Samorząd Woj. Lubuskiego 
Radni Sejmiku

P E T Y C J A


Szanowni Państwo,
Światowe rankingi nie pozostawiają złudzeń. Polskie koleje pasażerskie zostały odpowiednio sklasyfikowane, a światowi eksperci sporządzający ogólnoświatowe rankingi sugerują pogoń za odjeżdżającymi takimi kolejowymi potęgami jak Bangladesz, Gabon, Wietnam.

Podróżując podczas wakacji kolejami w woj. lubuskim, mam kilka propozycji:

- wieloma pociągami podróżują najczęściej muchy i pająki. Myślę że można zmodyfikować ich relacje i rozkłady tak, aby ktokolwiek zechciał z nich skorzystać. Np. połączenia które dojeżdżają do Nowej Soli- mogłyby być połączone w jedną relację z pociągami PR z Głogowa do Wrocławia.

- Dlaczego nie wprowadzić oferty poc. regionalnych przyspieszonych (np. 4 postoje na trasie) w relacji z Gorzowa do Ziel. Góry i dalej do Żar i Zgorzelca łącząc różne relacje i odcinki w jedną całość? Obecnie kolej nie obsługuje tej relacji, bowiem jest zbyt wolna. Pasażerowie korzystają z samochodów.

Zredukowanie czasu przejazdu z Zielonej Góry do Żar do ok. 45 minut jest możliwe. Linia jest silnie zniedbana, miejscami autobus szynowy jedzie wolniej niż mógłby, z powodu jej "zapuszczenia", co powoduje niższe prędkości na linii.

Jest to 54 km, podróżując z prędkością 110 km/h, czas podróży bez zatrzymania powinien wynosić ok. 30 minut. Przecież 110 km/h to żadna zawrotna prędkość i zupełnie możliwa na linii o takiej geometrii krętego torowiska.

Wnoszę w petycji aby w "komplecie" z modernizacją linii kolejowej Żary- Zielona Góra wznowić połączenia na trasie Zielona Góra- Lubsko. Wnoszę o umieszczenie tej relacji kolei w Planie Transportowym.

Odcinek Bieniów- Lubsko linii Zielona Góra- Lubsko był ongiś częścią linii obsługującej przez wojną światową ruch dalekobieżny z prędkością techniczną 160 km/h (sto sześćdziesiąt).

Obecnie Lubsko jest miastem skąd wyemigrowała wszelka młodsza wiekiem ludność. Rodzi to wiele niebezpieczeństw wykluczenia cywilizacyjnego, gospodarczego, kulturowego. Lubsko było znane m.in. z kręcenia tutaj scen dla filmu dokumentalnego o wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie. W tym celu wysadzono ruiny dawnych fabryk.

Proponuję i wnosze o wznowienie połączeń pasażerskich na  trasie Lubsko- Jasień- Bieszków- Bieniów- Nowogród- Zielona Góra. Połączenie powinno być przyspieszone na całej trasie. Odcinek Lubsko- Ziel. Góra mógłby być pokonany w ok. 1 godzinę.

Jeśli Państwo są też zainteresowani, istnieje możliwość wznowienia połączeń bezpośrednich z woj. lubuskiego do Czech. Zielona Góra miałaby wówczas szansę na ruch przesiadkowy w owych- niemal zupełnie pustych dziś pociągach.

Obecnie pociągi do Jel. Góry kursują przez Mikułową na Dolnym Śląsku- a w tej miejscowości odchodzi czynna linia towarowa do czeskiego Liberca. Sądzę że połączenie Liberec- Zawidów- post.odgałęźny Studniska- Zgorzelec Miasto- Węgliniec- Iłowa- Ziel. Góra jest po prostu możliwe, skoro 90 % polskiego odcinka jest dziś obsługiwane bezpośrednią relacją z  w kier. Zgorzelca i Jel. Góry.

Pozdrawiam,


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

piątek, 5 kwietnia 2019

Wniosek- fontanna kąpielowa

do UM Zielona Góra

Czy w Zielonej Górze pojawi się fontanna w której będzie można się po prostu wykapać? Tego typu nowoczesne fontanny są popularne na świecie. Głównymi klientami są zwykle dzieci.

Fontanny kąpielowe- opis

Fontanna kąpielowa, inaczej zwana „fontanną z pełnym dostępem", to fontanna przeznaczona dla ochłodzenia w niej ludzi. Mimo iż wiele fontann nie było projektowanych jako fontanny kąpielowe, dzieci różnych kategorii wiekowych często używały ich dla tych celów. Niektóre fontanny obudowano, albo podniesiono ich krawędzie aby trzymać ludzi na zewnątrz. W innych sytuacjach fontanny zaprojektowano umożliwiając prosty dostęp. Są one wyposażone w powierzchnie antypoślizgowe, aby ludzie mogli bezpiecznie używać je dla ochłody w gorących dniach letnich.


opr. A. Fularz

Zapowiedź: Wizyta Prezydenta RP w województwie lubuskim


Zapowiedź: Wizyta Prezydenta RP w województwie lubuskim

8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Słubicach i Sulęcinie (woj. lubuskie).

--  

Słubice

 

godz. 16.00     Spotkanie z mieszkańcami (plac przed Miejską Biblioteką Publiczną, ul. Jedności Robotniczej 18)
Sulęcin

 

godz. 18.30     Spotkanie z mieszkańcami powiatu sulęcińskiego (plac przy Domu Joannitów, ul. Młynarska 1)


na podst. komunikatu kancelarii Prezydenta, opr. af

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 2 kwietnia 2019

Wniosek o chodnik na slamsach przy ul. Jedności

List do Urzędu Miasta


Drodzy Państwo, 

Chodnik na ul. Jedności to skandal. Rozumiem że to slamsy ale żeby chodnik był w takim stanie że się rysuje podestem od hulajnogi bo płytki powypadały? Mieszkałem na fawelach w Rio de Janeiro i tam chodniki były jednak w lepszym stanie.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Głód w Wenezueli. Wenezuelczycy przełamali granicę z Kolumbią.

Wg relacji prasowych w NZZ.ch- ok. godziny temu - głodni mieszkańcy Wenezueli pokonali blokadę granicy z Kolumbią w poszukiwaniu wody i żywności. Sytuacja w Wenezueli pogarsza się. Trwają tam rządy N. Maduro -polityka znanego z rozdawnictwa.

Adam Fularz na podstawie nzz.ch

M. Pięta odpowiada na pytanie o teren po Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Wyspiańskiego

Pytaliśmy o plany likwidachi pozostałości po parku i ogrodzie zoo przy ul. Wyspiańskiego. Odpowiedź:


From: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: Tuesday, April 2, 2019
Subject: Fw: pytanie o teren po Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Wyspiańskiego 
Zielona Góra, 2 kwietnia 2019 r.
 
Pan
Adam Fularz

 

Informuję, że teren wskazany w mailu jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego z 1998 roku. Zgodnie z zapisami planu teren przeznaczony jest pod funkcję usługową: obiekty Politechniki Zielonogórskiej (centrum rehabilitacji, dom studencki, budynek dydaktyczny).

 

Natomiast w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod Parki Miejskie.

 

Wszelkie zatem działania Uniwersytetu uzależnione są od powyższych zapisów.

 

Pozdrawiam

Maria Pięta

 

 


You got invoice from DocuSign Signature Service

 
 

 
DocuSign
Review and sign the document.
Dear Recipient,

Please sign this invoice
This is an automatically generated notice.

This letter contains a secure link to DocuSign. Do not share this access code with anybody.

Other Signing Way
Please visit DocuSign, click 'Access Documents', enter the code: E4DEC5BAF4

About Our Service
Sign documents electronically in just minutes. It is secure. No matter if you're in an office, home or on-the-go -- Our service gives a trusted solution for Digital Operations .

Have questions regarding the document?
In case you need to edit the document or have concerns about the details in the document, reach out to the sender by emailing them directly.

If you cannot sign an invoice, visit the Help with Signing page on our Webpage .
 

This message was sent to you by DocuSign Electronic Signature Service.

 

Komunikaty