Zielona Góra,

czwartek, 27 września 2018

UM odpowiada na zarzut o brak informacji o skali zanieczyszczenia powietrza

Redakcja otrzymała
From: Maria Pięta <M.Pieta na serwerze um.zielona-gora.pl>
Date: Thursday, September 27, 2018
Subject: Fw: Skarga- brak informacji o skali zanieczyszczenia powietrza
To: phooli na serwerze gmail.com


 
 
Zielona Góra, 27 września 2018 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
Odpowiadając na skargę z dnia 17 września 2018 r.  w sprawie braku informacji o skali zanieczyszenia powietrza wyjaśniam, że wspomniana tablica LED  z założenia projektowego i wykonawczego  jest urządzeniem, dla którego nie wymaga się pracy bez przerwy.
Dlatego przerwy w pracy tablicy będą się pojawiać, tym bardziej, że tablica prezentuje wyniki uśrednione dostarczane ze stacji WIOŚ, których pomiar jest wykonywany co 60 min.
Natomiast inne zgłoszenia dotyczące nieprawidłowej pracy były i są niezwłocznie usuwane.
W tym celu zostały zawarte stosowne zapisy w umowie wykonawczej i wdrożono system umożliwiający zdalną interwencję serwisową.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta