Zielona Góra,

środa, 30 stycznia 2019

Pismo przedsądowe w sprawie propozycji wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Łuzyckiej

Pismo przedsądowe

do UM Ziel. Góra

Wydział Inwestycji Miejskich <inwestycje@um.zielona-gora.pl>

Szanowni Państwo,

Złożyłem wniosek- trzykrotnie plus raz odwiedziłem Państwa osobiście- w sprawie zabezpieczenia niebezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej. Dodam że na niektórych przejściach zarządzanych przez Państwa zginęło po kilka- kilkanaście osób, co wskazuje że popełniono zbrodnię ludobójstwa. 
 
Z uwagi na fałszywe treści zawarte w odpowiedzi z dnia wczorajszego domagam się sprostowania informacji zawartych w piśmie w terminie 3 dni roboczych począwszy od dziś, pod rygorem natychmiastowego skierowania sprawy na drogę sądową. W piśmie podano informacje które wskazują iż dokonano fałszerstwa podając informacje fałszywe w sposób celowy.

Nie jest prawdziwe jakoby wyniesione tarcze skrzyżowań czy przejść dla pieszych były nielegalne na drogach wojewódzkich. Jest to fałszerstwo. Na wielu drogach wojewódzkich są stosowane tego typu rozwiązania.

Żądam przesłania odpowiedzi na wniosek jaki złożyłem, bez elementów fałszerstwa danych. Jeśli nie, w terminie 3 dni roboczych sprawę skieruję do właściwego sądu. 

Z szacunkiem,
Adam Fularz,
Gazeta Zielonogórska


OTRZYMANA ODPOWIEDZ UM 

 Zielona Góra, …stycznia 2019 r.

DI-BD-RD.7226.1.5.2.2019.KW

RISS 4390666

phooli NA SERW. gmail.com


Odpowiadając na pytanie z dnia 28.01.2019r. dotyczące wykonania wyniesienia dotychczasowego przejścia(przejść) dla pieszych na ulicy Łużyckiej w Zielonej Górze przy skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej i Rydza-Śmigłego, tut. Departament informuję, że po wnikliwym przeanalizowaniu „wniosku" odmawia jego realizacji. Ulica Łużycka jest częścią DW 282 i z tego powodu przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003.220.2181
ze zm.) nie pozwalają na tego typu próg zwalniający. Jedynymi progami zwalniającymi na drogach tej kategorii i tam gdzie kursuje komunikacja miejska są progi wyspowe, które w tym przypadku również nie mogą zostać zamontowane. Obręb skrzyżowania i wiadukt uniemożliwiają montaż tego typu progów zwalniających.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta