Zielona Góra,

środa, 30 maja 2018

Wezwanie przedsądowe do UM o Plac Powst. Wielkopolskich

do UM Zielona Góra

Szanowna Pani, 

Wzywam do natychmiastowego wstrzymania prac budowlanych, które obecnie są wykonywane w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną. W mojej ocenie- brak co do tego wątpliwości. 

Państwo te prace już kończą, tymczasem drzewa oblano betonem. Wzywam do natychmiastowego przerwania tych prac, skucia betonu wokół drzew - na szerokość korony wokół ich pnia. Wszędzie w źródłach można się dowiedzieć, że obszar niezabrukowany wokół pnia drzewa powinien być zbliżony do wielkości korony.

Państwo nie tylko ten obszar zabrukowali, ale i zabetonowali. 

"Sebastian Pilichowski: – Zgodnie ze stosowanymi praktykami należy unikać prac mogących uszkadzać korzenie w obrysie korony. Grozi to przesuszaniem korzeni. Nie wiadomo też, jak na system korzeniowy wpłynie użyta podsypka cementowa, która zmieni właściwości chemiczne gleby. Jeżeli odczyn wzroście za bardzo – włośniki korzeniowe ulegną tzw. spaleniu. A to może skutkować chorobą, nawet zamieraniem drzew."- podaje jedna z miejskich organiozacji spopłecznych cytując wypowiedź. p. Pilichowskiego, rzekomo biologa. Włośniki korzeniowe mogą ulec spaleniu z uwagi na zmianę skłądu chemicznego gleby w wyniku betonowania drzew

Wzywam do natychmiastowego przerwania prac. Wzywam do odsunięcia od prac projektowych oraz z nadzoru inwestycji osób które doprowadziły do obecnego stanu- w trybie natychmiastowym. Proponuję też by sąd przy właściwej izbie architektów ustalił czy osoby te mogą dalej posiadać swoje uprawnienia- bo wg mnie za tego typu przewinienia i błędy w Eur. Zachodniej traci się je co najmniej okresowo. Podnoiszę argument że osoby te prace projektowe i nadzoru wykonały błędnie. Wnoszę o odsunięcie ich od pełnionych funkcji- natychmiast. 

Państwo powołują się na rzekomych specjalistów- ja widząc efekty prac, mam wątpliwość czy osoby te otrzymały uprawnienia zgodnie z przepisami prawa. Proponuję by właściwy sąd ustalił czy osoby te istotnie mają prawo do korzystania z przysługujących im uprawnień projektowych/ nadzoru inwestycji.

Zdjęcie 1:

Załączono korespondencję:

W dniu 30 maja 2018 11:46 użytkownik Monika Krajewska  napisał:

Dzień dobry,

w związku z Pana ponownym mailem w sprawie Placu Powstańców Wielkopolskich, informuję że odpowiedz została wysłana w dniu 16 maja 2018r. Info poniżej.

Pozdrawiam

 

Monika Krajewska

z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami

Urząd Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra

Tel. 68 45 64 414

 

 

 

From: Monika Krajewska
Sent: Wednesday, May 16, 2018 3:38 PM

Cc: 'Paweł Urbański' 

 

Dzień dobry,

Z uzyskanych informacji od inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania informuję: w nowych inwestycjach bierze się pod uwagę rzut korony, jednak na Placu Wielkopolskim, drzewa w nawierzchni utwardzonej rosną od wielu lat. Taki stan rzeczy pozostał utrzymany, przy realizacji inwestycji. W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia drzew zaplanowano przy nich kraty, pozwalające korzeniom na wymianę gazową (temat w trakcie realizacji).  Firma zajmująca się zielenią, zobowiązana została do wykonania badań gleby przy pniach drzew, opracowania zaleceń nawozowych.

Ponadto biuro projektowe pracuje nad opracowaniem rozwiązań mających na celu poprawę warunków bytowych drzew poprzez stworzenie warunków do wymiany gazowej oraz możliwości przesiąkania wody w nawierzchni (poza kratami przy drzewach).

Wobec powyższego czekamy co zaproponuje biuro projektowe.

Jednocześnie dziękuję za zwrócenie uwagi na tak ważną sprawę.

Pozdrawiam

 

Monika Krajewska

z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami

Urząd Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra

Tel. 68 45 64 414

 

 

 

Do UM Zielona Góra
WEZWANIE PRZEDSĄDOWE DO UM ZIELONA GÓRA


Szanowni Państwo.
Czemu drzewa na placu Powst.  Wielkopolskich są otaczane cementem, zabetonowywane? Poprzedni bruk nie miał cementowej podsypki, warstwy podłoża o cechach wodoszczelnych. Ten ma.

Teraz w sposób sugerujący błąd projektowy lub wykonawczy cementuje się tutaj drzewa. Jak korzenie mają oddychać czy jak woda ma się dostać do systemu korzeni?  Wokół każdego drzewa powinni Państwo pozostawić warstwę (pół)przepuszczalną odpowiadającą wielkością koronie-wg informacji jakie pamiętam ze specjalistycznych publikacji.

To jest błąd w sztuce budowlanej i wzywam do:
-natychmiastowego usunięcia cementu spod drzew pozostawiając warstwy przepuszczalne zgodnie ze sztuką budowlaną.
Dzisiaj odwiedziłem Państwa osobiście informując że prześlę wezwanie. Proszę o odpowiedź.
Z szacunkiem,


Adam Fularz
Gazeta Zielonogorska.pl
Ul. DOLINA ZIELONA 24A
ZIELONA GÓRA
--Pozdrawiam

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta