Zielona Góra,

czwartek, 14 marca 2019

Stypendia dziennikarskie. Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2019 r.

Redakcja otrzymała:
Od: Magdalena Przedmojska <Magdalena.Przedmojska na serw. fwpn.org.pl>
Data: środa, 13 marca 2019
Temat: Stypendia dziennikarskie. Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2019 


Stypendia dziennikarskie. Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2019 r.

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.  

Zaproszenie kierujemy do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże, a także książki dotyczące:

-        nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

-        funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

-        codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

-        ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

 

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 €  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
- koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
- plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
- plan kosztów 

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.

Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 30 kwietnia  2019 r. na adres: joanna.czudec (znak małpki) fwpn.org.pl. Informacji o stypendiach udziela: Joanna Czudec (..)--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta