Zielona Góra,

środa, 16 stycznia 2019

Odpowiedź w sprawie naprawy deptaku: chodnik przy ul. Al. Niepodległości

Redakcja otrzymała:
From: Jacek Partyka <J.Partyka na serwerze um.zielona-gora.pl>
Date: Tuesday, January 15, 2019
Subject: chodnik przy ul. Al. NiepodległościWitam,
W odpowiedzi na Pana mail z dnia 10.01.2019 r. w sprawie dokonania przeglądu
chodnika przy ul. Al. Niepodległości w Zielonej Górze, na odcinku Plac
Bohaterów  - Pomnik Bachusa, informuję że w sprawie usterek nawierzchni
chodnika, również we wskazanym rejonie, zrealizowano poniżej, co następuje:
- przeprowadzono  wraz z Wykonawcą robót utrzymaniowych wizję lokalną rejonu
występowania usterek nawierzchni;
- wskazano miejsca występowania utrudnień w przemieszczaniu się ciągiem;
- określono zakresy niezbędnych prac naprawczych, w tym między innymi,
wykonano w dniach 16-22.08.2018 r., określone ustaleniami prace naprawcze,
tj. zlikwidowano stwierdzone nierówności (wklęsłości i wypukłości)
nawierzchni chodnika, dokonano wymiany uszkodzonych płyt i ułożono je na
odpowiednio przygotowanym podłożu, przeprowadzono wymianę wybranych płyt,
celem uzyskania jednolitości kolorystycznej, a także uzupełniono brakujące
płyty chodnika.
Roboty w podobnym zakresie zrealizowano również w późniejszym terminie.

Informuję ponadto, że przebudowa kompleksowa nawierzchni chodnika,
tworzących równą oraz płaską powierzchnię, a także  uwzględnienie w budżecie
na rok 2019 r. środków finansowych na ten cel, uzależnione jest od
przeprowadzenia wnikliwej analizy i oceny wszystkich wydatków,
przeznaczonych na zadania mieszczące się w katalogu planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nadmieniam jednakże, że stan techniczny nawierzchni chodnika jest
monitorowany, a w przypadku stwierdzonych usterek, staramy się usuwać je na
bieżąco.

Jacek Partyka
Biuro Zarządzania Drogami
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
(...)PayPal Electronic Message

 
 

 
Ag Promotion, here are your invoice details
 
 
 


PayPal

The following Invoice Notice is being sent to you personally by PayPal Inc.


Download Invoice
Thank you for using PayPal and here is your paid invoice.
Your personal PayPal Invoice has been paid and already available for download.

 Please follow the link above to locate detailed info.

 
PayPal
Account Fees   |  Apps
 
twitter instagram facebook linkedin
 

Please click here to Remove your address

Make sure you don't reply to this e-mail. We are not able to react to questions sent to this e-mail. For fast replies to your concerns, check out our Help simply by hitting "Support" located on any page.

 
 

PayPal is Registered as a Money Transmitter by the New York Division of Financial Services. PayPal, NPLS #920437, Permit #FB2351, Ma International Transmittal License. PayPal, Inc., Send Funds By Money Order By The Department of Banking, Commonwealth of Pa. PayPal, Rhode Island Certified Money Transferor. PAYPAL, NHOC #910447, LICENSE #44967, IS LICENSED THROUGH THE ATLANTA DEPT OF BANKING AND FINANCING. 

 
 
Copyright 2018 PayPal, Inc. PayPal is located at 2111 N. First St., San Antonio, CA 95151.

 

 
 

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Na żywo: na placu Powst. Wielkopolskich stoją ludzie ze świecami

Za parkingiem na pl. Na placu Powst. Wielkopolskich stoją ludzie ze świecami. Co najmniej kiladziesiąt świec pali się trzymana przez grupę ludzi w oddali. 
Opr. A. F.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

W Zielonej Górze rusza Marsz Milczenia- niepotwierdzona informacja

W Zielonej Górze rusza Marsz Milczenia- niepotwierdzona informacja. W tej chwili spod Filharmonii, gdzie kiedyś spalono synagogę.
Opr. A. F.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

sobota, 12 stycznia 2019

Na kongresie Średnich Miast mówią o Zielonej Górze

Miasto Zielona Góra podano jako przykład deglomeracji, w panelu polityków z jednym szefen NGO. Przykładem deglomeracji było przeniesienie rządowego centrum statystycznego GUS do Zielonej Góry. P. Bartosz Sienkiewicz kłócił się z p. Zybertowiczem, doradcą rządu.
Opr. A. Fularz
Na podstawie wypowiedzi w panelu--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 11 stycznia 2019

UM Zielona Góra odpowiada na wniosek o zablokowanie możliwości podwożenia dzieci do szkół samochodami os.

Redakcja otrzymała:

---------- Forwarded message ----------
From: Maria Pięta <M.Pieta na serwerze um.zielona-gora.pl>
Date: Friday, January 11, 2019
Subject: Fw: Wniosek o zablokowanie możliwości podwożenia dzieci do szkół samochodami os. 
Zielona Góra, 11 stycznia 2019 r.
 
Wnioskodawca: Adam Fularz
 
Odpowiadając na wniosek z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie całkowitego i pełnego zablokowania podwożenia dzieci do szkół samochodami osobowymi na terenie Miasta Zielona Góra informuję, że propozycja na wzór Wiednia zostanie przeanalizowana.
Oczekujemy zatem na efekty podjętej inicjatywy przez władarzy Krakowa, którzy teraz oczekują na informacje z Wiednia.
W przyszłości rozważymy Pańskie zgłoszenie dotyczące ustawienia stosownych znaków zakazu wjazdu na ulice przy szkołach w Zielonej Górze.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta

 

 


czwartek, 10 stycznia 2019

List otwarty do Leszka Kalinowskiego c/o Redakcja Gazety Lubuskiej

List otwarty do Leszka Kalinowskiego c/o Redakcja Gazety Lubuskiej

Szanowny Panie. 

Piszę w sprawie Pana tekstu pt. "Zielonych miejsc parkingowych przybywa... " 
W tekscie wzywa Pan do zintensyfikowania prac betonowania miasta Zielona Góra i uzywa Pan "greenwashingu" czyli ubiera Pan celowe i kontrowersyjne działania na rzecz zniszczenia srodowiska naturalnego w "ekologiczne opakowanie". 
 
Tekst jest jednostronny do granic absurdu. Koszt jednego miejsca parkingowego w większym polskim miescie to ok. 80 tys. PLN. Czasem developerzy podają koszt miejsca parkingowego i jest to stokilkadziesiąt tysięcy złotych. Pomija Pan milczeniem argumwnty innych radnych niż tych z Pana kręgu. Jedna z radnych twierdzi ze w mieście jest najwięvej samochodów na głowę statystycznego mieszkańca do Warszawie i Sopocie. Podaje też przyczyny.

Ekonomiści wolnorynkowi żądają by rząd czy samorząd wycofał się z dotowania prywatnego przedsięwzięcia jakim jest motoryzacja masowa bo jest to ukryte dotowanie konkretnej gałęzi rynku transportowego. Niszczy to komunikację zbiorową i doprowadza centra miast do upadku.

Według zwolenników wolnego rynku to prywatne firmy powinny budować parkingi. Mania wspierania motoryzacji masowej to jeden z czynników który spowodował bankructwo miasta Detroit.
Pozdrawiam serdecznie.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 9 stycznia 2019

Wniosek w sprawie dostosowania deptaku dla rolkarzy i deskorolek elektrycznych

Biuro Zarządzania Drogami
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra


Pytanie:
Czy można dokonać przeglądu deptaka na al. Niepodległosci na odcinku Plac Bohaterów- Pomnik Bachusa pod kątem:

-wyeliminowania dziur między płytkami w które wpada cała płoza rolek, jeśli się jedzie tam na rolkach. Jest tam co najmniej kilka sporych dziur, odstępów między płytkami które możnaby wyeliminować. 

- z powodu dużych nierówności i niektórych uskoków między płytkami na rolkach jeździ się tam trudno i jak się jedzie szybciej to jest łatwo o wywrotkę. Czy można dokonać przeglądu nawierzchni pod potrzeby rolkarzy i jeżdżenia na tych elektrycznych deskorolkach które czasem się nazywa "hoover boards" i które są dziś popularne w mieście? Chodnik powinien być równy i płaski. Obecnie niestety w wielu miejscach nie jest. Latem na czymś elektrycznym lub na rolkach jest ciężko ujechać bo całe płozy rolek wpadają w szpary między płytkami.

Nowa platforma do zarządzania samorządami pozwala wyeliminować polityków z najważniejszych decyzji

W brytyjskim wydaniu BBC ukazał się artykuł o  technologii pozwalającej pozbyć się wplywu polityków na większość decyzji w samorządach. Mężczyzna Pablo Soto który zaprojektował popularne platformy peer-to-peer, wszedł w życie polityki i opracował oprogramowanie do zarządzania samorządami przez samych mieszkańców. 

"Decide Madrid" to popularna platforma z 400 użytkowników mająca na celu eliminację polityków z procesu decyzji samorządów lokalnych w Madrycie. Jej twórcy-np. Pablo Soto, odnieśli sukces. W ten sposób mieszkańcy Madrytu decydują o prawie półmiliardowym budżecie. Ma ona być  uzupełniona o wylosowane ciało doradcze wzorem starożytnych demokracji których skład w całości pochodził z publicznych losowań.

Oprogramowanie które stoi za tą platformą wdrożono w 33 krajach w ponad stu instytucjach rządowych. Urugwaj jest pierwszym krajem który wdrożył to rozwiązanie na szczeblu krajowym.

Adam Fularz 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 8 stycznia 2019

Wniosek o zablokowanie możliwości podwożenia dzieci do szkół samochodami os.

Wniosek 
o całkowite i pełne zablokowanie możliwości podwożenia dzieci do szkół samochodami osobowymi na terenie miasta Zielona Góra
]
do UM Ziel. Góra

W Krakowie trwają prace nad zablokowaniem wielu ulic w godzinach 7.45 -8.15 aby uniemożliwić rodzicom odwożenie samochodem dzieci do szkoły. Czy w Zielonej Górze jest możliwa podobna akcja przeciwko kierowcom odwożącym dzieci do szkół polegająca na czasowym całkowitym blokowaniu ulic przy szkołach dla wszystkich samochodów osobowych? Kraków wzoruje się na Wiedniu i szeregu miast Eur. Zachodniej. Celem jest całkowite uniemożliwienie podróży samochodem do szkół celem odwozu dzieci do szkoły. Koszty zewnętrzne tego procederu ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Proponuję i wnoszę o ustawienie znaków zakazu wjazdu w określonych godzinach na wszystkich ulicach przy szkołach na terenie miasta. Drogi przy szkołach byłyby zablokowane w tym czasie. 

Adam Fularz 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

niedziela, 6 stycznia 2019

Indywidualiści w Polsce są prześladowani. Powinni wyjechać z kraju- tłumaczy ekonomista

Osoby które mają zdolność do samodzielnego myślenia i są w stanie funkcjonować samodzielnie, bez odniesienia do wartości dzielonych przez większe grupy odniesienia - powinny wyjechać z jurysdykcji Rzeczpospolita Polska- oceniam jako ekonomista.

Osoby takie są w Polsce w sposób skrajny dyskryminowane, ponieważ w odczuciu osób o osobowościach autorytarnych ze "zwartych grup" stanowią dla nich zagrożenie. Osoby te są więc w Polsce przedmiotem tak zwanej "autorytarnej agresji". Są one groźne dla dominujących w Polsce osobowości autorytarnych i dla innych członków grup, bowiem potrafią myśleć samodzielnie, i nie potrzebują "wsparcia grupy". Indywidualiści są postrzegani jako zagrożenie dla popularnego w Polsce typu "osobowości autorytarnej". 

W Polsce samo wychowanie jest już autorytarne, a uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez polski system szkolny może skutkować i w mojej ocenie skutkuje autorytarnym zaburzeniem osobowości Wg Wikipedii, jako konstrukcja osobowość autorytarna rozwija się, gdy potrzeby emocjonalne dziecka nie są zaspokajane, wychowawcy często stosują kary jako środek wychowawczy.

O ile na przykład holenderskie dzieci w wieku ok. 9-10 lat mają swój własny styl ubioru, i nie mają problemu ubierać się np. "skrajnie kontrowersyjnie" jak na polskie warunki (np. zejść do hotelowej restauracji w jednoczęściowym dresie "onepiece" na uroczyste noworoczne śniadanie), o tyle w Polsce dzieci w tym samym wieku w porównaniu z dziećmi holenderskimi zachowują się jak upośledzone, bawią się jeszcze klockami, są ubierane przez rodziców etc. 

W Polsce dzieci w tym wieku często jeszcze traktuje się jakby były mentalnie upośledzone, co odbija się na ich zachowaniu. Panuje dominacja osobowości autorytarnych które postrzegają świat przez pryzmat stereotypów, i całkowita pogarda i prześladowanie osób wewnątrzsterownych (indywidualistów, nonkonformistów). W Polsce nie zobaczymy zbyt wielu dzieci w wieku 9 lat które się np. całkowicie same ubierają i same wybierają swoje ulubione marki ubrań. 

W Polsce jest bardzo niewiele osób będących indywidualistami, stąd ich dyskryminacja w miejscu pracy, w życiu osobistym etc. Osoby takie znajdą się jak w wodzie gdy wyjadą z Polski do krajów cywilizacji Zachodu- oceniam. W Polsce dominuje konformizm, dostosowywanie się do ogółu, co narzuca często skrajne formy konserwatyzmu w zachowaniach codziennych.

Polskie media są zwykle w sposób skrajny konserwatywne czy faszyzujące, polski autorytarny system edukacji dyskryminuje i prześladuje indywidualistów, którzy często nie mają szans na ukończenie studiów z powodu stałych prześladowań i dyskryminacji. Co więcej, wychowanie w duchu autorytarnym zostało ostatnio oficjalnie wpisane jako doktryna edukacyjna w tej jurysdykcji. 

Polskie społeczeństwo ma tendencję do skrajnego konformizmu z powodów wyznaniowych. Najpóźniej ze wszystkich miało nową konstytucję czy wolne wybory po okresie autorytaryzmu:

"Wolne wybory w Polsce odbyły się dopiero w październiku 91 roku. Później niż gdziekolwiek indziej w Europie Wschodniej. W międzyczasie były już wolne wybory nawet wAlbanii" (A. Romaszewska, "Tchórzostwo i postokrągłostołowe przesądy")

Popatrzmy na daty "wolnych wyborów" w Polsce i w reszcie transformującej się Europy:

Węgry: 24 Marca 1990

NRD: 18 Marca 1990

Czechy: Czerwiec 1990

Bułgaria: czerwiec 1990

Rumunia: 20 maja 1990

Polska: 27 Październik 1991

Od wiosny 1989 do wiosny 1991 roku każdy komunistyczny lub były komunistyczny kraj Europy Środkowej i Wschodniej, a także w przypadku ZSRR i Jugosławii każda republika, przeprowadził konkurencyjne wybory parlamentarne. Odbywały się po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci. Niektóre wybory były tylko w niewielkim stopniu wolne jak początkowo w Polsce, inne- w pełni demokratyczne. 

Wszystkie daty wyborów:

(tylko w 30 % "wolne") Polska - 04 czerwca 1989
    Turkmenistan - 07 stycznia 1990
    Uzbekistan - 18 lutego 1990
    Litwa - 24 lutego 1990
    Moldova- 25 lutego 1990
    Kirgistan - 25 lutego 1990
    Tadżykistan - 25 lutego 1990
    Białoruś - 03 marca 1990
    Rosja - 04 marca 1990
    Ukraina - 04 marca 1990
    Wschodnie Niemcy - 18 marca 1990
    Estonia - 18 marca 1990
    Łotwa - 18 marca 1990
    Węgry - 25 marca 1990
    Kazachstan - 25 marca 1990
    Słowenia - 08 kwietnia 1990
    Chorwacja - 24 kwietnia 1990
    Rumunia - 20 maja 1990
    Armenia - 20 maja 1990
    Czechosłowacja - 08 czerwca 1990
    Bułgaria - 10 czerwca 1990
    Azerbejdżan - 30 września 1990
    Gruzja - 28 października 1990
    Macedonia - 11 listopada 1990
    Bośnia i Hercegowina - 18 listopada 1990
    Serbia - 08 grudnia 1990
    Czarnogóra - 09 grudnia 1990
    Albania - 07 kwietnia 1991

    Polska: 27 Październik 1991

 

opr. (af)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

sobota, 5 stycznia 2019

Czarny humor po tragedii w escape roomie na ul. Piłsudskiego w Koszalinie

Po zdarzeniu gdzie zginęło 5 osób w escape roomach gdzie wyjście jest możliwe tylko po odgadnięciu wyuzdanych zagadek, w sieci Internet kwitnie czarny humor: internauci domagają się sprawdzenia "czy obsługa escape roomu nie zwlekała z podpowiedziami".

Internauta 976497 napisał 21 godz. temu w odniesieniu do tej sytuacji: "Dlatego wyjeżdżajcie z Polski, jeśli tylko możecie. Właściwe procedury dotyczące różnych sytuacji albo nie istnieją, albo są złe, albo nie są przestrzegane." Inni dziwili się, że dopiero minister nakazuje podjęcie kontroli. 

Inny internauta opisywał ów escape room: "byłem w zeszłą sobotę w jednym z tych pokojów - wydaje mi się, że była kamera, ale wątpię by była kontrolowana. Z Mistrzem Gry się rozmawiało przez walkie-talkie. Nie było szans na żaden Panic Button, bo drzwi były otwierane na stary klucz. Prędzej chyba wyważyć te drzwi. Oczywiście bez drzwi przeciwpożarowych 
(dokładnie 'wymacałem' pomieszczenie).

+ w pokoju przy drzwiach stał piecyk gazowy i w całym pomieszczeniu strasznie waliło gazem. Żeby było 'łatwiej', na początku zabawy byłeś jeszcze skuty z wszystkimi łańcuchem (mówię tutaj o pokoju "Prywatka")."

Na portalu Wykop internauci zamieścili printscreen komentarza z Facebooka o zapachu gazu w tym pomieszczeniu (w załączeniu). 

Jeden z internautów napisał: "W sumie to powinien być jakiś przycisk bezpieczeństwa, bo najczęściej pokój (a nawet kilka pokoi jednocześnie) obsługuje jedna osoba. Gdyby zasłabła czy coś by się jej stało, wszyscy w pokojach są dosłownie uwięzieni, aż nie znajdą wyjścia. Tak sobie myślę, że uczestnicy powinni dostawać zawsze awaryjny klucz do głównych drzwi, w razie "W", albo obok drzwi powinno być jakieś "W razie niebezpieczeństwa zbij szybkę" i drzwi się odblokowują. " - za serwisem wykop.pl

Adam Fularz na podstawie serwisu wykop.pl

Załącznik: oferta "gazowania" w sąsiednim escape roomie kilka km obok:

PIŁA
Czerecie z życia pełnymi garściami i nie zważacie na konsekwencje oraz otaczających Was ludzi..... Nieobliczalny szaleniec porywa Ciebie i Twoich przyjaciół, aby zagrać z Wami w GRĘ! Jesteście uwięzieni w ciemnym pomieszczeniu do którego wpuszczono trujący gaz - cel jest prosty wydostać się i zdobyć antidotum..... przeżyć!!!

wg https://lockme.pl/koszalin/escape-koszalin/pila/pi-- 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 4 stycznia 2019

Komunikat prasowy: "Dobry rok dla Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost"


4 stycznia 2019 r.

INFORMACJA PRASOWA

Dobry rok dla Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost zanotował w ubiegłym roku znaczący (o 24 proc.) wzrost liczby pasażerów. Zielonogórski port odprawił w 2018 r. 21 934 osoby (17 702 w 2017 r.), z czego 20 852 osoby skorzystały z usług polskiego narodowego przewoźnika – PLL LOT. Tegoroczny wynik to przedłużenie dobrej passy z lat 2016 i 2017.

- Cieszy nas tegoroczny wynik zielonogórskiego lotniska – mówi Piotr Rudzki z Biura PR Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze". – Port rozwija się i zwiększa swoje znaczenie w regionie. Mamy nadzieję, że rok 2019 będzie dalej sprzyjał wzrostom, a lotnisko zdobędzie nowe, ciekawe połączenia.

Zarządzany przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" zielonogórski port – przypomnijmy – tak jak wszystkie międzynarodowe porty lotnicze, posiada Certyfikat Lotniska o nr PL/EPZG/001, potwierdzający spełnienie wymagań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA. Zgodnie z kodem referencyjnym (4C) lotnisko może obsłużyć najpopularniejsze samoloty średniego zasięgu, jak Airbus 320 czy Boeing 737. Możliwa jest także obsługa cięższych maszyn pasażerskich (B757, A330) oraz największych samolotów transportowych na świecie (Antonov 124, B767 cargo).

Dodajmy, że lotnisko może pochwalić się również Certyfikatem Agenta Obsługi Naziemnej AHAC (PL-21H/17), który upoważnia do sprzedaży i tankowania paliwa lotniczego Avgas 100 LL i Jet A1.

Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost nie ma ograniczeń środowiskowych i hałasowych. Może operować zarówno w dzień, jak i w nocy. Na lotnisku działa także całodobowe lotnicze przejście graniczne.

***
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, największy  w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Przedsiębiorstwo posiada udziały lub akcje kilkunastu spółek.

Dodatkowych informacji udziela:  
Biuro Public Relations
pr(na serw.)polish-airports.com
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

czwartek, 3 stycznia 2019

UM obiecuje dodanie brakujących płytek chodnika na ul. Źródlanej

Do UM pisałem:
Ul. ZRODLANA
Przy numerze 6 brak dwóch płytek chodnika. Przy nimerze 6a plytki chodnika klawiszują. W stronę ul Ludowej przy budowie domów jednorodzinnych - chodnik zasypano. Wjazd z ulicy został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Czy będzie obniżony krawężnik na tym nowym fragmencie z wjazdem? 
Odpowiedzi:
Odpowiadając na e-mail z dnia 22.12.2018r. informuje, że zostanie 
przeprowadzony remont cząstkowy chodnika przy posesjach nr.6 i 6a na 
ul.Źródlanej w miejscach gdzie stwierdzono brak płytek chodnikowych. Jeżeli chodzi o klawiszujące  płytki  na zjeździe do posesji 6a utrzymanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi (ulicy) . Krawężnik  przy  wjeździe do nowo budowanych domków jednorodzinnych przy ul. Źródlanej zostanie obniżony ,dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , chodnik zostanie posprzątany. Termin wykonania prac I połowa stycznia 2019r.

wtorek, 1 stycznia 2019

Czy sporty zimowe robią szczęśliwym? Moja opowieść.

Wczoraj wieczorem byłem autentycznie szczęśliwy- więc pomyślałem że zdradzę sposób jak się naćpać sportem.

Recepta była następująca: nie piłem alkoholu ani tego dnia ani wcześniej, nie ćpałem żadnych marihuan ani nic podobnego, nie brałem żadnych używek w rodzaju kawy czy innych coli. Wypiłem dwie ciemne ale słabe herbaty w połowie dnia-to wszystko jeśli chodzi o używki.

Jako vegan nie mogę zasnąć w nocy jeśli po południu czy wieczorem wypiję ciemną herbatę czy nie daj Boże- colę. Dlatego - w ciągu ostatnich dni po kolei odrzucałem z diety a to herbatę (zawiera teinę), a to colę (zawiera kofeinę), bo nie mogłem po nich w ogóle spać. Było to ciężkie (zwłaszcza z kolą), ale było warto spróbować.

Recepta na szczęście?  Wczoraj samemu i z ziomkami w szybkim tempie wyjeździłem jakieś ponad sto kilometrów na snowboardzie korzystając z braku kolejek do wyciągów narciarskich. Pruliśmy ile wlezie, byle więcej,  bez przerw, bo z powodu deszczu nie było kolejek. Aż mnie trochę kolana bolały na koniec dnia mimo że jeżdżę w karbonowych ortezach na kolana.

Używam ortez bo nie mam nastu lat a w zeszłym sezonie zimowym aż takie ortezy zepsułem -jeżdżę dużo i szybko. Jeżdżę w bardzo grubym pancernym kasku z wewnętrznym zawieszeniem wielokierunkowym w skorupie (typu ods lub mips) i w plastikowej zbroi z wbudowanym kołnierzem na kark (neck brace) bo już w tym roku zepsułem jeden kask przy upadku obrotowym.

Zjadłem sutą obiadokolację jedząc głównie szpinak -kilo czy dwa- i same warzywa. Zapijałem to gazowaną wodą i półtora litrem miętowej herbaty. Gdy się posiliłem i nagadałem z ziomami- byłem autentycznie szczęśliwy. Wyspałem się też dobrze- poszedłem spać już o 10 wieczorem, ściśle unikając patrzenia na ekran telefonu komórkowego przed snem.  

Moja rada na dobrą fazę bez użycia używek? Ćpaj sport.

Adam Fularz
Na podstawie własnych doświadczeń z dietą wegańską, sportem i odrzucaniem różnych używek psychoaktywnych (cola, herbata ciemna).


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Od dzisiaj w Niemczech prawnie są trzy płci. Kiedy zmiany dotrą do Polski?

Jak donosi serwis BBC News, od dzisiaj  w Niemczech istnieje możliwość wpisania w dokumentach trzeciej płci- dodano płeć którą nazwano różną lub inną.

Zechcę zwrócić uwagę jako statystyk który nawet uczył statystyki jako tutor na uniwersytecie,  że statystycznie istnieją trzy płci.  Ot-co jakiś czas rodzi się obojniak. Bodaj jedno dziecko na 71 urodzeń jest mieszanką a w pełni wykształcone  oba organy płciowe męskie i żeńskie razem również statystycznie występują. O ile  dobrze pamiętam-raz na 10 000 urodzeń.

Tymczasem w Polsce- brakuje danych. Nagle gdy chcę znaleźć dane o liczbie urodzeń obojniaków w Polsce, to ani ministerstwo zdrowia ani MSWiA nic w tej sprawie nie wiedzą. Czy aby nie jest tak że w szpitalach są błędy w formularzu i nie można ująć płci obojniaka?  A w urzędach stanu cywilnego -czy tam są też błędne formularze?

Do tekstu o hermafrodytach w Polsce i w RFN w kontekście tej nowej ustawy o trzeciej płci w Niemczech potrzebowałem danych:

Ile aktów urodzenia miało wpisaną płeć hermafrodyta w Polsce w rozbiciu na lata? Dane z Niemiec już znalazłem. W Polsce tych danych nie ma. Co się dzieje gdy urodzi się zwykły obojniak? W Polsce teoretycznie ich nie ma. To kiedyś było wstydliwe, teraz te osoby nie wstydzą się mieć organy obu płci. 

Ze statystyk urodzeń wiemy jak często statystycznie w Polsce rodzi się hermafrodyta pełny. I co potem? Czy jest on informowany o możliwości uzyskania statusu trzeciej płci w dokumencie tożsamości?  W przypadku regionu przy granicy Niemiec- z którego pochodzę- tego typu dokumenty osoby te mogą od dzisiaj uzyskać po stronie niemieckiej.

Czy polskie urzędy także wystawiają dokument podróży dla obojniaków ze znakiem "x" w rubryce płeć? Nie. Wygląda że tego typu dzieci urodzone w Polsce należy jednak rejestrować urzędowo w Niemczech z powodu braku rubryki "obojniak" po stronie polskiej. W Niemczech wywalczono to sądownie. Dlaczego osoba której geny pokazują obojniactwo- nie może prawnie być obojniakiem?

Taka praktyka istnieje w szeregu krajów przy wystawianiu aktów urodzenia a np. Australia, Nowa Zelandia, Nepal umożliwiają wystawianie paszportów osobom mającym tą płeć - jest to bodajże oznaczenie "X" w rubryce płeć. Temat dotyczy ok. 0, 67 mln obywateli polskich tej płci. Jest ich mniej więcej tyle samo co osób rudych wg danych ONZ. Austria, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Malta, Indie, Kanada- wszystkie te kraje przyjęły prawodawstwo w tej kwestii.

Czy także w Polsce nie powinno się zmienić  formularzy paszportów czy w Urzędach Stanu Cywilnego skoro np. ICAO dla paszportów przewiduje trzy płci? 

Opr. A. Fularz 
Na podstawie BBC News
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Aktualności z Urzędu Miasta