środa, 16 stycznia 2019

Odpowiedź w sprawie naprawy deptaku: chodnik przy ul. Al. Niepodległości

Redakcja otrzymała:
From: Jacek Partyka <J.Partyka na serwerze um.zielona-gora.pl>
Date: Tuesday, January 15, 2019
Subject: chodnik przy ul. Al. NiepodległościWitam,
W odpowiedzi na Pana mail z dnia 10.01.2019 r. w sprawie dokonania przeglądu
chodnika przy ul. Al. Niepodległości w Zielonej Górze, na odcinku Plac
Bohaterów  - Pomnik Bachusa, informuję że w sprawie usterek nawierzchni
chodnika, również we wskazanym rejonie, zrealizowano poniżej, co następuje:
- przeprowadzono  wraz z Wykonawcą robót utrzymaniowych wizję lokalną rejonu
występowania usterek nawierzchni;
- wskazano miejsca występowania utrudnień w przemieszczaniu się ciągiem;
- określono zakresy niezbędnych prac naprawczych, w tym między innymi,
wykonano w dniach 16-22.08.2018 r., określone ustaleniami prace naprawcze,
tj. zlikwidowano stwierdzone nierówności (wklęsłości i wypukłości)
nawierzchni chodnika, dokonano wymiany uszkodzonych płyt i ułożono je na
odpowiednio przygotowanym podłożu, przeprowadzono wymianę wybranych płyt,
celem uzyskania jednolitości kolorystycznej, a także uzupełniono brakujące
płyty chodnika.
Roboty w podobnym zakresie zrealizowano również w późniejszym terminie.

Informuję ponadto, że przebudowa kompleksowa nawierzchni chodnika,
tworzących równą oraz płaską powierzchnię, a także  uwzględnienie w budżecie
na rok 2019 r. środków finansowych na ten cel, uzależnione jest od
przeprowadzenia wnikliwej analizy i oceny wszystkich wydatków,
przeznaczonych na zadania mieszczące się w katalogu planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nadmieniam jednakże, że stan techniczny nawierzchni chodnika jest
monitorowany, a w przypadku stwierdzonych usterek, staramy się usuwać je na
bieżąco.

Jacek Partyka
Biuro Zarządzania Drogami
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
(...)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty