Zielona Góra,

wtorek, 15 maja 2018

Ministerstwo Nauki odpowiada na pytanie dot. uczelni wyższych woj. lubuskiegoOd: Zespół Informacyjny MNiSW <media NA SERWERZE mnisw.gov.pl>
Data: 15 maja 2018 13:27
Temat: RE: pytanie dot Lubuskiego
Do: Adam Fularz 


Szanowny Panie Redaktorze,

celem reformy szkolnictwa wyższego, tzw. Konstytucji dla Nauki, jest pobudzenie do rozwoju każdego typu uczelni w Polsce – tej badawczej,  zawodowej, z dużego miasta, ale przede wszystkim – regionalnej.

Wraz z Konstytucją dla Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza bezprecedensowy w historii Polski po 1989 r. system szerokiego wsparcia uczelni regionalnych. W ramach „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości" – te akademickie ośrodki będą otrzymywać dodatkowo rocznie ponad 100 mln zł na badania w swoich najlepszych dyscyplinach naukowych. Poza tym z programu wykluczone zostaną uczelnie, które będą startować w programie na dofinansowanie uczelni badawczych. W ten sposób ze środków z „Regionalnych Inicjatyw Doskonałości" nie będą mogły korzystać największe uczelnie.

Podobną zasadę, w której mały ośrodek nie musi konkurować z dużym o środki finansowe, zastosowano w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowane Programy Uczelni". Jego celem jest wsparcie szkół wyższych w całym kraju w dostosowaniu programów nauczania do wyzwań gospodarczych.

MNiSW stoi  na stanowisku, że to niezwykle ważne, aby w ośrodkach regionalnych powstawały liczące się środowiska akademicko-naukowe. Do tego jednak potrzebne jest finansowe wsparcie na odpowiednim poziomie. Dlatego też na wdrażanie reformy przewidziano dodatkowe środki, które zapewnią sprawne i efektywne wprowadzanie w życie nowych regulacji:

·       2,5 mld zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (na lata 2018-2019),

·       3 mld zł w obligacjach skarbu państwa, które trafią do uczelni w całej Polsce,

·       47,5 mld zł w ciągu 10 lat w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (dzięki nowym regułom waloryzacji).

Dodatkowo, w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju resort nauki podjął prace nad modyfikacją algorytmu finansowego na 2019 r. pod kątem uczelni regionalnych. Te działania zapewnią uczelniom jak najlepsze warunki do rozwoju naukowego i dydaktycznego, a przede wszystkim do wzmocnienia potencjału mniejszych ośrodków akademickich.

 

Co ważne, wszystkie uczelnie zachowają swoje dotychczasowe nazwy. Reforma ma na celu uwolnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, a proponowane narzędzia mają do realizacji tego celu posłużyć. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie chce jednak ingerować w aktualne nazwy uczelni, które mogłyby ulec zmianie ze względu na nowe uregulowania. Dlatego też obecnie używane nazwy zostaną zachowane bez względu na zmiany w kategoriach naukowych.

Swoje poparcie dla reformy wyrazili: Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich i inne organizacje.

Z wyrazami szacunku

Zespół Informacyjny

 

 

 

 

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

 

tel. 22 52 92 651

faks 22 50 17 199

 

www.mnisw.gov.pl

 

 

Zespół Informacyjny

 

 

 


 

 PYTANIA REDAKCJI

From: Adam Fularz 
Sent: Monday, May 7, 2018 3:52 PM
To: Zespół Informacyjny MNiSW 
Subject: pytanie dot Lubuskiego

 

(..)

Pytanie
W poniższym dokumencie zawarto zarzut jakoby rzekomo reforma nauki miala zlikwidować szkolnictwo wyższe tam gdzie go już nie ma lub prawie nie ma, jak w woj. lubuskim. Jest tutaj w owym lubuskim rekordowy w skali kontynentu wskaźnik liczby studentów do mieszkańców ogółem.  Tak źle nie jest bodaj nigdzie w Europie.
Proszę o odpowiedź na te zarzuty.
PozdrawiamData: poniedziałek, 7 maja 2018
Temat: Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

 

Newsletter nr 86

 

Stanowisko Zarządu Województwa ws. szkolnictwa wyższego

Zarząd Woj. Lubuskiego wyraża sprzeciw wobec zapisów projektu nowej tzw. ustawy 2.0 przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proponowane zmiany w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego będą niekorzystne dla uczelni w średnich miastach, w tym dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Stanowisko

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym

Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża sprzeciw wobec zapisów projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tzw. ustawa 2.0) przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szkolnictwo wyższe jest niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju regionalnego, oddziałującym na jakość życia mieszkańców. Wzmocnienie lubuskich szkół wyższych jest ważnym celem polityki rozwoju Województwa Lubuskiego. Z inicjatywy Zarządu Województwa we współpracy z przedstawicielami uczelni, władz samorządowych Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz reprezentantami otoczenia społeczno-gospodarczego trwają prace nad dokumentem strategicznym wskazującym kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. W opracowanej diagnozie sytuacji szkolnictwa wyższego wskazano, że już dziś lubuskie uczelnie zmagają się nie tylko z niżem demograficznym, ale i z trudną sytuacją odpływu młodzieży na studia poza województwo, szczególnie do metropolii. Wskaźniki statystyczne dotyczące liczby studentów i wydatków na  B+R należą do najniższych w Polsce. Szereg analiz, ekspertyz i opinii wskazuje na zagrożenia, które projektowana ustawa może przynieść dla mniejszych ośrodków akademickich. Wiele szczegółowych zagrożeń, dotyczących także lubuskich uczelni, zostało wskazanych w ekspertyzach Biura Analiz Sejmowych. Proponowane zmiany w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego będą niekorzystne dla uczelni w średnich miastach, w tym dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Szczególnie niepokojące w skutkach są proponowane zmiany w systemie oceniania jakości naukowej (kategoryzacja), co wiąże się z ograniczaniem środków na badania naukowe i dydaktykę oraz zmniejszeniem samodzielności w decydowaniu o rozwoju uczelni. Uczelnie w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim realnie mogą utracić rangę uniwersytetu i akademii. Taka sytuacja niekorzystnie odbije się na rozwoju społeczno-gospodarczym Województwa Lubuskiego, odbierając lubuskim stolicom rangę ośrodków akademickich.

Samorząd Województwa Lubuskiego efektywnie współpracuje z uczelniami na rzecz rozwoju regionu. Przykładem jest finansowe wsparcie na uruchomienie i funkcjonowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, który jest odpowiedzią na duży deficyt kadry lekarskiej w województwie. Łączenie środków z UE oraz budżetu województwa zaowocowało powstaniem parków naukowo-technologicznych wykorzystujących potencjał naukowy lubuskich kadr.  

Możliwa degradacja uniwersytetu i akademii przyniesie negatywne skutki nie tylko samym uczelniom, ale wpłynie niekorzystnie także na rozwój województwa. Spodziewać można się zarówno skutków społecznych, w tym obniżenia jakości kapitału ludzkiego, jak i ekonomicznych, w tym poważnego ograniczenia potencjału badawczo-naukowego i innowacyjnego.

Apelujemy o poważne zmiany w projekcie ustawy, które będą budowały konkurencyjność polskiej nauki, pozwalając na rozwój regionalnych uczelni, a nie ich degradację.

  _____________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta