czwartek, 29 listopada 2018

Co z lotniskiem Babimost? UMWL zdradza plany.

Dostałem informację  że "Linie KLM ogłosiły uruchomienie lotów na trasie Wrocław-Amsterdam Schiphol. Nowy kierunek ruszy od sezonu letniego 2019. To już piąte nowe połączenie sieciowe z wrocławskiego lotniska w ciągu roku." Do UMWL zadałem więc pytanie: "Co z lotniskiem w Babimoście? Jakie są aktualne plany?" 

Ostatnio po raz kolejny nie udał się przetarg na organizację lotów międzynarodowych z tego lotniska. Przesłałem w tej sytuacji do UMWL opinię network directora (dyrektora sieci) jednej z linii lotniczych, który- po przesłaniu mu ogłoszenia o przetargu na wykonywanie połączeń lotniczych z Babimostu, dopytywał się o wersję anglojęzyczną ogłoszenia. Niestety takiej wersji nie ma. W przetargu na dotacje do wykonywania lotów z Babimostu nie było chętnych i jest to już drugi unieważniony przetarg w tym roku. Być może dzieje się to z powodu tego że ogłoszenie jest tylko w jęz. polskim.

Oto odpowiedzi UMWL:
Szanowny Panie,

Lotnisko Zielona Góra w Babimoście funkcjonuje zgodnie z założonymi działaniami w zakresie pozyskania połączeń lotniczych. 

Obecnie prowadzone są rozmowy z touroperatorami i przewoźnikami wakacyjno-czarterowymi oraz działania w zakresie kontynuacji połączeń lotniczych między IEG a WAW. 

Dalsze planowanie działań w zakresie połączeń międzynarodowych jest przewidziane w I kw. 2019r. 

(..)


Maciej K. Król

Prezes Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o.

i Główny Specjalista ds. Lotnictwa UMWL (..)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 28 listopada 2018

Wagmostaw skuło lodem

Popularne miejsce spacerów- zbiornik wodny Wagmostaw jest już pokryty warstwą lodu. Tylko w miejscu gdzie bytują kaczki- pozostaje kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni wolnej od lodu.
Opr. Adam Fularz
Na podstawie wizji lokalnej w dniu dzisiejszym

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Wagmostaw skuło lodem

Popularne miejsce spacerów- zbiornik wodny Wagmostaw jest już pokryty warstwą lodu. Tylko w miejscu gdzie bytują kaczki- pozostaje kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni wolnej od lodu.
Opr. Adam Fularz
Na podstawie wizji lokalnej w dniu dzisiejszym

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 27 listopada 2018

Reportaż: Ktoś dzisiaj myszkował w naszej przestrzeni


Nagle trzask drzwi. Chwila ogarniania. Głos jednego z ziomów- kto to był bo ten trzask drzwi to nie był on. On był w kiblu. Więc skąd ten trzask drzwi? Myślimy i mamy ten sam wniosek. Ktoś więc z ulicy chyba wszedł po cichu po czym właśnie wyszedł...

Biegnę do drzwi, inny ziom mnie wyprzedza. Wypadamy na ulicę. Nikogo nie widać a może powinno być kogoś widać bo wiele chwili nie minęło. Mam złe przeczucie.

Przeszukuję swój plecak. Portfel jest. Klucze i telefon komórkowy miałem ze sobą- w miejscu dostępnym dla każdego z ulicy został tylko portfel z banknotem 10 zł w środku.

Wróciłem już z dzielni z miejscówki na której cisnę brejka (breakdance) i mam jakieś złe przeczucie.  Kto to był?  Czego szukał?  Czy nie był świadom że wypadnie za nim kupa raczej zwinnych ziomów? Kotów którzy go dogonią? Czy jest rozsądne zostawiać drzwi otwarte?  Czy jest już w ogóle tak źle że zostawić otwarte drzwi to tyle samo co być okradzionym?

Rozmawiamy o tym a jednocześnie wiem że jedna z aplikacji na telefonie komórkowym mojego rozmówcy wszystko nagrywa. Rozmawiamy o nagrywaniu naszych rozmów. Zwykle ta aplikacja nagrywa i przetwarza dane z rozmów by wyświetlać nam różne reklamy. Ziom mówi- "i co z tego powodu że ona nas nagrywa? Czy to coś złego?  O czym my takim tu rozmawiamy? Najwyżej będzie mi wyświetlać reklamy o ociepleniu tego dachu"- mówiąc to wskazał na dach naszego spotu o którym dzisiaj mi mówił i na którym już skraplała się woda.

Ja dla zachowania szczątki prywatności uciekłem z sieci społecznościowych. Odkryłem że wówczas-bez tych sieci- i tak ledwo mam czas na życie. Zająłem się osobami dookoła mnie a i tak mam ledwo na to czas. Jest 23.33 i jeszcze nie wysłałem majli do ziomów jakie obiecałem wysłać tego popołudnia.

Boję się sieci społecznościowych. Jeśli dużo z nich korzystasz- zauważysz jak bardzo jesteśmy zeleżni od zwykle dość wadliwie działających algorytmów pseudosztucznej inteligencji. Nie chcę być ofiarą takich algorytmów.  Mam taką książkę o nazwie polskiej "Broń matematycznej zagłady"- jeśli mam wyjaśnić angielski tytuł "Weapons of Math Destruction". Jeśli chcesz wiedzieć o czym czyta ekonomista do snu po kursie poppingu i breakdance, to jest to książka o błędach w algorytmach sztucznej inteligencji. I zaczyna się ona opowieścią o moralnym gównie w jaki nasz świat zmieniają takie mocno zepsute i felerne mechanizmy obróbki big data.

O czym dzisiaj rozmawialiśmy na privie- czego nie chcę by nagrywały różne aplikacje?  Wśród ziomów sądowałem co sądzą o tym że jedna z popularnych aplikacji zbierała nasze dane które łatwowiernie jej powierzyliśmy- a następnie za jakąś garść orzeszków nasze dane powędrowały do jakiegoś sztabu wyborczego i ja na przykład dostałem zadziwiająco trafnie sprofilowaną i idealnie stargetowaną reklamę wyborczą która-jak to się mówi- zassała, czyli złapała mnie i nabrała.  

Tak. Sztuczna inteligencja w służbie zła. O tym dziś rozmawiałem w cztery oczy z różnymi ziomami nim trzasły drzwi. Podejrzewam że nasze dane z jednej z popularnych "apek" sobie po prostu powędrowały w świat. I mogą służyć niecnym celom.  

Mnie już zhakowano. Dostałem z buta od big data. Uwierzyłem w idealnie dobraną reklamę wyborczą co okazało się błędem.  Wiem teraz- że to nie jest przypadkiem.  Że ktoś wykorzystał big data by mnie zhakować. Różne osoby dokładają mi kolejne fragmenty opowieści w tej sprawie. Kolejne wątki układają się w nić historii zhakowania na przykład mojej skromnej ale nieco ogarniającej osoby za pomocą niezwykle trafnej treści reklamowej. Różne osoby -tutaj- na prowincji- dodają kolejne dane i wypełniają moje spostrzeżenia kolejnymi szczegółami.

Czytam opis firmy big data. Zbierającej o nas wszelkie możliwe informacje z portali internetowych czy ze sklepów internetowych. Czy z beaconów w sklepach stacjonarnych. Mającej dane każdego z nas. O- nawet na zdjęciu jest jej szef na temat którego o dziwo nie ma chyba nic w sieci Internet.  Zadziwiające....

Opr. Adam Fularz
Na podstawie lektury 1. rozdziału "Weapons of Math Destruction" autorstwa Cathy O'Neil oraz rozmów prywatnych ze znajomymi z okolic.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Buspasy w Zielonej Górze? Nie teraz. ..

Wziąłem do ręki publikację sprzed dwóch dekad.  Już wówczas pisałem o potrzebie wyznaczenia bus pasów w mieście Zielona Góra aby spowodować większą popularność komunikacji miejskiej.  Minęło kilkanaście lat.

Idę dzisiaj do znajomego pracującego jako pisarz tekstów.  Czy poruszy temat bus pasów?  Otóż- nie. Nie teraz.  Jak ja sobie to wyobrażam? -pyta.  Przecież korek samochodów osobowych byłby jeszcze dłuższy niż obecnie- odpowiada.  Podaję mu przykład Rzeszowa czy pobliskich miast Niemiec.  Chyba nie przekonuję.

Opr. Adam Fularz

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Gratulacje! Zostałe=?UTF-8?Q?=C5=9B=20wybra?=ny Admin Zielonagora!

Gratulacje Admin Zielonagora!

Zostałeś wybrany spośród 1000 osób do wzięcia udziału w najbardziej
dochodowym systemie handlowym 2018 roku.

Ten niezwykle skuteczny system wykorzystuje zaawansowane algorytmy stworzone
przez grupę programistów z sektora bankowego. Pozwala on na dzienne
zarobki na poziomie 3.500 EUR.

Obejrzyj film instruktażowy:
http://va.specjalnaoferta.xyz/sY9qKGY7

Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza ani umiejętności -
wystarczy komputer lub telefon z dostępem do Internetu!

Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowym dochodem bez wychodzenia z domu - w
pełni automatycznie - to dobrze trafiłeś!

Zarejestruj się i spełnij swoje marzenia już teraz:
http://va.specjalnaoferta.xyz/sY9qKGY7

Oto przykład zarobków 5 osób które pozwoliły nam na podzielenie się
ich sukcesem osiągniętym we wrześniu 2018:

Victoria N., Niemcy - 162.891 EUR
Roeland V., Holandia - 181.089 EUR
Marja L., Holandia - 142.294 EUR
Patryk H., Polska - 129.203 EUR
Lorenzo P., Włochy - 167.203 EUR

Nie przegap tej okazji i zarejestruj się już teraz - pamiętaj, że
ilość miejsc jest ograniczona, a rejestracja jest umożliwiana stopniowo.

DARMOWA REJESTRACJA:
http://va.specjalnaoferta.xyz/sY9qKGY7

Podaj swój kod aktywacyjny - 203 - aby otrzymać dodatkowe 1.000 EUR po
aktywowaniu swojego konta!

Miłego dnia!
Olga Oborski

niedziela, 25 listopada 2018

Pomysł na lotnisko Babimost

Na lotnisku Babimost proponuję dokonać przebudowy hangraru lotniczego który jest obecnie nieużywany- na terminal odlotowy dla pasażerów tanich linii lotniczych.  Terminal obecnie nie jest w użyciu. Nadaje się on na tymczasowy terminal pasażerski dls tego lotniska i pozwala zaoszczędzić na kosztach przebudowy istniejących obiektów lotniska.  Nowy proponowany terminal pasażerów w starym hangarze w środkowej części lotniska pozwoli znacznie zwiększyć przepustowość portu lotniczego i pozwoli na zwiększenie wydajności portu w odniesieniu do liczby odprawionych osób.  Dzięki nowemu terminalowi w porze porannej można było by odprawić kilkukrotnie więcej podróżnych niż do tej pory. Pozwoli ta inwestycja także na odprawę w Babimoście tanich linii lotniczych.
Opr. Adam Fularz

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

komunikat prasowy w sprawie Centrum Muzyki w Krakowie

Wczoraj w Zielonej Górze na operę
"Don Giovanni" wystawioną przez Sonori Ensemble przyszło jedynie 45-50 fanów muzyki.  Warto przypomnieć o tym że w innych regionach Polski władza bardziej dba o kulturę. W Zielonej Górze od kilkudziesięciu lat brak jest profesjonalnego miejsca do wystawienia oper. Niska frekwencja więc nie może dziwić.

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Biuro Prasowe UMWM <bprasowe@umwm.pl>
Data: niedziela, 25 listopada 2018
Temat: Zobacz, jak będzie wyglądać Centrum Muzyki w Krakowie
Do:


(..)

SERWIS PRASOWY

Urzędu Marszałkowskiego Województwa MałopolskiegoZobacz, jak będzie wyglądać Centrum Muzyki w KrakowieWyjątkowa przestrzeń wypoczynku, łącząca świetną akustykę, miejską elegancję oraz możliwość spędzania czasu wśród zieleni – te cechy będzie na pewno posiadać Centrum Muzyki w Krakowie wraz z pobliskim parkiem miejskim, które powstanie w stolicy Małopolski do końca 2024 r. Sprawdź, jak wygląda wybrany właśnie projekt tej wyjątkowej instytucji kultury. Więcej…
(..)
Kontakt dla dziennikarzy:

Rzecznik Prasowy: Filip Szatanik

(..)_

Biuro prasowe (..)

Tomasz Kobylański

Podinspektor
Biuro Prasowe
tel.: +48 12 61 60 (...)

--
__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 23 listopada 2018

Zielonogórski sklep internetowy e-obuwie nie nadąża


Zrobiłem zamówienie butów do przymiarki w salonie stacjonarnym e-obuwie w Focus Park w Zielonej Górze.  Od godziny 12.30 do 19.15 czekałem na potwierdzenie i dopiero teraz przyszło że buty można przymierzyć.
Opr. A. Fularz
Na podstawie wiadomości sms z e-obowie . Pl

Silne skażenie powietrza ogranicza widoczność w centrum Zielonej Góry

Dzisiaj wychodząc do centrum miasta zaopatrz się w maskę antysmogową z nowym filtrem.  Dzisiaj naprzeciwko centrum handlowego Focus Park maska antysmogowa z podwójnym filtrem nie pomagała w obliczu ogromnego zagęszczenia substancji chemicznych w powietrzu. Mimo nowej maski skażone powietrze dostawało mi się w drogi oddechowe w twj okolicy. Widoczność obiektów w oddali jest dziś silnie ograniczona. Odradzam spacer po mieście Zielona Góra bez maski z nowowymienionymi filtrami z węglem aktywnym.

Opr. Adam Fularz
Na podstawie własnych doświadczeń oflakologicznych z użyciem maski antysmogowej jak i po jej zdjęciu w dniu dzisiejszym w centrum miasta Zielona Góra

Pytanie o lampy - ul. Podgórna

Pytanie:
Czy lampy na ul. Podgórnej wyłącza czujnik zmierzchu czy zegar? Opowiadano mi jak o godz. 6.55 nagle zgasło swiatło latarń na ul. Podgórnej i piesi na przejściach dla pieszych aż stanęli bo nie było ich widać już na jezdni. (...)

Odpowiedź:

Dzień dobry,
 

Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Zielona Góra oświetlenie uliczne sterowane jest (włączane i wyłączane) Cyfrowymi Programatorami Astronomicznymi tzw. "zegarami astronomicznymi". Godziny włączania i wyłączania ustalane są przez producenta zegarów na podstawie danych z tablicy wschodów i zachodów słońca oraz poprawek wprowadzonych przez użytkownika dla strefy właściwej dla położenia geograficznego Miasta Zielona Góra.

Nadmieniamy, że z każdym kolejnym dniem w tej części pory roku oświetlenie włączane jest szybciej w ciągu dnia (z uwagi na zapadający zmierzch), z jednoczesnym automatycznym wydłużaniem jego pracy w godzinach porannych.

Przypominamy również, że zgodnie z Art. 19. 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym -kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

_________________________________
Pozdrawiam
Tomasz Śmiejczak
Departamet Inwestycji i Zarządzania Drogami 

czwartek, 22 listopada 2018

Problem niskich nakładów finansowych na badania - także naukowe i rozwój w Lubuskim

Wg danych Eurostat naklady na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca - w tym województwie są najniższe w skali kraju...  Czy to nie wróży kryzysu w regionie? Redakcja pytała czy to prawda?  Oto odpowiedzi UMWL.


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serw. lubuskie.pl>
Data: czwartek, 22 listopada 2018
Temat: pytanie
Do: Adam Fularz (...)


Witam Panie Adamie, poniżej odpowiedź na wyrażone przez Pana wątpliwości. Odpowiedzi udziela Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

Odpowiedź:

Nakłady na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca to jeden z bardzo wielu wskaźników, które opisują sytuację społeczno-gospodarczą regionu. Poziom nakładów na B+R rzeczywiście już od kilkunastu lat jest w woj. lubuskim niski, co jednak w dużej mierze związane jest ze specyfiką i strukturą naszego regionu tj. brakiem dużej metropolii i co za tym idzie małą ilością jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz dużych przedsiębiorstw.

Jednocześnie biorąc pod uwagę szereg innych wskaźników, w tym np. związanych z PKB, które są najczęściej analizowanymi i najbardziej kompleksowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, można spoglądać z optymizmem na przyszłość naszego regionu. Według najnowszych szacunków GUS nasz region, znajduje się na 8. pozycji wśród polskich województw w zestawieniu wartości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2016 r. (w cenach bieżących), natomiast wzrost PKB w województwie lubuskim w przeliczeniu na mieszkańca (w cenach bieżących) w 2016 r. wyniósł 4 % w skali roku i był to drugi wynik wśród polskich regionów (za województwem pomorskim).

Ponadto jak wynika z danych opublikowanych w ogólnopolskim raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pt. ,,Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016", w woj. lubuskim zanotowano największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje organizacyjne, marketingowe oraz logistyczne. W tych dziedzinach znajdujemy się na czele krajowej stawki. Powołać się można również na najbardziej miarodajny raport innowacyjności regionów pn.: Regional Innovation Scoreboard, przygotowywany przez Komisję Europejską na podstawie aż 18 wskaźników, wg którego w woj. lubuskim nastąpiła znaczna poprawa wskaźników innowacyjności na przestrzeni lat 2011-2017 (pod tym względem zajmujemy 7. miejsce wśród polskich regionów).

Podsumowując, wskazane wyżej przykłady pokazują, że dokonanie oceny rozwoju naszego regionu, w tym również w obszarze innowacyjności wymaga zbadania szerokiego wachlarza kryteriów i uwarunkowań, a analiza jednego wybranego wskaźnika, nie będzie odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji.  

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

(..)
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(..)
________________________________
Od: "Adam Fularz" <adam.fularz@wieczorna.pl>
Do: "Iwanowski Michał" <m.iwanowski na serwerze lubuskie.pl>
Wysłane: środa, 21 listopad 2018 12:32:13
Temat: pytanie

Czy UMWL potwierdza że wg danych Eurostat naklady na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca - w tym województwie są najniższe w skali kraju?  Czy to nie wróży kryzysu w regionie?
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.
Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.
Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.
Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 
Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 
Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)
W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 21 listopada 2018

20 osób pojawiło się na spotkaniu z autorką dialogów serialu "Na wspólnej"

Bardzo mało osób pojawiło się na spotkaniu autorskim z MAŁGORZATĄ GUTOWSKĄ-ADAMCZYK, pisarką, historykiem teatru, scenarzystką filmową, dziennikarką, autorką m.in.: scenariuszy seriali filmowych: „Tata, a Marcin powiedział" i dialogów „Na Wspólnej". O godzinie 19:30 pod koniec spotkania naliczyłem zaledwie 20 osób.  Organizatorzy przygotowali dla widzów nawet osobną salę z transmisją spotkania. W zaproszeniu informowali o wprowadzeniu miejscówek. Tymczasem przybyło bardzo mało osób.
Opr. Adam Fularz
Na podstawie pobieżnego przeliczenia publiczności na sali.

Alior Bank: komunikat CBA

Redakcja otrzymała:
Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: środa, 21 listopada 2018
Temat: komunikat CBA
Do: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>


W załączeniu komunikat CBA

 

21.11.2018 Przeszukania w siedzibach RUCH S.A.

 

Krakowscy agenci CBA przeprowadzili na terenie całego kraju szereg przeszukań w siedzibach RUCH S.A., Alior Bank S.A. oraz innych podmiotów i osób, zabezpieczając niezbędną dokumentację i dane elektroniczne w śledztwie w sprawie dot. m.in. nieprawidłowości związanych z udzieleniem przez Alior Bank S.A. kredytów spółce akcyjnej RUCH. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie prowadzi to śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

 

Ze zgromadzonych materiałów wynika, iż w latach 2012-2018 osoby działające w imieniu RUCH S.A. mogły posłużyć się nierzetelną dokumentacją finansową w celu uzyskania linii kredytowej w Alior Banku S.A. w wysokości 153,6 miliona złotych.

 

Ustalenia śledztwa CBA wskazują na prawdopodobieństwo, że udzielenie i utrzymanie tego kredytu mogło być związane z nadużyciem udzielonych uprawnień lub niedopełnieniem ciążących obowiązków przez osoby zarządzające Alior Bank S.A. w latach 2012-2018 i mogło to wyrządzić szkodę bankowi co najmniej w tej wysokości.

 

Ustalenia CBA i prokuratury wskazują także na możliwość wykreowania przez RUCH S.A. potrzeby wzięcia kredytu. Te działania mogły być realizowane poprzez nieracjonalny zakup w 2011 roku obligacji korporacyjnych holenderskiej spółki za 34 mln dolarów i 110 mln zł oraz zbycie swoich nieruchomości poniżej ich realnej wartości oraz inne działania i zaniechania. To z kolei spowodowało wyrządzenie RUCH S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach szacowanej na ponad 200 mln zł.

 

Śledztwo CBA znajduje się na początkowym etapie.

 

Piotr Kaczorek, CBA

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

              Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

                                                                           

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 20 listopada 2018

Rosyjska sieć społecznościowa vk.com już jest 11-tą najpopularniejsza witryną w Polsce`

Szukając, czy wśród top-10 polskiego Internetu są jeszcze jakieś witryny polskich przedsiębiorców, znalazłem że na 11 miejscu rankingu najpopularniejszych witryn w polskiej sieci Internet jest rosyjski portal vk.com który jest rodzajem rosyjskiego odpowiednika Facebooka.
opr. Adam Fularz 
na podstawie
https://www.alexa.com/topsites/countries/PL

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Piotr Barczak wygrał wybór na przewodniczącego Rady Miasta w Zielonej Górze

W tajnym głosowaniu radni miejscy w tej chwili wybierają spośród wszystkich siebie przewodniczącego rady miasta.  Jest tylko jeden kandydat- p. Piotr Barczak.  Głosować ma 24 radnych.  Odczytywany jest protokół radnych z komisji skrutacyjnej. Wydano i wyjęto z urny 24 głosy które były ważne.  15 głosów było za a wstrzymało się -początkowo zero osób co później skorygowano jakoby 9 osób wstrzymało się. W tej chwili procedowana jest stosowna uchwała. Za jej podjęciem głosowało 16 osób. Ale nie policzono tego.  Zamiast tego pytano kto jest przeciw i kto się wstrzymał po czym stwierdzono że uchwałę podjęto jednomyślnie.
Opr. Adam Fularz
Na podstawie glo


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Skandal na uroczystości ślubowania radnych miejskich

Kobieta która prowadzi ślubowanie radnych miejskich - w pewnym momencie sama- nie będąc osobą mającą do tego prawo -zgłaszała bez dyskusji propozycje radnych do komisji skrutacyjnej. Całość tego zdarzenia miała dość kuriozalny charakter pseudo-wyborów dokonanych bez dyskusji czy też zgłaszania się kandydatów.  Później dopiero- po wybuchu hałasu i smiechu na sali- w sposób mniej kontrowersyjny wyłoniono chętnych do pracy w komisji skrutacyjnej. Później zgłaszano chętnych na przewodniczącego rady miasta. Wówczas pan Urbaniak w imieniu klubu "Koalicji Obywatelskiej" zapowiadał że klub owej koalicji wstrzyma się od głosowania. W tej chwili jedyny kandydat na przewodniczącego rady miasta p. Piotr Barczak przyjął propozycję. Trwa przerwa celem przygotowania kart do głosowania.
Opr. Adam Fularz
Na podstawie wypowiedzi na sali sesyjnej

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Trwa uroczysta sesja rady miasta Zielona Góra

Trwa uroczysta sesja rady miejskiej Zielona Góra. Grzegorz Napieralski mówi o możliwości współpracy w polityce mówiąc o tym że potrzeby nas wszystkich nie mają barwy politycznej.  Kobieta z Zielonej Góry mówiąc że reprezentuje Uniwersytet Trzeciego Wieku chciała przekazać różę matce prezydenta miasta.  W tej chwili wypowiada się przewodniczący samorządu gospodarczego p. Jasiński i mówi że naszą największą wartością jest kapitał ludzki. Występuje też szef lubuskich strażaków- ochotników mówiąc do druha Kubickiego- szefa Grodzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej- o gratulacjach jakie mu składa.
W tej chwili wybierany jest przewodniczący rady miasta.  
Opr. Adam Fularz
Na podstawie wypowiedzi jakich jest świadkiem.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Komunikaty