Zielona Góra,

środa, 17 października 2018

Pytania do kandydatów do władz miasta Zielona Góra, jakie wystosowała redakcja

Szanowni Kandydaci,
Poniżej zamieszczam listę pytań Państwa wyborców- na których odpowiedzi czekamy- do piątku do godz. 23.59. Odpowiedzi zostaną zamieszczone w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, w formie depesz prasowych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi poprzez odpowiedź na niniejszy list email. Wydawca zastrzega sobie prawo cenzury publikowanych odpowiedzi jeśli te łamią dobre obyczaje. 

Wybrany zakres zagadnień dotyczy tematów: ekonomia, transport, edukacja.

Pytania do kandydatów do władz miasta Zielona Gora

-- 

- Poprzednie wladze miasta w osobie p. J. Kubickiego, podjęły decyzję o rozbórce torowiska kolei podmiejskiej do CH Focus Mall (Polskiej Wełny) i w kierunku dzielnicy Jędrzychów na terenie miasta Zielona Góra. Takie działania masowo podejmują władze samorządowe w Rosji. Tymczasem w krajach demokratycznych pojawił się trend odbudowy sieci kolei miejskich/ lekkiej kolei/ tramwajowych, w ostatnich latach odbudowano kilkadziesiąt systemów tramwaju a liczba takich miast stale wzrasta. Czy jako urzędujący prezydent miasta Zielona Góra, podjąłaby się Pani/ Pan zadania wydatkowania ok. 600-800 mln PLN na odbudowę torowiska transportu szynowego do CH Focus Mall i do ul. Jędrzychowskiej zlikwidowanego za prezydentury J. Kubickiego?

- Poprzednie władze miasta w osobie pana J. Kubickigo, chyba przez złe planowanie przestrzenne, rodem sprzed półwiecza, zrealizowały inwestycję -"Drogowa Trasa Aglomeracyjna" która- wzorem bardziej rozwioniętej części świata- powinna być natychmiast zarzucona. Dziś śródmiejskie arterie w centrach miast - takie jak budowana właśnie w Zielonej Górze- są rozbierane w ramach ożywiania i rewitalizacji centrów miast. Istnieje szereg miast które rozebrały w swoich centrach- całkiem  niedawno - podobne "inwestycje" z lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Zrewitalizowane tereny przeznaczono na parki, tereny wypoczynkowe. W Seulu ostatnio podjęto decyzję o likwidacji estakad  Cheonggyecheon oraz innych tras szybkiego ruchu. Spowodowało to ożywienie śródmieścia miasta. Tymczasem w Zielonej Gorze zrealizowano niemodne już koncepcje, które sądzę, że pochodzą z lat 60-tych lub 70-tych, podobnie jak pomysł rozbiórki sieci podmiejskiego transportu szynowego w momencie gdy np. Olsztyn rozpoczynał odbudowę swojej sieci tramwajowej. 

Czy Drogową Trasę Aglomeracyjną zamieniliby Państwo na powrót w śródmiejską trasę transportu szynowego i tereny zielone? Czy zlikwidowaliby Państwo ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Długiej do CH Focus Park tworząc w tym miejscu zabudowę miejską i powiększając park Sowińskiego? Czy zamieniliby Państwo ul. Boh. Westerplatte w śródmiejski deptak- ulicę handlową tylko z ruchem autobusów i taxi?

Wzorem jest polityka miast brytyjskich czy holenderskich, które wprowadziły zaporowe opłaty lub uniemożliwiły ruch tranzytowy przez centrum miasta, celem jego redukcji. Czy zredukowaliby Państwo w sposób drastyczny ruch samochodów osobowych w śródmieściu miasta Zielona Góra, zamykając dla samochodów osobowych ruch na wielu ulicach centrum miasta?

Edukacja
W wielu miastach rozwijają się nowoczesne systemy edukacji- wolne szkoły, edukacja bez przemocy, także werbalnej, drogą komunikacji bez przemocy (NVC/ non-violent communication). Rozkwitają szkoły typu montessori czy waldorfowskie, albo wolne szkoły. W 2017 roku na świecie jest 1092 szkół waldorfowskich i 1857 przedszkoli waldorfowskich. W Niemczech wiele samorządowych szkół publicznych przeszło na nowoczesne metody nauczania i realizują albo model waldorfowski, albo montessori, albo model wolnej szkoły. Czy w Państwa mieście planują Państwo zarzucenie tradycyjnego modelu XIX-wiecznej koncepcji szkoły na rzecz nowoczesnych modeli nauczania jakie np. stosuje współczesna wielkomiejska bohema wobec swoich dzieci?

(uwaga: pytania stanowią kopię i przeróbkę pytań jakie wystosowaliśmy do kandydatów w mieście Gliwice, z powodu tych samych problemow jakie mają oba miasta, por. https://wieczornagazeta.blogspot.com/2018/10/pytania-do-kandydatow-do-wadz-miasta.html)

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta