Zielona Góra,

piątek, 15 marca 2019

Wniosek o likwidację zatok autobusowych na terenie miasta Zielona Góra

do UM Zielona Góra

W wielu miastach dokonano likwidacji wszystkich zatoczek autobusowych- zdarza się to także w krajach prowincji, a nawet w Polsce. Jak donoszą osoby z miast które zlikwidowały tego typu zatoki, "badania wykazały, że droga bez zatoczek autobusowych zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia płynność w ruchu". W związku z tym zwracam się do władz miasta o likwidację zatoczek autobusowych wszędzie na terenie miasta, poza przystankami komunikacji dalekobieżnej gdzie ma miejsce kasowanie należności za bilety- listę takich przystanków mogę podać. 

Wnoszę w szczególności o likwidację zatok przystankowych przystanku "Centrum" na ul. Boh. Westerplatte. Będę ustalać z urzędem który udzielił dotacji na modernizację tej ulicy, w jaki sposób było możliwe że przekazano środki na budowę tych zatok z dotacji centralnej. Jest to IMHO niezgodne z przepisami i być może autor tego projektu będzie się tłumaczył w sądzie z powodu projektu który był błędny i niebezpieczny dla użytkowników. 

We Frankfurcie nad Odrą główne przystanki przesiadkowe są umieszczone na środku jezdni na wysepkach, co znacząco ułatwia i przyspiesza przesiadki pomiędzy oboma kierunkami ruchu na jezdniach w obu kierunkach. Mieszkałem w tym mieście jakiś czas. Mogą się Państwo tam wybrać i zaobserwować ile osób się przesiada na przykład przy przystanku na którym schodzą się linie w kierunku dworca i północnej części miasta.

Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta