Zielona Góra,

poniedziałek, 17 września 2018

Skarga- brak informacji o skali zanieczyszczenia powietrza

do Rady Miasta 

Skarga 

Wczoraj i dzisiaj na miescie śmierdziało mi spalinami samochodowymi, do tego stopnia że ze znajomymi rozmawiam o tym abyśmy się wspólnie poprzeprowadzali do Berlina gdzie z jakością powietrza nie jest tak tragicznie źle jak w Zielonej Górze. Ale spacerując dziś po treningu, poszedłem pod urząd miasta gdzie była kiedys tablica z poziomem zanieszyszczeń powietrza bo kolega telefonicznie mówił że też mu śmierdziało i w aplikacji o nazwie "Kanarek" wyświetlało kolor pomarańczowy. 

Chciałem więc sprawdzić czy już jest tak źle by chodzić w masce antysmogowej - jest to kosztowne bo filtr z węgla aktywnego który starcza tylko na 8 godzin, kosztuje około 9 złotych. Tablica ta dzisiaj około godziny 20.50- już nie działała, była wyłączona. Składam skargę że tablica ta nie działa. 

Notabene dodam że w Zielonej Górze mocno śmierdzi spalinami, do tego stopnia że nie da się w tym mieście mieszkać i wiele osób mówi że się wyprowadzi z miasta z powodu ogromnego smrodu. Osoby które przyjeżdżają na chwilę spoza miasta lub z Europy Zachodniej, twierdzą że tutaj śmierdzi, co w pełni potwierdzam. 

Szczególnie mocno zawiewa spalinami przy wiadukcie na ul. Sulechowskiej, przy ul. Wyspiańskiego, Chrobrego, Westerplatte, Wojska Polskiego, Konstytucji 3 Maja, czy przed Urz. Miejskim. Nie da się wręcz tamtędy iść pieszo z powodu smrodu spalin. Dzisiaj jednak najgorzej śmierdzialo na dole, przy Wagmostawie, od strony ul. Dolina Luizy. Gdy wracałem dziś ok. godz. 15 z tenisa, aż się zaskoczyłem bo od dawna nie pamiętam takiego smrodu w tym mieście. Dodam że 571 samochodów na 1000 mieszkańców przypada w Polsce, w całej UE tylko Wlochy i Finlandia ma wyższy wskaźnik.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta