wtorek, 19 czerwca 2018

Nie będzie większego stawu parkowego w centrum miasta

Większego stawku w parku Sowińskiego nie będzie, władze miasta nie chcą podnieść poziomu lustra wody- ich tłumaczenie dołączamy. Jaq zaś podnosiłem argument że pamiętam czasy kiedy poziom wody w tym bajorze był na poziomie terenu parku i było to ongiś po prostu bagniste miejsce. Wyższy poziom lustra wody to większy staw parkowy i więcej miejsca dla kaczek. 

do M. Pięta, UM ZG
Od: Adam Fularz 
Data: 28 maja 2018
Temat: dot. Podniesienie poziomu lustra wody Park Sowińskiego. wniosek z15 maja 2018 r.
Prośba:
Wnoszę aby dokonać stosownej próby podniesienia poziomu wody w zbiorniku do poziomu okolicznego gruntu. Poprzednio tego nie robiono.

Historyczne dane nt poziomu lustra wody

Ongiś w tym miejscu było bajoro o wysokości lustra wody takiej jak poziom gruntu w parku i miało to miejsce przez wiele dekad. A teraz Państwo twierdzą że nie jest to możliwe.  Państwo sprawdzą tą odpowiedź testem praktycznym- jeśli mogę o to wnieść. 


Odpowiedź władz miasta:

 W sprawie podniesienie poziomu lustra wody w zbiorniku w parku Sowińskiego ustaliłam co nastepuje:

 pod koniec lat 90-tych, gdy zamknięto już Polską Wełnę, firma Diament wykonała zbiornik retencyjny w parku Sowińskiego. Miał on gromadzić nadmiar wody, która zbierała się pod ziemią, a której nie odbierała już fabryka. Problem powstał, gdy woda zaczęła zalewać piwnice sąsiednich budynków i gromadzić się w terenie. Poziom w zbiorniku został określony tak, by wyeliminować te zjawiska. Zmiana poziomu wody w zbiorniku mogłaby spowodować ponownie zalewałaby piwnice i park, przy niskim poziomie wody powstałoby zagrożenie osuszenia ziemi i w konsekwencji możliwość jej skruszenia, co zagrażałoby stabilności pobliskich budynków.

 Dlatego poziom wody jest ściśle określony właśnie dla zachowania właściwej gospodarki wodnej w terenie.

Pozdrawiam

Maria Pięta

 Departament Prezydenta Miasta

Kolejna odpowiedź:

Informuję, że podtrzymuję stanowisko zawarte w odpowiedzi z dnia 23 maja 2018 r.
Pana prośba nie zostanie spełniona, ponieważ nie będziemy dokonywać próby podniesienia poziomu wody oraz przeprowadzać testów praktycznych, chociażby biorąc pod uwagę nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych.
 
Pozdrawiam
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty