Zielona Góra,

sobota, 9 lutego 2019

Tekst o obwodnicy w Ziel. Górze- list otwarty do autora tekstu, p. Macieja Dobrowolskiego

List otwarty do Pana Macieja Dobrowolskiego, autora tekstu o południowej trasie średnicowej którą w swoim tekście nazwał "obwodnicą".

Drogi Panie,

Czy pana Marka Dankowskiego z wydziału budownictwa UZ opisał Pan jako zwykłego mieszkańca w swoim tekście? Napisał Pan "Swoje przemyślenia odnośnie przebiegu południowej obwodnicy mają mieszkańcy" - i zacytował osobę która zwykłym mieszkańcem nie jest, ale o ile się nie mylę - jest to osoba ze środowiska żyjącego z tego typu inwestycji. To co Pan robił, jest wg mnie manipulacją faktami. Jest to świadoma manipulacja zwana "budowaniem poparcia" i "fabrykowaniem zgody " (fabricating consent). 

Skąd pochodzą cytaty z wypowiedzi p. J. Kubickiego o owych rzekomych 8 wariantach które rzekomo przedstawiono mieszkańcom? Byłem na konsultacjach w miejscu ich przeprowadzenia na ul. Długiej, i zostałem oszukany przez tego Pana. Pokazano zupełnie inny przebieg drogi. Twierdzono że to docelowy przebieg, a potem znikąd pojaił się wariant przez park miejski. Pisze Pan że 'rozmowy trwały długo"- przepraszam, ale to kłamstwo. Nie było żadnych rozmów, były natomiast bardzo wątpliwe wyniki pomiaru ruchu i prognozy jakoby ów ruch miał na spornym odcinku wzrosnąć 8-miokrotnie (sic!) mimo że równolegle przebiega już podobna droga.

Gdy powiedziałem Panu, widząc Pana we wtorek na pl. Bohaterów i słysząc o Pana planowanym tekście o trasie średnicowej, powiedziałem Panu że studiowałem ekonomikę transportu i na studiach doktoranckich uczono mnie że inwestycje drogowe wg prawa unijnego muszą omijać obszary "outstanding natural beauty", czyli te o lepszej jakosci przyrody, to miałem wrażenie że celowo Pan uciekł, jakbym był jakimś natrętem. Nie chcę się narzucać ale swój tekst w dzisiejszej gazecie lokalnej "GL" kończy Pan stwierdzeniem że przeciwnicy drogi to szkodnicy i że "stracimy te pieniadze", te 114 mln PLN. Tak jakoś ten tekst Pan skonstruował że epilog jest właśnie taki. Nie dziwi mnie więc że tak Pan przede mną uciekał we wtorek na placu Bohaterów.

Ponadto twierdzi Pan że zmiana projektu nie jest już możliwa powołując się na władze miejskie. To bzdura, przecież w przypadku przebiegu drogi w dolinie Rospudy, dawne projekty i nawet już rozpoczętą inwestycję po prostu porzucono. Wiele razy w hiostorii rozmaite tego typu projekty porzucano, wywalając wszystkie plany na śmietnik. 

Pan wprowadza ludzi w błąd i ich oszukuje podając tak nieprawdziwe informacje o braku możl. zmian owego rzekomo wynegocjowanego w konsultacjach "ostatecznego" przebiegu drogi. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd i o to apeluję. Proszę i wnoszę o niewprowadzanie w błąd jako ekonomista transportu, mający za sobą nawet jakieś studia w tym temacie. Pan inklinacje są czytelne i ewidentne nawet z ilości tekstu jakie Pan poświęcił na opis argumentów obu stron sporu. Pan jest stronniczy i nawet tego nie ukrywa. 

Pzdr

P.S. Podkreślanie żadnych wybitnych tytułów naukowych -typu mgr inż uważam za pretensjonalne i prowincjonalne. 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta