Zielona Góra,

poniedziałek, 24 grudnia 2018

Komunikat- Nowa taryfa opłat w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost


24 grudnia 2018 r.
INFORMACJA PRASOWA


Nowa taryfa opłat w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost

Nowe, atrakcyjne opłaty: pasażerska i postojowa, a także zniżki dla lotów szkolnych – to najważniejsze zmiany, jakie od 25 grudnia 2018 r. wchodzą w życie w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost.

Od końca tego roku zniżka za tzw. lądowanie „touch and go" będzie wynosiła 90 proc. Znaczące rabaty przewidziano również dla wszystkich organizatorów lotów szkolnych, którzy będą lądowali w  zielonogórskim porcie. Wynoszą one:

• do 4 tys. lądowań włącznie – 50 proc.
• powyżej 4 tys., do 5 tys. włącznie – 55 proc.
• powyżej 5 tys. – 60 proc.

Zniżki przewidziane są też dla przewoźników, którzy postanowią zainaugurować nowe połączenie z lotniska w Zielonej Górze. Za pierwszy rok lądowań dla nowej trasy otrzymają oni rabat w wysokości 85 proc.

Od końca tego roku zmienia się również opłata za każdego pasażera, która wynosi teraz 24 zł. Przewoźnicy – dodajmy - nie muszą płacić za osoby podróżujące w tranzycie oraz za dzieci do lat 2.

Zielonogórski port wprowadził nadto nowe opłaty postojowe, które będą obowiązywały od 25 grudnia 2018 r. Oto one:

• dla statków powietrznych o MTOM do 2 ton włącznie za każde rozpoczęte 24 godziny postoju - 8,00 PLN
• dla statków powietrznych o MTOM powyżej 2 ton za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju - 4,00 PLN.
• Dla postoju poniżej czterech godzin opłata nie jest pobierana.


Cała aktualna taryfa opłat lotniskowych na Lotnisku Zielona Góra-Babimost jest dostępna w załączeniu.

***

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, największy  w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Przedsiębiorstwo posiada udziały lub akcje kilkunastu spółek.


Dodatkowych informacji udziela:  
Biuro Public Relations
pr@polish-airports.com

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta