Zielona Góra,

czwartek, 28 lutego 2019

Odpowiedzi na pytania w sprawie polityki likwidacji kolei przez Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego

Redakcja otrzymała: 

Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serwerze lubuskie.pl>
Data: czwartek, 28 lutego 2019
Temat: odpowiedzi na pytania
(...)


Witam Panie Adamie, poniżej odpowiedzi na Pana pytania. Odpowiedzi udziela Piotr Tykwiński, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL:

Pan Adam Fularz był wielokrotnie informowany, że Samorząd Województwa Lubuskiego nie jest właścicielem ani zarządcą infrastruktury kolejowej. Tym samym Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji, aby wnioskować o likwidację infrastruktury, której sam nie jest właścicielem ani zarządcą. Właścicielem linii kolejowej nr 371 jest Skarb Państwa, którą w jego imieniu zarządza państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Za utrzymanie
w sprawności technicznej linii nr 371 nie odpowiada zatem samorząd wojewódzki, a spółka PKP PLK SA, która uznając tę linię za zbędną już ponad 20 lat temu, zaniechała jej dalszego utrzymywania.

Samorządy lokalne, na których obszarze znajduje się fragment tej linii, kierując się interesem społecznym, wykorzystały zdewastowany teren kolejowy pod budowę ścieżki rowerowej. Co istotne, ciągłość terenu pod ewentualną odbudowę toru kolejowego przez właściciela (czyli PKP TLK SA) po wybudowaniu ścieżek rowerowych będzie nadal zachowana. Mówiąc prościej, budowa ścieżek rowerowych na tym terenie, nie zamyka możliwości odtworzenia linii kolejowej, co bezpodstawnie sugeruje pan Adam Fularz. 

Natomiast pozostawiony na terenie województwa wielkopolskiego fragment toru kolejowego linii 371 jest nadal wykorzystywany, choć sporadycznie i głównie do prowadzenia pociągów turystycznych.

Reasumując, obarczanie jakiegokolwiek samorządu terytorialnego winą i odpowiedzialnością za wieloletnie zaniedbania na kolei, które doprowadziły m.in. do likwidacji części jej infrastruktury, jest bezpodstawne i może skutkować wprowadzaniem w błąd opinii publicznej. Konsekwentnie i z uporem prowadzona przez niektórych dziennikarzy szkodliwa narracja w obszarze publicznego dyskursu sugerująca, że „marszałek likwiduje kolej w Lubuskiem" nie ma żadnego pokrycia w faktach.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

(...)

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta