Zielona Góra,

czwartek, 29 listopada 2018

Co z lotniskiem Babimost? UMWL zdradza plany.

Dostałem informację  że "Linie KLM ogłosiły uruchomienie lotów na trasie Wrocław-Amsterdam Schiphol. Nowy kierunek ruszy od sezonu letniego 2019. To już piąte nowe połączenie sieciowe z wrocławskiego lotniska w ciągu roku." Do UMWL zadałem więc pytanie: "Co z lotniskiem w Babimoście? Jakie są aktualne plany?" 

Ostatnio po raz kolejny nie udał się przetarg na organizację lotów międzynarodowych z tego lotniska. Przesłałem w tej sytuacji do UMWL opinię network directora (dyrektora sieci) jednej z linii lotniczych, który- po przesłaniu mu ogłoszenia o przetargu na wykonywanie połączeń lotniczych z Babimostu, dopytywał się o wersję anglojęzyczną ogłoszenia. Niestety takiej wersji nie ma. W przetargu na dotacje do wykonywania lotów z Babimostu nie było chętnych i jest to już drugi unieważniony przetarg w tym roku. Być może dzieje się to z powodu tego że ogłoszenie jest tylko w jęz. polskim.

Oto odpowiedzi UMWL:
Szanowny Panie,

Lotnisko Zielona Góra w Babimoście funkcjonuje zgodnie z założonymi działaniami w zakresie pozyskania połączeń lotniczych. 

Obecnie prowadzone są rozmowy z touroperatorami i przewoźnikami wakacyjno-czarterowymi oraz działania w zakresie kontynuacji połączeń lotniczych między IEG a WAW. 

Dalsze planowanie działań w zakresie połączeń międzynarodowych jest przewidziane w I kw. 2019r. 

(..)


Maciej K. Król

Prezes Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o.

i Główny Specjalista ds. Lotnictwa UMWL (..)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta