czwartek, 31 stycznia 2019

Polska zasłynęła w Europie swoim padlinomięsem

Europejczycy czytają w BBC News na pierwszej stronie news dnia o sprzedaży padliny z Polski która trafiła na europejskie stoły. 10 ton padlinomięsa z ubojni którą sfilmowano w Polsce ukrytą kamerą trafiło na stoły mięsożerców Europy z czego 1/4 z nich nabyła padlinomięso poza Polską. Te dane są i tak niewiarygodne i prawdopodpbnie mocno i wielokrotnie zaniżone. Jest to wg mnie fejknews bo proceder trwał dłużej. 

Wg BBC News--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra


Zielona Góra w smogu. Drugi brzeg na Wagmostawie widać jak przez firankę.

W dolinie Wagmostawu smog dziś był na tyle silny że drugi brzeg stawu było widać w odcieniach szarości stojąc na skraju stawu. W Raculi smog był jeszcze większy wg opowieści jaką słyszałem.
Opr. A. FULARZ
na podst. wizji lokalnej i uwag innych napotkanych osób


--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra


Budynek dawnej Telekomunikacji Polskiej na deptaku (al. Niepodległości) wystawiono do sprzedaży

W upadającym dawnym centrum miasta handel zanikł, już tylko marginalna część obrotów handlu detalicznego ma miejsce w wymarłym dawnym miejskim centrum historycznym. 

Coraz więcej lokali stoi pustych lub jest wystawionych na sprzedaż. Puste jest piętro brzydkiego sklepu przy pomniku Bachusa. Na ul. Pod Filarami w podcieniach większość sklepów jest pusta. Uliczka bez nazwy przy rynku na wprost wejścia do sali Rady Miasta jest opustoszała- gdy tam przechodziłem, już chyba zamknął się sklep Witaminka, i wg ogłoszeń na szybie kończy pracę sklep z rzeźbami z Afryki.

Teraz wystawiono na sprzedaż dawny obiekt w którym również kwitł handel, a cały jego parter był pełen sklepów. Dawna Telekomunikacja Polska, Tepsa, stoi na sprzedaż za jedyne 2,2m Euro, ok. 9m PLN

Opr.
Adam Fularz na podstawie wizji lokalnej w dniach 22-29 stycnia oraz ogłoszenia https://www.morizon.pl/oferta/sprzedaz-biuro-zielona-gora-2438m2-mzn2025880355 sprawdzonego dzisiaj.
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

środa, 30 stycznia 2019

Pytanie do Rady Miasta Zielona Góra w sprawie edukacji


Pytanie do Radnych Miejskich 
W wielu miastach rozwijają się nowoczesne systemy edukacji- wolne szkoły, edukacja bez przemocy, także werbalnej, drogą komunikacji bez przemocy (NVC/ non-violent communication). Rozkwitają szkoły typu montessori czy waldorfowskie, albo wolne szkoły. 

W 2017 roku na świecie jest 1092 szkół waldorfowskich i 1857 przedszkoli waldorfowskich. W Niemczech wiele samorządowych szkół publicznych przeszło na nowoczesne metody nauczania i realizują albo model waldorfowski, albo montessori, albo model wolnej szkoły. 

Czy w Państwa mieście planują Państwo zarzucenie tradycyjnego modelu XIX-wiecznej koncepcji szkoły na rzecz nowoczesnych modeli nauczania jakie np. stosuje współczesna wielkomiejska bohema wobec swoich dzieci? Nawet we Wrocławiu czy Poznaniu istnieją szkoły tego typu (szkoły leśne, leśne przedszkola, wolne szkoły etc).

Oto link do witryny "wolnego gimnazjum" do którego uczęszczałem przed laty, dojeżdżając z Ziel. Góry i mieszkając w internacie:

Pozdrawiam,
Adam Fularz

Pismo przedsądowe w sprawie propozycji wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Łuzyckiej

Pismo przedsądowe

do UM Ziel. Góra

Wydział Inwestycji Miejskich <inwestycje@um.zielona-gora.pl>

Szanowni Państwo,

Złożyłem wniosek- trzykrotnie plus raz odwiedziłem Państwa osobiście- w sprawie zabezpieczenia niebezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej. Dodam że na niektórych przejściach zarządzanych przez Państwa zginęło po kilka- kilkanaście osób, co wskazuje że popełniono zbrodnię ludobójstwa. 
 
Z uwagi na fałszywe treści zawarte w odpowiedzi z dnia wczorajszego domagam się sprostowania informacji zawartych w piśmie w terminie 3 dni roboczych począwszy od dziś, pod rygorem natychmiastowego skierowania sprawy na drogę sądową. W piśmie podano informacje które wskazują iż dokonano fałszerstwa podając informacje fałszywe w sposób celowy.

Nie jest prawdziwe jakoby wyniesione tarcze skrzyżowań czy przejść dla pieszych były nielegalne na drogach wojewódzkich. Jest to fałszerstwo. Na wielu drogach wojewódzkich są stosowane tego typu rozwiązania.

Żądam przesłania odpowiedzi na wniosek jaki złożyłem, bez elementów fałszerstwa danych. Jeśli nie, w terminie 3 dni roboczych sprawę skieruję do właściwego sądu. 

Z szacunkiem,
Adam Fularz,
Gazeta Zielonogórska


OTRZYMANA ODPOWIEDZ UM 

 Zielona Góra, …stycznia 2019 r.

DI-BD-RD.7226.1.5.2.2019.KW

RISS 4390666

phooli NA SERW. gmail.com


Odpowiadając na pytanie z dnia 28.01.2019r. dotyczące wykonania wyniesienia dotychczasowego przejścia(przejść) dla pieszych na ulicy Łużyckiej w Zielonej Górze przy skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej i Rydza-Śmigłego, tut. Departament informuję, że po wnikliwym przeanalizowaniu „wniosku" odmawia jego realizacji. Ulica Łużycka jest częścią DW 282 i z tego powodu przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003.220.2181
ze zm.) nie pozwalają na tego typu próg zwalniający. Jedynymi progami zwalniającymi na drogach tej kategorii i tam gdzie kursuje komunikacja miejska są progi wyspowe, które w tym przypadku również nie mogą zostać zamontowane. Obręb skrzyżowania i wiadukt uniemożliwiają montaż tego typu progów zwalniających.


poniedziałek, 28 stycznia 2019

List do Rady Miasta w sprawie jakości chodników

do Sz. Państwa 
Radnych Miejskich

List w sprawie polityki transportowej

Szanowni Państwo,
Chodniki w mieście są tak słabej jakości że nie tylko nie da się na nich jeździć na rolkach, hulajnogach, elektrycznych deskorolkach, ale nawet iść w butach z airsystemem.

W sobotę na chwilę wyszedłem z domu, szedłem przez os. Mieszka I. Idąc wzdłuż ulicy Bolesława Krzywoustego, aż kwiknąłem ze śmiechu. Płytki chodnikowe rozpadły się ze starości, i po prostu poniszczyłbym airsystemy w butach sportowych gdybym nie skakał by omijać dziury w chodniku. Takich miejsc jest ogromna ilość w Zielonej Górze. Nie ma sensu zgłaszać poszczególnych ulic i miejsc, powinno się zorganizować kompleksowy przegląd chodników w mieście. 

Ich jakość często jest fatalna. Nawet na mojej ulicy studzienka od 20 lat wystaje z chodnika na kilkanaście cm. Starsi ludzie się na takich miejscach wywracają. 

Po wizycie u ortopedy pisałem do UM w sprawie wystającej obudowy studzienki kanalizacyjnej w centrum miasta. Na poczekalni u ortopedy spotkałem starszą kobietę która się na takiej studzience wywróciła i nie rozumiała celu dla którego studzienka wystawała tak wysoko z chodnika. Takich miejsc jest bardzo wiele w Zielonej Górze. Wzywam do przeprowadzenia urzędowej wizji lokalnej na wszystkich chodnikach w mieście. 

Proszę mieć na uwadze że młodzi ludzie także w Zielonej Górze chcą nosić modne od lat buty z airsystemami. Airsystemy w butach sportowych są delikatne- są to bąble powietrza na które naklejono gumkowe podeszwy. W Zielonej Górze nie da się takich butów użytkować.

Zielona Góra nie powinna być tylko miastem dla kierowców samochodów. Od lat nasze pieniądze z podatków Państwo jako radni zagarniają mieszkańcom. Jaki prawem przeznaczają je Państwo na dotowanie prywatnych przedsięwzięć takich jak podróżowanie prywatnym sam. osobowym po mieście? 

Czemu nasze podatki Państwo wydają jako dotacje dla kierowców prywatnych samochodów - na dotowanie podróżowania po Zielonej Górze samochodem osobowym? Kierowcy nie płacą za budowę miejsc parkingowych czy za nowe drogi- a wg nauk ekonomicznych- muszą to robić by rynek transportu działał poprawnie i przekazywał kierowcom właściwe sygnały z rynku. Dotacje do motoryzacji indywidualnej w mieście te sygnały wypaczają.

Przecież na samą budowę nowych dróg dla samochodów w mieście wydano co najmniej 300-350 mln PLN w ciągu ostatniej dekady. Czy wydano choćby ułamek tych kwot na ruch pieszy? Miasto Zielona Góra jest dziś nieatrakcyjne jako miejsce do mieszkania z uwagi na radykalny wskaźnik liczby samochodów osobowych w stosunku do liczby mieszkańców. Prowadzi to na przykład do tego że latem, chcąc się opalać na trawniku przed domem, muszę to robić w masce antysmogowej bo na mojej ulicy jest wtedy korek i stoją samochody z włączonymi silnikami.

Ekonomiści wolnorynkowi domagają się by miejsca parkingowe dostarczały nie urzędy cy rządzący, ale firmy działające na wolnym rynku. Gdyby kierowcy mieli zapłacić po 80-150 tys. PLN za wykup miejsca do parkowania, czy po 100-150 PLN za parkowanie samochodu przez cały dzień w centrum miasta, rynek transportu miejskiego w Zielonej Górze przypominałby kraje Eur. Zachodniej a nie Azję. W dodatku miasta tej wielkości w Eur. Zachodniej wprowadzają płatny wjazd samochodem do centrów miast.

Proszę zaniechać rozkradania naszych publicznych pieniędzy na dotowanie kosztownego luksusu jakim jest jazda samochodem osobowym w mieście. Mogliby Państwo udać się w podróż np. 140 km dalej, do Berlina, by przekonać się jak jest zorganizowany rynek transportu w mieście. 

Młodzi chcą jeździć chodnikiem na hulajnodze, rolkach, deskorolce. Tymczasem można mieć wrażenie że urzędnicy z wydziału inwestycji "udają greka", i wg prasowych opisów tej sprawy- twierdzą nie rozumieją że chodniki mają być na tyle płaskie by móc na nich jeździć na deskorolce elektrycznej, rolkach etc. 

z poważaniem,
Adam Fularz
Gaz. Zielonogórska, www.zielonogorska.pl

rys. e-deskorolka, wg sport-shop.pl

List Urzędu Miasta w sprawie naprawy chodnika na ul. Źródlanej i moja odpowiedź

Urząd miasta pisze:

Odpowiadając na e-mail z dnia 22.12.2018r. informuje, że zostanie 
przeprowadzony remont cząstkowy chodnika przy posesjach nr.6 i 6a na 
ul.Źródlanej w miejscach gdzie stwierdzono brak płytek chodnikowych. Jeżeli chodzi o klawiszujące  płytki  na zjeździe do posesji 6a utrzymanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi (ulicy) . Krawężnik  przy  wjeździe do nowo budowanych domków jednorodzinnych przy ul. Źródlanej zostanie obniżony ,dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , chodnik zostanie posprzątany. Termin wykonania prac I połowa stycznia 2019r.

Odpowiedź redakcji:

Proszę jednak postawić się na moim miejscu. Proszę ubrać buty z airsystemem i spróbować się tamtędy przejść pieszo. Przy numerze 6 nadal brakuje dwóch płytek, na samym rogu ul. Sulechowskiej i Źródlanej część płytek klawiszuje- czego poprzednio nie zgłosiłem.

Przy pierwszej z posesji - warsztacie samochodowym- przy wjedzie na posesję jest dziura która wypełnia się wodą. Przy numerze 10 wystają dwie studzienki z chodnika. 

Wczoraj czy przedwczoraj musiałem iść w butach z airsystemem tą ulicą. Po przejściu kawałka chodnikiem, dalszą część tej trasy, zamiast chodnikiem, szedłem drogą dla samochodów z powodu złego stanu chodnika. Nadal przy placu budowy na rogu dawnej ul. Winogradu chodnik jest w części na długości ok. 40 m zasypany ziemią. W dodatku tuz obok wjazdu na plac budowy chodnik jest uszkodzony (stał tam lub stoi kontener na odpady wielkogabarytowe).

Adam Fularz

niedziela, 27 stycznia 2019

Kolejne potrącenie pieszej w Zielonej Górze

Wg doniesień lokalnych mediów na ul. Działkowej potrącono kobietę. W dzisiejszej gazecie jest też artykuł kobiety którą o mało nie potrąciło auto terenowe na ul. Drzewnej w centrum Zielonej Góry.
opr. A. Fularz na podstawie Google News oraz G. Lubuskiej z dnia dzisiejszego.

czwartek, 24 stycznia 2019

PKP Intercity odpowiada na pytanie prasowe odnośnie utraty części rynku w mieście Zielona Góra

Zadałem pytanie czy PKP Intercity jeszcze planuje dodatkowe połączenie do Zielonej Góry? W godzinach w których kiedyś kursował pociąg, już od dwóch dni kursuje lokalny PKS swoim autobusem ekspresowym:

Myślę że nie będzie miejsca na rynku dla oferty kolei jeśli przewoźnik nawet wróci na rynek.

Odpowiedź spółki:
From: Rzecznik <rzecznik na serw. intercity.pl>
Date: Thursday, January 24, 2019
Subject: Pytanie prasowe Zielona Góra
To: Adam 


Szanowny Panie, o dodatkowych czy nowych połączeniach informujemy wówczas, gdy są już zatwierdzone w rocznym rozkładzie jazdy bądź w jego korektach.

Z poważaniem

Agnieszka Serbeńska

 Oryginalny mejl:

From: Adam  
Sent: Wednesday, January 23, 2019 7:34 AM
To: Rzecznik <rzecznik na intercity.pl>
Subject: Pytanie prasowe Zielona Góra

 

Pytanie:

Czy PKP Intercity jeszcze planuje dodatkowe połączenie do Zielonej Góry? W godzinach w których kiedyś kursował pociąg, już od dwóch dni kursuje lokalny PKS swoim autobusem ekspresowym. 

Myślę że nie będzie miejsca na rynku dla Państwa oferty jeśli Państwo nawet wrócą na rynek.

Pozdrawiam,

Adam

 

PKP IC S.A.

środa, 23 stycznia 2019

Informacja w sprawie polskiego konsula w Norwegii (w jęz. angielskim)

Redakcja otrzymała:

Dear Mr Fularz


We can confirm that the Ministry of Foreign Affairs have called on the Polish Government to recall the consul.

Over the last three years, the Ministry has received several complaints from different public bodies on the consul's conduct that we consider not compatible with the role of a diplomat. This includes aggressive and partly violent behavior towards civil servants, hindrance of work and disturbance at public facilities, as well as failure to comply with instructions from the police.

These complaints have been brought to the attention of the Polish Embassy in Oslo on several earlier occasions.

This will not affect our good relations with Poland and the Polish Government.

 

Best regards

cid:image001.png@01D1A072.BBAE4010

Per Bardalen Wiggen

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Kommunikasjonsenheten - Communication Unit

-- (..)
Dalszą część treści usunięto. Redakcja pytała: (..) 
Can I ask for some explanation to the expulsion of Stanislaw Kowalski, who worked at the Polish embassy? (..)

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Z Województwa Lubuskiego trzeba jechać do Berlina nawet by kupić markową czapkę z daszkiem

Jako ekonomista przestrzegam rządzących przed postępującą emigracją osób młodych z obszaru woj. lubuskiego. Proces ten nabrał radykalnych rozmiarów w skali nie tylko kraju ale i kontynentu. To w woj. lubuskim jest największa emigracja młodych w skali kraju. 

Doszło do tego że w woj. lubuskim osoby młode po prozaiczne zakupy odzieżowe muszą jeździć do Berlina. 

Ostatnio byłem w Berlinie by móc kupić i wybrać czapkę z daszkiem. Po polskiej stronie brak było takiego sklepu z ofertą. Czapki z daszkiem kupuje się na wymiar głowy i w Polsce czapek typu fitted niemal nie ma. W Berlinie znam co najmniej dwa dobre sklepy z dużym wyborem co najmniej kilkuset czapek z daszkiem.

W woj. lubuskim w tej chwili brak jest niemal w ogóle sklepów dla młodych osób ze streetwearem bo osoby te wyemigrowały. Liczba klientów sklepów z ubraniami dla młodych drastycznie spadła i zmalał wybór produktów. Po polskiej stronie ceny są także wyższe.

Więc w celu wizyty w klubie czy dla odwiedzenia imprez czy sklepów z odzieżą -osoby młode z regionu muszą udać się zwykle do Berlina. 

Opr.
A. Fularz na podstawie własnych obserwacji--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

niedziela, 20 stycznia 2019

Odpowiedź na pytanie o kolej do Zielonej Góry- do PKP Intercity---------- Forwarded message ----------
From: Rzecznik <rzecznik na intercity.pl>
Date: Friday, January 18, 2019
Subject: pytanie o kolej do Zielonej Góry- do PKP IntercityDzień dobry,

pociąg TLK Zielonogórzanin został zastąpiony w nowym rocznym rozkładzie jazdy pociągiem TLK Gombrowicz, który odjeżdża około godziny 20:00 z Warszawy i kończy bieg w Poznaniu. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością dostosowania siatki połączeń do remontów prowadzonych przez PKP PLK. Od 1 lutego 2019 roku na odcinku Sulechów – Zbąszynek zaplanowana była całkowita przerwa w ruchu pociągów. Jednakże zarządca infrastruktury przesunął ten termin na 1 września br. W efekcie planowana przerwa w ruchu przez większość czasu obowiązywania nowego rozkładu jazdy nie będzie miała miejsca. Jednak z uwagi na zbyt późny termin wprowadzenia tej zmiany, PKP Intercity nie miało już możliwości wprowadzenia modyfikacji do oferty dla mieszkańców Zielonej Góry.

 

PKP Intercity, by ułatwić pasażerom podróżowanie, wydłużyło do Zielonej Góry pociąg IC Konopnicka, obsługiwany nowoczesnym i komfortowym ED161. Z uwagi na wczesny wyjazd z Warszawy wskazanego pociągu (14:50 z Dworca Centralnego) PKP Intercity wystąpiło także do PKP PLK z wnioskiem o uruchomienie łącznika z Poznania do Zielonej Góry od pociągu TLK Gombrowicz rel. Warszawa Wsch. – Poznań Gł. (ze zmianą odjazdu z Warszawy Centralnej około godz. 19:00) oraz uruchomienie nocnego łącznika z Zielonej Góry do Poznania z przełączeniem na pociąg TLK Uznam rel. Świnoujście – Warszawa Wsch., zapewniającego dojazd do stolicy na godz. 7. Zmiany te zostały zaproponowane do wdrożenia od dnia 10 marca 2019 r. w ramach kolejnej organizacji zamknięciowej do 8 czerwca 2019 r. Obecnie PKP IC oczekuje na realizację tej propozycji przez PKP PLK S.A.

 

Jest to rozwiązanie tymczasowe. Natomiast w ramach korekty rozkładu jazdy od dnia 09 czerwca br. PKP IC wystąpiło z wnioskiem do PKP PLK o przywrócenie pociągu TLK Zielonogórzanin rel. Warszawa Wsch. – Zielona Góra – Warszawa Wsch. z wyjazdem z Warszawy około godz. 19 i przyjazdem do Warszawy około godz. 11.

 

Pozdrawiam

Anna Zakrzewska

 

Zespół Prasowy PKP Intercity S.A.
Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa
(..)


Od: Adam 
Wysłano: 20 grudnia 2018 
Do: Rzecznik
Temat: pytanie o kolej do Zielonej Góry- do PKP Intercity

do PKP Intercity

Co sądzi PKP Intercity o propozycji aby po godz. 15 kursowa pociąg pasażerski ze stolicy kraju do miasta Zielona Góra? Czy wg PKP IC jest to sensowne? Zielona Góra generuje taki sam ruch pasażerów jak niewielkie miasto Żmigród-o ile pamiętam te dane. 
Adam Fularz
www.zielonogorska.pl
 
P.S.

Przesyłam w załączeniu - dokument UM projekt apelu Rady Miasta Zielona Góra w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych.
 
PKP IC S.A.

czwartek, 17 stycznia 2019

Trendy rattan furniture from China.

Dear Sir. 
Here attached the photo for your top rated items for your market. Just for your reference. Please keep me informed for any questions.


Best Regards,
Ivy shar   Product Manager
M. +86 137 582 036 46  (WhatsApp,WeChat)
T. +86 571 897 125 84
F. +86 571 888 110 93
Email: ivy@evensunfurniture.com
Skype: evensunchina
Evensun Company Limited
HangZhou, China. 310012.
www.outdoorrattan-furniture.com

środa, 16 stycznia 2019

Odpowiedź w sprawie naprawy deptaku: chodnik przy ul. Al. Niepodległości

Redakcja otrzymała:
From: Jacek Partyka <J.Partyka na serwerze um.zielona-gora.pl>
Date: Tuesday, January 15, 2019
Subject: chodnik przy ul. Al. NiepodległościWitam,
W odpowiedzi na Pana mail z dnia 10.01.2019 r. w sprawie dokonania przeglądu
chodnika przy ul. Al. Niepodległości w Zielonej Górze, na odcinku Plac
Bohaterów  - Pomnik Bachusa, informuję że w sprawie usterek nawierzchni
chodnika, również we wskazanym rejonie, zrealizowano poniżej, co następuje:
- przeprowadzono  wraz z Wykonawcą robót utrzymaniowych wizję lokalną rejonu
występowania usterek nawierzchni;
- wskazano miejsca występowania utrudnień w przemieszczaniu się ciągiem;
- określono zakresy niezbędnych prac naprawczych, w tym między innymi,
wykonano w dniach 16-22.08.2018 r., określone ustaleniami prace naprawcze,
tj. zlikwidowano stwierdzone nierówności (wklęsłości i wypukłości)
nawierzchni chodnika, dokonano wymiany uszkodzonych płyt i ułożono je na
odpowiednio przygotowanym podłożu, przeprowadzono wymianę wybranych płyt,
celem uzyskania jednolitości kolorystycznej, a także uzupełniono brakujące
płyty chodnika.
Roboty w podobnym zakresie zrealizowano również w późniejszym terminie.

Informuję ponadto, że przebudowa kompleksowa nawierzchni chodnika,
tworzących równą oraz płaską powierzchnię, a także  uwzględnienie w budżecie
na rok 2019 r. środków finansowych na ten cel, uzależnione jest od
przeprowadzenia wnikliwej analizy i oceny wszystkich wydatków,
przeznaczonych na zadania mieszczące się w katalogu planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nadmieniam jednakże, że stan techniczny nawierzchni chodnika jest
monitorowany, a w przypadku stwierdzonych usterek, staramy się usuwać je na
bieżąco.

Jacek Partyka
Biuro Zarządzania Drogami
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
(...)poniedziałek, 14 stycznia 2019

Na żywo: na placu Powst. Wielkopolskich stoją ludzie ze świecami

Za parkingiem na pl. Na placu Powst. Wielkopolskich stoją ludzie ze świecami. Co najmniej kiladziesiąt świec pali się trzymana przez grupę ludzi w oddali. 
Opr. A. F.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

W Zielonej Górze rusza Marsz Milczenia- niepotwierdzona informacja

W Zielonej Górze rusza Marsz Milczenia- niepotwierdzona informacja. W tej chwili spod Filharmonii, gdzie kiedyś spalono synagogę.
Opr. A. F.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

sobota, 12 stycznia 2019

Na kongresie Średnich Miast mówią o Zielonej Górze

Miasto Zielona Góra podano jako przykład deglomeracji, w panelu polityków z jednym szefen NGO. Przykładem deglomeracji było przeniesienie rządowego centrum statystycznego GUS do Zielonej Góry. P. Bartosz Sienkiewicz kłócił się z p. Zybertowiczem, doradcą rządu.
Opr. A. Fularz
Na podstawie wypowiedzi w panelu--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 11 stycznia 2019

UM Zielona Góra odpowiada na wniosek o zablokowanie możliwości podwożenia dzieci do szkół samochodami os.

Redakcja otrzymała:

---------- Forwarded message ----------
From: Maria Pięta <M.Pieta na serwerze um.zielona-gora.pl>
Date: Friday, January 11, 2019
Subject: Fw: Wniosek o zablokowanie możliwości podwożenia dzieci do szkół samochodami os. 
Zielona Góra, 11 stycznia 2019 r.
 
Wnioskodawca: Adam Fularz
 
Odpowiadając na wniosek z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie całkowitego i pełnego zablokowania podwożenia dzieci do szkół samochodami osobowymi na terenie Miasta Zielona Góra informuję, że propozycja na wzór Wiednia zostanie przeanalizowana.
Oczekujemy zatem na efekty podjętej inicjatywy przez władarzy Krakowa, którzy teraz oczekują na informacje z Wiednia.
W przyszłości rozważymy Pańskie zgłoszenie dotyczące ustawienia stosownych znaków zakazu wjazdu na ulice przy szkołach w Zielonej Górze.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta

 

 


czwartek, 10 stycznia 2019

List otwarty do Leszka Kalinowskiego c/o Redakcja Gazety Lubuskiej

List otwarty do Leszka Kalinowskiego c/o Redakcja Gazety Lubuskiej

Szanowny Panie. 

Piszę w sprawie Pana tekstu pt. "Zielonych miejsc parkingowych przybywa... " 
W tekscie wzywa Pan do zintensyfikowania prac betonowania miasta Zielona Góra i uzywa Pan "greenwashingu" czyli ubiera Pan celowe i kontrowersyjne działania na rzecz zniszczenia srodowiska naturalnego w "ekologiczne opakowanie". 
 
Tekst jest jednostronny do granic absurdu. Koszt jednego miejsca parkingowego w większym polskim miescie to ok. 80 tys. PLN. Czasem developerzy podają koszt miejsca parkingowego i jest to stokilkadziesiąt tysięcy złotych. Pomija Pan milczeniem argumwnty innych radnych niż tych z Pana kręgu. Jedna z radnych twierdzi ze w mieście jest najwięvej samochodów na głowę statystycznego mieszkańca do Warszawie i Sopocie. Podaje też przyczyny.

Ekonomiści wolnorynkowi żądają by rząd czy samorząd wycofał się z dotowania prywatnego przedsięwzięcia jakim jest motoryzacja masowa bo jest to ukryte dotowanie konkretnej gałęzi rynku transportowego. Niszczy to komunikację zbiorową i doprowadza centra miast do upadku.

Według zwolenników wolnego rynku to prywatne firmy powinny budować parkingi. Mania wspierania motoryzacji masowej to jeden z czynników który spowodował bankructwo miasta Detroit.
Pozdrawiam serdecznie.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 9 stycznia 2019

Wniosek w sprawie dostosowania deptaku dla rolkarzy i deskorolek elektrycznych

Biuro Zarządzania Drogami
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra


Pytanie:
Czy można dokonać przeglądu deptaka na al. Niepodległosci na odcinku Plac Bohaterów- Pomnik Bachusa pod kątem:

-wyeliminowania dziur między płytkami w które wpada cała płoza rolek, jeśli się jedzie tam na rolkach. Jest tam co najmniej kilka sporych dziur, odstępów między płytkami które możnaby wyeliminować. 

- z powodu dużych nierówności i niektórych uskoków między płytkami na rolkach jeździ się tam trudno i jak się jedzie szybciej to jest łatwo o wywrotkę. Czy można dokonać przeglądu nawierzchni pod potrzeby rolkarzy i jeżdżenia na tych elektrycznych deskorolkach które czasem się nazywa "hoover boards" i które są dziś popularne w mieście? Chodnik powinien być równy i płaski. Obecnie niestety w wielu miejscach nie jest. Latem na czymś elektrycznym lub na rolkach jest ciężko ujechać bo całe płozy rolek wpadają w szpary między płytkami.

Nowa platforma do zarządzania samorządami pozwala wyeliminować polityków z najważniejszych decyzji

W brytyjskim wydaniu BBC ukazał się artykuł o  technologii pozwalającej pozbyć się wplywu polityków na większość decyzji w samorządach. Mężczyzna Pablo Soto który zaprojektował popularne platformy peer-to-peer, wszedł w życie polityki i opracował oprogramowanie do zarządzania samorządami przez samych mieszkańców. 

"Decide Madrid" to popularna platforma z 400 użytkowników mająca na celu eliminację polityków z procesu decyzji samorządów lokalnych w Madrycie. Jej twórcy-np. Pablo Soto, odnieśli sukces. W ten sposób mieszkańcy Madrytu decydują o prawie półmiliardowym budżecie. Ma ona być  uzupełniona o wylosowane ciało doradcze wzorem starożytnych demokracji których skład w całości pochodził z publicznych losowań.

Oprogramowanie które stoi za tą platformą wdrożono w 33 krajach w ponad stu instytucjach rządowych. Urugwaj jest pierwszym krajem który wdrożył to rozwiązanie na szczeblu krajowym.

Adam Fularz 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 8 stycznia 2019

Wniosek o zablokowanie możliwości podwożenia dzieci do szkół samochodami os.

Wniosek 
o całkowite i pełne zablokowanie możliwości podwożenia dzieci do szkół samochodami osobowymi na terenie miasta Zielona Góra
]
do UM Ziel. Góra

W Krakowie trwają prace nad zablokowaniem wielu ulic w godzinach 7.45 -8.15 aby uniemożliwić rodzicom odwożenie samochodem dzieci do szkoły. Czy w Zielonej Górze jest możliwa podobna akcja przeciwko kierowcom odwożącym dzieci do szkół polegająca na czasowym całkowitym blokowaniu ulic przy szkołach dla wszystkich samochodów osobowych? Kraków wzoruje się na Wiedniu i szeregu miast Eur. Zachodniej. Celem jest całkowite uniemożliwienie podróży samochodem do szkół celem odwozu dzieci do szkoły. Koszty zewnętrzne tego procederu ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Proponuję i wnoszę o ustawienie znaków zakazu wjazdu w określonych godzinach na wszystkich ulicach przy szkołach na terenie miasta. Drogi przy szkołach byłyby zablokowane w tym czasie. 

Adam Fularz 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

niedziela, 6 stycznia 2019

Indywidualiści w Polsce są prześladowani. Powinni wyjechać z kraju- tłumaczy ekonomista

Osoby które mają zdolność do samodzielnego myślenia i są w stanie funkcjonować samodzielnie, bez odniesienia do wartości dzielonych przez większe grupy odniesienia - powinny wyjechać z jurysdykcji Rzeczpospolita Polska- oceniam jako ekonomista.

Osoby takie są w Polsce w sposób skrajny dyskryminowane, ponieważ w odczuciu osób o osobowościach autorytarnych ze "zwartych grup" stanowią dla nich zagrożenie. Osoby te są więc w Polsce przedmiotem tak zwanej "autorytarnej agresji". Są one groźne dla dominujących w Polsce osobowości autorytarnych i dla innych członków grup, bowiem potrafią myśleć samodzielnie, i nie potrzebują "wsparcia grupy". Indywidualiści są postrzegani jako zagrożenie dla popularnego w Polsce typu "osobowości autorytarnej". 

W Polsce samo wychowanie jest już autorytarne, a uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez polski system szkolny może skutkować i w mojej ocenie skutkuje autorytarnym zaburzeniem osobowości Wg Wikipedii, jako konstrukcja osobowość autorytarna rozwija się, gdy potrzeby emocjonalne dziecka nie są zaspokajane, wychowawcy często stosują kary jako środek wychowawczy.

O ile na przykład holenderskie dzieci w wieku ok. 9-10 lat mają swój własny styl ubioru, i nie mają problemu ubierać się np. "skrajnie kontrowersyjnie" jak na polskie warunki (np. zejść do hotelowej restauracji w jednoczęściowym dresie "onepiece" na uroczyste noworoczne śniadanie), o tyle w Polsce dzieci w tym samym wieku w porównaniu z dziećmi holenderskimi zachowują się jak upośledzone, bawią się jeszcze klockami, są ubierane przez rodziców etc. 

W Polsce dzieci w tym wieku często jeszcze traktuje się jakby były mentalnie upośledzone, co odbija się na ich zachowaniu. Panuje dominacja osobowości autorytarnych które postrzegają świat przez pryzmat stereotypów, i całkowita pogarda i prześladowanie osób wewnątrzsterownych (indywidualistów, nonkonformistów). W Polsce nie zobaczymy zbyt wielu dzieci w wieku 9 lat które się np. całkowicie same ubierają i same wybierają swoje ulubione marki ubrań. 

W Polsce jest bardzo niewiele osób będących indywidualistami, stąd ich dyskryminacja w miejscu pracy, w życiu osobistym etc. Osoby takie znajdą się jak w wodzie gdy wyjadą z Polski do krajów cywilizacji Zachodu- oceniam. W Polsce dominuje konformizm, dostosowywanie się do ogółu, co narzuca często skrajne formy konserwatyzmu w zachowaniach codziennych.

Polskie media są zwykle w sposób skrajny konserwatywne czy faszyzujące, polski autorytarny system edukacji dyskryminuje i prześladuje indywidualistów, którzy często nie mają szans na ukończenie studiów z powodu stałych prześladowań i dyskryminacji. Co więcej, wychowanie w duchu autorytarnym zostało ostatnio oficjalnie wpisane jako doktryna edukacyjna w tej jurysdykcji. 

Polskie społeczeństwo ma tendencję do skrajnego konformizmu z powodów wyznaniowych. Najpóźniej ze wszystkich miało nową konstytucję czy wolne wybory po okresie autorytaryzmu:

"Wolne wybory w Polsce odbyły się dopiero w październiku 91 roku. Później niż gdziekolwiek indziej w Europie Wschodniej. W międzyczasie były już wolne wybory nawet wAlbanii" (A. Romaszewska, "Tchórzostwo i postokrągłostołowe przesądy")

Popatrzmy na daty "wolnych wyborów" w Polsce i w reszcie transformującej się Europy:

Węgry: 24 Marca 1990

NRD: 18 Marca 1990

Czechy: Czerwiec 1990

Bułgaria: czerwiec 1990

Rumunia: 20 maja 1990

Polska: 27 Październik 1991

Od wiosny 1989 do wiosny 1991 roku każdy komunistyczny lub były komunistyczny kraj Europy Środkowej i Wschodniej, a także w przypadku ZSRR i Jugosławii każda republika, przeprowadził konkurencyjne wybory parlamentarne. Odbywały się po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci. Niektóre wybory były tylko w niewielkim stopniu wolne jak początkowo w Polsce, inne- w pełni demokratyczne. 

Wszystkie daty wyborów:

(tylko w 30 % "wolne") Polska - 04 czerwca 1989
    Turkmenistan - 07 stycznia 1990
    Uzbekistan - 18 lutego 1990
    Litwa - 24 lutego 1990
    Moldova- 25 lutego 1990
    Kirgistan - 25 lutego 1990
    Tadżykistan - 25 lutego 1990
    Białoruś - 03 marca 1990
    Rosja - 04 marca 1990
    Ukraina - 04 marca 1990
    Wschodnie Niemcy - 18 marca 1990
    Estonia - 18 marca 1990
    Łotwa - 18 marca 1990
    Węgry - 25 marca 1990
    Kazachstan - 25 marca 1990
    Słowenia - 08 kwietnia 1990
    Chorwacja - 24 kwietnia 1990
    Rumunia - 20 maja 1990
    Armenia - 20 maja 1990
    Czechosłowacja - 08 czerwca 1990
    Bułgaria - 10 czerwca 1990
    Azerbejdżan - 30 września 1990
    Gruzja - 28 października 1990
    Macedonia - 11 listopada 1990
    Bośnia i Hercegowina - 18 listopada 1990
    Serbia - 08 grudnia 1990
    Czarnogóra - 09 grudnia 1990
    Albania - 07 kwietnia 1991

    Polska: 27 Październik 1991

 

opr. (af)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Komunikaty