środa, 24 października 2018

Pytania do radnych miasta Zielona Góra : sprawa winnic

Drodzy Państwo
Piszę w sprawie przemysłu Zielonej Góry.  Od 1150 r.n.e. produkowano tutaj wina- a później szampany. W tym celu w XIX wieku sprowadzono z Francji kiperów i mistrzów piwnicznych. Szampany tutejsze wygrały nagrody na targach w Paryżu-1855 r., Londynie-1862 r. I Wiedniu- 1873. Pod koniec komunizmu trunki tutejsze eksportowano na wiele kontynentów.  W latach 30-tych samego szampana w jednej tylko wytwórni produkowano 0.8 miliona butelek rocznie. 

Czy Szanowna Pani/ Pan doprowadzi do wznowienia tego przemysłu w regionie? Nie ma już niemal w ogóle winnic- te które odbudowano to bardziej atrakcje turystyczne. 

Z informacji jakie zabrałem- wg jednego Niemca który pił tutejsze wino na statku wycieczkowym na rzece Odrze- to wino ma w sobie "to coś". Osoba która mi tą sytuację opisywała, twierdziła że ów Niemiec, pijąc lokalne wino na odrzańskim statku, stwierdził iż to  dobrej jakości wino tutejsze jakie mu podano, smakuje jak najlepsze wina znad rzeki Ren i tylko ra, ja jednym z lokalnych wydarzeń, smakował równie dobrego wina w jakiejś wiosce nad Renem.

Produkcja szampana i wina jest skomplikowana organizacyjnie i prawnie i z tego powodu branża ta zanika po 878 latach w tym regionie Polski. Jedna nowa winnica zwraca się dopiero po ok. 42 latach na południu Francji. Cała struktura winnic jest w szczególny sposób zorganizowana- we Francji istnieje rodzaj organizacji do której plantatorzy przekazują część zebranych winogron by rozdzielić je pomiędzy tych plantatorów który w danym roku odnieśli nieurodzaj. W ten sposób powoduje się sytuację w której ryzyko związane z uprawą wina jest sztucznie zmniejszone. Organizacja ta nadzoruje jakość wina tak by nie pojawiały się odmiany czy szczepy winogron które są modyfikowane genetycznie etc., ściśle przestrzega się procesu uprawy tak by nie stosować np. środków chemicznych.

Proszę o odpowiedź którą mógłbym zamieścić. . 
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty