Zielona Góra,

środa, 12 grudnia 2018

W sprawie błędu dot. witryny lotniska

Do UMWL
Znalazłem chętnych przewoźników lotniczych do obsługi połączeń do Zielonej Góry- ale mimo ze zglaszalem telefonicznie- nadal na stronie internetowej lotniska podano majl który nie jest poprawnym adresem.  

Na stronie www airport. Lubuskie .pl podano:


Wyślij e-mail:

airport@airport.lubuskie.pl

lub zadzwoń:Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

+48 68 351 23 00

Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.

+48 68 420 00 83


Chcę podać adres email ale ten podany adres poprzednio nie działał- przesyłam list który odbiło. Proszę o pomoc i zmiany na stronie internetowej. Poprzednio naście dni temu dzwoniłem i na stronie internetowej miał być wg mojej rozmówczyni- poprawny adres.  Mi się wyświetla adres jak podany powyżej.

Pozdrawiam
Załącznik: list odbity z powodu braku takiego adresu poczty elektronicznej.


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Data: czwartek, 29 listopada 2018
Temat: pytanie o możliwości współpracy z opinią publiczną w sprawie kierunku rozwoju lotniska
Do: adam.fularz@wieczorna.pl


</mail/u/0/s/?view=att&th=167601a835f514cd&attid=0.0.1&disp=emb&zw&atsh=1>

Wiadomość nie została dostarczona

Twoja wiadomość nie została dostarczona na adres: airport@airport.lubuskie.pl, ponieważ serwer zdalny jest nieprawidłowo skonfigurowany. Więcej informacji znajdziesz w szczegółach technicznych poniżej.
Odpowiedź otrzymana z serwera zdalnego:

454 4.7.1 <airport@airport.lubuskie.pl>: Relay access denied


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta