Zielona Góra,

sobota, 15 grudnia 2018

W sieci społecznościowej: mieszkaniec krytykuje podpisanie umowy o budowie trasy południowej przez Las Piastowski

W popularnej sieci społecznościowej kolportowany jest tekst: 
"Zabetonowanie Lasu Piastowskiego staje się faktem! Zostały ostatnie formalności do wjazdu harwesterów, buldożerów i kosiarzy umysłów. Ostatnią deską (o ironio!) ratunku jest NASZ szeroki PROTEST społeczny. Tak funkcjonują dojrzałe demokracje czego przykładem setki tysięcy ludzi na ulicach Paryża. Tylko tu gra nie idzie o podwyżkę o kilka petrodolarów za benzynę. Tu stawką jest nasze zdrowie. Korzystajmy z obywatelskiej możliwości sprzeciwu. Powołuję to wydarzenie jako osoba prywatna, zielonogórzanin od urodzenia, wychowany w Lesie Piastowskim i mieszkający przy nim do dziś. Organizujmy się tutaj aby powiedzieć wreszcie STOP! Zapraszam wszystkich miłośników tlenu, lasu, fauny i flory, Natury i Życia. Zielona Góra potrzebuje pilnie pomocy. W granicach naszego miasta znajduje się Las Piastowski. To nasze zielone płuca filtrujące wszechobecny smog i spaliny. To magiczne, bioróżnorodne miejsce, którego niepowtarzalne walory przyrodnicze i topograficzne wyróżniają nas w skali kraju i Europy. To nasz "Central Park". Nasza "Rospuda". Niestety. Rządni betonu i pieniędzy włodarze chcą przeciąć na pół Las Piastowski asfaltową drogą donikąd nazywając to Obwodnicą (choć niczego i nikogo nie obwodzi a wjeżdża wprost do naszych domostw). Została zawiązana sieć powiązań między władzą. Droga przez Las Piastowski to tylko pretekst aby wykarczować większość tego pięknego, zielonego obszaru pod osiedla, strefy przemysłowe, stacje benzynowe itd. Zostaniemy (my i nasi Potomkowie) pozbawieni spokoju, rekreacji, harmonii i tlenu. Zatrują nam źródła krystalicznej wody z źródła. Z lasem żyje w symbiozie wielu Zielonogórzan i Turystów. Już 3 lata temu zebraliśmy 5 tysięcy podpisów przeciwko tej drodze wskazując alternatywne przebiegi dla obwodnicy podparte specjalistycznymi rozwiązaniami. Urząd wywalił to do kosza. Raz jeszcze potrzebna Państwa pomoc. Z o wiele większą siłą, która jest w stanie skruszyć beton!
Z szacunkiem. 
Grzegorz Lipiec #LasPiastowski"

-- 
na podstawie https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F2257320207884843%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNEypL6gMPpro-GNXGCPSOFO7paK4g

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta