Zielona Góra,

środa, 30 stycznia 2019

Pytanie do Rady Miasta Zielona Góra w sprawie edukacji


Pytanie do Radnych Miejskich 
W wielu miastach rozwijają się nowoczesne systemy edukacji- wolne szkoły, edukacja bez przemocy, także werbalnej, drogą komunikacji bez przemocy (NVC/ non-violent communication). Rozkwitają szkoły typu montessori czy waldorfowskie, albo wolne szkoły. 

W 2017 roku na świecie jest 1092 szkół waldorfowskich i 1857 przedszkoli waldorfowskich. W Niemczech wiele samorządowych szkół publicznych przeszło na nowoczesne metody nauczania i realizują albo model waldorfowski, albo montessori, albo model wolnej szkoły. 

Czy w Państwa mieście planują Państwo zarzucenie tradycyjnego modelu XIX-wiecznej koncepcji szkoły na rzecz nowoczesnych modeli nauczania jakie np. stosuje współczesna wielkomiejska bohema wobec swoich dzieci? Nawet we Wrocławiu czy Poznaniu istnieją szkoły tego typu (szkoły leśne, leśne przedszkola, wolne szkoły etc).

Oto link do witryny "wolnego gimnazjum" do którego uczęszczałem przed laty, dojeżdżając z Ziel. Góry i mieszkając w internacie:

Pozdrawiam,
Adam Fularz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta