piątek, 29 marca 2019

Wniosek do Rektora UZ

Do UZ

Proszę uprzejmie o przesyłanie informacji prasowych na temat UZ. Nie otrzymujemy ich. Wiele razy o to prosiłem, o tym co dzieje się na UZ dowiaduję się od innych osób, w dodatku od p. rzecznik dowiaduję się że media celowo o czymś nie były informowane. Mam wrażenie że Państwo celowo coś przemilczają. Dziś z wykładem w UZ była etyczka, prof. M. Sroda- ta informację ukryto. Jakie zaufanie w mediach buduje uczelnia która celowo ukrywa wiele informacji? Dodam że naukowcy i uczelnie mają coraz gorszą prasę, a ostatnie afery wokół fałszowania badań naukowych (choćby afera Monsanto we Francji) tylko powodują dalszą erozję autorytetu uczelni wyższych.

Są Państwo finansowani z pieniędzy podatników. O czym przypominam- to nie są Państwa prywatne środki. Państwo się nimi dysponują jakby mając je na wyłączność.

Od p. Sapeńko ostatni raz coś otrzymałem około roku temu.
Proszę może zmienić politykę informacyjną. Mam dość sytuacji w której Państwo nas celowo oszukują.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.



Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

vYgexG新人领188员满1880出咨询k服企鹅1960009745底紙⑹04951C 0 M

只要您<行尸走肉>投註<行尸走肉>紅緥天<行尸走肉>天搶<行尸走肉><行尸走肉>拵餸<行尸走肉><行尸走肉>高3<行尸走肉>88<行尸走肉>8時<行尸走肉><行尸走肉>計劃<行尸走肉><行尸走肉>松松<行尸走肉>,開<行尸走肉>獎速度<行尸走肉> 搜易<行尸走肉>

SKO w Zielonej Górze odpisał w sprawie możliwości jeżdżenia hulajnogą po zrujnowanej nawierzchni deptaka

Ostatnio na deptaku władze miasta dały pozwolenie na wjazd ok. 40-tonowej ciężarówki. Wiozła ona wystawę o niepodległości, długo jeździła i nawracała po deptaku między ul. Pieniężnego a galerią BWA, oraz na tych cieńkich płytkach chodnikowych parkowała całą noc.Jak się dziwić że deptak się rozwala skoro jeżdżą po nim kilkudziesięciotonowe ciężarówki z naczepą? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika który wydał na to zgodę? Jak twierdzono, ciężarówka dostała zgodę władz miasta na wjazd.

Płyty są pozapadane- ostatnio nieomal wywaliłem się na hulajce na skrzyżowaniu Pieniężnego z deptakiem. Jak dałem hulkę kumplowi, który przyjechał pozwiedzać miasto, by pojeździł na hulajce po deptaku, to mu cały widelec z kółkiem wpadł między płytki. Deptak jest w dobrym stanie tam gdzie nie jeżdżą samochody, ale tam gdzie ruch dostawczych i osobowych jest spory- płytki się rozłażą, są wielkie szpary.

Jedna płyta była już całkiem krzywa i nadal pewnie jest krzywa i klawiszuje. Nie tylko są dziury między płytkami, ale część płytek jest wyszczerbiona- między pubem Jazzgot a BWA jest sporo dziur (poobłamywane krawędzie płytek) w które wpada kółko od hulajki. 

Dzisiaj otrzymałem list:
Od: <kolegium na serw. sko.zgora.pl>
Date: czw., 28 mar 2019 o 11:01
Subject: ZAWIADOMIENIE SKO-1546/25-I/19
To: <Adam.Fularz na wieczorna.pl>



Dzień dobry,

w załączniku przekazuję pismo: ZAWIADOMIENIE SKO-1546/25-I/19

--
Z poważaniem

       Mirosław Adamczyk
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
        w Zielonej Górze
       Al. Niepodległości 7
       65-048 Zielone Góra
        tel: 68 327 14 50
  e-mail: kolegium (na serw) sko.zgora.pl
-------------------------------------------------

Redakcja pisała do SKO:
Wniosek w sprawie możliwości jeżdżenia hulajnogą po deptaku 

do Prezydenta miasta Ziel. Góra
do wiadomości:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Al. Niepodległości 7
65-048 Zielona Góra
- Zgromadzenie Ogólne Kolegium,

Czy władze miasta mogą umożliwić jeżdżenie hulajnogą po deptaku na ul. Niepodległości od ul. Kupieckiej do pl. Bohaterów? W niedzielę przyjechał mój kolega. Chciałem dać mu pojeździć hulajnoga po deptaku, ale cały przód hulajnogi wpadł w dziurę w okolicy ruiny zlikwidowanego kina Nysa.

Obecnie jakość tego odcinka jest bardzo zła. Kółka hulajnóg wpadają w dziury między płytkami, ba, mieszczą się w nie całe płozy od rolek jeśli ktoś chce tam jechać na rolkach. Taka dziura jest przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Kostki się zapadły i jest sporej wielkości dziura w której można urwać płozę w rolkach.

Północna strona deptaku jest IMHO do zdjęcia i ułożenia na nowo. Południowa strona ma także liczne szpary. Wnoszę  o przełożenie płytek chodnikowych po północnej, a także częściowo po południowej stronie deptaka ul. Niepodległości  na odcinku od ul. Kupieckiej do muzeum i pl. Bohaterów.

W ogóle ruch samochodów na deptaku powinien być zupełnie wstrzymany, także dla mieszkańców którzy nie mają grupy inwalidzkiej, lub pozwolenia na wjazd np. celem dowozu mebli etc. Tam ruch samochodów jest całkiem spory i stąd te uszkodzenia. W mojej ocenie nie powinny tam jeździć samochody firm ochroniarskich czy duże radiowozy policyjne o wielkości sam. dostawczego. 

Hulajnoga markowa dobrej jakości kosztuje nowa od 1200 do 3600 złotych. Czy będą Państwo zwracać za widelce i kółka hulajnóg jeśli się poniszczą w dziurach na deptaku?

do wiadomości: Sam. Kolegium Odwoławczego
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.



Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

czwartek, 28 marca 2019

一本万利领1 8 8 え綵金联络 専员 领 Q984645188惦记6049⑤6C 0M

会员<疏钟淡月>在活动<欲吞还吐林烟薄><西风瞥起云横渡>间存款<帝城赊>量为1<犹记深宫旧事>0万且<桃花落尽着无所>在棋牌<花犯><冰盘同燕喜><秋波横欲流>打码量<尚能饭否><不知今夜几人愁><殷勤理旧狂><紫阳寒食>0万<别历下><风月俱寒><漫想熏风>即可获<重寻无处>得5<为问家何在>88回<我见青山多妩媚>馈財<杏开素面>钅!<买斗酒独饮>

środa, 27 marca 2019

Wspomnienie po Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Wyspiańskiego

Na terenie miasta znajduje się Ogród Botaniczny w Zielonej Górze odbudowany jedynie w połowie przedwojennego rozmiaru w 2007 roku po blisko 60 latach. Istnieje też Palmiarnia Zielonogórska mieszcząca niewielką kolekcję roślin egzotycznych (ok. 200 taksonów). Przed laty działało również ZOO -Ogród Zoologiczny w Zielonej Górze. Z dzieciństwa pamiętam jedynie zrujnowane pawilony i wybiegi dla zwierząt w których jeszcze była słoma. 

Dawny Ogród Zoologiczny w Zielonej Górze (dawne ZOO) to położony przy ul. Wyspiańskiego 21 w Zielonej Górze kompleks parkowy mieszczący do lat 70. XX wieku miejski ogród zoologiczny. Obecnie władze miasta razem z Uniw. Zielonogórskim (promotor prezydenta miasta jest we władzach uczelni) chcą wyciąć ten park pod osiedle mieszkaniowe. 

Znajdują się tutaj pozostałości pawilonów dla zwierząt oraz dwa stawy. Zwiedzającym oferowano do obejrzenia dość powszechnie spotykane w ogrodach zoologicznych zwierzęta: m.in. muflony, kozy, owce, sarny. Na stawach pływało ptactwo wodne.

W konsekwencji likwidacji ogrodu w Zielonej Górze zwierzęta trafiły m.in. do zoo w Nowym Tomyślu. W 2006 roku proponowano odbudowę ogrodu w innej lokalizacji. Obecnie zwierzęta można obejrzeć jedynie w sanatorium dla dziko żyjących zwierząt w Starym Kisielinie pod Zieloną Górą.

Obecnie buduje się prawie jedynie ekologiczne ZOO- czyli dające zwierzętom możliwość życia w warunkach bliskim naturalnym. Celem tych ZOO jest zachowanie wymierających gatunków. Jedynie drugorzędnym celem jest forma atrakcji dla zwiedzających.

Bibliografia
Wikipedia, oraz
Gazeta Wyborcza Zielona Góra nr 22, wydanie z dnia 26/01/2007.

 

+
 +

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.






Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.


Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Petycja do Radnych Miejskich w sprawie stworzenia z Palmiarni- rasowej atrakcji turystycznej

Petycja
do Radnych Rady Miasta

Obserwuję że w Zielonej Górze brak jest atrakcji turystycznych. Jako ekonomista obserwuję że w wielu miastach palmiarnie zarabiają, będąc atrakcjami turystycznymi i generując wpływy podatkowe z przemysłu turystycznego. 

Obserwuję że w Ziel. Górze palmiarnia jest nią tylko z nazwy. Obiekt generuje raczej skromne wpływy z wynajmu tego obiektu pod restaurację. Miasto zaś nie ma atrakcji turystycznej, bo Palmiarnia - nie jest prawdziwą palmiarnią i nie pełni takiej roli, a jest jedynie restauracją z ozdobnymi roślinami. 

Palmiarnia to przede wszystkim restauracja, mieszcząca bardzo ubogą, bardzo nieciekawą, skrajnie niewielką kolekcję roślin egzotycznych (ok. 200 taksonów). Tak się reklamuje w sieci Internet:

"Palmiarnia to przede wszystkim restauracja. Jakość i smak jest więc u nas na pierwszym miejscu. "

Czuję że jest szansa aby taką atrakcję turystyczną w Ziel. Górze stworzyć. Widzę potrzebę aby Zielona Góra miała choć jedną rasową atrakcję turystyczną.

Są możliwości przekształcenia Palmiarni Zielonogórskiej w prawdziwą, rasową palmiarnię- poprzez całkowite zrezygnowanie z funkcji restauracyjnej w środku budynku Palmiarni. Pozostałaby jedynie kawiarnia i to nie w głównej sali. Celem jest aby palmiarnia była atrakcją turystyczną a nie - jedną z wielu podobnych restauracji z ogrodem zimowym typu "palmiarnia" jakich jest wiele w całej Polsce.

Proponuję:
- przekształcenie Palmiarni tylko w ekspozycję roślin, zwiększenie ich liczby, wzorem Poznania czy innych miast kraju stworzonoby rasową palmiarnię z ekspozycjami różnych roślin

- zmianę funkcji restauracji na niewielką kawiarnię w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim restauracja funkcjonowałaby jako restauracja sezonowa - stoliki ustawionoby na zewnątrz palmiarni, tworząc ogródek letni. Restauracja w całości obsługiwałaby tylko stoliki na wolnym powietrzu, działałaby tylko latem. Miejsce stolików wewnątrz budynku zajęłaby powiększona ekspozycja roślin.

- zwiększenie liczby taksonów (gatunków roślin) z 0,2 tys. do 10- 15 tysięcy wzorem większych Palmiarni w Polsce.

- przeznaczenie półpięter i tarasów na ekspozycję rzadkich roślin- storczyków, roślin owadożernych etc. Stworzenie licznych ekspozycji roślin wzorem Palmiarni w Libercu.

- przekształcenie palmiarni i ogrodu botanicznego w jedną wspólnie zarządzaną firmę miejską, całkowite wyjęcie tych obiektów ze struktur innych spółek miejskich z uwagi na znaczne botaniczne know-how jakie jest wymagane.

- rozważenie całkowitej rezygnacji z budowy dotowanego z pieniędzy podatników, nierentownego i niedochodowego, kosztownego parkingu w pobliżu, zamiast tego powstałby kolejny budynek dla celów ekspozycji roślin. Chciałbym aby zadaniem władz miasta było zarabianie środków finansowych poprzez inwestycje w atrakcje turystyczne, a nie ich marnotrawienie na budowę silnie nierentownych obiektów które współcześnie na świecie się burzy i likwiduje, chcąc uwolnić centra miast od ruchu samochodów osobowych. 


Odpowiedź władz miasta:

Witam, 


w odpowiedzi na Pańskie pytania z dnia 07.11.2016 r. informuję, że w najbliższym czasie nie zamierzamy przekształcać ani zmieniać funkcji Palmiarni.

--   Monika Zapotoczna  Biuro Prezydenta Miasta Zieona Góra  ul. Podgórna 22  65-424 Zielona Góra
-- 

Opinia z sieci Facebook

Kamil Wołczyński 
Jako były zielonogórzanin powiem tak: Zielona Góra jest świetną miejscówką.... ale dla zielonogórzan i mieszkańców okolicznych miejscowości. Poza Palmiarnią nie ma w ZG nic, czego nie miałaby większość średnich i dużych miast.

Jako mieszkaniec ZG zawsze wiedziałem jak sobie zorganizować samemu czas, ale przyjezdnym nie było zbytnio co oferować. Palmiarnia, Wzgórza Piastowskie i.... i gdzie iść? Co zobaczyć? Skansen? Deptak? Ogród Botaniczny? Do obskoczenia w 3-4 godziny wszystkie.(..)

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.



Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Petycja ekonomisty do Prezesa Rady Ministrów w sprawie znakowania polskich płodów rolnych

Petycja ekonomisty 
do Prezesa Rady Ministrów 
KPRM

O znakowanie produktów rolnictwa polskiego w sposób umożliwiający ich odróżnienie


Drogi Panie,
Jako ekonomista mieszkający na pograniczu obserwuję że ludność w popłochu rezygnuje z zakupu polskich produktów rolniczych typu warzywa i owoce. Osoby z terenu polskiego pogranicza, świadome zagrożeń zdrowotnych związanych z konsumpcją płodów rolnych pochodzących z Polski- nie mogąc odróżnić w sklepach, które warzywa i owoce są polskie, a które z zagranicy, w całości nie kupują produktów po polskiej stronie granicy. 

Wiele osób już od 20 lat robi niemal wszystkie zakupy spożywcze i chemii domowej- po niemieckiej stronie granicy. Po polskiej stronie osoby te kupują tylko chleb. Czasem osoby te pokonują ponad 100 km jadąc do RFN, by móc kupić mniej szkodliwą żywność- poza Polską.  

Szczególnie rakotwórcze w Polsce są: polski jarmuż, silnie rakotwórczy z upraw w Polsce, polskie truskawki, silnie rakotwórcze (z powodu nasiąknięcia pestycydami), polskie ogórki.  

W Czechach i coraz bardziej także w Niemczech panuje przekonanie że polska żywność jest skażona, zaś warzywa i owoce z Polski- są rakotwórcze. W Czechach wielokrotnie sprzedawano polskie jabłka z pestycydami, co wywołało oburzenie. Na przykład jabłka z Polski zawierały 0,043 mg propargitu- toksycznego środka zakazanego w UE- i w ciągu kilku miesięcy był to bodaj 3. taki przypadek donośnie polskich jabłek w Czechach. W Polsce nawet królik mojej koleżanki nie chciał zjeść polskiego jabłka. Nasmarowano te polskie jabłka jakąś toksyczną substancją, przez co po ich przetarciu- przez prawie 2 tygodnie nie mogłem zetrzeć tego oleju z rąk. Prawdopodobnie był to oleisty pestycyd.

Obecnie polska żywność w całości niemal znikła z czeskich sklepów, więc polscy konsumenci jeżdżą po zakupy do Czech i kupują art. spożywcze w Czechach bez obaw że kupią tam polskie skażone produkty rolne. 

W Polsce dopuszczone są rakotwórcze środki chemiczne takie jak roundup, oficjalnie uznane sądownie za rakotwórcze i na przykład we Francji- całkowicie zakazane od stycznia 2019. W przypadku tego herbicydu doszło do fałszowania badań naukowych. Fałszywe były te oznaczenia na etykiecie o rzekomej biodegradowalności tego środka, firma ta przegrała procesy sądowe i musiała wypłacić odszkodowanie osobie chorej na raka. 

Rakotwórcze środki chemiczne są często legalne w krajach o wysokim poziomie korupcji. Czasem osoby które pracują w komisjach dopuszczających żywność- jednocześnie pracują też w firmach produkujących trujące pestycydy. Rakotwórcze substancje znajdowane w polskich owocach i warzywach jest to jeden z powodów dla których polskie warzywa i owoce są uznane za silnie rakotwórcze przez wrażliwych konsumentów w Europie. Istnieją dowody że żywność z Polski produkowana z użyciem roundupu powoduje zwiększanie ryzyka wystąpienia chłoniaka nieziarniczego.

Aby ratować polskie sklepy i polskich dystrybutorów żywności na pograniczu przed odpływem klientów, proszę wyraźne o oznakowanie produktów rolniczych pochodzenia polskiego, tak by konsumenci którzy są świadomi zagrożenia związanego z konsumpcją polskich owoców i warzyw, mogli bez obaw odróżniać kraj pochodzenia płodów rolnych. 

Chcę i proszę by polscy konsumenci mogli nadal kupować w sklepach po polskiej stronie granicy- bez obaw o oszustwo dotyczące kraju pochodzenia- importowane spoza Polski owoce i warzywa. Zmniejszy to też codzienne korki drogowe na trasach prowadzących w kierunku granicy zachodniej.

Pozdrawiam,
Adam Fularz,
ekonomista
Gazeta Zielonogórska

Literatura:
"Weedkiller Roundup banned in France after court ruling"France 24. 2019-01-16. odwiedzono dn. 2019-01-16
"French court cancels Monsanto weedkiller permit on safety grounds"Reuters. 15 January 2019. odwiedono dn. 16 January 2019.




--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.



Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 26 marca 2019

Petycja o odtworzenie i przywrócenie dawnego blasku dla arboretum w Nietkowie pod Zieloną Górą.

Petycja o odtworzenie i przywrócenie dawnego blasku dla arboretum w Nietkowie pod Zieloną Górą. 

do
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

 Szanowni Państwo:
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Radni Gminy oraz:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Smorąg


Szanowni Państwo,

Od lat przypominam ten temat, i od lat nic się w tej sprawie nie dzieje. Widzę potrzebę odtworzenia atrakcji turystycznej w gminie Czerwieńsk. Gmina ta obecnie jest pozbawina atrakcji turystycznych- dlaczegóż więc ktoś miałby ja odwiedzać? 

Analizując wpływy podatkowe z rozwoju turystyki, wydaje się że inwestycja w odtworzenie zrujnowanych atrakcji turystycznych jest uzasadniona. W mojej ocenie istnieje szansa aby odtworzyć zarówno arboretum jak i spływy kajakowe rzeczką Zimy Potok jakie mialy miejsce z przystani przy ul. Bocznej w Nietkowie. Pamiętam że wypozyczano w tym miejscu kajaki w sezonie letnim.

Mam przeczucie że atrakcja w pobliżu miasta Zielona Gora byłaby często odwiedzana przez mieszkańców tego miasta. Okolice Zielonej Góry cierpią na brak atrakcji turystycznych. Niestety, atrakcje tego regionu, szczególnie te przyrodnicze, powstałe w okresie przedwojennym, są dziś zniszczone i zdewastowane, wręcz są w opłakanym stanie. Przykładami tego jest oprócz Oderwaldu także Arboretum Spätha, jedyny taki obiekt w tych okolicach. Przed laty stworzono ów ogród ogromnym nakładem finansowym.

Nasza wizja lokalna w tym arboretum pokazała iż są to w zasadzie resztki arboretum, nienadające się do zwiedzania z racji licznych zwalonych drzew przegradzających zarośniętą ścieżkę. Cenny i bardzo egzotyczny drzewostan jest nieopisany. Miejsce w ogóle nie przypomina arboretum, jest to raczej smutna ruina, z licznymi powalonymi drzewami. Zniszczenia z powodzi sprzed 2 dekad wciąż nie zostały tam naprawione. 

Chcemy by temu miejscu przywrócono dawną świetność. By Zielona Góra zyskała prawdziwe arboretum w swojej okolicy. Chcemy by owe resztki arboretum przekształcono w rodzaj ogrodu botanicznego także z atrakcyjną roślinnością niskopienną. Chcemy by dokonano nasadzeń nowych drzew, tak by arboretum to mogło odnowić swój egzotyczny i wyszukany drzewostan. W tym celu mogę nawet przeznaczyć swoje sadzonki "Wollemia nobilis"- skrajnie rzadkiej i bardzo cennej rośliny, sadzonej zwykle w klatkach z powodu znacznej ceny.

Chcemy wreszcie, by arboretum to było zarządzane na podobnym poziomie jak kilkadziesiąt innych arboreta w Polsce, i dzięki umiejętnej promocji było elementem podnoszącym atrakcyjność turystyczną okolic ok. 200-tysięcznej aglomeracji. 

W związku z tym apelujemy do Urzędu Gminy o przeznaczenie środków na odratowanie arboretum.

Spotkanie w roku 2007

Panowie z RDPL zaprosili mnie w tej sprawie na spotkanie. Byli fachowi, kompetentni, ale niestety- jeśli gdzieś w kraju są dobre arboreta utrzymywane przez Lasy Państwowe (jest ich kilka- Wirty http://www.czaswlas.pl/obiekty/arboretum-wirty-281 , Glinna: http://www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl/ogrod-dendrologiczny-w-glinnej  ), to są tam leśnicy-pasjonaci żyjący tematem, a u nas tego brak. Dziwne, wydawało mi się że takie arboretum to przyjemność.

Niemniej może bardzo dobrze się składa. Najlepsze arboreta na najwyższym poziomie, to z tego co zdołałem się zorientować po przeglądnięciu ich witryn w Internecie (spis: http://pl.wikipedia.org/wiki/Arboretum ) to te zarządzane przez rozmaite placówki naukowe albo przez samorządy. Ongiś napisałem list do PWSZ w Sulechowie, pytając czy są zainteresowani (uczą wszak ogrodnictwa). 

Jak się nikogo nie uda znaleźć, to co wówczas? Logicznie rzecz biorąc, gminie Czerwieńsk powinno zależeć, jakby to dopracować to byłaby największa perełka turystyczna tego rejonu.

Chciałbym aby zwrócono uwagę na potrzeby lokalnej turystyki i turystów, którzy od lat pomijają ten region z powodu fatalnego stanu tutejszych atrakcji turystyki. Chciałbym, aby gmina przeanalizowała moją prośbe. Chciałbym aby powołano radę naukową osób które w kompetentny sposób od strony dendrologicznej, botanicznej oraz artystycznej będą nadzorować ewentualną odbudowę tej wielkiej atrakcji lokalnej turystyki.

Adam Fularz
ekonomista, wydawca

Załącznik 1- notatka ze spotania sprzed 12 laty

Załącznik 2- opis konserwatora zabytków, wg lwkz.pl

Założenia parkowe (wg lwkz.pl)
Nietków, arboretum

Park dendrologiczny w Nietkowie (niem. Schlesisch Niettkow) zlokalizowany jest ok. 1,5 km od wsi w kierunku pn. zach. po pn. stronie rzeczki Zimny Potok. Wjazd do parku zlokalizowany jest po jego pd. stronie. Obecnie park zajmuje powierzchnię 1,85 ha. Cały obszar znajduje się w administracji Lasów Państwowych. Od strony pn. arboretum graniczy z terenami uprawnymi, natomiast strona pd. ograniczona jest rzeczką Zimny Potok i podmokłymi terenami zalewowymi zakola rzeki Odry. Strona wsch. sąsiaduje z lasem. Przez centralną część parku przebiega droga gruntowa, łącząca jego wsch. i zach. część. Znajdują się tu liczne leśne zbiorniki wodne. W pn. zach. części arboretum zachowała się dawny cmentarz. Na jego terenie widoczne są pozostałości po zniszczonym grobowcu przedstawicieli rodu von Rothenburg. W latach 70. XX w. budowla została rozebrana.


Z przekazów historycznych wynika, ze arboretum w Nietkowie powstało w 2 poł. XIX w. z inicjatywy przedstawicieli rodu von Rothenburg, którzy sprowadzili tu wiele niezwykle rzadkich okazów drzew i krzewów. W lesie porośniętym wówczas dębami w latach 1893 – 1895 założyli, przy ogromnych nakładach finansowych, tzw. „Gaj drzew iglastych"1. Obok niespotykanych w tej części Europy drzew liściastych właściciele Nietkowa postarali się o posadzenie w tym miejscu ponad 150 różnych gatunków drzew i krzewów iglastych. Nasadzeń dokonywała firma „Späth"2. Wszystkie egzemplarze drzew zostały zasadzone w regularnych odstępach, w ten sposób, by większość z nich – mimo różnego tempa wzrostu – mogła naturalnie się rozwinąć. W latach 30. XX w. dokonano spisania z natury drzewostanu. Pierwsze znane informacje o zasobie kolekcji pochodzą z 1936 r. i zostały opublikowane w wydawnictwie dendrologicznym przez Dr. Höfkera3. Autor wymienia 121 gatunków i odmian drzew rosnących wówczas w nietkowskim arboretum. W 1952 r. została sporządzona inwentaryzacja drzewostanu przez K. Borowicza i W. Bugałę. Autorzy zinwentaryzowali również rośliny martwe i je oznaczyli. Na rok przed powodzią stulecia (1997 r.) zasób inwentaryzacyjny został uaktualniony przez P. Redę.


Kolekcja roślin w arboretum została bardzo uszczuplona przez lata zaniedbań i powódź w 1997 r. Drzewa rosną w dużym zagęszczeniu, co nie wpływa dobrze na ich zdrowotność i pokroje. Dodatkowo bogaty podrost stanowi silną konkurencję dla drzew ozdobnych. Dobre siedlisko i duża wilgotność sprzyja szybkiemu wzrostowi samosiewów i roślin zielnych. Z rzadkich gatunków drzew iglastych największą grupę stanowią cyprysiki. Oprócz drzew iglastych w parku możemy podziwiać również wiele okazowych dębów i ich odmiany, m.in. dąb kaukazki (Quercus macrocarpa), dąb burgundzki (Q. cerris), dąb błotny (Q. palustris), dąb szypułkowy (Q. robur) odm. pstrolistna, dąb garbarski (Q.velutina), dąb bezszypułkowy (Q. robur) odm. strzepolistna, dąb bezszypułkowy (Q. sesilis) odm. mużakowska, dąb kasztanolistny (Q. serrata) i inne. Rosną tu również ciekawe odmiany buków, lip, kasztanowców i klonów. M.in. klon diabelski (Acer diabolicum) i dwa gatunki orzesznika. Również bezbronna forma glediczji (Gleditsia triacanthos 'Inermis') i grab (Carpinus betulus 'Quercifolia'). Arboretum w swojej formie pierwotnej stanowiło kolekcję roślin, pochodzących z innych kontynentów o określonych preferencjach siedliskowych i miało służyć prawdopodobnie aklimatyzacji drzew w nowym klimacie oraz obserwacji ich wzrostu. Zasób parku stanowi dużą wartość kulturową i dydaktyczną oraz naukową. Może być przedmiotem badań gatunków drzew introdukowanych. Bogatym źródłem wiedzy o drzewach ozdobnych stosowanych w parkach europejskich w XIX w. Może stanowić cenne źródło porównawcze na cele rewaloryzacyjne w innych obiektach zbliżonych czasowo. Park wymaga jak najszybszej rewaloryzacji i przywrócenia dawnego składu gatunkowego. Drzewa należy poddać pielęgnacji, uzupełnić kolekcję roślin na podstawie dostępnych inwentaryzacji, a teren udostępnić osobom zainteresowanym. Rośliny należy oznakować i zaopatrzyć w tabliczki z nazwami botanicznymi i numerem inwentaryzacyjnym. Cały teren arboretum powinien być podzielony na sekcje tematyczne dla łatwiejszej orientacji w kolekcji. Miejsce pochówku fundatorów kolekcji i ich rodziny powinno być objęte opieką i zrewaloryzowane na bazie zachowanych szczątków. Niewątpliwie obiekt stanowi atrakcję turystyczną i należy go promować.



Agnieszka Kochańska
Źródło: 
"Zabytkowe parki województwa lubuskiego"

--

Adam Fularz, www.zielonogorska.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

niedziela, 24 marca 2019

Pytanie o rozkład jazdy pociągów w woj. lubuskim

List do UMWL

Z jakiego powodu stacja Rzepin jest obsługiwana w praktyce tylko z jednego kierunku przez kolej pasażerską? W 3 innych kierunkach liczba połączeń regio w dobie jest zbyt mała by w ogóle mówić o ofercie przewozowej. 

Za wartość graniczną liczby par połączeń na dobę uznaje się 6 par w dobie. Poniżej tej liczby połączeń w literaturze przytacza się badania że przy mniej niż 6 par połączeń w dobie liczba podróżnych stale spada a oferta połączeń wpada w spiralę upadku (niższa liczba podróżnych-mniej połączeń- większy deficyt). 

Oglądając rozkład jazdy można mieć wrażenie że na 4 kierunki -aż 3 z nich to nie jest oferta przewozowa a jedynie ruiny takiej oferty. Czy UMWL może przekazać swoje tłumaczenia w tej sprawie? Wydaje się że tak skąpa oferta nie ma sensu bowiem powoduje ona ogromny deficyt w związku z nikłą ilością podróżnych i koniecznością dużo większych kwot dotacji niż gdyby linie te miały poprawną ofertę przewozową.

W dodatku zauważyłem że po godz. 15-tej brak jest połączenia regio do Ziel. Góry z Rzepina. Jedyne połączenie po 15-tej to to na 12 minut przed godz. 21-szą.

Czy nie powinno się dokonać zmiany oferty przewozowej na stacji Rzepin? Wyeliminować wszystkie połączenia które kończą bieg w Rzepinie poza wieczornymi i wprowadzić bezpośrenie połączenia regio np. w relacji Wrocław-Ziel. Góra-Szczecin lub Poznań-Zbąszynek-Rzepin-Kostrzyn- Szczecin pomijające część stacji na trasie? 

Obecna oferta w mojej ocenie nie ma sensu. Pociągi kursujące w relacji Szczecin-Poznań czy Wrocław-Szczecin przyciągnęłyby podróżnych w większym stopniu niż obecna oferta. Wymagałyby też mniejszych dotacji niż połączenia kończące  bieg w małych miejscowościach.

Co z połączeniem około godz. 10-tej z Rzepina w stronę Zbąszynka? Umwl otrzymał petycję w tej sprawie.
 
Adam Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

[***SPAM*** Score/Req: 19.1/12.0] FIRST BANK PAYMENT NOTIFICATION REPORT

MR. MICHEAL GODSWILL OF
FIRST BANK OF NIGERIA PLC
35 Marina P. O. Box 5216,LAGOS- NIGERIA
EMAIL: ( firstbank49966@gmail.com )

DEAR BENEFICIARY

This letter is written to you in order to change your life from today.I am Mr. Micheal Godswill the Director, International Remittance Department of this Bank, my Boss, Mr. Jacobs M. Ajekigbe, the Managing Director/CEO of this bank is now on compulsory leave and all power have been vested on me to make all international payments.

Also, due to reported cases of corrupt practices in other Nigeria Banks including the Central Bank of Nigeria, the Federal Government has revoked/cancelled all power vested on those banks and has appointed our bank (First Bank of Nigeria) to make all foreign payments.

Be informed that the Federal Government have approved the release of part-payment of$7.5M(Seven Million Five Hundred Thousand Dollars) out of your total funds, which has been in this bank for many year sun claimed because my boss Mr. Jacobs Ajekigbe, elaboration with the Governor of Central Bank of Nigeria (CBN) have refused to tell you the truth on how to claim your fund this is because he has been using the interest accumulated from your fund every year to enrich himself without your knowledge, I want to help you pull out this fund to your bank account using the easiest and the quickest method, which have not been made known to you before. By this method, you will open a domiciliary account with this bank (First Bank of Nigeria), your fund would be lodged into this domiciliary account and your fund will be paid in directly to any bank of your choice.After the transfer, you will confirm the fund in your bank account within 5hours the same day. No Cost of Transfer (COT) and no stoppage from any Government de

The method which was introduced to you before is the Telegraphic Transfer (TT) for which confirmation was 48hrs, because of the time factor, petitions could come from various organizations stopping your payment and asking you to pay huge fee which would be difficult for you to pay so that they can benefit from the huge interest your fund generates while still in the Bank.This method is not safe for you because it is not done within the bank alone as information of the payment would be sent to the Central Control Unit (CCU) of the Federal Ministry of Finance and office of the Accountant Genera l of the Federation.

As a good Christian, I have nothing to gain by keeping your fund, I want to assist you receive your fund before my boss resumes office. You have to follow up and work with me now, so keep this very confidential because of fraudsters and impostors who go about presenting various bank accounts in order to divert another beneficiary's fund. Your present/valid account co-ordinates and amount to be claimed so that I do not transfer your fund to the wrong Bank Account.

Await your quick Reply to via private id ( firstbank49966@gmail.com

yours truly,
Mr.Micheal Godswill

czwartek, 21 marca 2019

UM odpisuje w sprawie placu Matejki

Redakcja otrzymała:
Od: Izabela Bernaczek-Borek <I.Bernaczek-Borek na serw. um.zielona-gora.pl>
Data: czwartek, 21 marca 2019
Temat:
Do: adam.fularz na serw. wieczorna.pl


W nawiązaniu do wiadomości przesłanych drogą elektroniczną dot.
zagospodarowania Placu Matejki, informuję, że obecne zagospodarowanie nie
jest ostateczne.

Trwają prace budowalne związane z zagospodarowaniem zdegradowanej
przestrzeni publicznej. Przy pomniku przewiduje się 4 miejsca postojowe w
tym jedno dla osób niepełnosprawnych i jedno do ładowania pojazdów
elektrycznych. Ułożone płyty granitowe wokół pomnika stanowią ciąg pieszy.
Połamane w trakcie budowy płyty zostaną wymienione przez wykonawcę robót.
Wokół pomnika planuje się wykonanie słupków ograniczających wjazd na plac.

Natomiast dziura przed restauracją Flamingo jest elementem studni
drenarskiej, która zostanie usunięta po wykonaniu drenażu wokół budynku
filharmonii. Prace te zostały wstrzymane przez LWKZ po odkryciu fragmentu
historycznej ściany. Dokończenie nastąpi w najbliższym możliwym terminie,
przewidujemy do połowy kwietnia 2019r.   

Pozdrawiam,
Izabela Bernaczek-Borek
Inspektor w Departamencie Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Zielona Góra
(...)






--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Wniosek o budowę chodnika przy ulicy na której jest szkoła

Listo do wydziału inwestycji UM

Wnoszę o remont chodnika  na rogu ul. Konstytucji 3  Maja i ul. Sowińskiego od strony parku. Powód- płytki zwietrzały. Porobiły się dziury w chodniku. Brak możliwości przejazdu hulajnogą z powodu uszkodzeń. Wnoszę o ułożenie na nowo płytek i wymianę części z nich. Wnoszę o zwężenie ulicy na odcinku wyłożonym kostkami z bazaltu i budowę chodnika przy bodajże nr 17 tak by powstał chodnik dla dzieci ze szkół  i akademi sportowych przy tej ulicy. 
pozdrawiam
Adam Fularz 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

środa, 20 marca 2019

Pozdrawiam przyjaciela!

Pozdrawiam przyjaciela!

Z niecierpliwością czekam na kontakt z Tobą w celu przeprowadzenia
wspaniałych dyskusji.

Dzięki,
J.Glanz.
johnglanzmn64@gmail.com

Felieton: wirusowe przeziębienie krąży po Zielonej Górze

Czekam na przystanku i od innych podróżnych czy przechodniów słychać co kilka sekund pokaszliwanie. Znajomy byl z tym przeziębieniem u lekarza. Ta lekarz powiedziala mu że to wirus, który nie powoduje gorączki i ze trzyma ok. 3 tygodnie, przenosi się kropelkowo i że ona nie ma na to "pigulki" i polecila mu jedynie sprobowac lek antywirusowy. 

Kumpel z biura juz jedną odmianę tego wirusa wyleczył i teraz jego dziecko ze żłobka przywlokło inny szczep którym go zaraziło.... czyli ma juz drugi rzut tej choroby. Ja pewnie też mam już jej zupdate'owaną wersję a zdrowy bylem ledwie chwilkę. Zaś antybiotyki- jakie na to przepisują niektórzy lekarze- są na bakterie, a nie na wirusy. 

opr. A. Fularz na podstawie rozmów ze znajomymi 

Dzisiaj w godz. 10-14: Targi pracy na ul. Szafrana 4 w Ziel. Górze


TP19_webbanner-720x100_02.jpg

 Komunikat BK UZ

Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na XVII edycję Targów Pracy 2019, które odbędą się 20 marca 2019r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. prof. Szafrana 4

--(...)
opr. A. Fularz na podst. BK UZ 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.



Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 19 marca 2019

Komunikat UMWL dot. zwiększenia dotacji do połączeń lotniczych z Zielonej Góry



Połączenia lotnicze ze stolicą – nowe otwarcie

Rozwój połączeń lotniczych z wykorzystaniem infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost był tematem konferencji prasowej z udziałem senatora RP Waldemara Sługockiego, członka zarządu woj. lubuskiego Marcina Jabłońskiego oraz dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomira Kotylaka. Połączenia do Warszawy będą kontynuowane przez PLL LOT w korzystniejszych godzinach odlotów i przylotów, a w okresie wakacyjnym pojawią się czarterowe loty do Turcji.


Senator Waldemar Sługocki przypomniał, że w czasach swojej pracy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zabiegał o umieszczenie portu lotniczego w Babimoście w dokumentach strategicznych i planistycznych państwa polskiego oraz regionu: - Lotnictwo jest bardzo ważnym a czasem i kluczowym środkiem komunikacji dla wielu z nas - mówił. - Od kilku lat port lotniczy w Babimoście rozwija się coraz lepiej. Coraz częściej jako Lubuszanie latamy do Warszawy, ale także korzystamy z naszego lotniska w ruchu tranzytowym, bo od kiedy zostaliśmy umieszczeni w siatce połączeń LOT, to korzystamy z naszego portu lotniczego lecąc w dowolnym kierunku świata, oczywiście na połączeniach obsługiwanych przez LOT.

Przykładowo, kupując bilet LOT-em do Los Angeles lub Tokio, można wylecieć na jednym bilecie już z Babimostu z międzylądowaniem w Warszawie.


Marcin Jabłoński, członek zarządu woj. lubuskiego podkreślił, że wiele lat temu podpisał umowę o przejęciu lotniska Zielona Góra/Babimost. – Dlatego teraz z chwilą podjęcia funkcji w zarządzie województwa, konsekwentnie przystąpiłem do operacyjnych działań we współpracy z departamentem infrastruktury i komunikacji, które zaowocowały samymi dobrymi informacjami dla pasażerów – powiedział. – Udało nam się rozstrzygnąć przetarg, do którego przystąpiły PLL LOT. Połączenia z Warszawą będą kontynuowane w korzystniejszych godzinach.

W wyniku zakończonego przetargu, PLL LOT będą kontynuować połączenia Zielonej Góry z Warszawą w okresie od 1 kwietnia br. do 31 grudnia 2020 r., a województwo lubuskie na promocję regionu poprzez połączenia lotnicze przeznaczy w tym okresie 14,9 mln zł.


O szczegółach uzgodnień z przewoźnikiem opowiedział dyr. Sławomir Kotylak. – Efektem naszych starań jest skorelowanie strategii lotów PLL LOT czyli narodowego przewoźnika z naszymi oczekiwaniami – powiedział. – Dwa lata temu, LOT przyjął strategię tzw. hub-a, skutkiem której wylatywaliśmy z Babimostu bardzo wcześnie, a wracaliśmy z Warszawy bardzo późno. Teraz wspólnie  ustaliliśmy, że ta strategia wymaga korekty i w związku z tym mamy nowe godziny, jako efekt konsensusu pomiędzy liczbą operacji możliwych do przeprowadzenia w Porcie Lotniczym Zielona Góra z liczbą odlotów możliwych do zrealizowania w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.


Godziny poranne będą wyglądać następująco: przyloty z Warszawy do Zielonej Góry mają być zrealizowane pomiędzy godz. 7.45 a 8.30, a wyloty z Zielonej Góry do Warszawy mają być zrealizowane pomiędzy 8.15 a 8.45. Godziny wieczorne będą wyglądać następująco: wyloty z Warszawy do Zielonej Góry mają być zrealizowane między 20.00 a 20.45, a powrót z Zielonej Góry do Warszawy między 20.45 a 21.30. - To najlepsze godziny jakie istnieją w ofercie Portu Lotniczego w Warszawie. Udało nam się osiągnąć te godziny dzięki staraniom pana senatora Sługockiego i pana Marcina Jabłońskiego, a także dzięki dyrektorowi PPL oraz prezesowi LOT, który zdecydował się nam przyznać możliwość operowania w Porcie Lotniczym Chopina w godzinach największego obłożenia startów i lądowań – dodał S. Kotylak. – Jak widać ulega też zmiana rotacji, bo mamy poranny przylot i odlot oraz wieczorny przylot i odlot. A zatem w ciągu jednej doby jesteśmy w stanie polecieć i wrócić do Warszawy jak i będąc mieszkańcem spoza regionu lubuskiego przylecieć do Zielonej Góry i w tym samym dniu powrócić do Warszawy.


Jak zauważył M. Jabłoński, pojawiły się także nowe możliwości korzystania z infrastruktury portu lotniczego. Chodzi o czarterowe loty operatorów turystycznych do tureckiej Antalyi, która jest dziś uczęszczanym wakacyjnym ośrodkiem. – Firma Coral zaczęła już sprzedawać oferty turystyczne, co wiąże się z porozumieniem, jakie zawarliśmy z tą firmą co do korzystania z infrastruktury lotniskowej do lotów czarterowych do Turcji w okresie wakacyjnym. Mamy nadzieję, że wielu turystów z Lubuskiego zdecyduje się do skorzystania z pobytów wakacyjnych na riwierze tureckiej. Jeśli okaże się, że Lubuszanie chętnie z tego korzystają, to ułatwi to nam rozmowy w przyszłości.


M. Jabłoński poinformował też o działaniach podjętych przez Urząd Marszałkowskich dotyczących objęcia naszego połączenia z Warszawą tzw. procedurą PSO (Public Service Operation), polegającą na wsparciu finansowym dla regionalnych połączeń z budżetu państwa. – To by miedzy innymi pozwoliło uniknąć wspierania przewoźników pieniędzmi przeznaczonymi na promocję województwa – dodał. – Gdybyśmy zdobyli ten status, byłoby nam łatwiej i sprawniej organizować postępowania przetargowe.


 wg UMWL



--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Już w środę: Oscar(R) Nominated Shorts 2018 - film animowany [21.03]

Redakcja otrzymała:
From: Galeria BWA Zielona Góra
Subject: Oscar(R) Nominated Shorts 2018 - film animowany [21.03]



Oscar Nominated Shorts
Najlepsze krótkometrażowe filmy animowane

21.03.2019, godz. 19:00
wstęp wolny




Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie filmu. Najważniejsi przedstawiciele branży filmowej od lat 30. XX w. nie zapominają uhonorować również krótkiego metrażu, który stanowi istotną część amerykańskiej kinematografii.

Podczas tegorocznego rozdania nagród konkursu o jej złotą statuetkę zawalczy 17 filmów krótkometrażowych w trzech kategoriach: film animowany, aktorski i dokumentalny. Mimo że rzadziej wspominane w mediach niż filmy pełnometrażowe, krótkie produkcje prezentują równie istotne, inspirujące historie w innowacyjnej formie.

Oscar Nominated Shorts 2019 to świetna okazja, by przyjrzeć się najlepszym produkcjom krótkometrażowym na świecie, skumulowanym w wyjątkowe doświadczenie filmowe.

Fundacja Ad Arte jest wyłącznym polskim dystrybutorem dwóch zestawów Oscar Nominated Shorts – filmów aktorskich i animowanych.


program pokazu i więcej informacji

--


Galeria BWA | Al. Niepodległości 19 | 65-048 Zielona Góra | (..)
Godziny otwarcia | wtorek-sobota 12-19 | niedziela: 11-17 | poniedziałek: nieczynne
Galeria BWA jest finansowana przez Urząd Miasta Zielona Góra
(..)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.



Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Komunikaty