Zielona Góra,

wtorek, 18 grudnia 2018

Mieszkańcy za wycinką? List w sprawie Pana komentarza w "Gazecie Lubuskiej"

Drogi Panie,
Napisałem do Pana list ponieważ w rozmowie telefonicznej ze mną tłumaczył Pan że podał nieprawdziwe informacje z powodu braku miejsca w drukowanej gazecie.

Co za nieprawdziwe informacje zauważyłem? Zbulwersowało mnie że napisał Pan że "mieszkańcy byli za" wycinką alei lipowej koło Trzebiechowa. Zdziwiło mnie to- z Pana tekstu wynikało że 100 % mieszkańców było za wycinką. Gdy zadzwoniłem- oświadczył Pan że to skrót -z powodu braku miejsca w papierowej gazecie. Że nie 100 procent mieszkańców poparło wycinkę zabytkowej alei.

Sam pamiętam inne dane. Inne okoliczności. Ówczesna pani wójt oszukiwała w owych konsultacjach- wg oskarżeń i relacji do jakich dotarłem. Na przykład rzekomo pani wójt nie przedstawiła żadnej alternatywy wobec wycinki drzew- poza rezygnacją z modernizacji drogi w ogóle. W owych konsultacjach w gm. Trzebiechów- wg jej krytyków- były tylko dwie opcje- albo wycinka- albo nowej drogi nie będzie w ogóle.  

To była przecież zwykła manipulacja. Nie było tylko dwóch alternatyw. Pani wójt- jeśli rację mają jej krytycy- dokonała manipulacji.  

W rozmowie telefonicznej zaś twierdził Pan że konsultacje miały miejsce "oficjalnie" i że cytowane przez Pana dane są prawdziwe- a krytycy p. Wójt nie mieli racji bo zebrane przez nich podpisy nie były wg Pana zbierane oficjalnie więc wg Pana argumentu- te podpisy nie "liczyły się". Myślę że tego typu argumentacja jest na miejscu -ale w krajach totalitaryzmu.

W sieci Internet zbierano podpisy przeciwko wycince owej zabytkowej alei i uzbierano - jak dzisiaj telefonicznie dopytałem u owych krytykowanych przez Pana społeczników- 3021 podpisów przeciwko wycince alei.

Pan mi wmawiał że podaję dane krytyków konsultacji które "nie były oficjalne". Jak się dowiedziałem- wójt była oskarżona przez krytyków- o zwykłą manipulację. Więc Pana dane też są wątpliwe i to wg mnie dużo bardziej. Sprawa skończyła się na prokuraturze.

Pan mi telefonicznie odpowiedział na zarzuty że nie ma czasu na rozmowę.  Ja jednak znalazem czas by Panu odpisać.

Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta