Zielona Góra,

środa, 25 lipca 2018

Wniosek o wstrzymanie prac nad rozbiórką linii kolei Żagań- Nowa Sól- Poznań na odcinkou granica województwa- Żagań

do Sz. Pani 
Elżbieta Anna Polak,
Marszałek, UMWL


Wniosek o wstrzymanie finansowania prac nad rozbiórką linii kolei Żagań- Nowa Sól- Poznań na odcinkou granica województwa- Żagań

W związku z błędami proceduralnymi (pełnomocnioctwo na rozbiórkę linii dotyczy tylko terenu powiatu nowosolskiego, zaś linia ma zostać rozebrana aż do Żagania) oraz w związku z wątpliwościami natury ekonomicznej (sens rozbiórki jedynej ocalałej linii kolei w zachodniej części województwa jest z dzisiejszej perspektywy braku przepustowości linii Poznań- Zielona Góra- wysoce wątpliwy) wzywam do zatrzymania finansowania ze środków RPO będących w gestii p. E. Polak- jakie jest użyte dla finansowania rozbiórki torowiska.

UMWL dofinansowuje projekt likwidacji lini kolei 371 w południowej i wschodniej części województwa- „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego" – wartość projektu 20 mln zł, źródło finansowania RPO Lubuskie 2020.  

W gminie Rewal ścieżka rowerowa jest nie zamiast torowiska ale obok. Kursuje kolej turystyczna która jest największym zabytkiem technicznym gminy. Jest ona popularna wśród turystów. Tymczasem na tym torowisku kolej parową wstrzymano. Kursowała ona ongiś w relacji z Wolsztyna do Zielonej Góry.

Wzywam do zaniechania likwidacji atrakcji turystycznej jaką jest kolej parowa. Wzywam do aniechania likwidacji drugiego połącenia woj. lubuskiego i okolic Zielonej Góry-  Wielkopolską. Budowa łącznicy w m. Niedoradz pozwoli na jazdę tym odcinkiem dla pociągów z Zielonej Góry do Poznania czy Leszna.  

Odpowiedzi UMWL


Witam Panie Adamie, po zasięgnięciu informacji w Departamencie Programów Regionalnych UMWL, przesyłam poniżej odpowiedzi na Pana pytania.

Stan istniejący własności gruntów polega na przekazaniu gruntów przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Nowosolskiego. Rozpoczęto proces związany z przystąpieniem do procedury likwidacji linii. PKP Nieruchomości Poznań wyraziły pismem z dnia 28.06.2016r znak KNPo6.6142.63.2016AT/2 poparcie dla projektu. Nadzór nad produktami projektu po zakończeniu jego realizacji będzie prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. Ścieżka stanie się własnością Powiatu Nowosolskiego i będzie udostępniona bezpłatnie dla użytkowników.

Nadzór nad produktami projektu po zakończeniu jego realizacji będzie prowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli. Wybudowana ścieżka stanie się własnością Powiatu Nowosolskiego i będzie udostępniona bezpłatnie dla użytkowników.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta