Zielona Góra,

piątek, 10 sierpnia 2018

Odpowiedź w sprawie alei zabytkowych drzew w gm. Trzebiechow

Pani Elżbieta Polak
Droga Pani:
W sprawie ocalenia alei zebrano ponad 2 tys. podpisów a wojt gminy za wycinką alei zebrała tysiąc podpisów mimo że miala finansowanie do zbiorki podpisów z pieniędzy podatników. Sprawa alei poruszyła media w całym kraju. Rzadko kiedy to się zdarza.

Popierajac wycinkę alei w Trzebiechowie zabrała Pani na sobie oburzenie wielu osób w całej Polsce. Ba. Uznano Panią w niektórych środowiskach za szkodnika którego należy się pozbyć jak niby jakiegoś owada który przez sam fakt istnienia jest groźny dla drzew.

Owa aleja to w końcu zabytek i ozdoba krajobrazu.  Proszę się nie dziwić że zaraz pojawią się żądania aby poddala się Pani do dymisji czy inaczej oproznila stanowisko. W zasadzie sama Pani to sprowokowała.
Sama Pani prowokuje takie żądania jak postulat Pani dymisji i odejścia. Rzekomo od około roku przychodziły do Pani różne osoby w sprawie tej alei i twierdziła Pani że to nie jest w jej kompetencjach. A jednak jest.

Ma Pani dziwne wyobrażenia o mediach. Trzeba przyznać że nie ma Pani wyczucia że dany temat- wycinka drzew- obruszyl ludzi tak mocno że głos krytyka tej wycinki alei-jeden pojedynczy wpis- miał 2, 6 tysięcy udostępnien na Facebooku w całym kraju.  Ja od pół roku od Facebooka się trzymam z daleka ale o tym co jest popularne- akurat wiem.  

Myślę że ma Pani przed sobą unikalną szansę na utratę stanowiska poprzez wywołanie powszechnego oburzenia na siebie samą w sieci Internet.  

Co do losu alei- w całej Europie zabytkowe aleje jako ozdoba krajobrazu są pod ochroną.  Jak Pani formacja przegra wybory- to dzięki takim Pani decyzjom jak ta o wycince alei zabytkowych drzew czy też decyzji o dofinansowaniu likwidacji linii kolejowej z Nowej Soli do Poznania przez Otyn i Konotop.

Drogi nie muszą być w szerokości sześciu metrów. Szereg zabytkowych alei w Europie nie ma tej szerokości.  Proszę przyjąć to do wiadomości.  

Proponuję też aby ustąpiła Pani ze stanowiska. W momencie gdy źle rozpoznaje Pani społeczne oczekiwania i budzi oburzenie- jest to jak sądzę- uzasadniona propozycja.

Pozdrawiam

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: <biuroprasowe na serwerze lubuskie.pl>
Data: piątek, 10 sierpnia 2018
Temat: Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

GZ.II.0620.1.153.2018                                                                                Zielona Góra, 10-08-2018 r.

 

 

Newsletter nr 153

 

Marszałek odpowiada na apel

W związku z apelem skierowanym do instytucji publicznych regionu lubuskiego, w tym marszałka woj. lubuskiego, przez organizacje i stowarzyszenia społeczne i ekologiczne, publikujemy odpowiedź marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak na apel o wstrzymanie decyzji wójta gminy Trzebiechów dot. wycinki alei drzew w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop.

Odpowiedź na apel o wstrzymanie decyzji wójta gminy Trzebiechów dot. wycinki alei drzew w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop

Każda ingerencja człowieka w przyrodę, nawet jeśli podyktowana jest inwestycjami publicznymi poprawiającymi jakość życia, musi być bezwzględnie konsultowana z mieszkańcami oraz wyczerpująco i racjonalnie uzasadniona. W mojej ocenie, decyzja wójta gminy spełniła wszystkie te wymogi. Decyzja była konsultowana z mieszkańcami gminy i konserwator zabytków. Wójt gminy z pracownikami odwiedzili prawie 1.000 domów i mieszkań, prosząc o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie na piśmie. Ponad 90 proc. mieszkańców opowiedziała się za przebudową drogi na 278 i związaną z tym wycinką alei drzew w ciągu tej drogi.

Również uzasadnienie tej decyzji jest w pełni racjonalne. Jestem za ochroną przyrody, ale w granicach rozsądku. Z argumentów przytaczanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wynika, że drzewa w ciągu drogi 278 stanowią jedno z istotnych zagrożeń, przyczyniające się rokrocznie do wypadków, również śmiertelnych w skutkach. Drzewa naruszają skrajnię drogi, co zwiększa ryzyko wypadków. Zgodnie z przepisami, droga musi mieć sześć metrów szerokości, a istniejąca aleja drzew nie pozwalała na bezkolizyjne zachowanie tych parametrów. Modernizacja tej drogi nie byłaby możliwa w tak wąskim zakresie, na jaki pozwalały istniejące drzewa.

Ponadto stan zdrowotny wielu okazów był zły (próchnica w pniu, posusz w koronie). Z ekspertyz przeprowadzonych przez ZDW wynikało, że drzewa chore stanowiły 70 proc. spośród tych, rosnących przy drodze 278. Wycince drzew w alei będą towarzyszyć nasadzenia nowych, z zachowaniem odpowiednich odległości od skrajni drogi.

Droga nr 278 została więc przeznaczona do modernizacji, mimo wielu innych potrzeb inwestycyjnych na drogach całego regionu, ponieważ jej realizacja została społecznie zaakceptowana, a jej stan zagrażał życiu i zdrowiu użytkowników. Decyzja wójta w tej sprawie z dnia 5 czerwca 2017 r. jest prawomocna, bo nie została uchylona przez organ nadzoru. Wykonawca został wybrany, dlatego wszelkie działania zmierzające do  wstrzymania inwestycji są mocno spóźnione. Podmiot, który wstrzymałby inwestycję na tym etapie, naraziłby się na koszty odszkodowań z tytułu roszczeń wykonawcy.
Elżbieta Anna Polak

(-)

Marszałek Województwa Lubuskiego

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta