czwartek, 27 września 2018

MC Rademenez pobił rekord Polski w długości freestajlowania bez przerwy

Właśnie okazało się że MC w czasie bardzo długiej bo aż czterogodzinnej nawijki wyplutej z jego ust jedynie z przerwami 2-3 sekund na przełknięcie łyka napoju- pobił rekord Polski w freestyle na mikrofonie. W tej chwili są na sali rzekomo jakieś osoby z biura rekordów. Nie wiem czy jego wynik został uznany. Tekst ten pisałem w chwili gdy kończył już swoje bicie rekordu. Krzyczał on że sceny że rekord Polski pobił i rozbolała go od tego głowa. Na razie czas czterech godzin już osiągnął.

Jego utwór wysłuchało ok. 30-50 osób zgromadzonych w Centrum Frajdy na ulicy Okulickiego w Zielonej Górze. Pięć minut po 21-szej sala była całkiem pełna. To było dość dziwne że tyle osób wytrzymało tylugodzinny utwór hiphopowy. Szczególnie przed końcem utworu zebrało się więcej publiczności. Zebrani baunsowali i nawet machali rękoma. Także w sieci Internet jego freestyle jest transmitowane na żywo.

Zielonogórski MC (toaster, nawijacz) o ksywce MC Rademenez w tej chwili złamał rekord w długości nawijania rapu i hiphopu w sposób freestajlowy- czyli wymyślając tekst na żywo prosto z głowy. Teraz nawija "lecimy dalej".

W momencie gdy przerwałem pisanie tego tekstu i rozesłałem go, nawijał już od czterech godzin. MC Rademenez nawijał do godziny 21-szej 09 aby osiągnąć rekord co najmniej czterech godzin freestajlowania non stop (tzw. non- toper). Ów MC jest także BB (b-boyem) i uczy brejkdensu w Centrum Frajdy.

Opr. Adam Fularz
Dla Gazety Zielonogórskiej

Zgłoszenie braku oświetlenia przejść dla pieszych

Do wydziału inwestycji
Zgłaszam brak światła w 9 latarniach ulicznych tylko na krótkim odcinku ul. Konstytucji 3 Maja od planetarium do stacji benzynowej przy DH Focus Park.  Ponad połowa lamp nie świeci a jest tutaj przejście dla pieszych.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wydarzenia Tkalnia

strzałka, podaję najbliższe wydarzenia w Tkalni:

06.10 - wystawa rzeźby - Elzbieta Kochan, Piotr Sobczyk

07.10 - Koncert Shepherds of Cats & VJ Pietrushka

13.10 - koncert zielonogórskie grupy muzycznej MATE

szczegóły wydarzeń na naszej stronie na FB

Pozdrawiam Adam 607 071 979 

UM odpowiada na zarzut o brak informacji o skali zanieczyszczenia powietrza

Redakcja otrzymała
From: Maria Pięta <M.Pieta na serwerze um.zielona-gora.pl>
Date: Thursday, September 27, 2018
Subject: Fw: Skarga- brak informacji o skali zanieczyszczenia powietrza
To: phooli na serwerze gmail.com


 
 
Zielona Góra, 27 września 2018 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
Odpowiadając na skargę z dnia 17 września 2018 r.  w sprawie braku informacji o skali zanieczyszenia powietrza wyjaśniam, że wspomniana tablica LED  z założenia projektowego i wykonawczego  jest urządzeniem, dla którego nie wymaga się pracy bez przerwy.
Dlatego przerwy w pracy tablicy będą się pojawiać, tym bardziej, że tablica prezentuje wyniki uśrednione dostarczane ze stacji WIOŚ, których pomiar jest wykonywany co 60 min.
Natomiast inne zgłoszenia dotyczące nieprawidłowej pracy były i są niezwłocznie usuwane.
W tym celu zostały zawarte stosowne zapisy w umowie wykonawczej i wdrożono system umożliwiający zdalną interwencję serwisową.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta
 
 
 
 

wtorek, 25 września 2018

Opis podróży koleją z Krakowa do Wrocławia w dniu wczorajszym

W dniu wczorajszym wyjechałem z Krakowa pociągiem o godz.  6:07 rano. Po krótkiej podróży pociągiem stanął on między stacjami. Później jechał z prędkością ok. 37-38 km do Kielc. Do Kielc dotarliśmy ok. godz.  10 rano. Po kwadransie ruszyliśmy z licznymi postojami trasą do Częstochowy. Linia była w modernizacji więc jeden tor był na jednym z odcinków nieczynny co spowodowało kolejkę pociągów. W tym momencie w pociągu ogłoszony został komunikat że ze względu na zerwane czy powalone słupy trakcyjne do Częstochowy dojedziemy z opóźnieniem kilku godzin. W Częstochowie byliśmy ok. godziny 13.30 czyli jakieś sześć godzin po czasie planowanym. Do Wrocławia dotarłem o godzinie 15:15-15:20.
Na poświadczeniu o opóźnieniu pociągu napisano że wynosi owe spóźnienie ok. 340 minut.
Gdy wysiadałem na stacji w m. Zielona Góra, osoba poznana po drodze opowiadała że jej znajoma miała tego typu opóźnienia i kłopoty w zasadzie zawsze gdy podróżowała koleją w Polsce.  

Opr. A. Fularz

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

niedziela, 23 września 2018

UMWL odpowiada na pytanie o autobusy

Redakcja otrzymała
Od: Michał Iwanowski
Data: piątek, 21 września 2018
Temat: Pytanie autobusy
Do: Adam Fularz 


Witam Panie Adamie, poniżej odpowiedź, której udziela:

Sławomir Kotylak
Dyrektor
Departamentu Infrastruktury i Komunikacji
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze


Departament Infrastruktury i Komunikacji informuje, że według swojej kompetencji, Marszałek Województwa Lubuskiego na obecną chwilę wydał ogółem 171 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W bieżącym roku, na podstawie wniosków samych przewoźników, wygaszono 6 zezwoleń. Jednym z powodów zrzeczenia się zezwolenia przez przewoźników może być zbyt mała frekwencja podróżnych korzystających z linii komunikacyjnych, co zapewne skutkuje niekorzystnymi wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) przewoźnik posiada prawo do złożenia wniosku o wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa (..)

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


(...)


Od: "Adam Fularz" <adam.fularz na serwerze wieczorna.pl>
Do: "Iwanowski Michał" 
Wysłane: poniedziałek, 17 wrzesień 2018 15:22:56
Temat: Re: Pytanie autobusy

Czy potwierdzają Państwo że w regionie jest coraz mniej sieci komunikacji zbiorowej drogowej- z powodu szeregu likwidacji linii autobusów.
Pozdrawiam

W dniu poniedziałek, 17 września 2018 Michał Iwanowski napisał(a):
> Panie Adamie, proszę uściślić o co chodzi w pytaniu, które Pan przesłał. Musi być bardziej konkretne, sprecyzowane.
>
> Pozdrawiam,
>
>  
>
> Michał Iwanowski
>
> Rzecznik Prasowy Zarządu (..)
>  
>
>  
>
> Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (..)

> ________________________________
> Od: "Adam 
> Do: "Iwanowski Michał" 
> Wysłane: poniedziałek, 17 wrzesień 2018 14:59:05
> Temat: Pytanie autobusy
>
> Czy Umwl potwierdza że w regionie trwa likwidacja sieci autobusowego transportu drogowego publicznego?
__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

czwartek, 20 września 2018


pozdrawiam Adam 607 071 979 

komunikat prasowy: Katastrofa zatrucia ludności wisi w powietrzu

Redakcja otrzymała-
Od: l.witkowski na serwerze enmaro.com
Data: czwartek, 20 września 2018
Temat: Katastrofa wisi w powietrzu [INFOGRAFIKA]
Do: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>


(...)

Katastrofa wisi w powietrzu [INFOGRAFIKA]

Polska wciąż jest jednym z krajów w Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza, a ministerstwa i samorządy niewiele z tym robią – zobacz podsumowanie raportu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK postanowił sprawdzić czy podmioty publiczne podejmowały w latach 2014-2017 skuteczne działania w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Kontrola objęła trzy ministerstwa: Środowiska, Energii, Przedsiębiorczości i Technologii, a także pięć urzędów marszałkowskich i 13 urzędów miast i gmin. Równolegle sprawdzono stan powietrza w Polsce. Monitorowaniu i ocenie podlegało 11 emitowanych substancji, w tym m.in. groźne dla zdrowia pyły PM2,5 i PM10, rakotwórczy związek chemiczny benzo(a)piren - B(a)P oraz toksyczny dwutlenek azotu - NO2. 

Czym oddychamy?

Jak wynika z kontroli NIK, niemal połowa mieszkańców województw objętych kontrolą jest narażona na ponadnormatywne stężenia dobowe PM10. To prawie 9,1 mln osób. Na zbyt wysokie roczne stężenie B(a)P narażonych jest ponad 90% mieszkańców (17 mln osób).

- PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny, jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. Wpływa negatywnie na układ oddechowy, odpowiadając za ataki kaszlu czy ostre zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni zwiększa ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzo(a)piren to także jeden z najbardziej toksycznych składników smogu. Gromadzi się w organizmie, mogąc powodować nowotwory i upośledzać płodność – mówi lekarz Michał Matla, specjalista alergologii.

Jak podaje Europejska Agencja Środowiska, z powodu zatrutego powietrza, w 2014 r. w Polsce zmarło ponad 46 tys. ludzi. Zagrożony jest cały kraj, choć najgorsze powietrze występuje na południu Polski. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że w latach 2012 – 2015, w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich pod względem emisji PM10, znajdowało się aż 45 polskich ośrodków miejskich. 

- W Polsce nie ma tak naprawdę czystych miejsc. Są takie, gdzie przekroczenia norm zanieczyszczeń są rzadsze i mniej rażące – powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

NIK wyliczyła, że koszty zewnętrzne spowodowane złą jakością powietrza na obszarze 5 województw objętych kontrolą wynoszą 12,6 mld zł rocznie.

Skąd bierze się problem?

Główną przyczyną złego stanu powietrza w Polsce jest niska emisja z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych. Spala się w nich paliwa stałe, czyli węgiel i jego pochodne, ekogroszek, drewno, ale również śmieci.

- To urządzenia grzewcze o najgorszych standardach emisyjnych lub nie spełniające żadnych norm. W Polsce domy ogrzewa ponad 5 mln pieców węglowych, z czego ok. 70 proc. właśnie tych najgorszych, które trują najbardziej - mówi Marta Szymczak z Forum Rozwoju Efektywnej Energii. 

Najwyższe stężenia pyłów zawieszonych i B(a)P notuje się w zimowym sezonie grzewczym. Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza jest wybór niskoemisyjnego ogrzewania. Ma w tym pomóc program "Czyste Powietrze", którego celem jest walka ze smogiem. Rząd dołoży do wymiany pieca i termomodernizacji budynku nawet 53 tys. zł. Nabór wniosków ma ruszyć we wrześniu tego roku.

- To najlepszy moment, żeby przestawić się na niskoemisyjne, przyjazne dla zdrowia źródło energii. Jednym z nich jest np. gaz płynny LPG, który zapewnia w domu stałe i kontrolowane ciepło - mówi Marta Szymczak z FREE. - Zamiana pieców węglowych na kotły gazowe może całkowicie wyeliminować emisję bezno(a)pirenu i dwutlenku siarki oraz niemal całkowicie emisję tlenku węgla i pyłów zawieszonych PM10 (ponad 99 proc.) O dwie trzecie spadłaby emisja dwutlenku azotu i niemal o połowę dwutlenku węgla. 

Kto za to odpowiada?

Jak stwierdziła NIK, możliwość osiągnięcia w Polsce jakości powietrza zgodnej z zaleceniami WHO w odniesieniu do PM10, PM2,5 oraz B(a)P nie znajduje potwierdzenia w realizowanych i przewidywanych w Polsce działaniach naprawczych. Negatywnie oceniono aktywność Ministra Środowiska stwierdzając, że osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji, przy bieżącym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw od 24 lat do 99 lat. Zaangażowanie Ministerstwa Energii oceniono jako niewystarczające. Co prawda stworzono program „Czyste powietrze", ale proponowane w projekcie rozporządzenia parametry paliw stałych (w szczególności zawartość popiołów, siarki i wilgoci) zabezpieczają w znacznie większym stopniu sektor węglowy, aniżeli uwzględniają dążenie do ochrony obywateli i środowiska naturalnego. Jedynie działania Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oceniono pozytywnie, głównie za przygotowanie w terminie rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. 

NIK w raporcie oceniła także działania samorządów. Według Izby, uchwały antysmogowe to rozwiązanie sprzyjające staraniom o poprawę jakości powietrza, jednak posiadające szereg mankamentów. Przykładowo: w uchwałach nie określono jednolicie standardów instalacji i jakości paliw, a kontrola realizacji uchwał w skali całego województwa jest mocno ograniczona. Przepisy dotyczące programów ochrony powietrza dla obszarów, na których nie zostały dotrzymane odpowiednie standardy jakości powietrza, zdaniem NIK, również są zbyt ogólne.

Ponadto: tylko 4 z 13 skontrolowanych gmin przeprowadziły szczegółową inwentaryzację źródeł emisji zanieczyszczeń; tylko 7 gmin udzielało dotacji na wymianę lub likwidację starych źródeł ciepła na paliwo stałe w latach 2014-2016; 6 gmin ograniczyło się do termoizolacji i montażu paneli słonecznych, ewentualna wymiana na nowe piece była ograniczona do obiektów komunalnych. Wszystkie te działania były nieadekwatne do skali i istotności problemów związanych z niedostateczną jakością powietrza w Polsce

Jedną z rekomendacji NIK w perspektywie długookresowej jest wprowadzenie całkowitego lub częściowego ograniczenia w stosowaniu paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym, przy równoczesnym wdrożeniu rozwiązań zapewniających wsparcie procesu inwestycyjnego i rekompensatę z tytułu zwiększonych kosztów ogrzewania wskutek zastosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła.

 

 

 

 
Nadesłał
l.witkowski na serwerze enmaro.com


Dnia 20 września br.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

wtorek, 18 września 2018

Petycja o przedłużenie rowu odwadniającego miasto w czasie powodzi z powodu ulewnych deszczy


Od: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>

Temat: Petycja o przedłużenie rowu odwadniającego miasto w czasie powodzi z powodu ulewnych deszczyDo Urząd Miasta Zielona Góra- Prezydent

Szanowni Państwo, 

Bardzo mi się podoba że odkopano rów w miejscu gdzie kiedyś płynęłą "Złota Łącza". Woda powróciła do tej dawnej rzeczki i koryto znów ma trochę wody. Bardzo dziękuję. 

W tej chwili rów odwadniający miasto na wypadek ogromnych ulew, kończy się na wysokości ul. Węglowej. Dalej, w kierunku ul. Aglomeracyjnej, znalazłem coś co wygląda jak zarwany stary kanał, czyli jakieś niewielkie bajoro o szerokości/ długości kilku metrów, w którym tkwią jakieś- jakby zarwane- płyty betonowe. Mam wrażenie że "coś się zarwało" gdy oglądałem to zagadkowe bajoro, znajdujące się koło budowanej ul. Aglomeracyjnej niewiele dalej w kierunku centrum miasta niż koniec obecnego rowu.

Mam wrażenie że możnaby wykorzystać teren szkoły podstawowej nr 15 by przedłużyć rów odwadniajacy- który niedawno został wykopany na nowo do ul. Węglowej, jeszcze dalej pod ulicą Aglomeracyjną (płytkim mostem o sporej średnicy) aż do ulicy Jeleniej. Ulży to miastu w czasie wielkich, ulewnych deszczy. Niemniej, powinien być wykonany przepust pod ul. Aglomeracyjną dla takiego rowu odwadniającego, o co wnoszę. Później, po terenie szkoł podstawowej, rów można przedłużyć do ul. Jeleniej i tam- prowizorycznie, go zakończyć. 

Piszę, bo budują Państwo jakąś ulicę (Aglomeracyjną) i obawiam się że ulewne deszcze mogą mieć przeszkodę w postaci tej ulicy, gdyby wody opadowe chciały spłynąć doliną w której kiedyś płynęła rzeczka "Złota Łącza". Wnosze by wykonać przepust dla wody na wypadek ulewnych deszczy pod tą ulicą.

Dalsze plany i propozycje na przyszłość

Obecnie jest wielka moda na odkopywanie "rzek" w miastach, a często cytowanym przykładem jest miasto Seul w Korei. Być może możnaby wykonać jakieś powierzchniowe koryto- poprez działki różnych właścicieli, namawiając ich aby udostępnili teren robotnikom kopiącym rów, tak by woda w czasie ulewnych deszczy mogła spłynąć z dawnej doliny rzeczki "Złota Łącza" i uchroniła ich przed zalaniem. 

Chciałbym i cieszyłbym się bardzo gdyby władze miasta kontynuowały świetną ideę odkopania strumienia/ rzeczki i wnoszę petycję aby zdecydowały się na wykonanie niewielkiego rowu na powierzchni gruntu dawną trasą Złotej Łączy: 

od rektoratu UZ, w stronę Katedry, parkiem koło katedry w miejscu dawnej fosy miejskiej, dawną fosą- np. przejściem w kamienicy koło galerii Jadźki (np. pod kratownicą), prowadząc go dalej w kierunku pubu Kawon

Warianty poprowadzenia przez centrum miasta (nry działek podano tylko orientacyjnie i niedokładnie):

Wariant 1: od Rektoratu działką 32/ 2 (odtworzenie zlikwidowanego stawu), ulicą Drzewną, działką 432, wykonując sztuczną fosę miejską na działce 326/4 i dalej działkami 321/6 i 322/6 od katedry (odkopanie i odtworzenie fragmentu fosy) przejściem w kamienicy przy kantorze/ galerii U Jadźki, ulicą Żeromskiego (tak, środkiem deptaka, jako ozdobę ulicy), dalej- przejściem przy sklepie "Fajer" (do sklepu Fajer w piwnicy wykonanoby inne, osobne wejście), przy murze miejskim jako sztuczna fosa- atrakcja turystyczna, przy Filharmonii (tworząc jakieś bajoro na wzór fosy dla ozdoby centrum), pod ul. Wojska Polskiego  (tworząc ozdobny most i sztuczny zbiornik wodny) i przez plac Przy Gazowni w kierunku ul. Młyńskiej, dalej- środkiem ulicy Młyńskiej (byłaby ulicą tylko dla pieszych), działkami 140/7, 140/9 etc. do ul. Jeleniej

Wariant 2: być może nawet środkiem deptaka na ulicy Kupieckiej, niczym we Fryburgu Bryzgowijskim - Freiburg im Breisgau, gdzie na ulicach zrobiono cieki wodne z prawdziwą wodą, por. : https://en.wikipedia.org/wiki/Freiburg_B%C3%A4chle oraz https://de.wikipedia.org/wiki/Freiburger_B%C3%A4chle ), w kierunku Filharmonii i dalej do ulicy Młyńskiej i Jeleniej.

Koryto takie można poprowadzić środkiem ulic zupełnie tymczasowo, jego ozdobienie, umocnienie i upiększenie pozostawiając na lata przyszłe. Myślę czy nie możnaby zrobić takiego kanału w którym- gdy nie ma powodzi- woda jest spiętrzona na wysokości kilku- kilkunastu cm, a gdy jest powódź, kanał jest na tyle głęboki (np. na metr czy półtora metra) i szeroki, że woda może swobodnie odpłynąć z terenu centrum.  

Przypomnę że w czasie niedawnych ulewnych deszczy wielka fala wody wyrwała kostki brukowe które uderzały w ścianę rektoratu przy ul. Licealnej i zalały piwnice. Wielki rów przez miasto mógłby w czasie praku opadów być również pełen wody, która byłaby po prostu sztucznie spiętrzona i miałaby bardzo niski poziom, zaś w czasie powodzi mógłby przejmować ogromne ilości wody z miasta. Wystarczy porobić spiętrzenia, które byłyby odpowiednio niskie (kilka- kilkanaście cm).  

Namawiam do podjęcia prac kopania rowu odwadniającego z funkcją ozdobną względnie szybko. Obecnie od kilku tygodni nie było większego deszczu w mieście Zielona Góra poza przelotnymi "mżawkami" które zdarzyły się kilkakrotnie i woda która spadła, szybko wyschła. W mieście obecnie usychają drzewa, np. nowe nasadzenia wokół Wagmostawu. Tam wyschły nawet niedawno posadzone krzewy iglaste- co zauważyłem gdy sam wczoraj podlewałem tam- już zupełnie powysychane drzewa.

Obawiam się że obecnie coraz częstsze są jednorazowe bardzo intensywne opady deszczu. Jeśli rządziłbym miastem takiem jak Zielona Góra, po prostu starałbym się jak najszybciej wykonać taki rów, w wersji zupełnie prowizorycznej i jak najtańszej, tak by po prostu umożliwić odpływ nadmiaru wody po powierzchni gruntu, wszelkie poprawki czy detale go upiększające pozostawiając na lata przyszłe.

Proponuję znaleźć dawne mapy i sprawdzić układ działek na terenie miasta. Być może dawny strumień nadal jest uwzględniony w układzie działek. Zachęcam także do odtworzenia dawnej fosy miejskiej jako ozdoby - nawet jeśli to zablokuje niektóre przejścia piesze (np. z pl. Pows. Wielkopolskich do ul. Żeromskiego przy sklepie "Fajer".)


 
The Freiburg Bächle are small water-filled runnels or formalised rills in the Black Forest city of Freiburg.They are supplied with water by the Dreisam and can be seen along most streets and alleyways in the old city, being one of the city's most famous landmarks.

Pozdrawiam, 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Żegluga śródlądowa w woj. lubuskim: UMWL odpowiada na pytania


Pytanie redakcji:


Czy UMWL ma zamiar wesprzeć infrastrukturę dróg wodnych  np. dostosowanie rzeki i kanału Ołobok* do celów turystycznych? Możnaby umożliwić dopłynięcie żaglowką lub motorówką z Odry i Niemiec na jezioro Niesłysz.
Na trasie są jednak zepsute mosty obrotowe i inne przeszkody.

*Przypis redakcji: nastąpiło w latach 30-tych i 40-tych uregulowanie rzeki Ołobok, jej naturalne koryto zastąpiono odcinkami nowozbudowanych kanałów.Odpowiedź


Pan Adam Fularz 


W odpowiedzi na Pańskiego maila z dn.10.09.2018 r.  uprzejmie informuję, że podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę rzeczną na terenie województwa lubuskiego są Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Szczecinie oraz Poznaniu. Możliwość aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej również w zakresie turystyki uzależniona jest od poprawy parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych. Zgodnie z dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów w dn. 14.06.2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030" ustalono cele i priorytety dotyczące planowanych działań. Wśród nich wymieniono zadania dotyczące szczególnie likwidacji „wąskich gardeł" oraz dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów V klasy żeglowności.

Z poważaniem


--

Arkadiusz Mieczyński
Kierownik Wydziału Transportu
Departament Infrastruktury i Komunikacji
(..)
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym.

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Komunikat: Wyniki przewozowe Portu Lotniczego Zielona Góra–Babimost w sierpniu i pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r

Redakcja otrzymała:


Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy informację prasową na temat wyników przewozowych Portu Lotniczego Zielona Góra–Babimost w sierpniu i pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r.

(...)
 

Z poważaniem

Biuro Public Relations


18 września 2018 r.

Informacja prasowa

Port Lotniczy Zielona Góra–Babimost znów ze wzrostem


Prawie 70 proc. więcej osób skorzystało od stycznia do sierpnia tego roku – w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego - z usług Portu Lotniczego Zielona Góra–Babimost. To oznacza, że zielonogórskie lotnisko w 2018 r., w zestawieniu z 2017 r., wciąż notuje wzrosty.

W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost gościł już 15897 podróżnych co oznacza wzrost o 69,8 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2017 roku, w miesiącach styczeń – sierpień, z usług portu w Babimoście skorzystały łącznie 9362 osoby.

Przez cały poprzedni roku Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost obsłużył łącznie 17702 pasażerów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe statystyki, tegoroczny wynik powinien być dużo lepszy.

***

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, największy  w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Przedsiębiorstwo posiada udziały lub akcje 15 spółek.

Dodatkowych informacji udziela:  
Biuro Public Relations
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Petycja do GW Zielona Góra

PETYCJA
Uprzejmie i po sąsiedzku proszę o zorganizowanie niezależnego  pomiaru zanieczyszczeń powietrza na os. Dolina Zielona.  Ostatnio jest bardzo źle zwlaszcza koło godziny 15-tej na ul. Dolina Luizy przy Wagmostawie. My tu mieszkamy a spaliny z całej tej części miasta splywają do naszej doliny. Mi samemu trudno jest ten pomiar zorganizować. Mam tylko zwykły system pomiaru razem z oczyszczaczem powietrza.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

poniedziałek, 17 września 2018

Skarga- brak informacji o skali zanieczyszczenia powietrza

do Rady Miasta 

Skarga 

Wczoraj i dzisiaj na miescie śmierdziało mi spalinami samochodowymi, do tego stopnia że ze znajomymi rozmawiam o tym abyśmy się wspólnie poprzeprowadzali do Berlina gdzie z jakością powietrza nie jest tak tragicznie źle jak w Zielonej Górze. Ale spacerując dziś po treningu, poszedłem pod urząd miasta gdzie była kiedys tablica z poziomem zanieszyszczeń powietrza bo kolega telefonicznie mówił że też mu śmierdziało i w aplikacji o nazwie "Kanarek" wyświetlało kolor pomarańczowy. 

Chciałem więc sprawdzić czy już jest tak źle by chodzić w masce antysmogowej - jest to kosztowne bo filtr z węgla aktywnego który starcza tylko na 8 godzin, kosztuje około 9 złotych. Tablica ta dzisiaj około godziny 20.50- już nie działała, była wyłączona. Składam skargę że tablica ta nie działa. 

Notabene dodam że w Zielonej Górze mocno śmierdzi spalinami, do tego stopnia że nie da się w tym mieście mieszkać i wiele osób mówi że się wyprowadzi z miasta z powodu ogromnego smrodu. Osoby które przyjeżdżają na chwilę spoza miasta lub z Europy Zachodniej, twierdzą że tutaj śmierdzi, co w pełni potwierdzam. 

Szczególnie mocno zawiewa spalinami przy wiadukcie na ul. Sulechowskiej, przy ul. Wyspiańskiego, Chrobrego, Westerplatte, Wojska Polskiego, Konstytucji 3 Maja, czy przed Urz. Miejskim. Nie da się wręcz tamtędy iść pieszo z powodu smrodu spalin. Dzisiaj jednak najgorzej śmierdzialo na dole, przy Wagmostawie, od strony ul. Dolina Luizy. Gdy wracałem dziś ok. godz. 15 z tenisa, aż się zaskoczyłem bo od dawna nie pamiętam takiego smrodu w tym mieście. Dodam że 571 samochodów na 1000 mieszkańców przypada w Polsce, w całej UE tylko Wlochy i Finlandia ma wyższy wskaźnik.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

UMWL odpowiada na pytanie o winnice

Redaktor naczelny otrzymał-
Od: Michał Iwanowski
Data: poniedziałek, 17 września 2018
Temat: Pytanie o winnice
Do: Adam


Witam Panie Adamie, tak oczywiście, zarząd województwa lubuskiego odtworzył tradycje winiarskie w regionie, poprzez realizację wielu inicjatyw, do których należy zaliczyć przede wszystkim współudział w utworzeniu największej w Polsce 36-hektrarowej winnicy samorządowej pomiędzy wsiami Łaz i Zabór, budowę i utworzenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, gdzie prowadzone są konferencje, szkolenia i imprezy promocyjne na rzecz lokalnego winiarstwa. Ponadto samorząd województwa w perspektywie finansowej 2007-2013 doprowadził do sfinansowania budowy Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, gdzie prowadzone są wysokospecjalistyczne prace badawczo-rozwojowe na rzecz branży winiarskiej. To tylko niektóre przykłady, ale kluczowe, jak Pan widzi.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra


________________________________
Od: "Adam Fularz" <adam.fularz na wieczorna.pl>
Do: "Iwanowski Michał" <m.iwanowski na lubuskie.pl>
Wysłane: poniedziałek, 17 wrzesień 2018 12:40:26
Temat: Pytanie o winnice

Czy Umwl zamierza w jakiś sposób doprowadzić do odtworzenia przemysłu winiarskiego wokół dolin rzek na terenie województwa?  W jaki sposób?
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.
Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.
Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.
Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 
Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 
Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować
W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Komunikaty