Zielona Góra,

piątek, 5 października 2018

Wniosek do Rady Miasta- od osoby która sama chce naprawić wyciąg narciarski

Szanowni Państwo Radni

Około 11-12 lat temu definitywnie zamknięto wyciąg narciarski. Wielokrotnie i co roku regularnie występowałem o jego otworzenie na powrót- bez skutku. Mam dość Państwa nieudolności i wiecznego "nie da się". To trwa już ponad dekadę. Mam tego najzupełniej dość. Jestem już tym zmęczony. Brak jest nawet odpowiedzi z UM- na co odpisałem "ale to już chyba 3 lub 4 raz zgłaszam i brak odpowiedzi".

Mam wrażenie że miasto Zielona Góra jest miastem osób starych, po 50-tce. Jest to wymieniane w rozmowach o mieście, jest widoczne na ulicach- stąd ten Państwa zlew, olewanie spraw osób z młodszych generacji. Kto z młodych osób mógł- wyprowadził się z tego miasta- choćby do Nowej Soli, gdzie jest wakepark i chyba już ze sześć torów do pumptracku. Ile jeszcze dekad mam się upominać o wyciąg narciarski?. Mam już dość.

W tym roku dwukrotnie występowałem, czy MOSiR udostępni wyciąg osobom które chcą go naprawić samodzielnie. Odpowiedź na zapytanie z 5 września br. nie nadeszła. Pytałem w liście "MOSiR ma w swoich zasobach linę i elementy silnika wyciągu narciarskiego.  Miasto zaś nic podobnego nie daje młodzieży. Nie ma pumptracku ani wakeparku jak w Gorzowie czy Nowej Soli. Aby skorzystać ze skateparku także trzeba jeździć do Nowej Soli. 

(..) chciałbym się dowiedzieć czy jest to możliwe abym skorzystał z elementów wyposażenia wyciągu.   (...)  chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość korzystania z tych elementów które posiada MOSiR. Silnik wymaga przeglądu co nie stanowi problemu by to zorganizować. 
"

Odpowiedzi- nie ma żadnej.

Proponuję że sam to zrobię- czyli uruchomię wyciąg  w stanie takim jaki jest. Od ponad dekady Państwu to zupełnie nie wychodzi- wyciąg jest stale zamknięty, lina nośna nie była montowana od ponad dekady. Tymczasem zbliża się zima i wiele osób chciałoby skorzystać z atrakcji jaką jest wyciąg narciarski. Myślę że dam radę podłączyć armatkę czy lancę śnieżną, opłacić ok. 50-70 PLN kosztów jej działania na godzinę, a silnik wyciągu mogę przekazać do modernizacji firmie która uprzednio wykonywała przeglądy i naprawy silnika wyciągu z Ziel. Góry.  

Największym kosztem jest monitoring - ponieważ silniki mają części z mosiądzu i są one celem kradzieży mosiężnych części. 

Proponuję zakup używanej armatki śnieżnej:
Armatkę taką mogę podłączyć i doprowadzić do niej węże wysokociśnieniowe z wodą od najbliższego ujęcia. Wykopany lub ustawiony byłby także niewielki tymczasowy zbiornik w którym woda chłodziłaby się. Koszt węży wysokociśnieniowych mogę pokryć.


Na pytanie z dnia 8 lutego 2018 r. :

Pytania do władz miasta Zielonej Góry

- Czy władze miasta nie sądzą że zarządzają miastem w zbyt konserwatywny (ultrakonserwatywny) sposób? Byłem w wakacje prawie co tydzień w Nowej Soli, i jeżdżę tam niekiedy kilka razy w tygodniu, by korzystać z infrastruktury sportowej tego miasta. Jest tam wyciąg do wakeboardu, z którego korzystam nawet niekiedy kilka razy w tygodniu w sezonie, tory do bmx, pumtrack, park linowy i skatepark. 

Czy wg władz miasta Zielonej Góry to normalne że mieszkańcy - skądinąd większego miasta, muszą jeździć do miast sąsiednich by korzystać z infrastruktury sportowej? 

p. Zapotoczna odpowiedziała:
Witam,

mieszkańcy Zielonej Góry mają do dyspozycji bogatą ofertę sportową jak i kulturalną. Zielonogórzanie mogą z niej korzystać według potrzeb. Proszę zapoznać się z ofertą: www.mosir.zgora.plwww.zok.com.pl.-- 

Na poprzednie pytanie UM ZG odpowiedział:

Pisałem:
"czy możliwe jest naprawić stok narciarski na ten sezon zimowy? Woda wymyla kamienie i koryta w zboczu góry tatrzańskiej. Czy ruszy sam wyciąg?"

Oto odpowiedź:

Identyfikator 
wiadomości
<00f901d34284$65daf100$3190d300$@um.zielona-gora.pl>
Utworzono:11 października 2017 13:30 (Dostarczono po 2 sekundach)
Od:Monika Zapotoczna <zapotocm(znak małpy)um.zielona-gora.pl>
Z użyciem: Microsoft Outlook 14.0
Do:adam.fularz(znak małpy)wieczorna.pl
Temat:Odp. pytanie dziury i koryta - stok narciarski z dnia 9.10.2017


Witam,
nie ma takiej możliwości.
Monika Zapotoczna
Biuro Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

Mosir do dziś nie odpowiedział na pytania wysłane do MOSIR dnia 17 stycznia 2017 r.:
- czy MOSIR zarządza stokiem narciarskim?
- dlaczego nie wymienia go na liście swoich obiektów na stronie www?
- dlaczego wyciąg od 2009  roku jest nieczynny?

Mam tego już dosyć- odnoszę wrażenie że wszelka korespondencja z UM Zielona Góra w tej sprawie nie ma już dalszego sensu i od dekady jest tylko wieczną stratą czasu. Proponuję że sam naprawię ten wyciąg.

Pozdrawiam

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta