Zielona Góra,

piątek, 1 czerwca 2018

RDOŚ dot. prac budowlanych na pl. Powstańców Wielkopolskich w Ziel. Górze

Do mediów miasta Ziel. Góra

Wydawca przekazuje mediom miasta Zielona Góra korespondencję z RDOŚ w spr. wstrzymania betonowania i brukowania drzew na pl. Powst. Wielkopolskich. Poprzednio znajdował się tutaj bruk, ale spoiny i podsypka nie były z cementu, jak obecnie. Obecna warstwa wierzchnia nie zapewnia przepuszczalności dla wody i może uniemożliwić oddychanie korzeniom. Poprzednio- pod brukiem brak było warstwy kilku- kilkunastu cm cementu, a spoiny nie były wypełnione materiałem nie przepuszczającym wody.

Adam Fularz

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Marta Janikowska
Data: 1 czerwca 2018 11:15
Temat: Prace budowlane na pl. Powstańców Wielkopolskich
Do: adam.fularz na serw. wieczorna.pl


Dzień dobry,

w nawiązaniu do e-maila w załączeniu przesyłam zeskanowane pismo do Urzędu Miasta Zielona Góra w sprawie prac budowlanych na pl. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze.

 

 

Pozdrawiam,

Marta Janikowska

Inspektor ds ochrony przyrody

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

(..)

 

Spełniamy wymagania systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

Zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

 

 


Ochrona danych osobowych jest priorytetem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dane osobowe w serwisach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną w serwisie internetowym RDOŚ
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta