Zielona Góra,

wtorek, 5 marca 2019

Czy do portu lotniczego Zielonej Góry trafi stary terminal z portu lotniczego w Radomiu?

W Zielonej Górze poczekalnia w porcie lotniczym ma tylko 60 miejsc siedzących, a pojemność boeinga to co najmniej 3 razy tyle. Kiedyś, przed laty, dla lotów czarterowych realizowanych latem- dostawiano do obecnego dworca lotniczego- zwykły duży namiot z poczekalnią. 

W Radomiu ważą się losy terminalu portu który ma być zastąpiony innym, większym terminalem portu lotniczego. Jest to terminal "składany" powstały z myślą o jego przenoszeniu. Już raz został przeniesiony do Radomia z lotniska w Łodzi. Obecnie czytałem że terminal ten w Radomiu ma być zdemontowany. Jest on własnością PPL. 

Pytanie jakie zadałem:
Czy UMWL jest zainteresowane aby terminal z lotniska w Radomiu trafił do lotniska Zielona Góra? Terminal ten można przenieść na przykład na lotnisko w Babimoście i ustawić na działce UMWL pomiędzy obecnym terminalem PPL a terminalem przylotów. Ów terminal jest większy niż obecny terminal, w dodatku koszt jego ponownego demontażu i montażu nie jest aż tak wielki- znane są koszty tej operacji dla Radomia.


Odpowiedzi UMWL 
(..) odpowiedź na Pana pytanie. Odpowiedzi udziela Piotr Tykwiński zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji:
- Odpowiadając na pytania pana Adama Fularza dotyczące terminala pasażerskiego w Radomiu, uprzejmie informuję, że Województwo Lubuskie jest zainteresowane rozbudową lub powiększeniem części odprawy pasażerów w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" (PPL) jest podmiotem zarządzającym lotniskiem Zielona Góra oraz właścicielem terminala w Radomiu. Możliwość przeniesienia terminala z Radomia do Zielonej Góry leży w rękach właściciela tego obiektu.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta