Zielona Góra,

wtorek, 8 maja 2018

Informaja dot. szacunku populacji województwa lubuskiego w roku 2018.

do UMWL 

Szanowni Państwo,
Podaję szacunek populacji województwa lubuskiego (Palatinat Lebus, Voivodship Lebus, Lubúsquia) który znacząco różni się od danych które Państwo zamieścili w newsletterze urzędu UMWL. 

Opis metodologii
Nie jestem czasopismem o nazwie "Rzeczpospolita", jako wydawca mam inną metodologię dokonywania tego typu obliczeń, i mam nadzieję być dokładniejszym w swych szacunkach od czasopisma "Rzeczpospolita". Kiedyś, przed laty, pracowałem jako nauczyciel statystyki (student tutor).

Metodologia: korzystanie z aplikacji dla reklamodawców, podających dokładnie liczbę konsumentów wg różnych rodzajów sieci społecznościowych. Dane o populacji Polski pobrano z prywatnych rozmów polityków ujawnionych w czasie afery taśmowej, zakładając że są ne bardziej prawdopodobne niż rejestr Pesel na którym oparta jest metodologia GUS z której korzysta redakcja czasopisma "Rzeczpospolita'.

Przykład metodologii obliczeń: z ok. 16,52 miliona użytkowników sieci społecznościowej Facebook odnotowanych w Polsce, na woj. lubuskie przypada ok. 410,000 użytkowników.

Populacja Polski wg danych jakie zaczerpnąłem z nagrań prywatnych rozmów polityków w czasie afery taśmowej, to wg tych danych - 31 mln osób. Dzięki tym danym otrzymałem pobieżnie liczbę ludności woj. lubuskiego na 769 370 osób. 

Dane szacunkowe
Wg moich obliczeń szacunkowych, w regionie mieszka jeszcze ok. 0,8- 0,7 mln ludności, emigrację szacuje na poziomie 0,2 - 0,3 mln ludności. Szacowałem na podstawie danych z sieci społ. 

Zechcę przypomnieć, że GUS zlicza dane o migracji ludności z rejestru PESEL. Emigranci wyjeżdżając nie rezygnują z numeru Pesel. Czyli; dane które Państwo przytoczyli z GUS i które cytuję poniżej, są jednoznacznie błędne, bo oparte o wartości historyczne. 

Masowa emigracja młodych z woj. lubuskiego przypomina proces emigracyjny w dawnym NRD tuż po zjednoczeniu Niemiec. Tam także młodzi wyemigrowali. Popatrzmy na miasta nadgraniczne sąsiadujące z Polską. Populacja Frankfurtu nad Odrą spadła z 88 do ok. 59 tys. mieszkańców, Guben z 36 tys. na 19 tys. mieszkańców, Eisenhuettenstadt z 53 tys. na 31 tys. mieszkańców. Dla ulegających jeszcze większym procesom depopulacji miast polskich odległych o 30 czy 50 km od opisanych, dodatkowo znajdujących się w niebywale trudniejszej sytuacji gospodarczej (np. Lubsko), GUS podaje nawet dane wskazujące na utrzymywanie się, stagnację liczby ludności. To fałszerstwo- wystarczy spojrzeć na poniższe mapy pokazujące emigrację z Europy Środkowo- Wschodniej. Polska na nich jest "zieloną wyspą" w morzu wyjazdów.

Co otrzymałem w newsletterze nr GZ.II.0620.1.87.2018                                                                                Zielona Góra, 08-05-2018 r.

UWAGA: DANE PONIŻEJ MOGĄ BYĆ OPARTE O BŁĄD METODOLOGICZNY

"Według informacji, jakie podaje Rzeczpospolita, województwo lubuskie to region który w 2017 roku zanotował najmniejszy spadek liczby ludności. Na fakt, że Lubuszanie coraz częściej podejmują decyzję o  pozostaniu w regionie składa się wiele czynników. Te najważniejsze wynikają z Diagnozy Społecznej Województwa Lubuskiego opracowanej  na lata 2014-2020. – Lubuskie to najbardziej tolerancyjny i otwarty region w kraju. Nie tylko Lubuszanie chcą tu zostać – tłumaczy Elżbieta Anna Polak

Mazowsze, Pomorze, Małopolska, Wielkopolska  i Podkarpacie – w tych regionach zwiększała się liczba mieszkańców w 2017 roku. W pozostałych spadła. Wzrost liczby to efekt zarówno napływu do tych regionów nowych mieszkańców z innych miejsc Polski i z zagranicy, jak i dodatnie saldo przyrostu naturalnego. W województwie lubuskim, spadek liczby ludności jest niewielki. Najnowsze opracowania przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny  wyraźnie pokazują, że wskaźnik dla naszego regionu wynosi zaledwie -0,54. Dla przykładu, w województwie Śląskim – 10,98, Łódzkim -9,01, czy Lubelskim -7,02. (wartości podane są w tysiącach)"

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta