poniedziałek, 25 czerwca 2018

Komunikat n/t testu syren alarmowych w m. Zielona Góra

W dniu 28 czerwca 2018r. w godz.12:13 - 12:30 odbędzie się głośna próba elektronicznych syren alarmowych obrony cywilnej. Nadany będzie (o godz. 12:13) sygnał ,,ogłoszenie alarmu" - modulowany dźwięk syren w okresie 3 minut a następnie ,,odwołanie alarmu" - dźwięk ciągły trwający 3 minuty
(godz. 12:30).

Przed uruchomieniem syren będzie nadany słowny komunikat o ich włączeniu.

W związku z powyższym proszę o podanie w dniach 27 i 28 czerwca 2018r. w dziennikach - wiadomościach informacji o uruchomieniu systemu alarmowego oraz przekazanie komunikatu że:

"jest to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej"

Powyższy trening prowadzony przez służby Wojewody Lubuskiego proszę traktować jako szkolenie obsad redakcji rozgłośni w przekazywaniu sygnałów z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności.


Monika Zapotoczna
Z-ca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty