Zielona Góra,

środa, 10 października 2018

Pytania prasowe dot. połączeń Forst- Zasieki- Żary- Żagań- Szprotawa- Głogów

O ile pamiętam, Plan Transportowy woj. Lubuskiego przewiduje połączenia na linii Głogów- Wschowa- Leszno, przez co sensowne wydaje się złączenie tej relacji z relacją Forst- Zasieki- Żary- Żagań- Szprotawa- Głogów. Proszę o odpowiedź, czy takie połączenie byłoby zgodne z Planem Transportowym Woj. Lubuskiego.
tekst z prasy:

"Bardzo ważna potencjalnie trasa Leszno – Wschowa – Głogów miałaby szansę szybko połączyć Wielkopolskę m.in. z rejonem Zagłębia Miedziowego. O jej potencjale świadczy zarówno fakt, iż Leszno i Głogów mają ponad 60 tys. mieszkańców, jak i to, że pomiędzy tymi miastami jest bardzo dobrze rozwinięta oferta połączeń autobusowych. Poza tym, niedawno PKP PLK dokonały rewitalizacji fragmentu tej trasy, dzięki czemu czas jazdy skrócił się o ponad 20 minut. Uruchomieniem połączenia są bardzo zainteresowane władze woj. dolnośląskiego, samorządowcy z woj. wielkopolskiego również są gotowi na współfinansowanie połączeń (ostatnio na łamach „Rynku Kolejowego" o znaczeniu tego połączenia opowiadał również prezydent Leszna Łukasz Borowiak). Natomiast władze woj. lubuskiego, leżącego po drodze, mówią „nie". Z ich punktu widzenia linia ta ma charakter peryferyjny – ale na terenie woj. lubuskiego leży jej najdłuższy odcinek. I sprawa tkwi w martwym punkcie."

Pozdrawiam,

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta