Zielona Góra,

środa, 17 października 2018

Pytania do kandydatów do władz miasta Nowa Sól


Szanowni Kandydaci,
Poniżej zamieszczam listę pytań do Państwa - na których odpowiedzi czekamy- do piątku do godz. 23.59. Odpowiedzi zostaną zamieszczone w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, w formie depesz prasowych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi poprzez odpowiedź na niniejszy list email. Wydawca zastrzega sobie prawo cenzury publikowanych odpowiedzi jeśli te łamią dobre obyczaje. 

Wybrany zakres zagadnień dotyczy tematów: ekonomia, transport, edukacja.

Pytania do kandydatów do władz miasta 
Edukacja
W wielu miastach rozwijają się nowoczesne systemy edukacji- wolne szkoły, edukacja bez przemocy, także werbalnej, drogą komunikacji bez przemocy (NVC/ non-violent communication). Rozkwitają szkoły typu montessori czy waldorfowskie, albo wolne szkoły. W 2017 roku na świecie jest 1092 szkół waldorfowskich i 1857 przedszkoli waldorfowskich. W Niemczech wiele samorządowych szkół publicznych przeszło na nowoczesne metody nauczania i realizują albo model waldorfowski, albo montessori, albo model wolnej szkoły. Czy w Państwa mieście planują Państwo zarzucenie tradycyjnego modelu XIX-wiecznej koncepcji szkoły na rzecz nowoczesnych modeli nauczania jakie np. stosuje współczesna wielkomiejska bohema wobec swoich dzieci?

Pytania transport-
Jest to zebrana korespondencja do władz miasta jaką wysyłaliśmy przez kilka lat - zwykle musząc się długo kłócić o otrzymanie odpowiedzi :-) 


Korespondencja z Urzędem Miasta Nowa Sól

Tom 1.

Adam Fularz 2018


Korespondencja z Urzędem Miasta Nowa Sól - tom I.

serwis nowosolska.pl

Adam Fularz, luty 2018 r.

__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

T +48604443623

F +442035142037

E adam.fularz(małpa)wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

Tytułem wprowadzenia


Władze miasta Nowa Sól są bezwzględne w odniesieniu do dziennikarzy i wybitnie utrudniają im pracę. Od kilku lat władze miasta Nowej Soli wybitnie nie-odpowiadają na pytania prasowe. Władze Nowej Soli od lat różnymi trikami unikają odpowiedzi na pytania prasowe. Także ostatnio nie otrzymałem odpowiedzi. Zażądałem więc odszkodowania. Bowiem- ewidentnie przesadzono.


Redakcja nie otrzymała odpowiedzi na pytania o  powody podjęcia decyzji, w pytaniu były stwierdzenia

"Z jakich powodów władze Nowej Soli...."

czy też

"Czy władze miasta są przeciwne..."  

albo

"Z jakich powodów władze miasta Nowa Sól w osobie Wadima Tyszkiewicza..."

lub

"Jaka jest opinia władz miasta w osobie Sz. p. Wadima Tyszkiewicza do planu ...".


Bezwzględnie więc chodziło mi o uzyskanie opinii władz miasta Nowa Sól. To nie nastąpiło. Jak zwykle.

Złożyłem więc niniejszą publikację, pokazując, co próbowałem się dowiedzieć od władz m. Nowa Sól w ostatnich latach.
Korespondencja kierowana na adres Urzędu Miasta Nowa Sól (nowasol(małpa)nowasol.pl) i ponowienia w przypadku braku odpowiedzi


pytania prasowe- kolej aglomeracyjna Zielona Góra- Nowa Sól- Nowa Sól Centrum

z dnia 11.05.2015


Szanowni Państwo,

W ostatnich dekadach w krajach Unii Europejskiej uruchomiono wiele systemów pre- metra (o nazwach handlowych S-bahn, RER, light rail) wykorzystujących naziemną siec kolejową miast i aglomeracji europejskich do uruchomienia systemów metra i pre- metra naziemnego o parametrach typowych dla sieci metra:

- częstotliwość ruchu co 10 - 20 - 30 minut w ciągu dnia

- obsługa większości obszaru zurbanizowanego, budowa nowych przystanków

- szereg linii przecinających aglomeracje z gęstą i częstą ofertą przewozową

-unifikacja systemu biletowego  transportu naziemnego miejskiego z ofertą systemu biletowego systemu pre- metra.


W tymże celu wykorzystano zarówno linie zelektryfikowane danej aglomeracji, jak też i linie bez trakcji elektrycznej, wprowadzając system często kursujących wagonów motorowych (autobusów szynowych).


Interesuje mnie, jakie jest stanowisko Państwa urzędu w sprawie wprowadzenia systemu pre- metra, metra naziemnego w Państwa aglomeracji? Schematy połączeń załączam. Interesuje mnie dostosowanie bocznicy do centrum miasta celem wprowadzenia kolei aglomeracyjnej do Zielonej Góry/. Otynia/ Kożuchowa.

Pozdrawiam,--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

List ponowiono dnia 9.11.2017 - w związku z długotrwałym brakiem odpowiedzi. Dodano do listu następujące zdanie:


Interesuje mnie dostosowanie bocznicy do centrum miasta (do portu rzecznego i bazy paliw) celem wprowadzenia kolei aglomeracyjnej do Zielonej Góry/ Otynia/ Kożuchowa.


Załączniki:list p.t.

Proszę o odpowiedź na poniższy Apel do Wadima Tyszkiewiczaz dnia 29.01.2016


Apel do p. Wadima Tyszkiewicza

 

Apel o kolej podmiejską w Nowej Soli

Apeluję do Państwa o powołanie lokalnego przewoźnika kolejowego w formie spółki z o.,o. lub S.A. w posiadaniu 100 % władz samorządowych, wzorem na przykład spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie. Spółka ta działa na rynku już ponad 10 lat i zbudowała przez lata podstawową sieć połączeń SKM.


To samo jest możliwe w Państwa mieście. Należy powołać taką spółkę, umożliwić jej pozyskanie środków na zakup taboru lub otrzymanie taboru będącego na stanie władz województwa. Wszystko to już zdarzyło się podczas tworzenia tzw. samorządowych spółek przewozowych.

Miejskie i podmiejskie przewozy kolejowe w Polsce to rynek na którym sprawdza się idea spółek tworzonych przez samorządy- realizują one swoje cele nierzadko znacznie lepiej niż duża ogólnopolska firma komunalna- Przewozy Regionalne. Po przejęciu niewielkich linii nierzadko, dzięki lepszej jakościowo obsłudze, przewozy wzrosły do nieznanych wcześniej rozmiarów. Kolej stała się rodzajem naziemnego pre-metra.

Wszystko to stało się możliwe po zmianach przewoźników. Zapomniane linie ożyły dzięki lepszej ofercie. Możliwe jest też rozpisanie przetargów na obsługę poszczególnych linii. Władze samorządowe mogłyby się choć przekonać, ile kosztuje uruchomienie danego systemu komunikacyjnego.

Często okazuje się że nie wszystkie linie muszą być zelektryfikowane, by być pełnoprawną koleją miejską. W Gdańsku na ukończeniu jest budowa spalinowego systemu kolei miejskiej o nazwie Pomorska Kolej Aglomeracyjna. Nie zawsze kolej spalinowa w relacji wewnątrzmiejskej jest gorsza od elektrycznej, a zwłaszcza- nie zawsze jest droższa- często jest to opcja dużo tańsza w realizacji. Niskie koszty realizacji pomysłów są także istotne. Także kolej spalinowa może się dobrze sprawdzić jako rodzaj naziemnego pre-metra.

Zachęcam i apeluję o powołanie miejskiego, lokalnego przewoźnika kolejowego, który przeprowadzi stosowne inwestycje w budowę sieci nowych przystanków lub skoordynuje te wysiłki. Kolej miejska może powstać także w wersji częściowo spalinowej- lub - w całości spalinowej, nawet jeśli tylko niewielkie odcinki sieci nie są zelektryfikowane. Liczy się także tempo realizacji inwestycji.  

Kolej miejska pozwala przejąc nawet do 40 % i 50 % ruchu miejskiego, jak w niektórych miastach i aglomeracjach świata. W Polsce kolej pasażerska niemalże nie istnieje, często cudem tylko ocalały nieużywane od lat, porzucone torowiska. Często- nadal możliwa jest ich odbudowa, tak samo jak w Gdańsku, gdzie kolej miejską po prostu odbudowano od zera.

Takie inwestycje są często konieczne, ale pokazują że koleje można- nadal odbudować. Podejmijmy ten wysiłek chociażby z okazji rocznicy 170 lat uruchomienia w Polsce kolei pasażerskiej. Po 170 latach system kolejowy w niemalże niczym nie przypomina systemów kolejowych Europy Zachodniej. Nie służy niemalże pasażerom, poza relacjami regionalnymi nie odgrywa niemal żadnej roli w przewozach miejskich, mimo że na zachodnie Europy powstały setki systemów kolei miejskich w aglomeracjach, oferujących przewozy nierzadko z częstotliwościami co kilka minut.     

Ta erupcja systemów premetra nie byłaby możliwa bez wielości przewoźników, mnogości nowych spółek na rynku przewozowym.


W Berlinie kolej miejska S-bahn przewozi rocznie 414 mln pasażerów (por. informacja prasowa [1]). Najważniejsza część systemu transportu publicznego miasta - nie działa. W Polsce kolej pasażerska praktycznie zupełnie zanikła, niemal nie funkcjonuje, przewozi mniej pasażerów- w całości- niż system podmiejski jednego tylko Berlina, mimo że:


- dworzec  jest usytuowany blisko centrum miasta


- istnieje sieć przystanków korzystnie obejmująca dużą część samego miasta jak i aglomeracji


- w przeszłości przewozy podmiejskie w Polsce prowadzono nawet z 20-minutową częstotliwością


Przyczyną dla której kolej miejska w Polsce nie funkcjonuje, jest tylko i wyłącznie- polityka władz miasta- władz, co należy podkreślić-  wrogich transportowi publicznemu, który ewidentnie nie działa, czego świetnym przykładem jest los kolei miejskiej. Spośród większych miast Polski, w tym mieście ma się ofertę przewozową nieobsługującą potoków pasażerskich na terenie miasta. W Krakowie, Warszawie, Gdańsku te problemy rozwiązano, tworząc wyspecjalizowanych przewoźników skoncentrowanych na obsłudze ruchu stricte miejskiego i podmiejskiego.


Apeluję do Radnych Miasta o powołanie Kolei Miejskiej, wbrew ewentualnej - zapewne krytycznej (jak sądzę) opinii części polityków. Zachęcam po podjęcia wysiłków mających na celu uruchomienie konkurencyjnego projektu: Kolei Miejskiej.


Kolej miejska w Warszawie funkcjonuje nie dlatego, że władze województwa uruchomiły projekt Kolei Mazowieckich. Powstała przed 10 laty jako osobna spółka będąca własnością władz miasta. Trójmiejska kolej SKM powstała także jako osobna, wydzielona spółka, realizując połączenia prawie tylko w obszarze ścisłej aglomeracji.


Kolej regionalna powinna pozostać osobnym przewoźnikiem na rynku, zaś władze miasta powinny powołać kolejnego przewoźnika, Kolej Miejską, po to by móc uruchomić kolej SKM wzorowaną na berlińskim systemie kolei miejskiej.  


Przewozy Regionalne- ta komunalna spółka obsługuje ruch regionalny. Nawet nazwa tego przewoźnika nie sugeruje, że przewoźnik ma coś wspólnego z aglomeracją, podczas gdy świadczone przez ten podmiot usługi mają raczej marginalny charakter w całości systemu transportowego aglomeracji i być może dotyczą zaledwie promili całości ruchu. Można tak wnioskować ze statystyk przewiezionych pasażerów.


Aby kolej miejska zafunkcjonowała, pociągi powinny kursować co 10- 20 minut, ze stałymi częstotliwościami. Aby tego dokonać, władze miasta powinny czerpać wzór z Warszawy lub Trójmiasta, gdzie działają wyspecjalizowani przewoźnicy oferujący usługi przewozowe z wysokimi częstotliwościami, a rozkład ma charakter cykliczny.


Zachęcam do powołania nowego podmiotu gospodarczego, nowego przewoźnika, który realizowałby przewozy o charakterze SKM na terenie miasta oraz być może- w relacjach do miast satelickich.


Apeluję o rozróżnienie między koleją regionalną a szybką koleją miejską- z czym w chwili obecnej projekt spółki "przewozy Regionalne" nie ma niemal nic wspólnego. Polityka władz miasta zorientowana na rozwój transportu miejskiego w mojej ocenie powinna dawać pierwszeństwo kolei typu SKM, która przecież możliwa jest w mieście.


Na kolei miejskiej powinno zależeć władzom miasta, ale w chwili obecnej- w żadnym stopniu to nie ma miejsca. Władze miasta są wrogie tej formie transportu, czego najlepszym dowodem jest stan oferty przewozowej na terenie miasta, zdecydowanie gorszy w skali kraju spośród miast tej wielkości. Jako media oceniamy fakty, takie jak aktualny stan połączeń.

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

"Wieczorna.pl" sp. z o.o.


pytanie z dnia 31.3.2016

rzecznik prasowy


prosimy o podanie danych rzecznika prasowego, po wczorajszej rozmowie z p. Wadimem Tyszkiewiczem,

Pzdr


--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski


pytanie z dnia 24.5.2016

Pytania prasowe


- podobno wznowiono pracę w nowosolskiej stoczni? Jakie plany mają władze miasta w odniesieniu do stoczni? Co jest tam produkowane?

Pzdr


--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski


kolejny list z dnia 6.6.2016


pytania prasowe
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>

Data: 16 sierpnia 2015 21:56

Temat: pytania prasowe

Do: rzecznik@nowasol.pl
"Nowa Sól z 10 procentowym bezrobociem i ponad 10 procentowym ubytkiem liczby ludności od 1989 roku to świetne oblicze sukcesu "Wolnej Polski". "- z witryny ST


prosze o komentarz


--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski


List z dnia 6.6.2016

Niszczenie zabytków z okazji remontu Nowosolskiego Domu "Kultury"


Proszę o odpowiedzi


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>

Data: 3 grudnia 2014 13:16

Temat: Fwd: Niszczenie zabytków z okazji remontu Nowosolskiego Domu "Kultury"

Do: rzecznik@nowasol.pl
Składam protest z uwagi na niszczenie najprawdopodobniej zabytkowych wnętrz i zabytkowych kolumn w tzw. Restauracji Henninga mieszczącej dziś placówkę Nowosolskiego Domu "Kultury"- to słowo chyba powinno być pisane w cudzysłowie- jako przytoczenie.

Nie wiem czy posiadam poprawną dokumentację w archiwum, ale chyba doszło do zniszczenia zabytku. Mamy zdjęcia zabytkowych sal i zdjęcia przedwojennego wystroju, ale nie jestem pewien, czy to ten obiekt.

Wybebeszono jakieś kolumny, nie wiem czy nie zabytkowe. Ułamano kapitel kolumny.

-------------------

Z FB:

Trwa remont Nowosolskiego Domu Kultury. Oto zdjęcie sali koncertowej/teatralnej dziś i wizualizacja tego, jak będzie ona wyglądała za niecały rok. Znajdź trzy różnice


pytanie z dn. 6.6.2016


pytania prasowe przystanie wodne na Odrze


- Co z budową przystani pasażerskich na rzece Odrze? Jaki jest stan sprawy? Jak informują władze miasta Zielona Góra, zadanie jest realizowane przez Nową Sól i dotyczy wszystkich przystani na Odrze.


1. 416 lewy BYTOM ODRZAŃSKI nowosolski Marina/port 0 km 0 km

2. 421 prawy Siedlisko nowosolski mała przystań 5 km 5 km

3. 427 lewy Stara Wieś nowosolski mała przystań 6 km 11 km

4. 430 lewy NOWA SÓL nowosolski Marina/port 3 km 14 km

5. 436 prawy Stany nowosolski mała przystań 6 km 20 km

6. 437 lewy Bobrowniki nowosolski mała przystań 1 km 21 km

7. 450 lewy/ prawy Milsko/ Bojadła zielonogórski mała przystań 13 km 34 km

8. 459 lewy Tarnawa zielonogórski mała przystań 9 km 43 km

9. 471 prawy CIGACICE zielonogórski Marina/port 12 km 55 km

10. 475 lewy Krępa zielonogórski mała przystań 4 km 59 km

11. 481 prawy Pomorsko zielonogórski mała przystań 6 km 65 km

12. 485 lewy Brody/ Wysokie zielonogórski mała przystań 4 km 69 km

13. 491 lewy Nietków zielonogórski mała przystań 6 km 75 km

14. 495 prawy Będów zielonogórski mała przystań 4 km 79 km

15. 510 prawy Gostchorze krośnieński mała przystań na bazie promu 15 km 94 km

16. 514 lewy KROSNO ODRZAŃSKIE krośnieński Marina/port 4 km 98 km

17. 530 prawy Połęcko krośnieński mała przystań 16 km 114 km

18. 542 lewy Ujście Nysy Łużyckiej do Odry Oder-Spree mała przystań 12 km 126 km

19. 543 lewy Ratzdorf Oder-Spree mała przystań 1 km 127 km

20. 554 lewy EISENHÜTTEN STADT Oder-Spree Marina/port 11 km 138 km

21. 566 lewy/ prawy Urad/ Ziltendorf OT Aurith słubicki/ OderSpree mała przystań 12 km 150 km

22. 578 lewy Świecko słubicki mała przystań 12 km 162 km

23. 584 lewy/ prawy SŁUBICE/ FRANKFURT Frankfurt am Oder Marina/port 6 km 168 km

24. 589 prawy Nowy Lubusz słubicki mała przystań 5 km 173 km

25. 594 lewy Lebus MärkischOderland mała przystań 5 km 178 km

26. 604 prawy Górzyca słubicki mała przystań 10 km 188 km

27. 617 prawy KOSTRZYN kostrzyński Marina/port 13 km 201 km L


--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski


list z dnia 19.7.2016


Autobus zatonął po burzy na ulicy Przemysłowej w Nowej Soli na terenie parku przemysłowego


Adam Fularz Myślę że kierowca/motorniczy sądził że przejedzie. Ostatnio tak miałem na ulicy Przemysłowej w Nowej Soli. Kierowca autobusu myślał że przejedzie przez wodę, ale autobus mu zamókł i mieliśmy przerwę w podróży...


-jechałem autobusem, koło parku przemysłowego autobus zatonął, jezdnia była pełna wody po burzy, jakiś miesiąc temu.

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski


Wniosek do sądu WSA w sprawie braku odpowiedzi za pośrednictwem UM Nowa Sól z dnia 30.7.2016


Zielona Góra, 30.07.2016


Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


Za pośrednictwem

UM Nowa Sól

Skarżący

Agencja Prasowa Merkuriusz Polski

"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

Dolina Zielona 24a

65-154 Zielona Góra

wydawnictwo@wieczorna.pl
Skarga na bezczynność


w przedmiocie nieudsotępnienia informacji publicznej


W imieniu agencji prasowej na podstawie art. 3 par. 2 pkt 8) p.p.s.a wnoszę skargę na bezczynnośc urzędu w przedmiocie nieudostępnienia w wymaganym terminie informacji publicznej.

Zarzucam naruszenie przepisów art. 61 ust 1 i 2 Kostytucji RP i art.1. ust. 1 w związku z art 10 ust. 1. i art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 6.9.2001 o dostępie do informacji publicznej.


Wnoszę o:

1) Zobowiązanie strony przeciwnej do wykonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem agencji prasowej w postaci zapytania prasowego

2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych


Uzasadnienie


Za pomocą poczty elektronicznej złozyłem w urzędzie wniosek - zapytanie prasowe. Wnosiłem o udostępnienie informacji publicznej. Mój wniosek wpłynął. Do dnia wniesienia skargi mój wniosek- zapytanie prasowe- nie został wykonany, równeiż do dnia wniesienia skargi nie została mi doręczona decyzja odmowna udostępnienia informacji publicznej ani żadna inna decyzja z pozwanego urzędu. Pragnę nadmienić że żądana przeze mnie informacja jest informacją prostą, nieprzetworzoną. W tych okolicznościach wnoszę jak na wstępie.


W załączeniu:

kopia zapytań prasowych

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>

Data: 19 lipca 2016 15:14

Temat: Autobus zatonął po burzy na ulicy Przemysłowej w Nowej Soli na terenie parku przemysłowego

Do: nowasol@nowasol.pl
Adam Fularz Myślę że kierowca/motorniczy sądził że przejedzie. Ostatnio tak miałem na ulicy Przemysłowej w Nowej Soli. Kierowca autobusu myślał że przejedzie przez wodę, ale autobus mu zamókł i mieliśmy przerwę w podróży...


-jechałem autobusem, koło parku przemysłowego autobus zatonął, jezdnia była pełna wody po burzy, jakiś miesiąc temu.

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski


List z dnia 27.8.2016


Pytanie o lInię kolei znaczenia państwowego Nowa Sól- Żagań. Nie będzie już częścią międzynarodowego korytarza?


- czy prawdą jest że to PKP PLK zaproponowały przebudowę tej linii kolejowego do roli ścieżki rowerowej

- co oznacza status linii zn. państwowego dla planów jej likwidacji?


Temat:: pytanie o linię znaczenia państwowego Nowa Sól- ŻagańSz. Pan

Adam Fularz

Wieczorna.pl

Uprzejmie informuję, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na podstawie Ustawy o transporcie kolejowym wystąpiły ze stosownym pismem do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o opinię w sprawie rozważenia likwidacji linii kolejowej nr 371, Wolsztyn – Żagań. W odpowiedzi Starosta Nowosolski wyraził zainteresowanie nieodpłatnym przejęciem odcinka linii znajdującym się na terenie Starostwa pod warunkiem, że będzie można go przeznaczyć na ścieżkę rowerową. Poinformowaliśmy Starostwo, że zgodnie z ww. Ustawą nieodpłatne przekazanie jest możliwe tylko w przypadku przejęcia linii na prowadzenie ruchu kolejowego.

Linia kolejowa Wolsztyn – Żagań ma obecnie status linii z zawieszonym ruchem. Nie jest objęta planami inwestycyjnymi w  perspektywie do 2023 r. Polskie Linie kolejowe S.A. wystąpiły z wnioskiem o jej wyłączenie z przebiegu międzynarodowego korytarza transportowego C59/1 (Umowa AGTC).

Niezależnie od tego proces likwidacji tej linii kolejowej został obecnie wstrzymany na odcinku Wolsztyn – Żagań.

Status linii o znaczeniu państwowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 569) zobowiązuje do wykreślenia jej z wykazu linii państwowych w przypadku likwidacji i spełnienia wymagań wymienionych w Ustawie o transporcie kolejowym.

Zbigniew Wolny

Zespół Prasowy

Wydział Komunikacji i Promocji w Regionach

Biuro Komunikacji i Promocji

Centrala

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa


List z dnia 3.11.2016


sprawa przystani


prosimy o potwierdzenie informacji

 

"Firma budująca przystanie zbankrutowała. Prace rozpoczęto, ale Odra wyschła co uniemożliwiło ich kontynuację na tak długi czas, że minął termin rozliczeń z UE i dotację wstrzymano. Firma padła. Co dzieje się dalej nie wiem ale chyba nic."

 

--

--

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

 

List z dnia 2.2.2017


Pytania o kolej miejską Zielona Góra- Nowa Sól- czy jest planowana obecnie? Takie plany były w latach 70-tych.


 


--

--

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji


Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona GóraList z dnia 1.3.2017


pytania prasowe


Z komunikatu PKS Zielona Góra:

W związku z podjętą uchwałą Rady Miasta Nowa Sól

z komunikacji zostały wyłączone następujące przystanki:

Nowa Sól, Staszica „Estakada"

Nowa Sól, ul. Kościuszki Allmed NŻ / przy Parkowej

Nowa Sól Piłsudskiego, NŻ - ENEA

Na powyższych przystankach nie będą się zatrzymywały autobusy PKS Zielona Góra Sp. z o.o.


- prosimy o podanie powodów tej kuriozalnej decyzji


--

--

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji


Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra


List z dnia 20.6.2017


ponaglenieDo UM nowa sól


Prosimy o doslanie odpowiedzi na pytania prasowe przekazane rzecznikowi miasta

Adam

Www.nowosolska.pl


List z dnia 18.5.2017


Wezwanie do udzielenia odpowiedzi na pytania prasowe


Czekamy na odpowiedź od półtora miesiąca.


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>

Data: 9 marca 2017 17:13

Temat: Pytania prasowe kolej

Do: rzecznik@nowasol.pl
__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Jaka jest opinia władz miasta w sprawie likwidacji torowiska kolei Nowa Sól- Poznań na odcinku Poznań- Wolsztyn?PKP PLK potwierdza, że stara się o likwidację linii nr 371 Wolsztyn - Żagań. Nie wiadomo co będzie ze słynnym mostem w Stanach.

Dobra zmiana do PKP Polskich Linii Kolejowych jeszcze nie dotarła. Nadal trwają działania mające na celu likwidację kolejnych, obecnie nieeksploatowanych linii kolejowych. Tym razem celem jest linia nr 371 Wolsztyn - Żagań. Biuro prasowe PKP PLK potwierdziło, że rozpoczęto procedurę przewidywaną przez ustawę o transporcie kolejowym w celu uzyskania pozwolenia na likwidację linii. Rozesłane zostały pisma do przewoźników i organów samorządowych.

Nie wiadomo co stanie się z kultowym mostem na Odrze, niedaleko przystanku Stany. "W zależności od otrzymanych opinii będą podjęte dalsze działania." - informuje Zbigniew Wolny z Zespołu Prasowego spółki.

Linia została otwarta w latach 1889-1890 (odcinek Nowa Sól - Żagań) i 1906-1908 (odcinek Wolsztyn - Nowa Sól). Przewozy pasażerskie zlikwidowano na kolejnych odcinkach w latach 1993 - 1995. Później różne odcinki były na przemian zamykane i otwierane dla ruchu towarowego, który ostatecznie ustał w 2007 r. zamknięciem odcinka Nowa Sól - Kożuchów.

Most w Stanach wybudowany został w 1905 przez firmę Beuchelt z Zielonej Góry. Liczy aż 642 metry długości, z czego przęsło nurtowe ma długości 100 m, co czyni je najdłuższym przęsłem mostu kolejowego w Polsce.

Most w Stanach na linii kolejowej nr 371 Wolsztyn - Żagań

Rozbiórka linii zdaniem CZT byłaby ogromnym marnotrawstwem i niszczeniem infrastruktury oraz dziedzictwa technicznego. Na liniach łączących miasta tej wielkości co Nowa Sól, Wolsztyn, Żagań i Kożuchów w Czechach czy na Węgrzech pociągi kursują co godzinę. Może jeszcze kiedyś dogonimy inne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Dlatego lepiej tę linię zachować - uważa Krzysztof Rytel z CZT.

Odcinek Nowa Sól Wolsztyn ma ogromny potencjał turystyczny, uwzględniając most w Stanach i bliskość parowozowni w Wolsztynie, znanej w całej Europie. Dlatego organizowanie przejazdów turystycznych pociągami parowymi, a w innych okresach drezynami wydaje się realne. W 2009 r. rada powiatu nowosolskiego przyjęła uchwałę o przejęciu linii w granicach powiatu, właśnie z myślą o przewozach turystycznych i drezynowych.

Natomiast odcinek Nowa Sól - Żagań powinien być użytkowany do regularnych przewozów pasażerskich, domykając pętlę między miastami Zielona Góra - Żary - Żagań - Nowa Sól (aglomeracja zielonogórska) - uważa Rytel.

Most w Stanach na linii kolejowej nr 371 Wolsztyn - Żagań

Most w Stanach na linii kolejowej nr 371 Wolsztyn - Żagań

Dziękujemy za udostępnienie pięknych zdjęć firmie Fotografia Dokumentalna - Wioletta Kozłowska.
Adam Fularz, manager Radiotelewizji


Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

(treść pytania wg materiałów Centrum Zrównoważonego Transportu CZT- dop. red)

Wezwanie powyższe ponowiono dnia 21.6.2017, 28.6.2017


List z dnia 31.5.2015

Apel do władz miasta- prośba o przekazanie


Apel o kolej podmiejską do Zielonej Góry- niech władze Nowej Soli ją stworzą

 

Apel o kolej podmiejską w Nowej Soli

Apeluję do Państwa o powołanie lokalnego przewoźnika kolejowego w formie spółki z o.,o. lub S.A. w posiadaniu 100 % władz samorządowych, wzorem na przykład spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie. Spółka ta działa na rynku już ponad 10 lat i zbudowała przez lata podstawową sieć połączeń SKM.


To samo jest możliwe w Państwa mieście. Należy powołać taką spółkę, umożliwić jej pozyskanie środków na zakup taboru lub otrzymanie taboru będącego na stanie władz województwa. Wszystko to już zdarzyło się podczas tworzenia tzw. samorządowych spółek przewozowych.

Miejskie i podmiejskie przewozy kolejowe w Polsce to rynek na którym sprawdza się idea spółek tworzonych przez samorządy- realizują one swoje cele nierzadko znacznie lepiej niż duża ogólnopolska firma komunalna- Przewozy Regionalne. Po przejęciu niewielkich linii nierzadko, dzięki lepszej jakościowo obsłudze, przewozy wzrosły do nieznanych wcześniej rozmiarów. Kolej stała się rodzajem naziemnego pre-metra.


Wszystko to stało się możliwe po zmianach przewoźników. Zapomniane linie ożyły dzięki lepszej ofercie. Możliwe jest też rozpisanie przetargów na obsługę poszczególnych linii. Władze samorządowe mogłyby się choć przekonać, ile kosztuje uruchomienie danego systemu komunikacyjnego.


Często okazuje się że nie wszystkie linie muszą być zelektryfikowane, by być pełnoprawną koleją miejską. W Gdańsku na ukończeniu jest budowa spalinowego systemu kolei miejskiej o nazwie Pomorska Kolej Aglomeracyjna. Nie zawsze kolej spalinowa w relacji wewnątrzmiejskej jest gorsza od elektrycznej, a zwłaszcza- nie zawsze jest droższa- często jest to opcja dużo tańsza w realizacji. Niskie koszty realizacji pomysłów są także istotne. Także kolej spalinowa może się dobrze sprawdzić jako rodzaj naziemnego pre-metra.


Zachęcam i apeluję o powołanie miejskiego, lokalnego przewoźnika kolejowego, który przeprowadzi stosowne inwestycje w budowę sieci nowych przystanków lub skoordynuje te wysiłki. Kolej miejska może powstać także w wersji częściowo spalinowej- lub - w całości spalinowej, nawet jeśli tylko niewielkie odcinki sieci nie są zelektryfikowane. Liczy się także tempo realizacji inwestycji.  


Kolej miejska pozwala przejąc nawet do 40 % i 50 % ruchu miejskiego, jak w niektórych miastach i aglomeracjach świata. W Polsce kolej pasażerska niemalże nie istnieje, często cudem tylko ocalały nieużywane od lat, porzucone torowiska. Często- nadal możliwa jest ich odbudowa, tak samo jak w Gdańsku, gdzie kolej miejską po prostu odbudowano od zera.

Takie inwestycje są często konieczne, ale pokazują że koleje można- nadal odbudować. Podejmijmy ten wysiłek chociażby z okazji rocznicy 170 lat uruchomienia w Polsce kolei pasażerskiej. Po 170 latach system kolejowy w niemalże niczym nie przypomina systemów kolejowych Europy Zachodniej. Nie służy niemalże pasażerom, poza relacjami regionalnymi nie odgrywa niemal żadnej roli w przewozach miejskich, mimo że na zachodnie Europy powstały setki systemów kolei miejskich w aglomeracjach, oferujących przewozy nierzadko z częstotliwościami co kilka minut.     

Ta erupcja systemów premetra nie byłaby możliwa bez wielości przewoźników, mnogości nowych spółek na rynku przewozowym.


W Berlinie kolej miejska S-bahn przewozi rocznie 414 mln pasażerów (por. informacja prasowa [1]). Najważniejsza część systemu transportu publicznego miasta - nie działa. W Polsce kolej pasażerska praktycznie zupełnie zanikła, niemal nie funkcjonuje, przewozi mniej pasażerów- w całości- niż system podmiejski jednego tylko Berlina, mimo że:


- dworzec  jest usytuowany blisko centrum miasta


- istnieje sieć przystanków korzystnie obejmująca dużą część samego miasta jak i aglomeracji


- w przeszłości przewozy podmiejskie w Polsce prowadzono nawet z 20-minutową częstotliwością


Przyczyną dla której kolej miejska w Polsce nie funkcjonuje, jest tylko i wyłącznie- polityka władz miasta- władz, co należy podkreślić-  wrogich transportowi publicznemu, który ewidentnie nie działa, czego świetnym przykładem jest los kolei miejskiej. Spośród większych miast Polski, w tym mieście ma się ofertę przewozową nieobsługującą potoków pasażerskich na terenie miasta. W Krakowie, Warszawie, Gdańsku te problemy rozwiązano, tworząc wyspecjalizowanych przewoźników skoncentrowanych na obsłudze ruchu stricte miejskiego i podmiejskiego.


Apeluję do Radnych Miasta o powołanie Kolei Miejskiej, wbrew ewentualnej - zapewne krytycznej (jak sądzę) opinii części polityków. Zachęcam po podjęcia wysiłków mających na celu uruchomienie konkurencyjnego projektu: Kolei Miejskiej.


Kolej miejska w Warszawie funkcjonuje nie dlatego, że władze województwa uruchomiły projekt Kolei Mazowieckich. Powstała przed 10 laty jako osobna spółka będąca własnością władz miasta. Trójmiejska kolej SKM powstała także jako osobna, wydzielona spółka, realizując połączenia prawie tylko w obszarze ścisłej aglomeracji.


Kolej regionalna powinna pozostać osobnym przewoźnikiem na rynku, zaś władze miasta powinny powołać kolejnego przewoźnika, Kolej Miejską, po to by móc uruchomić kolej SKM wzorowaną na berlińskim systemie kolei miejskiej.  


Przewozy Regionalne- ta komunalna spółka obsługuje ruch regionalny. Nawet nazwa tego przewoźnika nie sugeruje, że przewoźnik ma coś wspólnego z aglomeracją, podczas gdy świadczone przez ten podmiot usługi mają raczej marginalny charakter w całości systemu transportowego aglomeracji i być może dotyczą zaledwie promili całości ruchu. Można tak wnioskować ze statystyk przewiezionych pasażerów.


Aby kolej miejska zafunkcjonowała, pociągi powinny kursować co 10- 20 minut, ze stałymi częstotliwościami. Aby tego dokonać, władze miasta powinny czerpać wzór z Warszawy lub Trójmiasta, gdzie działają wyspecjalizowani przewoźnicy oferujący usługi przewozowe z wysokimi częstotliwościami, a rozkład ma charakter cykliczny.


Zachęcam do powołania nowego podmiotu gospodarczego, nowego przewoźnika, który realizowałby przewozy o charakterze SKM na terenie miasta oraz być może- w relacjach do miast satelickich.


Apeluję o rozróżnienie między koleją regionalną a szybką koleją miejską- z czym w chwili obecnej projekt spółki "przewozy Regionalne" nie ma niemal nic wspólnego. Polityka władz miasta zorientowana na rozwój transportu miejskiego w mojej ocenie powinna dawać pierwszeństwo kolei typu SKM, która przecież możliwa jest w mieście.


Na kolei miejskiej powinno zależeć władzom miasta, ale w chwili obecnej- w żadnym stopniu to nie ma miejsca. Władze miasta są wrogie tej formie transportu, czego najlepszym dowodem jest stan oferty przewozowej na terenie miasta, zdecydowanie gorszy w skali kraju spośród miast tej wielkości. Jako media oceniamy fakty, takie jak aktualny stan połączeń.


--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski


List z dnia 6.6.2016


Ponowienie powyższego listu z dopiskiem: Proszę o odpowiedź!!!List z dnia 15.2.2016


[wydawnictwo:5870] Zielonogórska Kolej Aglomeracyjna


do p. Wadima Tyszkiewicza


- jakie jest stanowisko władz miasta w sprawie kolei aglomeracyjnej?

- dlaczego zdemontowano fragment torowiska do Kożuchowa w czasie budowy obwodnicy?


Pozdrawiam,


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Marcin Adam Wróbel <m.wrobel(małpa)czt.org.pl>

Data: 24 października 2014 11:10

Temat: [wydawnictwo:5870] Zielonogórska Kolej Aglomeracyjna

Do: wydawnictwo@wieczorna.plSzanowni Państwo!
Centrum Zrównoważonego Transportu od wielu lat czyni starania mające na celu utworzenie Zielonogórskiej Kolei Aglomeracyjnej. Pomimo wielu apeli czy promocji na konferencjach propozycja ZKA powstaje bez odzewu wśród władz regionu. Proponowany przez nas układ oprócz Linii A łączącej Sulechów z Nową Solą przez Zieloną Górę, zawiera także Linię B  (Żary-Zielona Góra) oraz Linię C (Nowa Sól-Żary przez Żagań). Proponowany układ przedstawiamy na mapie w załączniku

Linia A wymaga - oprócz utworzenia ew. nowych przystanków - już "tylko" uruchomienia połączeń. Linie B i C to niezbędne wydatki z RPO na infrastrukturę kolejową - wszyscy powinniśmy naciskać na Urząd Marszałkowski w odniesieniu do rewitalizacji linii na potrzeby ZKA. Trzeba wykorzystać sprzyjające okoliczności - w niewielu regionach naszego kraju w tak bliskiej odległości znajdują się połączone liniami kolejowymi ważne ośrodki miejskie.

Liczymy na podjęcie wspólnych działań mających na celu
uruchomienie Zielonogórskiej Kolei Aglomeracyjnej. Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 może być ku temu doskonałą okazją.


--

Łączę pozdrowienia!

Marcin Adam Wróbel

Centrum Zrównoważonego Transportu

/dane kontktowe usunięto- przyp. red/

czt.org.pl


--

Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD


Załącznik listuList z dnia 26.11.2017

Ponowienie listu powyższego z dopiskiem "Prosimy o odpowiedzi"


List z dnia 16.1.2018


pytanie


Czy władze miasta kupią dzieła sztuki do muzeum katalog z tego programu?


http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/regionalne-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php


--

__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


List z dnia 27.1.2018


Pytania prasowe


Czy Miasto Nowa Sól popiera ideę likwidacji połączenia z Poznania do Drezna przez Wolsztyn, Konotop, Nową Sól, Kożuchów, Żagań, Jankową Żag., Przewóz, Horkę? Linia kolei 371 ma być zlikwidowana, PKP PLK informuje iz wyrazili Państwo na to zgodę. Jest to jedyna linia łącząca Wielkopolskę i woj. lubuskie z Saksonią.


--

__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.List z dnia 7.2.2018

Pytanie o powody rozbiórki linii planowanej jako Zielonogórska Kolej Aglomeracyjna


Pytanie do władz miasta Nowa Sól


Z jakich powodów władze Nowej Soli zdecydowały się na rozbiórkę torowiska linii Kożuchów- Nowa Sól pod budowę obwodnicy i wyraziły zgodę na likwidację tejże linii kolei? Czy władze miasta są przeciwne opisanej w tekście poniżej kolei aglomeracyjnej? Z jakich powodów władze miasta Nowa Sól w osobie Wadima Tyszkiewicza rozebrały linie tej kolei na jej fragmencie w granicach miasta, przerywając jej ciągłość, i z jakich powodów p. Wadim zdecydował się na likwidację węzła linii kolei w mieście dokonując likwidacji fragmentu kolei metodą faktów dokonanych pod budowę drogi?---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Adam Fularz

Data: 26 listopada 2017 20:30

Temat: Fwd: [wydawnictwo:5870] Zielonogórska Kolej Aglomeracyjna

Do: nowasol@nowasol.pl, Ewa BatkoProsimy o odpowiedzi---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Adam Fularz

Data: 15 lutego 2016 12:59

Temat: Fwd: [wydawnictwo:5870] Zielonogórska Kolej Aglomeracyjna

Do: nowasol@nowasol.pl
do p. Wadima Tyszkiewicza


- jakie jest stanowisko władz miasta w sprawie kolei aglomeracyjnej?

- dlaczego zdemontowano fragment torowiska do Kożuchowa w czasie budowy obwodnicy?


Pozdrawiam,

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Marcin Adam Wróbel

Data: 24 października 2014 11:10

Temat: [wydawnictwo:5870] Zielonogórska Kolej Aglomeracyjna

Do: wydawnictwo wieczorna.plSzanowni Państwo!
Centrum Zrównoważonego Transportu od wielu lat czyni starania mające na celu utworzenie Zielonogórskiej Kolei Aglomeracyjnej. Pomimo wielu apeli czy promocji na konferencjach propozycja ZKA powstaje bez odzewu wśród władz regionu. Proponowany przez nas układ oprócz Linii A łączącej Sulechów z Nową Solą przez Zieloną Górę, zawiera także Linię B  (Żary-Zielona Góra) oraz Linię C (Nowa Sól-Żary przez Żagań). Proponowany układ przedstawiamy na mapie w załączniku

Linia A wymaga - oprócz utworzenia ew. nowych przystanków - już "tylko" uruchomienia połączeń. Linie B i C to niezbędne wydatki z RPO na infrastrukturę kolejową - wszyscy powinniśmy naciskać na Urząd Marszałkowski w odniesieniu do rewitalizacji linii na potrzeby ZKA. Trzeba wykorzystać sprzyjające okoliczności - w niewielu regionach naszego kraju w tak bliskiej odległości znajdują się połączone liniami kolejowymi ważne ośrodki miejskie.

Liczymy na podjęcie wspólnych działań mających na celu
uruchomienie Zielonogórskiej Kolei Aglomeracyjnej. Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 może być ku temu doskonałą okazją.


--

Łączę pozdrowienia!

Marcin Adam Wróbel

Centrum Zrównoważonego Transportu


czt.org.pl


--

Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD


--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta