Zielona Góra,

poniedziałek, 14 maja 2018

Propozycja produktu turystycznego dla miasta Zielona Góra i gm. SulechówZielonogórska Kolej Odrzańska

Istotą pomysłu jest pociąg miejski- autobus szynowy z napędem spalinowym, który jako atrakcja turystyczna kursowałby - najpierw z Zielonej Góry do portu w Cigacicach, a później także do portu rzecznego w Nowej Soli, korzystając z istniejących linii kolei. 

Linia kolei w porcie rzecznym tuż przy granicy administracyjnej miasta Zielona Góra jest unikalnym atutem tego miejsca i pozwala aby dojechały tutaj spalinowe autobusy szynowe. Stacja końcowa powstałaby przy nabrzeżu. Odpowiednim przewoźnikom zadałem pytania, dla proponowanego połączenia sezonowego : 1. czy jest możliwe uruchomienie połączeń (po odkopaniu zasypanego przejazdu na drodze szutrowej w Górkach Małych) i jak wygląda sprawa z możliwym wprowadzeniem połączeń przy obecnej przepustowości odcinka Sulechów- Ziel. Góra. Celem byłoby dokonanie reaktywacji istniejącej linii kolei turystycznej (czyli linii szynobusu spalinowego) kursującej z Zielonej Góry do Cigacice-Port przez Sulechów- o nazwie "Zielonogórska Kolej Odrzańska" i kursującej w weekendy w czerwcu, lipcu i sierpniu. W centrum wsi Cigacicie, przy nabrzeżu portowym, powstałby przystanek kolejowy o proponowanej nazwie "Port miejski Zielona Góra- Cigacice" przy czym obecny właściciel musiałby udostępnić (wynająć) teren. Nie wiemy, czy UMWL i UMZG przeznaczy środki na sfinansowanie kursowania pociągu turystycznego- szynobusu, w weekendy np. 4-6 razy dziennie, i jakie będą koszty?

Proponuje się by przebudować owo nabrzeże od strony linii kolejowej w port dla galarów odrzańskich, czy małych tramwai wodnych. Nie wymaga to większych nakładów środków. Powstałby węzeł intermodalny umożliwiający przesiadkę z pociągu turystycznego wprost do galarów rzecznych.

 wg google.pl


Wyniki burzy pomysłów na temat portu:
- stworzenie oferty turystycznej "Port rzeczny Zielona Góra" w ramach której oferowane byłyby rejsy galarami, tramwajami wodnymi, do okolicznych winnic na trasie z portu do Górzykowa (gdzie powstałaby przystań przy winnicach) oraz do Oderwaldu.
- pomysł reaktywacji istniejącej linii kolei turystycznej (czyli linii szynobusu spalinowego) kursującej z Zielonej Góry do Cigacice-Port przez Sulechów- o nazwie "Zielonogórska Kolej Odrzańska" i kursującej w weekendy w czerwcu, lipcu i sierpniu. W centrum wsi Cigacicie, przy nabrzeżu portowym, powstałby przystanek kolejowy o proponowanej nazwie "Port miejski Zielona Góra- Cigacice" przy czym obecny właściciel musiałby udostępnić (wynająć) teren. 
- pomysł przebudowy dawnego spichlerza betonowego z wieżą w stylu wieży zamkowej na atrakcję turystyczną "Zamek Odrzański" - współczesną rekonstrukcję średniowiecznego zamku odtworzonego w celach turystycznych (jako zamek będący współczesną rekonstrukcją i atrakcją dla rodzin, ze strzelaniem z łuku/ kuszy, zwiedzaniem muzeum zamkowego etc.)
-budowa dworca promów wodnych w obecnym magazynie przy nabrzeżu. Wewnątrz powstałaby olbrzymia poczekalnia- hol kasowy dworca promów wodnych, pełniąca rolę przestrzeni dla wystaw, koncertów. 
-pomysł uruchomienia klubów wioślarskich, czy kajakarskich.
- pomysł wykorzystania nabrzeża portu jako wielkiej sceny muzycznej dla imprez muzycznych- festiwali, korzystając z istnienia wielkich przestrzeni o utwardzonym podłożu, czy oświetlenia w postaci ogromnych lamp. 
-jednoczesne zachowanie funkcji przeładunkowej portu.
-uporządkowanie nabrzeża od portu w stronę mostu, np. z wykorzystaniem bruku zgromadzonego na stertach w okolicy portu, celem budowy alei spacerowej w stricte zabytkowym stylu jaki panuje w starych uliczkach miasteczka.
-odbudowa centrum Cigacic z ryneczkiem: pomysł przewiduje dokładną odbudowę zniszczonej zabudowy ryneczku tego miasteczka. 


Temat tramwai wodnych

Proponowane trasy tramwai wodnych:
Krępa- Cigacice- Górzykowo, oraz z/ do poniższych przystani:
6. 437 lewy Bobrowniki nowosolski mała przystań 1 km 21 km 
7. 450 lewy/ prawy Milsko/ Bojadła zielonogórski mała przystań 13 km 34 km 
8. 459 lewy Tarnawa zielonogórski mała przystań 9 km 43 km 
9. 471 prawy CIGACICE zielonogórski Marina/port 12 km 55 km 
10. 475 lewy Krępa zielonogórski mała przystań 4 km 59 km 

Opisywałem temat tramwai wodnych- w relacji Cigacice- Las Odrzański (Oderwald). Znajduje, lub znajdowała się tam zniszczona przystań na rzece Odrze, wraz z wiatą przystankową. Przystań umożliwia- po jej niedawnej całkowitej naprawie- cumowanie tzw. galar na przystani Oderwald. 

Zaproponowałem też budowę dodatkowych przystani w Cigacicach koło mostu oraz w Górzykowie. 

Możliwe jest- już w tym sezonie-uruchomienie przystani w Lesie Odrzańskim- Oderwald, i wprowadzenie połączeń Las Odrzański/ Oderwald- Cigacice- Górzykowo, wraz z budową nowych przystani. Połączenia odbywałyby się w sezonie turystycznym wg ustalonego rozkładu- funkcjonując niczym tramwaj wodny w tej relacji. Ceny przewozu byłyby niskie. 

Do Lasu Odrzańskiego docierałyby autobusy MZK (pętla przy dawnym kąpielisku- jest częściowo nieutwardzona, sama droga została wyremontowana). Odcinek do dawnej przystani na rzece Odrze jest nieutwardzony, ale nie wiem czy jest potrzeba wprowadzenia tutaj komunikacji podmiejskiej- istniejąca pętla i parking w Oderwaldzie może wystarczyć dla zawrócenia autobusów.


-- 

Proponowany produkt turystyczny:

Zielonogórski Tramwaj Wodny: Zielona Góra (Krępa)- Górzykowo przez Cigacice ze zwiedzaniem winnic


Proponowany produkt turystyczny obejmuje: dojazd bezpłatnym lub opcjonalnie płatnym autobusem miejskim do pętli przy parkingu przy starorzeczu, przejście piesze do przystani istniejąca drogą, zaokrętowanie i kurs w relacji: Zielona Góra Krępa- Cigacice lub Zielona Góra Krępa – Górzykowo plus zwiedzanie winnic.


Wycena operatora galarów:

Cena za jeden rejs:

(wycięto- tajemnica handlowa)

zwiedzanie winnicy winnica Winnogóra lub Pod Lipami dodatkowa opłata 20


Wycena kursów: 2,5 miesiąca- od połowy czerwca do końca sierpnia w weekendy plus długi weekend majowy, 6 kursów w obie strony dziennie w relacji Ziel. Góra Krępa- Górzykowo plus dwa kursy w obie strony w piątkowe popołudnia w tym okresie: 132 kursy sob- niedz. plus 40 kursów w piątki= 172 kursy. Suma kosztów ---- PLNWycena kursów autobusu bezpłatnego Zielona Góra- Las Odrzański Oderwald istniejąca pętla przy dawnym kąpielisku na starorzeczu Odry


Koszty bezpłatnej lub płatnej linii autobusowej do Lasu Odrzańskiego tzw. Oderwald:

(ceny wycięto- tajemnica handlowa)

Realizacja Pana wniosku (pod warunkiem wcześniejszej budowy niezbędnej infrastruktury drogowej) jest możliwa poprzez uruchomienie dodatkowego pojazdu. Koszt wynajęcia pojazdu na 1 km wynosi -zł  netto. Zakładając uruchomienie dodatkowych 6 kursów np. z Dworca PKP do Lasu Odrzańskiego (12 km w jedną stronę) autobus dziennie wykona około 155 km co stanowi równowartość ok. -- zł brutto za jeden dzień. Tygodniowo około -- zł. Zakładając, że średnio w lipcu i sierpniu jest 9 / 10 tygodni daje kwotę to około --- zł brutto za sezon. „ (wg informacji MZK). Oszczędność kosztów jaką mona wprowadzić to przedłużenie już istniejącej linii z Krępy o 4 km do Oderwaldu.


Koszty dostosowania drogi na odcinku Krępa- Las Odrzański Oderwald pętla/parking przy starorzeczu

-Koszt wysypania podocza szlaką lub szutrem albo zużytym sfrezowanym asfaltem celem umozliwienia wymijania się autobusu z samochodami osobowymi (obecnie pobocze drogi ma liczne dziury i nierówności, należy je zasypać)- ok. 20-30 tys. PLN

-Ustawienie znaków informujących o zakazie parkowania na pętli autobusowej i wytyczenie i oznakowanie (znak przystanku) pętli przy starorzeczu tak aby samochody nie parkowały w tym miejscu- ok. 5 tys. PLN. Można zainstalować wiatę przystankową z demobilu/ używaną.


Na dzień dzisiejszy droga od pętli w Krępie do Lasu Odrzańskiego nie jest przystosowana do ruchu autobusów o czym wielokrotnie pisaliśmy w poprzednich wiadomościach. Przebudowa drogi wraz z budową pętli i peronów przystankowych nie leży w gestii MZK, który realizuje przewozy, a nie buduje drogi. Bez tej inwestycji autobusy mogą dojeżdżać tylko do pętli w Krępie. „ (wg informacji MZK)


Władze miasta informowały o problemach z pętlą przy starorzeczu w Krępie, ale wycięto już drzewo przeszkadzające autobusom w zawracaniu na pętli autobusowej. Warto przypomnieć ten temat. Do Oderwaldu zbudowano drogę asfaltową, i autobusy mogłyby tutaj docierać już w tym sezonie, ale brak jest utwardzonyh poboczy by autobusem wyminąć choć rowerzystę. Podobnie jak w dzielnicy Zielonej Góry- Ługowie, końcowy odcinek ok. 100 metrów do pętli autobusy pokonywałyby drogą szutrową. 


Opis tematu

Opisujemy temat tramwai wodnych- w relacji Górzykowo- Cigacice- Las Odrzański (Oderwald). Znajduje się tam naprawiona przystań na rzece Odrze, wraz z wiatą przystankową (przewróconą). Przystań umożliwiała cumowanie tzw. galar na przystani Oderwald. 

Interesuje mnie wprowadzenie połączeń Las Odrzański/ Oderwald- Cigacice- Górzykowo, wraz z budową nowych przystani w kolejnych latach (np. przy moście w Cigacicach). Połączenia odbywałyby się w sezonie turystycznym wg ustalonego rozkładu- funkcjonując niczym tramwaj wodny w tej relacji. Ceny przewozu byłyby niskie- w ramach biletu MZK za 3 PLN na całość produktu turystycznego- albo zupełnie bezpłatne. Kursy galarów/ tramwai i autobusów do lasu odbywałyby się tylko w dni bez deszczu.

Do Lasu Odrzańskiego docierałyby autobusy MZK (pętla przy dawnym kąpielisku- jest częściowo nieutwardzona, sama droga została wyremontowana). Odcinek do dawnej przystani na rzece Odrze jest nieutwardzony, ale nie wiem czy jest potrzeba wprowadzenia tutaj komunikacji podmiejskiej- istniejąca pętla i parking w Oderwaldzie może wystarczyć dla zawrócenia autobusów.


Kilka informacji o samym środku transportu:


Tramwaj wodny pojawił się w XIX wieku z chwilą upowszechnienia się napędu parowego na statkach. Nazwa jego pochodzi od tramwaju szynowego bardzo popularnego w tym samym wieku. Nie stanowił on dla niego konkurencji, a raczej był jego uzupełnieniem w dużych miastach, leżących nad rzekami z dużą liczbą kanałów. 

Równie popularny był w dużych portach morskich np. Hamburg, gdzie do dzisiaj funkcjonują linie tramwajów wodnych oznaczone numerami. W Oslo tramwaje wodne wykorzystywane są latem do przewożenia turystów, natomiast zimą można dzięki nim dostać się z centrum miasta do wysp położonych na Oslofjordzie. Na Jeziorze Genewskim tramwaje wodne (fr. lokalnie: Mouettes Genevoises) obsługują cztery linie regularne pomiędzy pięcioma przystaniami na terenie Genewy, a korzystanie z nich odbywa się na podstawie biletów komunikacji miejskiej. Kursujące po rzece Menam tramwaje wodne (dzielące się na linie zwykłe, szybkie i ekspresowe) są ważnym elementem komunikacji miejskiej Bangkoku.

Opis rzeki

Rzeka położona w granicy miasta, jest bardzo malownicza. Ale też niedostępna i zapomniana- kursy tramwai wodnych (por. zdjęcie) wstrzymano po II wojnie światowej. Nie wykorzystuje się jej już ani rekreacyjnie, ani sportowo. Nie ma nawet wyznaczonych i urównanych alejek spacerowych nad tą rzeką, nie ma wyznaczonych i opisanych tras krajoznawczych, a autobusy miejskie nie dojeżdżają do Oderwaldu, ongiś lasu miejskiego. Gdyby naszą rzekę dobrze rozreklamować, owe 2-3 km do rzeki pokonywałoby wielu mieszkańców poszukujących wypoczynku, a nadodrzańskie alejki zapełniłyby się spacerowiczami.


Odpowiedzi władz miasta


Modernizacja zatopionej przystani i budowa nowych przystanków pod przyszłą infrastrukturę turystyczną - wycieczki tramwajowe - rozpoczęcie regularnej żeglugi rzecznej jest wpisana w koncepcję rozwoju Nowego Miasta Zielona Góra. 
Będzie to bowiem atrakcja turystyczna dla wszystkich mieszkańców i gości.
Proszę jednak pamiętać o starym moście w Cigacicach, który wymaga remontu i dużych nakładów finansowych.
Z odpowiedzią na Pana konkretne pytania odnośnie rozpoczęcia regularnej żeglugi rzecznej musimy jednak zaczekać do wyborów nowych władz miasta i określenia kierunków dalszego rozwoju.
Dzisiaj mogę jedynie zapewnić, że z takiej atrakcji turystycznej nie możemy zrezygnować. Mieszkańcy Zielonej Góry cieszą się, że mieszkają teraz nad Odrą i ten fakt należy wykorzystać w pełni.

Monika Wiśniewska

Biuro Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra


W przyszłości, plany na przyszłość

Informowano nas o planach przedłużenia utwardzonej drogi do przystanki statków wycieczkowych przy rzece Odrze. Czy autobusy MZK mogłyby kursować do przystani rzecznej na Odrze w Ziel. Górze? Czy możliwa jest naprawa leżącej w krzakach wiaty przystankowej przy samej przystani rzecznej i jej ponowne ustawienie?

 

- czy szutrowa droga od końca drogi asfaltowej przy starorzeczu w Krępie nie mogłaby zostać utwardzona i naprawiona, tak aby do pętli przy rzece Odrze- przy przystani (budowa przystani jest obecnie dokończona)- mogły dojechać autobusy MZK? Inwestycja mogłaby zostać zaplanowana tak, by wraz z uruchomieniem tramwajów wodnych kursowały do przystani autobusy MZK. 


Umożliwi to przesiadkę z autobusu MZK na statek rzeczny lub na galary odrzańskie . 


Konieczne jest utwardzenie ok. 1,2 km szutrowej drogi od końca drogi asfaltowej do starorzecza oraz poprawa pętli i naprawa zniszczonej wiaty przystankowej. Wiata została wywalona i leży w krzakach przy przystani. Jest to stara wiata przystankowa przestawiona tutaj z jakiejś miejskiej ulicy. 

Statek Anna w Oderwaldzie. Z kolekcji G. Biszczanika
-- 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.-- 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta